Resultaten onderzoek schaliegaswinning gepubliceerd

Resultaten onderzoek schaliegaswinning gepubliceerd

De resultaten van een onderzoek naar mogelijke risico’s en gevolgen van het opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland zijn gepubliceerd. Aan de hand van de onderzoeksresultaten heeft Minister Kamp van Economische Zaken een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Minister Kamp stelt in zijn brief het doel van het onderzoek in de brief voor: “Het doel van het onderzoek was om te weten te komen of activiteiten gericht op de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland veilig kunnen worden uitgevoerd.” Naar aanleiding van 55 onderzoeksvragen worden in het eindrapport op verschillende terreinen risico’s genoemd van opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas.

Inventarisatie risico’s
Ten eerste noemt het onderzoek, uitgevoerd door ingenieursbureau Witteveen+Bos, vervuiling van het grondwater als mogelijk risico voor natuur en milieu. De vervuiling kan ontstaan door een lekkage langs het boorgat, door het weglekken van methaan en door lekkage en morsingen.

Daarnaast dient men rekening te houden met bodembeweging. Bij het winning van schaliegas is het mogelijk dat aardbevingen ontstaan, door het onder hoge druk injecteren van frac-vloeitstof, in of nabij een actieve breukzone in een seismisch actief gebied. Hierbij is van belang dat schaliegaswinning niet leidt tot 'inzakken’ van het gesteente waaruit het gas wordt gewonnen. Daarmee zal het niet leiden tot bodemdaling.

Ruimtebeslag
De winning van schaliegas brengt een groter ruimtebeslag met zich mee dan conventionele gaswinning. Dat komt doordat er meer boorlocaties nodig zijn. Minister Kamp schrijft hierover: “De (extra) hinder die dit oplevert is afhankelijk van locatie-specifieke omstandigheden en dient dan ook aan de orde te komen in locatie-specifiek onderzoek.”

Veiligheid
Ten slotte gaat Minister Kamp in op de veiligheidsrisico’s behorende bij het opsporen en winning van schaliegas. De risico’s voor de veiligheid bij het boren van een put voor schaliegas verschillen niet veel ten opzichte van boringen voor conventioneel gas. Er kunnen echter verschillen bestaan in de aard van de risico’s. Kamp: “Dit omdat voor boringen naar schaliegas meer activiteiten nodig zijn, terwijl bij conventionele gaswinning de productietijd langer is en er grotere hoeveelheden gas worden geproduceerd.

Tot slot
Tot slot meldt de brief dat de onderzoekers aangeven dat de mogelijke gevolgen en risico’s voor natuur, mens en milieu beheersbaar zijn en binnen de bestaande wettelijke kaders afdoende geadresseerd kunnen worden. Minister Kamp schrijft dat hij in oktober 2013, na ontvangst van het rapport van de Commissie m.e.r., een besluit zal nemen over mogelijke vervolgstappen.

Publicaties
Naast de onderzoeksresultaten en de bijlagen I en II, is ‘Rapport C + D – beleidsvragen + antwoorden schaliegas’ gepubliceerd voor inzage. In laatstgenoemde rapportage geeft de Minister van Economische Zaken antwoord op door belanghebbenden gestelde beleidsvragen die niet zijn voorgelegd aan Witteveen+Bos.

Afbeelding: Verschil tussen olie-explotatie uit conventionele bronnen en schalie

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c267 c292
Podcast Smart Energy: energie wordt minder simpel

Podcast Smart Energy: energie wordt minder simpel

30 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Achter de letters en cijfers van jouw energiecontract schuilt een wereld die velen nauwelijks kennen. Tot voor ...

Lees verder »

c19 c21 c190 c225
Vloerenfabrikant goed op weg om CO2-negatief te worden

Vloerenfabrikant goed op weg om CO2-negatief ...

29 sep om 10:01 uur
timer 2 min

Op basis van de PAS 2060-norm is Interface als eerste bedrijf in de vloerenindustrie onafhankelijk gecertificeerd ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225
Lancering van eerste volledig circulaire deur

Lancering van eerste volledig circulaire deur

28 sep om 10:01 uur
timer 4 min

Dankzij een innovatief clicksysteem kunnen deuren makkelijk uit elkaar worden gehaald en is de eerste volledig ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c291
Prijs warmte loskoppelen van gastarief

Prijs warmte loskoppelen van gastarief

27 sep om 10:01 uur
timer 1 min

De warmtetransitie stagneert door onzekerheid rondom prijsontwikkelingen, vertraging van de nieuwe Warmtewet en ...

Lees verder »

c21 c185 c225
LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design methodiek

LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design ...

26 sep om 11:55 uur
timer 2 min

Beeld door Levs Architecten We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het sectorbreed afschalen van de uitstoot ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225
Rentmeester 2050 brengt bergen circulariteit

Rentmeester 2050 brengt bergen circulariteit

26 sep om 10:01 uur
timer 6 min

Aan de rand van Borne bulkt een kantoorgebouw van de circulaire oplossingen. Je hoeft geen geoefend oog te bezitten ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267 c292
Podcast Smart Energy: het kostenplaatje

Podcast Smart Energy: het kostenplaatje

23 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Vrijwel niemand twijfelt meer aan de desastreuze gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat op onze aardbol. Hoewel ...

Lees verder »

c21 c122 c190 c225 c276
MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

23 sep om 08:01 uur
timer 4 min

Met de registratie van bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase kunnen architecten, adviseurs en projectontwikkelaars ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Provincie Utrecht en gemeente Groningen op Duurzaam Gebouwd Congres 2022

Provincie Utrecht en gemeente Groningen op Duurzaam ...

23 sep om 07:00 uur
timer 2 min

Eerder vertelden we je al over het thema van het Duurzaam Gebouwd Congres 2022 (Als partner/lid heb je met ...

Lees verder »

c21 c225 c268 c280
Meer duurzame mogelijkheden voor woningcorporaties

Meer duurzame mogelijkheden voor woningcorporaties

22 sep om 16:01 uur
timer 2 min

Hagemans, specialist in vastgoedonderhoud gaat een strategische ketensamenwerking aan met modulaire houtbouwer ...

Lees verder »

c21 c225 c280 c291
Ruim 6000 woningen erbij in Twente

Ruim 6000 woningen erbij in Twente

22 sep om 10:01 uur
timer 3 min

Zestien woningcorporaties verenigd in WoON Twente werken samen met het Rijk aan een programma om tot 2028 in deze ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Futurebuild Digital: Springplank naar een circulaire economie

Futurebuild Digital: Springplank naar een circulaire ...

21 sep om 15:45 uur

Pablo van den Bosch, directeur van Madaster, zet zich als een van de ambassadeurs van Futurebuild Holland in voor ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up