De week van… Leen van Dijke

timer5 min
De week van… Leen van Dijke

Zijn langjarige ervaring als politicus komt goed van pas bij het vaart houden in de Stroomversnelling. Nu de wettelijke verankering van de EPV-regeling een feit is, komen de oorspronkelijke doelen en aantallen weer in beeld. Al blijft er altijd wel een plooitje glad te strijken, blijkt ook deze week.

Maandagochtend

De week start met een overleg met minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst over wat er na beëindiging van het programma Energiesprong eind 2016 gebeurt met de ontwikkelde initiatieven. “De afgelopen jaren kregen we verschillende opdrachten én de daarbij behorende middelen van Energiesprong”, vertelt Van Dijke. “Ik heb de minister geïnformeerd over hoe we bij Stroomversnelling daarmee zijn omgegaan en het belang van het doorzetten van initiatieven.”

Maandagmiddag

Bij MVO Nederland in Utrecht is overleg in het kader van het Betonakkoord. Het woord ‘concreet’ komt vaak voorbij tijdens deze bijeenkomst van opdrachtgevers, bouwers, financiers en andere stakeholders. Van Dijke is voorzitter en houdt het strak. Mobieltjes moeten op ‘stil’ en na een uur vergaderen een pauze. In het eerste uur stellen de 25 deelnemers zich voor. “Meld wat uw bedrijf, organisatie of instelling kan inbrengen om een ambitieus Betonakkoord te bereiken. Ook wat u van anderen daarvoor nodig hebt om echt te kunnen presteren.” Van Dijke daagt uit: “Zitten bouwers niet te lang te wachten, totdat de overheid zegt dat ze iets leuk vindt? Je kunt toch zelf een markt creëren door met voorbeelden te komen van CO2-reductie?” Ook opdrachtgevers adresseert hij: “Waarom vragen jullie niet gewoon duurzaam beton uit?”

De week van… Leen van Dijke

Over het voorzitten zegt Van Dijke: “De kunst is het (h)erkennen van de belangen. Daarbij is het zaak meters te maken, zodat er een betonakkoord komt waarmee de samenleving vrede heeft… best een onderneming.”

Dinsdag

In de bestuursvergadering bij Stroomversnelling komen zaken op tafel, die de breedte van het draagvlak illustreren en de problemen benoemen. “Het lukt ons goed om daarin een weg te vinden.” Daarna is er overleg met de taskforce Warmtenetten. “Destijds onderhandelden we met Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de EPV, die geldt als er een NOM-renovatie is gedaan in het corporatiedomein. Daarbij gaat het erom de warmtevraag zo veel mogelijk te reduceren en een opwekking garanderen in of aan de woning. Die prestatie legitimeert immers om de vergoeding ervoor in rekening te mogen brengen. De route die we kozen was niet-fossiel, maar we snapten dat meerdere energiedragers mogelijk zijn, als het maar duurzaam is. Vanuit Stroomversnelling begon ik deze taskforce met de CEO’s van de warmtebedrijven om na te gaan of een verbinding met Nul-op-de-Meter (NOM) en die EPV mogelijk is. Inmiddels is een aantal pilots gedefinieerd en het ziet er naar uit dat met warm water wel degelijk een businesscase mogelijk is. In de vorm van voorstellen gaan die nu naar BZK.”

Woensdag

Overleg bij Bouwend Nederland gaat niet door, maar Van Dijke geeft toelichting: “Het zou zijn gegaan over de financiering van NOM-renovatie bij groepen particuliere woningbezitters, want dat blijkt lastig te zijn. Met banken, BZK, AFM, Garantiefonds en Nibud kijken we nu naar 2 routes. De eerste is via een hypotheek gebaseerd op de totale woonlasten. Voor mensen die daarvoor niet in aanmerking komen, bijvoorbeeld vanwege een te laag inkomen of een BKR-registratie, is een andere route denkbaar waarbij gebouw gebonden financiering plaatsvindt. De bewoner hoeft dan niet te investeren, maar betaalt dan voor een dienst. De oorspronkelijke bezwaren tegen deze route verdwijnen bij de betrokken partijen en dat biedt kansen.”

Woensdagmiddag

Overleg met de directie van BZK over de voorgenomen aanpassing van de Amvb, die is verbonden aan de wet die de EPV mogelijk maakt. “In een persbericht meldt minister Blok na te denken over het toepassen van de EPV als er gebruikt gemaakt wordt van een gasaansluiting. Dat gaf tumult want ‘fossiel’ viel buiten de opzet van Stroomversnelling. We komen er wel uit, hoop ik.”

Het formuleren van een voor eenieder acceptabele EPV-regeling kostte veel meer tijd dan voorzien.'

Leen van Dijke

Daarna maakt Van Dijke afspraken met een Scandinavische delegatie die komt kijken wat ze kan leren van Stroomversnelling en ‘thuis’ ook kan toepassen. “Ook gaan we vanuit Stroomversnelling op uitnodiging in de Verenigde Staten masterclasses geven over Nul-Op-de-Meter. En, binnenkort reis ik naar Armenië. Met dit kiesgroepland heb ik sinds mijn tijd als Kamerlid een band. Ik schreef er destijds na een langdurig werkbezoek een rapport over en daaruit zijn veel acties voortgekomen. Nu ga ik er spreken over verduurzaming. Vanwege het ontbreken van grondstoffen daar is een energietransitie echt een noodzaak.”

