'Bouwsector mist internationale allure'

'Bouwsector mist internationale allure'

“We moeten ons heruitvinden in de retail- en kantorenmarkt”, zegt Bouwfonds Investment Management-CEO Jaap Gillis. “Innovatie- en communicatiemogelijkheden zijn er genoeg. De sector moet nu woorden in daden omzetten en vooral internationale allure krijgen.”

De toegenomen voorraad leegstaande en onbruikbare panden krijgt steeds vaker een nieuwe bestemming. Transformatie met functievernieuwing of duurzame sloop met levensloopbestendige nieuwbouw zijn 2 veelgehoorde oplossingen. “Voeg daar een verdere toepassing van de circulaire economie aan toe. Op dit onderwerp focussen we ons de afgelopen tijd binnen Rabo Vastgoedgroep”, aldus Gillis.

Materiaalgebruik en –uitstoot

Naast materiaalgebruik in (her)ontwikkelingen is er volgens Gillis werk aan de winkel om het bouwproces te verduurzamen. “Er zijn tegenwoordig voldoende tools en mogelijkheden om tijdens het bouwen materiaalgebruik en materiaaluitstoot te monitoren. Pak je dit goed aan, dan kom je al snel tot nieuwe inzichten en maak je een goede volgende stap op weg naar een betere gebouwenvoorraad.” Ook in de woningmarkt is deze focus gewenst. “Ik vraag me bijvoorbeeld af of nul-op-de-meterwoningen nog wel zo duurzaam zijn als je uitgaat van materialenuitstoot. Ook daar is het tijd voor een extra doorvertaling.”

30% besparing

Gillis twijfelt geen seconde of dergelijk duurzaam vastgoed rendeert. “Vanzelfsprekend, als je het over duurzame nieuwbouw hebt kun je doorgaans rekenen op 30 procent besparing. De triggers zijn er en de voorraad is er ook. We hebben echt een gigantische opgave van 7 miljoen woningen en zo’n € 4 miljard aan extra investeringen in ziekenhuizen, scholen en energiebesparing.”

De uitdagingen voor de bouw- en vastgoedsector zijn talloos, onder meer op sociaal vlak. “Ik blijf het raar vinden dat zo veel mensen thuis zitten, terwijl we een opgave voor ons hebben die juist goed moet zijn voor de werkgelegenheid en voor het milieu. In dat opzicht mis ik ook de regie. Zorg dat de thuiszitters uit hun isolement komen en weer aan het werk komen door nationale programma’s van schoolverduurzaming, verbetering van zorgvastgoed en andersoortige initiatieven. Er is genoeg te doen aan de bestaande voorraad. Kort geleden deed Bouwend Nederland een oproep om de nationale regie op te pakken.”

Standaardisering niet altijd als optie

Ook de groeiende focus op industrieel bouwen die de afgelopen jaren is te proeven, kent Gillis. Hij prijst het innovatievermogen van de sector, maar stelt tegelijkertijd de beperkingen voor van het fabrieksbouwen. “Het nadeel is dat niet elk bestemmingsplan gelijk is. Dat maakt standaardisering niet altijd een optie. Dat is een van de redenen dat industrieel bouwen nog niet is doorgebroken in de kantorenmarkt, want het ontbreekt daarvoor aan flexibele modules en aanpassingsvermogen. Wellicht wordt 3D Printing de oplossing, als je de beoogde flexibiliteit hiermee bereikt. Hoe dan ook zie ik de voordelen van industrieel bouwen: je krijgt een veel betere organisatie in logistiek en processing. En dat is dan weer de reden voor de populariteit van deze aanpak in de woningbouw.”

Te weinig nieuwe vormen van hernieuwbare energie

Ook de urgentie van verduurzaming is volgens Gillis goed te voelen. Eerder vertelde Andy van den Dobbelsteen tijdens Building Holland al over de relatief hoge CO2-uitstoot van Nederland ten opzichte van andere Europese landen. Gillis stemt in: “We lopen achter in het terugdringen van onze uitstoot. Een van de oorzaken is dat we te weinig nieuwe vormen van hernieuwbare energie hebben bedacht. Zoek buiten de landsgrenzen voor inspiratie en innoveer ook op dit vlak.” 

Op zoek naar koplopers

Onafhankelijk van het type bouwproces en uitdagingen op het gebied van nieuwe duurzame energie zoekt de sector naar koplopers die het voortouw nemen, zoals innovatiegerichte leiders als Dutch Green Building Council, Bouwend Nederland, overheidsorganen en Platform Duurzame Huisvesting. Voor onze Business Unit Commercieel Vastgoed fungeert het Platform Duurzame Huisvesting bijvoorbeeld als interessante kennisbank, onder andere voor het opstellen van Green Lease-overeenkomsten met huurders en duurzame prestatiecontracten met property managers. Maar naast voorgenoemde partijen moeten ook de directeur generaal van het ministerie en de gewone burger zich realiseren dat duurzaamheid een absolute noodzaak is.”

