'Duurzaam Gebouwd opent deuren'

'Duurzaam Gebouwd opent deuren'

Na 5 jaar account- en platformmanagement bij Duurzaam Gebouwd staat Pieter Fritz een nieuwe uitdaging te wachten bij Berkvens, totaalaanbieder van toegangsoplossingen op het gebied van binnendeuren.  We interviewen Fritz, die vanaf 1 januari 2018 het duurzaamheidsbeleid – mede vanuit de invalshoeken Kwaliteit en Milieu - vormgeeft bij deze fabrikant uit Someren. “Ik kan niet wachten om de volgende stap te zetten en circulariteit- en duurzaamheidsambities naar een hoger niveau te tillen.” 

De wens en motivatie om sociaalmaatschappelijke impact te maken met duurzaamheid vormde de basis voor de loopbaan van Fritz. “Toekomstbestendigheid begint wat mij betreft bij het besef en het bewustzijn dat we in staat zijn om keuzes te maken die een positieve impact hebben op de komende decennia. Zetten we niet op tijd de schouders onder de verduurzaming van onze sector, dan krijgt de volgende generatie een opgave die moeilijk tot niet te bepalen is.” Tegelijkertijd liggen er legio kansen voor het oprapen. “Nederland heeft de mogelijkheid om onze bouw- en vastgoedsector als voorbeeld te laten fungeren voor de rest van de wereld. Onze industriële Nul-op-de-Meter bouwprocessen en inzet op volledig circulaire bouw zijn slechts enkele voorbeelden die we kunnen inzetten als exportproduct. We kunnen er wereldwijd mee inspireren.”

Gedragsvormen en mindset omgooien

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is niet alleen vanuit sociaalmaatschappelijk oogpunt een must. “Onze sector is traditioneel en conservatief, terwijl de technologische ontwikkelingen in een versnelling zitten. Ik wil dat we onze gedragsvormen en mindset omgooien. Dan komen we er vanzelf achter dat de economische kansen enorm zijn. Ik hoop en verwacht dat meer mensen zich inzetten voor energieleverende en gezonde leef- en werkomgevingen. Ik vind het een voorrecht om dagelijks met deze kanteling bezig te zijn en het is iets dat ik met passie en een glimlach doe.”

Steeds meer organisaties zien duurzaamheid als bestaansrecht. “Tegelijkertijd is het een containerbegrip geworden en verschuift duurzaamheid zich van energie, naar kwaliteit, circulair en gezondheid en weer terug. Ik zie het als een teken dat we de juiste weg bewandelen. Natuurlijk valt er over de snelheid en exacte uitvoering te discussiëren. Bekijk het positief. Het begrip is in ieder geval doordrongen en meer organisaties zijn ermee bezig.” Duurzaamheid wordt steeds vaker in strategie, visie en missie geïntegreerd. “Aan deze beweging levert Duurzaam Gebouwd een belangrijke bijdrage. Een samenwerking met Duurzaam Gebouwd vormt een belangrijke drijfveer om enerzijds kennis te maken met duurzaamheid en anderzijds om een volgende mijlpaal te definiëren en te bereiken. Daar ben ik trots op, evenals ons hele team.”

'Duurzaam Gebouwd opent deuren'

Pieter Fritz: "De energietransitie vormt een belangrijk speerpunt waarvoor we slimme plannen moeten ontwerpen, evenals voor de versnelling richting de circulaire economie." 

Ook bij Berkvens werkt een enthousiaste groep mensen aan het vormgeven en uitwerken van het duurzaamheidsbeleid. Als organisatie is zij al 3 jaar aangesloten bij Duurzaam Gebouwd en ik heb dan ook altijd goede gesprekken gehad met algemeen directeur Piet van Loenhout, tevens Duurzaam Gebouwd-expert. Vaak sparden we over marktontwikkelingen, uitdagingen en kansen die voor ons liggen.”

Vormgeven aan beter Nederland 

De afgelopen jaren investeerde de totaalaanbieder van toegangsoplossing in het reduceren van de eigen footprint. “Duurzaamheid moest een integraal onderdeel worden van de strategie. Van daaruit ontstond de overtuiging om dit samen op te pakken. Mijn doel is om de CO2-uitstoot te reduceren naar een nulpunt en uiteindelijk liever nog naar een positieve waarde. Hiervoor werken we een complete strategie uit, waarbij circulariteit, smart technologieën, het ontwikkelen van co-creaties en het creëren van een positieve impact op ons welzijn uitgangspunten vormen. Berkvens heeft overigens met haar concepten Verdi en Omnia op deze punten al positieve ijzers in het vuur. Het zal ook aan mij zijn om dit bij de juiste partijen voor het voetlicht te gaan brengen.

