De 'juiste' parkeernorm in de spotlight

timer4 min
De 'juiste' parkeernorm in de spotlight

Ernst Bos, partner bij Spark, vertelt hoe je bij een parkeeropgave op een ontwikkellocatie gebruik kunt maken van een ‘afpelmodel’. Op die manier kun je de parkeerbehoefte bepalen en in balans brengen met het te creëren parkeeraanbod. En weet je met welke aspecten je allemaal rekening moet houden.

Bos benadrukt het belang van een goede definitie van de doelgroepen (wonen, werken, winkelen) en de mogelijkheid om een mobiliteitscorrectie (invloed van ligging en kwaliteit alternatieve vervoersmodaliteiten) toe te passen.

De juiste norm

Hoe komt de parkeernorm tot stand? En wat is nu de juiste norm? Allereerst is het belangrijk om te weten wat de uitgangspunten van het parkeerbeleid in de betreffende gemeente zijn. Wil de gemeente autogebruik faciliteren of juist beperken? Wat zijn de plannen voor parkeerregulering? Wil men alternatieve vervoersmodaliteiten stimuleren?

De basis

Algemeen bekend zijn de parkeerkencijfers van het CROW. Deze cijfers zijn onder meer gebaseerd op bestaand gebruik en gaan uit van vraagvolgend beleid, maar zeggen niets over toekomstige groei of juist afname van het gebruik. De CROW-kencijfers zijn snel en makkelijk toepasbaar. Maar zie ze vooral als een inspiratiebron en volg ze niet blind, zegt Bos. Van belang is deze kencijfers voor iedere ontwikkellocatie afzonderlijk te kalibreren en de cijfers daarbij slechts als richtlijn te hanteren. Naast het CROW zijn er diverse andere bronnen te raadplegen om goede parkeernormen op te stellen. Onder andere het CBS komt aan de orde. Hier is een schat aan waardevolle informatie over onder andere verplaatsingsgedrag en autobezit te vinden.

Visite

Visite: de personen die bij bewoners op bezoek komen. Het CROW hanteert in beginsel een kencijfer van 0,3. Dat wil zeggen 0,3 parkeerplaatsen voor bezoek per woning.  Volgens het CBS maakt elke Nederlander 0,33 verplaatsingen per dag voor visite. Maar worden die verplaatsingen wel gedaan met de auto? Dat hoeft niet. We leren dat de gemiddelde afstand van visite 5,5 kilometer bedraagt met een gemiddelde reisduur van 8 minuten. Best ‘fietsable’, toch?

Gereguleerd parkeren beïnvloedt autogebruik substantieel, evenals goed ov in sterk stedelijke gebieden. Zodra je gereguleerd parkeren invoert, heeft dat direct invloed op het autogebruik en dus zien we in de praktijk dat de visite in gereguleerde gebieden veel minder gebruik maakt van de auto. Om dat te onderbouwen is bijvoorbeeld in Leiden onderzoek gedaan naar de werkelijke parkeerbehoefte voor visite. En wat blijkt? In deze stad volstaat een norm van 0,09 parkeerplaats per woning. Bijna drie keer minder dan op basis van het kengetal van het CROW verwacht zou worden.

Deelauto’s

Om het concept deelauto kunnen we niet meer heen. En de vraag is of deelauto’s van invloed zijn op toe te passen parkeernormen. De ‘sharing platforms’ schieten in Nederland, vooral in zeer sterk stedelijke gebieden, als paddenstoelen uit de grond, waaronder Mywheels en Car2go. In bijvoorbeeld Berlijn zijn deelautoaanbieders al veel langer actief en vind je op elke hoek van de straat wel een deelauto, zoals DriveNow.
Een interessante vraag is of we straks naast de parkeerplaatsen voor eigen autobezit, meer parkeerplaatsen nodig hebben voor deelauto’s, of dat deelauto’s juist voor een verlaging van het eigen autobezit zorgen. Niemand heeft nu het sluitende antwoord.

