Resultaten onderzoek schaliegaswinning gepubliceerd

Resultaten onderzoek schaliegaswinning gepubliceerd

De resultaten van een onderzoek naar mogelijke risico’s en gevolgen van het opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland zijn gepubliceerd. Aan de hand van de onderzoeksresultaten heeft Minister Kamp van Economische Zaken een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Minister Kamp stelt in zijn brief het doel van het onderzoek in de brief voor: “Het doel van het onderzoek was om te weten te komen of activiteiten gericht op de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland veilig kunnen worden uitgevoerd.” Naar aanleiding van 55 onderzoeksvragen worden in het eindrapport op verschillende terreinen risico’s genoemd van opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas.

Inventarisatie risico’s
Ten eerste noemt het onderzoek, uitgevoerd door ingenieursbureau Witteveen+Bos, vervuiling van het grondwater als mogelijk risico voor natuur en milieu. De vervuiling kan ontstaan door een lekkage langs het boorgat, door het weglekken van methaan en door lekkage en morsingen.

Daarnaast dient men rekening te houden met bodembeweging. Bij het winning van schaliegas is het mogelijk dat aardbevingen ontstaan, door het onder hoge druk injecteren van frac-vloeitstof, in of nabij een actieve breukzone in een seismisch actief gebied. Hierbij is van belang dat schaliegaswinning niet leidt tot 'inzakken’ van het gesteente waaruit het gas wordt gewonnen. Daarmee zal het niet leiden tot bodemdaling.

Ruimtebeslag
De winning van schaliegas brengt een groter ruimtebeslag met zich mee dan conventionele gaswinning. Dat komt doordat er meer boorlocaties nodig zijn. Minister Kamp schrijft hierover: “De (extra) hinder die dit oplevert is afhankelijk van locatie-specifieke omstandigheden en dient dan ook aan de orde te komen in locatie-specifiek onderzoek.”

Veiligheid
Ten slotte gaat Minister Kamp in op de veiligheidsrisico’s behorende bij het opsporen en winning van schaliegas. De risico’s voor de veiligheid bij het boren van een put voor schaliegas verschillen niet veel ten opzichte van boringen voor conventioneel gas. Er kunnen echter verschillen bestaan in de aard van de risico’s. Kamp: “Dit omdat voor boringen naar schaliegas meer activiteiten nodig zijn, terwijl bij conventionele gaswinning de productietijd langer is en er grotere hoeveelheden gas worden geproduceerd.

Tot slot
Tot slot meldt de brief dat de onderzoekers aangeven dat de mogelijke gevolgen en risico’s voor natuur, mens en milieu beheersbaar zijn en binnen de bestaande wettelijke kaders afdoende geadresseerd kunnen worden. Minister Kamp schrijft dat hij in oktober 2013, na ontvangst van het rapport van de Commissie m.e.r., een besluit zal nemen over mogelijke vervolgstappen.

Publicaties
Naast de onderzoeksresultaten en de bijlagen I en II, is ‘Rapport C + D – beleidsvragen + antwoorden schaliegas’ gepubliceerd voor inzage. In laatstgenoemde rapportage geeft de Minister van Economische Zaken antwoord op door belanghebbenden gestelde beleidsvragen die niet zijn voorgelegd aan Witteveen+Bos.

Afbeelding: Verschil tussen olie-explotatie uit conventionele bronnen en schalie

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c265
Transitievisie Warmte: de spanning loopt op

Transitievisie Warmte: de spanning loopt op

Vandaag om 15:35 uur
timer 7 min

De Transitievisie Warmte die alle gemeenten moeten opstellen, is in het beslissende jaar aangekomen. De eindstreep ...

Lees verder »

c21 c225 c249 c250 c269
Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, ...

Vandaag om 10:01 uur
timer 8 min

Elk jaar opnieuw besteden overheden hetzelfde soort wegenonderhoud aan. Kan dat ook in een bouwteam? Ja, adviseurs ...

Lees verder »

c21 c171 c225 c243 c244
Drijvend kantoor in Rotterdam is veel meer dan energieneutraal

Drijvend kantoor in Rotterdam is veel meer dan ...

Vandaag om 08:00 uur
timer 6 min

Het is misschien wel de blauwdruk voor gebouwen in de stad van de toekomst: een drijvend en energieneutraal kantoorgebouw, ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c245 c261
Strukton Worksphere wint award voor beste Digitale Bouwbedrijf 2020

Strukton Worksphere wint award voor beste Digitale ...

22 jan om 15:00 uur
timer 2 min

De bezoekers van de online vakbeurs Real Estate & Building Futureproof hebben Strukton Worksphere verkozen ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243
Ondersteuning van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren beschikbaar via provincies

Ondersteuning van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren ...

22 jan om 13:01 uur
timer 2 min

Het Rijk stelt ruim 24 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen door kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. ...

Lees verder »

c21 c225 c245 c263
Label Binnenklimaat: ‘Ik wil een A-klasse gezond gebouw’

Label Binnenklimaat: ‘Ik wil een A-klasse ...

22 jan om 10:01 uur
timer 5 min

Met 30.000 downloads mogen we het rapport Programma van Eisen Gezonde Kantoren als een succes bestempelen. Samenwerkingspartners ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Het sluiten van de verantwoordelijkheidscirkel

Het sluiten van de verantwoordelijkheidscirkel

22 jan om 08:00 uur
timer 8 min

Wat nu als opdrachtnemer en opdrachtgever sámen vaststellen hoe een project het beste uitgevoerd kan worden, ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c245
Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties

Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame ...

21 jan om 13:01 uur

De enige overgebleven gevangenistoren van de voormalige Bijlmerbajes ontwikkelt zich de komende jaren tot het ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c244
Cirkelstad Deventer trekt samen op met ambitieuze wethouder Walder

Cirkelstad Deventer trekt samen op met ambitieuze ...

21 jan om 10:01 uur
timer 6 min

Sinds afgelopen najaar is Cirkelstad Deventer actief in een gemeente die al heel wat duurzame stappen zette. Zo ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Extra aandacht voor veiligheid woonhuisinstallaties

Extra aandacht voor veiligheid woonhuisinstallaties

21 jan om 08:30 uur
timer 2 min

De verduurzaming van onze maatschappij heeft niet alleen gevolgen voor het netwerk, maar ook voor de installaties ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c244 c245
Volledig remontabele houten huizen met vraaggestuurde ventilatie 

Volledig remontabele houten huizen met vraaggestuurde ...

21 jan om 07:00 uur
timer 3 min

Bouw•Novum ging drie jaar geleden aan de slag met woningen waarin de bewoner centraal staat. De uitkomst: ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Energiezuinige warmtepomp houdt privézwembad warm

Energiezuinige warmtepomp houdt privézwembad ...

20 jan om 09:00 uur
timer 4 min

Een bijzonder project in Hendrik-Ido-Ambacht trekt onze aandacht: deze verduurzamingsslag zie je niet vaak. Een ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up