Klimaatadaptatie deel 2: rivieren

Klimaatadaptatie deel 2: rivieren

Klimaatadaptatie gaat de effecten van klimaatverandering tegen. In het tweede deel van een zesdelige artikelreeks komt klimaatadaptatie in het rivierengebied aan bod. Ook is er aandacht voor de bijdrage die klimaatbuffers kunnen leveren aan een klimaatbestendig Nederland.

In het eerste deel kwamen klimaatbuffers aan bod, een 'zachte' vorm van verdediging tegen het water, met aandacht voor toegevoegde kwaliteit en nevengebruik. Deze gebieden houden water vast en geven natuurlijke processen als sedimentatie en erosie de ruimte, om zo de natuurlijke veerkracht van ons land te verhogen. Daarnaast voorkomen klimaatbuffers schade door overstromingen en hebben ze een positief effect op de gezondheid en het woongenot van omwonenden.

De natuurlijke gradiënten binnen rivierdalen kunnen in natuurlijke klimaatbuffers tot volle ontwikkeling komen, met moerassen, stroomdalgraslanden en ooibossen. Naast extra veiligheid bieden de rivieren zodoende geweldige mogelijkheden voor wandelen, fietsen, varen en zwemmen. Daar waar rivieren steden passeren brengen ze koelte en bieden ze ruimte om te ontspannen en genieten. Bovendien bieden ze duurzame grondstoffen voor de bouw.

Programma's
Nederland is de delta van Europa. Natuur en waterveiligheid gaan heel goed samen. De klimaatbuffers langs de rivieren maken deel uit van een Europese aanpak die bij hoogwater aanzienlijke waterstadsverlaging moet realiseren.

'Ruimte voor de Rivier' is een planologische kernbeslissing uit 2007, met als doel het tegengaan van overstromingen van de grote rivieren. Dit programma betekende een breuk met het verleden; het accent is verschoven van dijverbetering naar rivierverruiming. Aanleiding waren de extreem hoge waterstanden van 1993 en 1995 en de dreiging van zeer grote overstromingen.

Maatregelen
Ruimte voor de Rivier omvat veertig soorten maatregelen, waaronder het verleggen van dijken en het vergroten en verdiepen van uiterwaarden. Dit alles heeft als doel om de bergings- en afvoercapaciteit van de rivieren te vergroten en - waar mogelijk - natuur en recreatie meer ruimte te geven. Het programma heeft een budget van 2,3 miljard euro en het werk moet in 2015 afgerond zijn.

Het Deltaprogramma richt zich op veiligheid tegen overstromingen op de lange termijn (tot het jaar 2100), en houdt rekening met verhoogde rivierafvoeren, stijging van de zeespiegel en het IJsselmeer. Uitgangspunt is dat het rivierengebied een aantrekkelijk gebied is en moet blijven. Het programma combineert veiligheid met natuur, waterkwaliteit, scheepvaart en grondstoffenwinning, en vindt plaats in regionale gebiedsontwikkelingsprojecten. In het programma werken het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De definitieve langetermijnstrategie wordt in 2014 bekendgemaakt.

Projecten
De IJssel bij Arnhem krijgt meer ruimte door klimaatbuffer IJsselpoort. Dit begin van de IJssel ligt ingeklemd tussen kades, zomerdijken, wegen, bedrijventerreinen, bruggen en spoorwegen ter hoogte van de stedelijke agglomeratie Arnhem-Westervoort-Velp-Rheden. Samen met bewoners, boeren, gemeente en provincie maakt de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers van dit gebied een afwisselend rivierenlandschap.

Project-trekker Natuurmonumenten gaat buiten de gebaande paden. Naast de rol van terreinbeheerder stelt ze zich op als ‘groene ontwikkelaar’. IJsselpoort zal niet in één klap worden uitgevoerd; de beschikbare financiële middelen zijn niet toereikend en men heeft gekozen voor een ‘zwaan-kleef-aan’ benadering, waarbij in de loop der tijd initiatieven van verschillende partijen leiden tot een samenhangend en aantrekkelijk gebied.

Op de plekken waar nu nog kades en zomerdijken de rivier begrenzen, komt ruimte voor een riviermoeras. Daar zullen onder andere de bever, otter, kamsalamander en zilverreiger zich thuis voelen. Hierdoor kunnen de Rijn en de IJssel de grote hoeveelheden water beter afvoeren, die de rivieren door de klimaatverandering te verstouwen krijgen.