Donderdag

Overleg bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid over het Politiekeurmerk. Van Dijke verhaalt over Stroomversnelling vanaf de start in juni 2013 en benoemt de vertraging in de oplevering van NOM-woningen. “Het formuleren van een voor eenieder acceptabele EPV-regeling kostte veel meer tijd dan voorzien. Pas afgelopen september is de wet in het Staatsblad gepubliceerd, dus hebben we lang op onze handen moeten zitten. Deze vertraging gaf ons wel meer tijd om de vele lessen die we leerden een plek te geven in het innovatietraject. Bijvoorbeeld wat de bewoners er nu van vonden en hoe ze de NOM-renovatie beleefden. Hoe dan ook: nu gaan er opdrachten uit voor renovatie van 5500 woningen.” Het overleg gaat verder over de ruim 700 woningen in Nederland die nu vanuit Stroomversnelling zijn gerealiseerd, maar waarbij een Politiekeurmerk ontbreekt. De inzet is deze hobbel te overwinnen en tevens om te borgen dat de juiste materialen en voorzieningen deel gaan uitmaken bij NOM-renovaties.

Vrijdag

Wederom intern overleg bij Stroomversnelling. BZK meldde zich terug over de voorstellen voor de verduurzaming van warmtenetten. “Er is een afspraak vroeg in oktober en we hopen op een doorbraak.”

Dan… weekend

Op zaterdag gaat Van Dijke – ooit was hij timmerman/metselaar – aan de slag in de net gekochte woning van zijn dochter en schoonzoon. Ook dan slaat hij spijkers met koppen.

Tekst: Tom de Hoog

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c148 c225 c243
Onderzoek: 'COP minstens zo hoog voor natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen'

Onderzoek: 'COP minstens zo hoog voor natuurlijke ...

12 mei om 10:00 uur
timer 5 min

Welke wet- en regelgeving geldt bij het implementeren van natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen en wat is ...

Lees verder »

c21 c138 c185 c190 c225
Constructeurs verdiepen zich in maatschappelijk verantwoorde constructies

Constructeurs verdiepen zich in maatschappelijk ...

11 mei om 16:51 uur
timer 2 min

Het vak van de constructeur staat op donderdag 3 juni in de volle spotlights tijdens de online Dag van de Constructeur. ...

Lees verder »

c21 c168 c183 c225 c261
Datadag zoomt in op businesscases gebouwde omgeving

Datadag zoomt in op businesscases gebouwde omgeving

11 mei om 15:01 uur
timer 3 min

Na de eerste succesvolle Datadag Mobiliteit staat op donderdag 20 mei het onderwerp data opnieuw in de schijnwerpers ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Uitwisseling warmte en koude op bedrijventerreinen biedt veel kansen

Uitwisseling warmte en koude op bedrijventerreinen ...

11 mei om 11:01 uur
timer 5 min

Welke mogelijkheden zijn er voor jou en je bedrijf om de overtollige warmte of koude van andere bedrijven uit ...

Lees verder »

c21 c225 c268
Nieuw: digitaal magazine Industrialisatie

Nieuw: digitaal magazine Industrialisatie

10 mei om 07:00 uur

Vers van de pers: het digitale magazine Industrialisatie van Duurzaam Gebouwd. Je leest de uitgave gratis in onze ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c244
KNB Jaarverslag 2020: meer circulaire keramische geveloplossingen

KNB Jaarverslag 2020: meer circulaire keramische ...

7 mei om 08:00 uur

Coronajaar 2020 stond voor de Nederlandse industrie van gebakken bouwmaterialen overwegend in het teken van energietransitie ...

Lees verder »

c21 c225
Lees gratis het Digitale Magazine van Biind!

Lees gratis het Digitale Magazine van Biind!

7 mei om 06:30 uur

In dit nummer van het Digitale Magazine van Biind krijg je weer volop inspiratie. Vooral door goede voorbeelden ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Gebruik van methaan uit biogas voor de energietransitie 

Gebruik van methaan uit biogas voor de energietransitie 

6 mei om 15:00 uur

Wat is de betekenis van methaangas en de omzetting daarvan in waterstof bij het koolstofvrij maken van de energievoorziening? ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c244 c277 c278
‘Zoekend, tastend en innoverend vinden we onze weg’

‘Zoekend, tastend en innoverend vinden ...

6 mei om 13:00 uur
timer 8 min

Fred Schoorl, directeur van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), is toegetreden tot de jury ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Betaalbare starterswoning wel degelijk mogelijk

Betaalbare starterswoning wel degelijk mogelijk

6 mei om 09:41 uur

Een energieneutrale starterswoning voor 150.000 tot 200.000 euro is wel degelijk haalbaar. Dit concludeert Develop ...

Lees verder »

c21 c225 c245
WHO bevestigt rol aerosolen bij besmetting coronavirus

WHO bevestigt rol aerosolen bij besmetting coronavirus

4 mei om 12:53 uur

Hoewel het al een poosje werd geroepen door wetenschappers, heeft wereldgezondheidsorganisatie WHO nu ook de rol ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c268
Efficiënte prefab vloer voor industriële woningbouw

Efficiënte prefab vloer voor industriële ...

3 mei om 10:01 uur
timer 1 min

De nieuwe VBI Integraalvloer met geïntegreerde technische installaties kan een hulpmiddel zijn om het woningtekort ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up