Kenniscentrum voor duurzame verstedelijking in Brabant

Kenniscentrum voor duurzame verstedelijking in Brabant

Provincie Noord-Brabant en Fontys Hogescholen zetten een kenniscentrum op voor de duurzame verstedelijking in Brabant. Het kenniscentrum is een onderdeel om de leegstand aan te pakken.

De aanpak van de provincie is erop gericht de groeiende leegstand onder de bedrijfslocaties, winkels, kantoren en erfgoed terug te dringen. Naar verwachting loopt deze in Noord-Brabant de komende jaren op tot 11 miljoen m2.

Integrale aanpak

Volgens gedeputeerde Erik van Merrienboer van Ruimte komt door de groeiende leegstand de leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en het vestigingsklimaat in het geding. “Daardoor is leegstand niet alleen het probleem voor de eigenaar, maar vraagt het ook om een stevige integrale aanpak van gemeenten en de provincie.”

In zijn ogen is een goede kennisinfrastructuur over verduurzaming van vastgoed in Brabant daarbij een eerste vereiste. Daarom willen Gedeputeerde Staten, als onderdeel van de Brabantse aanpak leegstand, een open kenniscentrum ontwikkelen waarin de provincie samen met kenniscentra, waaronder Fontys Hogescholen, kennis en expertise bijeen brengt.

Stedelijke herverkaveling

Fontys-lector Cees-Jan Pen gaat voor de provincie, met studenten en docenten, een aantal onderzoeks- en adviesopdrachten uitvoeren. “Een mooie kans om talentvolle jonge mensen als ‘friskijkers’ en probleemeigenaren van de toekomst te betrekken bij maatschappelijke opgaven. Door de samenwerking voor leegstands- en gebiedsopgaven in Brabant zorgen we voor een continue vernieuwing van ons curriculum.”

Studenten en docenten gaan analyses doen rond experimenten en labs over stedelijke herverkaveling, herbestemming en centrumontwikkelingen. Ook structurele stageplaatsen rondom monitoring en onderzoek maken deel uit van de samenwerking.

Transformatie als oplossing voor leegstand

Van Merrienboer benadrukt het belang van een integrale aanpak. “Leegstand neemt in alle sectoren toe. Herbestemmen is een prachtig instrument, maar je lost niks op als je daarmee leegstand verschuift.”

Kansen liggen volgens hem vooral in het transformeren van bijvoorbeeld kantoren naar goedkope woningen. “Daar is voor Brabant nog veel te winnen. Maar het is een illusie om te denken dat we alle leegstaande gebouwen opnieuw kunnen invullen. We zullen dus ook moeilijke keuzes moeten maken en vaker de sloophamer verkiezen.”

Provincie als gebiedsregisseur?

In 2016 intensiveert de provincie Noord-Brabant haar rol als gebiedsregisseur bij de aanpak van leegstand van kantoren, detailhandel en bedrijfslocaties. In de regionale ruimtelijke overleggen maken provincie en gemeenten afspraken over programmering, zodat de juiste ontwikkelingen op de juiste plek terecht komen.

Verder starten volgend jaar experimenten in een aantal Brabantse gemeenten op gebied van leegstand in agrarische bedrijven en detailhandel. De kennis en expertise die daarmee wordt opgedaan wordt vergaard en gedeeld in het kenniscentrum en is van belang om in de tweede helft van 2016 de koers voor de komende jaren uit te stippelen.

Leren van leegstand

Later vandaag verschijnt het artikel 'Kwaliteit vastgoed moet aansluiten op behoefte' op DuurzaamGebouwd.nl over het Fontys-onderzoeksprogramma ‘Vastgoed van de toekomst’. Tijdens het congres 'Leren van leegstand', dat de hogeschool begin deze maannd organiseerde, spraken onder anderen gedeputeerden van de provincies Limburg en Utrecht aan het woord over de manier waarop zij omgaan met hun leegstandsproblematiek.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c120 c135 c225 c243
“We keken naar de stenen, terwijl we naar de mensen hadden moeten kijken”

“We keken naar de stenen, terwijl we naar ...

25 feb om 10:00 uur
timer 7 min

Aan de vooravond van haar jaarlijkse congres vond in Assen de eerste Ronde Tafel van Duurzaam Gebouwd in 2020 ...

Lees verder »

c21 c135 c184 c225 c243
Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in ’s-Hertogenbosch: ‘Gewoon beginnen!’

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in ’s-Hertogenbosch: ...

22 jan om 10:01 uur
timer 7 min

Nederlandse gemeenten buigen zich as we speak over een gigantische opgave: het invullen van een visie voor een ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c244
De genomineerden van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards zijn bekend

De genomineerden van de Nederlandse Duurzaam ...

21 jan om 13:01 uur
timer 3 min

Vandaag zijn de genomineerden voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 bekendgemaakt. Wie wint op 6 februari ...

Lees verder »

c21 c135 c140 c225
Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

9 jan om 10:00 uur
timer 6 min

De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73,3 miljard euro in aan werken, diensten en leveringen in. Dat moet ...

Lees verder »

c21 c122 c135 c225
Welke duurzaamheid kun je in een dak stoppen?

Welke duurzaamheid kun je in een dak stoppen?

8 jan om 15:30 uur
timer 5 min

De gemeente Arnhem heeft grote duurzaamheidsambities en bij de renovatie van sporthal Elderveld wist de markt ...

Lees verder »

c21 c135 c190 c225 c244
Innoveren in duurzaam inkopen en aanbesteden

Innoveren in duurzaam inkopen en aanbesteden

30-09-2019 om 16:00 uur
timer 1 min

Het volledige programma van het seminar Duurzaam Inkopen & Aanbesteden is bekend. We hebben sprekers van Rijksvastgoedbedrijf, ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c244 c246
'Kunnen we circulair bouwen door circulair in te kopen?'

'Kunnen we circulair bouwen door circulair in ...

13-09-2019 om 07:00 uur
timer 1 min

Het seminar Duurzaam Inkopen & Aanbesteden staat op de rol, voor 10 oktober 2019. We zetten koplopers op het ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243
Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke technieken

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke technieken

15-08-2019 om 13:00 uur
timer 1 min

Ondernemers kunnen in 2019 fiscaal voordelig investeren dankzij aftrekposten voor milieuvriendelijke technieken.

Lees verder »

c21 c135 c140 c190 c225
De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

12-08-2019 om 13:00 uur
timer 6 min

Slopen is niet direct een sexy onderwerp en ook niet altijd even duurzaam. Hoe besteed je circulair slopen aan ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c237 c245
“Gezonde levensstijl als statussymbool in plaats van auto”

“Gezonde levensstijl als statussymbool ...

08-08-2019 om 10:00 uur
timer 2 min

Bij de snelle groei en verduurzaming van steden mag de voetganger niet worden vergeten. Inspiratie en beleid rond ...

Lees verder »

c21 c135 c184 c225 c243
Whitepaper Energietransitie en sociale cohesie

Whitepaper Energietransitie en sociale cohesie

02-08-2019 om 10:00 uur
timer 2 min

Draagt de energietransitie bij aan de sociale cohesie in wijken? Lees deze nieuwe whitepaper, met daarin ook aandacht ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up