Nog mooier is om overtollig water, voordat het de rivier bereikt, in de natuur te bergen, zoals in het Weerterbos. Het Weerterbos is een hersteld moerasbos van 800 hectare, onderdeel van het grensoverschrijdende natuurgebied Kempenbroek. Door de aankoop en uitruil van percelen, de aanleg van grote retentiebekkens, het aanpassen van de waterafvoeren en het verhogen van het peil kan dit moerasbos bovenstrooms water bufferen (sponswerking) waardoor steden als Den Bosch, Eindhoven en Weert minder last hebben van pieken in de waterafvoer.

Na de opvang van een piek stroomt het gebied vertraagd leeg, waardoor het water langer beschikbaar en van hogere kwaliteit is, zowel voor het gebied zelf als benedenstrooms. De maatregelen hebben geleid tot een spectaculaire toename van bedreigde flora en fauna, zoals de zwarte ooievaar, diverse vlinders, libellen en amfibieën zoals boomkikkers. Ook zijn edelherten opnieuw geintroduceerd in het gebied. Dit alles heeft geleid tot een sterke toename van de recreatie en een stijgende omzet voor ondernemers die hier op inspelen.

De artikelen in deze zesdelige artikelreeks belichten elk een landschapstype en de mogelijkheden voor klimaatadaptatie.

Hieronder vindt u het vorige artikel in deze reeks:

Klimaatadaptatie deel 1, gepubliceerd op 13 juni 2013

Auteur: Joep van der Veen, architect, stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker bij Bokkers van der Veen Architecten & Planners.

Afbeeldingen:

Overzichtskaart IJsselpoort bij Arnhem (kaart: Natuurmonumenten)
Klimaatbuffer Weerterbos (foto: Koen Middeljans)

 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Van E naar A++

Van E naar A++

Gisteren om 13:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-partner Heembouw startte in Zoetermeer met de verduurzaming van 51 appartementen. De renovatie ...

Lees verder »

Showcase van circulariteit en duurzaamheid

Showcase van circulariteit en duurzaamheid

Gisteren om 11:00 uur
timer 4 min

Architect Taco Tuinhof wil een stuk oude agrarisch-industriële omgeving bij het Kanaal door Walcheren in Middelburg ...

Lees verder »

Meer slimme en duurzame gebouwen dankzij samenwerking

Meer slimme en duurzame gebouwen dankzij samenwerking

Gisteren om 08:00 uur
timer 1 min

Een samenwerking van drie marktspelers op het gebied van Smart Buildings adviseert klanten bij de oplevering van ...

Lees verder »

Webinar: renovatie van openbare gebouwen

Webinar: renovatie van openbare gebouwen

24 apr om 17:00 uur

De Europese Commissie organiseert een webinar over renovatie van openbare gebouwen, samen met de UN Environment ...

Lees verder »

Eerste WorkPlace Day voor goede luisteraars

Eerste WorkPlace Day voor goede luisteraars

24 apr om 13:00 uur
timer 2 min

Smart WorkPlace (SWP) had een bescheiden programma ontwikkeld voor haar eerste WorkPlace Day. Toch kwamen 121 deelnemers ...

Lees verder »

Heembouw nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Heembouw nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

24 apr om 11:00 uur
timer 5 min

Heembouw is toegetreden als partner van Duurzaam Gebouwd. In een partner-interview laat de organisatie weten hoe ...

Lees verder »

'Gasloze omgeving haalbaar binnen 15 jaar'

'Gasloze omgeving haalbaar binnen 15 jaar'

24 apr om 08:00 uur
timer 1 min

Nederland kan binnen 15 jaar vrijwel zonder gas. Dat blijkt uit een informatieblad van Milieudefensie met de titel ...

Lees verder »

Nieuwe sorteercentrum in Zaltbommel wordt all-electric

Nieuwe sorteercentrum in Zaltbommel wordt all-electric

23 apr om 15:30 uur
timer 1 min

Het nieuwe sorteercentrum van DHL op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel wordt all-electric gebouwd. Het ...

Lees verder »

Voormalig CBS-gebouw Heerlen krijgt 3500 zonnepanelen 

Voormalig CBS-gebouw Heerlen krijgt 3500 ...

23 apr om 11:00 uur
timer 2 min

Vanaf volgende maand produceren 3500 zonnepanelen circa 35 procent van de benodigde energie in Carbon6, het voormalige ...

Lees verder »

1,7 miljoen ton CO2 besparen met vloerisolatie

1,7 miljoen ton CO2 besparen met vloerisolatie

23 apr om 08:00 uur
timer 3 min

In Nederland kunnen nog ruim 3 miljoen grondgebonden woningen nageïsoleerd worden. Een investering van € ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

Terug naar boven