Belangrijk is om zelf het voortouw te nemen. “Zo nemen we jaarlijks deel aan de Global Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), inmiddels met 8 van onze fondsen, waarmee duurzaamheidsprestaties van circa 200 objecten worden gemeten. Deelnemen aan de benchmark stelt ons in staat om steeds beter inzicht te krijgen in hoe we onze portefeuille verder kunnen verduurzamen. Afgelopen jaar hebben we van 90% van de aan GRESB deelnemende objecten energie- en/of waterconsumptiegegevens verzameld.  Door jaarlijks steeds meer fondsen te laten participeren en de data coverage per fonds nog verder te vergroten proberen we volledig inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van onze portefeuilles”, vertelt Gillis.

Marketingrol

"Gedrag verander je door dit vaak, heel vaak, te roepen. Er is dus een duidelijke marketingrol, ook naar burgers toe. Deze marketing komt natuurlijk van leiders en media af, maar vooral de daden tellen. Zorg dus voor een internationale allure voor onze innovatieve bouwsector. Word een internationaal knooppunt.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Aangenaam klimaat voor fors paviljoen van glas

Aangenaam klimaat voor fors paviljoen van glas

16 aug om 10:00 uur
timer 2 min

Het was nogal een opgave: een fors restaurant met rondom glazen puien op een aangename en constante binnentemperatuur ...

Lees verder »

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke technieken

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke technieken

15 aug om 13:00 uur
timer 1 min

Ondernemers kunnen in 2019 fiscaal voordelig investeren dankzij aftrekposten voor milieuvriendelijke technieken.

Lees verder »

Subsidieaanvraag Energiebesparing Eigen Huis vanaf 2 september

Subsidieaanvraag Energiebesparing Eigen Huis ...

15 aug om 08:45 uur
timer 1 min

Vanaf 2 september wordt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer opengesteld. Met de subsidie is het ...

Lees verder »

Nieuwe bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen

Nieuwe bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen

14 aug om 13:00 uur
timer 2 min

Per 1 juli is versie 3.0 van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken in werking getreden. Waar ...

Lees verder »

Speerpunten van samenwerking tijdens Gamechangers in de Bouw & Infra

Speerpunten van samenwerking tijdens Gamechangers ...

14 aug om 07:00 uur
timer 2 min

Grote namen vullen het programma van het congres Gamechangers in de Bouw & Infra op 13 november aanstaande. ...

Lees verder »

Cultuur- en organisatieverandering centraal bij BIM Loket D-Day

Cultuur- en organisatieverandering centraal ...

13 aug om 16:30 uur
timer 1 min

Het BIMHUIS staat op vrijdag 4 oktober aanstaande in het teken van randvoorwaarden van succes: durven, doen, cultuur ...

Lees verder »

44 miljoen subsidie voor circulaire economie

44 miljoen subsidie voor circulaire economie

13 aug om 13:00 uur
timer 2 min

Nieuwe subsidieregeling voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling en hergebruik van afval, en ...

Lees verder »

Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

13 aug om 09:00 uur
timer 1 min

Vanaf september kunnen gemeenten weer een aanvraag indienen voor aardgasvrije proeftuinen.

Lees verder »

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

12 aug om 13:00 uur
timer 6 min

Slopen is niet direct een sexy onderwerp en ook niet altijd even duurzaam. Hoe besteed je circulair slopen aan ...

Lees verder »

Seminar belicht versnellingsmogelijkheden #VanGasLos

Seminar belicht versnellingsmogelijkheden #VanGasLos

12 aug om 06:59 uur
timer 1 min

Het seminar #VanGasLos barst weer los. We zijn te gast bij Itho Daalderop in Tiel, waar we nieuwe inzichten ophalen ...

Lees verder »

Busbaan met zonnecellen als mini-energiecentrale

Busbaan met zonnecellen als mini-energiecentrale

9 aug om 14:00 uur
timer 4 min

Na een fietspad met zonnecellen is er nu ook een busbaan en een parallelweg met betonnen elementen waarin zonnecellen ...

Lees verder »

Zonnepanelen slimme investering voor scholen

Zonnepanelen slimme investering voor scholen

9 aug om 09:00 uur
timer 1 min

Met een lage rente kunnen scholen investeren in zonnepanelen die direct lagere energiekosten opleveren.

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up