Zoekresultaten: Dakbedekking

Kennisbank 9

c21 c140 c190 c225
Investeringskansen voor duurzame daken

Investeringskansen voor duurzame daken

Wie een dak wil bouwen of renoveren en daarbij bewust een circulaire keuze wil maken, kan profiteren van gunstige financiële mogelijkheden. Zo is er dakbedekking ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225
Circulariteit concreet maken met citumen

Circulariteit concreet maken met citumen

Oogst en hergebruik van materialen, ontwerpen voor demontage en de toepassing van circulaire innovaties: zo maak je een containerbegrip als circulariteit concreet. ...

Lees verder

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel mogelijk ...

Lees verder

c21 c54 c266 c277
Multifunctionele daken – flexibele oplossing voor klimaatadaptieve dakconstructies

Multifunctionele daken – flexibele oplossing ...

Benno Nijenhuis: In het vakgebied van platte daken is het hebben van een goede link met ontwerp en architectuur belangrijk en soms zelfs noodzakelijk. Ontwikkelingen moeten namelijk ...

Lees verder

c21 c122 c225
Gebouwschil biedt veel kansen voor verduurzaming en circulariteit

Gebouwschil biedt veel kansen voor verduurzaming ...

Tijdens het eerste webinar van Duurzaam Gebouwd in 2021 kwam een grote verscheidenheid aan kansen voor de gebouwschil aan de orde. Of je aan de slag gaat met geïntegreerde ...

Lees verder

c21 c54 c122 c244
Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

Benno Nijenhuis: Zou de Van Dale er iets mee doen? Het woord ‘Circulair’. Het is voor mij nu al het woord van 2019. Maar gaat dit succes en alle aandacht circulariteit ...

Lees verder

c21 c122 c225
Winst van groene daken onder de loep

Winst van groene daken onder de loep

Green Deal Groene Daken bracht in kaart wat de winst van groene daken is. Op basis van 30 wetenschappelijke bronnen is een factsheet samengesteld over multifunctionele ...

Lees verder

c21 c122 c225
'We moeten meer doen met het dak'

'We moeten meer doen met het dak'

Multifunctionele en begroeide daken vormen een belangrijke randvoorwaarde om ambities rondom de energietransitie en circulariteit te behalen. Als het aan de Nederlandse ...

Lees verder

c122 c225
'Leasedaken zijn geen toekomstmuziek!'

'Leasedaken zijn geen toekomstmuziek!'

Circulariteit is voor veel Building Holland-partners een belangrijk thema. Zo ook voor CARLISLE CM Europe (CCM), dat een circulaire oplossing voor het dak toont.

Lees verder

keyboard_arrow_up