De bouw- en vastgoedsector moet vormgeven aan een beter Nederland. “De energietransitie vormt een belangrijk speerpunt waarvoor we slimme plannen moeten ontwerpen, evenals voor de versnelling richting de circulaire economie.” De bouw is voor meer dan 35% verantwoordelijk voor het afval in Nederland. De transitie van een lineaire naar een volledig circulaire economie zal dan ook een behoorlijke impact hebben op onze sector. “Veel organisaties moeten daarom hun businesscase veranderen en nadenken over hun waarde propositie. Dat is door een zure appel heen bijten voor sommigen, maar het moet. Anders heb je straks geen bestaansrecht.”

Vanaf 1 januari 2018 start Fritz aan een nieuw begin. “Vanuit mijn nieuwe rol blijf ik actief in het netwerk van Duurzaam Gebouwd, vanaf nu als partner. Ik wil al mijn relaties bedanken voor hun enthousiasme en hun samenwerking, evenals voor het vertrouwen dat ze mij en Duurzaam Gebouwd geven. Ik ben ervan overtuigd dat Duurzaam Gebouwd organisaties verder blijft helpen op het gebied van verduurzaming en waardevolle verbindingen blijft leggen.”  En vanuit Berkvens blijf ik me, samen met Duurzaam Gebouwd, inzetten voor een kwalitatief uitstekende en toekomstbestendige sector!

Duurzaam Gebouwd dankt Pieter Fritz voor zijn jarenlange inzet en wenst hem succes en plezier in zijn nieuwe rol bij Berkvens. Fritz is te bereiken via LinkedIn

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Metropoolregio Amsterdam maakt kennis met materialenpaspoort

Metropoolregio Amsterdam maakt kennis met materialenpaspoort

Vandaag om 08:00 uur
timer 1 min

Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt samen met Madaster om de circulaire bouweconomie in de regio te stimuleren. ...

Lees verder »

Kansen van waterstof voor productie keramische bouwmaterialen

Kansen van waterstof voor productie keramische ...

24 mei om 11:00 uur
timer 1 min

Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) en New Energy Coalition beklonken op 21 mei een nieuwe ...

Lees verder »

#VanGasLos op Energie Forum ‘Building Heat Solutions2’

#VanGasLos op Energie Forum ‘Building ...

24 mei om 08:00 uur

De complete Nederlandse vastgoedvoorraad moet #VanGasLos. Een forse opgave waarvoor samenwerking en kennisdeling ...

Lees verder »

BouwCirculair Congres: CirculairDoen
okt10

BouwCirculair Congres: CirculairDoen

Inspirerende sprekers, aansprekende kennissessies, verrassende inzichten, en een passende locatie – dat zijn ...

Dit betreft een extern evenement uit het netwerk van Duurzaam Gebouwd

Lees verder »

2 jaar De Bouwagenda in vogelvlucht

2 jaar De Bouwagenda in vogelvlucht

23 mei om 10:00 uur
timer 1 min

De Bouwagenda bestaat twee jaar. Recent publiceerde het initiatief een video over de behaalde resultaten in deze ...

Lees verder »

Video: Building Holland 2019 Live On Stage | Erik Ubels

Video: Building Holland 2019 Live On Stage | ...

22 mei om 08:00 uur

Heb je Building Holland 2019 gemist of wil je het herbeleven? Wij publiceren video's van de keynotes op het Duurzaam ...

Lees verder »

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21 mei om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

20 mei om 17:25 uur
timer 1 min

In vervolg op het seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ publiceren wij vandaag het consultatiedocument ...

Lees verder »

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

20 mei om 12:30 uur
timer 2 min

De pilot SamenZonderAsbest wordt flink uitgebreid door een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma ...

Lees verder »

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

17 mei om 15:30 uur
timer 3 min

‘Circulaire economie’ zwerft als term al jaren rond in de wereld van bouw en installatie. Met het oog ...

Lees verder »

Mexit first, duurzaamheid second!

Mexit first, duurzaamheid second!

17 mei om 12:30 uur
timer 3 min

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de ...

Lees verder »

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en gebruikers van warmte en koude

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en ...

17 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Ennatuurlijk bestaat vijf jaar en levert inmiddels warmte en koude aan ruim 80.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up