Conclusie

Bij het bepalen van parkeernormen moet nadrukkelijk gekeken worden naar het vigerende parkeerbeleid. Parkeernormen zijn daarvoor immers een instrument. Dat ontwikkelingen als (meer of minder) autobezit en gebruik van de deelauto in de toekomst invloed op de norm zullen hebben is evident. De vraag is echter welke invloed.  
Ten slotte moet je constateren dat je er met alleen het vaststellen van goede normen niet bent. De vastgestelde normen moeten ook in de praktijk geborgd worden, zodat de plaatsen die bedacht zijn voor specifieke doelgroepen ook daadwerkelijk voor die groepen beschikbaar komen.

Ernst Bos is spreker op de Cursus Anders kijken naar parkeernormen op 28 maart 2019 in Utrecht. Meer informatie en aanmelden.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c20 c140 c225 c236 c243 c295 c298
'A New Dawn' is de Nederlandse inzending voor EXPO 2025

'A New Dawn' is de Nederlandse inzending voor ...

De Nederlandse inzending voor World Expo 2025 Osaka laat volgens minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking Liesje Schreinemacher zien welke innovatieve ...

Lees verder

c21 c142 c168 c225 c236 c261
Zo wordt onderhoud en gebruik van liften smart én duurzaam

Zo wordt onderhoud en gebruik van liften smart ...

Liften doen het ogenschijnlijk nog steeds zoals ze dat al decennialang doen. Onder de motorkap zijn deze ‘apparaten’ echter veel slimmer dan we vaak ...

Lees verder

c236 c257
Ebook Future City

Ebook Future City

In de gratis ebook Future City laten we je verschillende elementen van het ontwerp en de realisatie van een future city zien. Onderwerpen als gezondheid, circulariteit, ...
c21 c225 c236
'Een betere stad voor iedereen'

'Een betere stad voor iedereen'

“Om de grijze golf te accommoderen is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de binnenkant van woningen. Nieuwe woningen zijn aangepast zodat mensen ...

Lees verder

c21 c225 c236 c237 c243
“De stad zou moeten werken als een soort schoonmaakmachine”

“De stad zou moeten werken als een soort ...

Wetenschapsactivisme en de wederkerige stad zijn woensdag belangrijke ingrediënten van de inauguratierede van Rob Roggema.

Lees verder

c21 c225 c236
Ontdek het beste groen tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte

Ontdek het beste groen tijdens Vakbeurs Openbare ...

Op woensdag 2 en donderdag 3 oktober 2019 staat Jaarbeurs Utrecht weer volledig in het teken van de openbare ruimte. Vakbeurs Openbare Ruimte is het grootste evenement ...

Lees verder

c21 c225 c236 c243
Busbaan met zonnecellen als mini-energiecentrale

Busbaan met zonnecellen als mini-energiecentrale

Na een fietspad met zonnecellen is er nu ook een busbaan en een parallelweg met betonnen elementen waarin zonnecellen zijn verwerkt.

Lees verder

c21 c137 c225 c236 c245
Verregaande digitalisering maakt woning betaalbaar of zelfs gratis

Verregaande digitalisering maakt woning betaalbaar ...

Een huurhuis volgehangen met elektronica kan dankzij allerlei extra diensten veel opleveren. Laat jij Big Brother binnen?

Lees verder

c21 c225 c236
Uitdagingen rondom deelmobiliteit krijgen podium

Uitdagingen rondom deelmobiliteit krijgen podium

Het Duurzaam Gebouwd TALKS-podium staat op woensdagochtend 10 april in het teken van mobiliteit en parkeeruitdagingen. Sprekers van onder andere Gemeente Den Haag ...

Lees verder

c21 c168 c225 c236
Trends voor Smart Buildings en slimmer samenwerken onder de loep

Trends voor Smart Buildings en slimmer samenwerken ...

De laatste trends en ontwikkelingen rondom onder andere de energietransitie, het klimaatakkoord en digitalisering komen naar voren tijdens een evenement van ABB. ...

Lees verder

c21 c168 c225 c236
Trends voor Smart Buildings en slimmer samenwerken onder de loep

Trends voor Smart Buildings en slimmer samenwerken ...

De laatste trends en ontwikkelingen rondom onder andere de energietransitie, het klimaatakkoord en digitalisering komen naar voren tijdens een evenement van ABB. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up