Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Industrieel Bouwen Terugblik 04-07-2017

Op dinsdag 4 juli 2017 stond Duurzaam Gebouwd Op Locatie in het teken van Industrieel Bouwen, in het RDM gebouw te Rotterdam.

Tijdens dit interactieve evenement, zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: klikbare en modulaire woningen, fabrieksmatig bouwen, automatisering van processen en 3D-printen van architecturale onderdelen. Organisaties als PLEKvoor, De Meeuw, De RuwBouw Groep en Studio RAP gaven hun visie op industrieel bouwen. Zij vertelden over lessons learned, best practices en beschreven de voordelen van een industrieel bouwproces. Als afsluiting van deze Duurzaam Gebouwd Op Locatie heeft het publiek de kans gekregen om een rondleiding bij te wonen door de Innovation Dock, waar Studio RAP gevestigd is.


7.8

Totaalimpressie bijeenkomst


8.0

Organisatie


7.6

Inhoudelijk programma


8.6

Locatie


7.4

Aansluiting op kennisbehoefte


7.4

Interactie


7.7

Netwerkmogelijkheden


8.1

Kwaliteit catering


47

Aantal deelnemers


100%

Aanbevelingspercentage


7.9

Dagvoorzitter Marvin van Kempen


8.1

Presentatie Jeroen Troost


7.9

Presentatie Els van Mierop


8.3

Presentatie Wessel van Beerendonk


6.6

Presentatie Bas Boom

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Registratie en Ontvangst
09:30 uur Opening door Dagvoorzitter Marvin van Kempen
Marvin van Kempen
09:35 uur keyboard_arrow_downNomadisch Bouwen
Jeroen Troost
De huidige gebouwde omgeving werkt beperkend. Een gebouw heeft vaak één functie, voor één bepaald type gebruik. Of het nu zakelijk, wonen, zorg of vrijetijdsbesteding betreft, voor elk gebruik bouwen we anders. Dit sluit niet meer aan bij de behoeftes van de gebruiker, noch bij de ruimte en grondstoffen die we ter beschikking hebben om in die behoeftes te voorzien. De gebruiker wil elke gewenste locatie op elk gewenst moment voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken. Om dit te realiseren hebben we een teruglopend aantal grondstoffen en ruimte te vergeven. Dit vraag om een radicaal andere benadering van omgaan met gebouwen. Nomadisch Bouwen schetst een alternatief voor de huidige lineaire bouwcultuur.
Download presentatie
09:55 uur keyboard_arrow_downEen nieuw perspectief met flexibel en circulair bouwen
Els van Mierop
‘Let’s make the most of planet A…because there is no planet B’. In onze snel veranderende samenleving gebruiken we veel producten en materialen…en vragen we veel van onze aarde. De bijdrage van de bouw is evident. We werken daarom hard aan het verminderen van de impact op de aarde…minder verbruiken, minder weggooien. Maar tegelijkertijd willen we een diverser en persoonlijker aanbod…en veranderen we steeds sneller. De laatste opties, de nieuwste versie. Dat zien we ook in de bebouwde omgeving. Lifecycles van gebouwen verkorten door de impact van wetgeving, demografie en technologie. Moeten we kiezen tussen minderen en meerderen? Of is er een alternatief? DEMEEUW toont een nieuw perspectief door industrieel bouwen: flexibel en circulair. Echt toekomstbestendig, voor gebruiker en milieu.
Download presentatie
10:15 uur keyboard_arrow_downRobots in Architecture
Wessel van Beerendonk
Wessel van Beerendonk gaat in op het DNA van de toekomstige bouwer en ontwerper in een door robots gemaakte wereld. Hij vertelt over hoe zij binnen Studio RAP als architect robots inzetten om hun expressieve vernieuwende architectuur te realiseren. Van Beerendonk geeft inzicht in wat RAP doet en wat voor gevolgen robotisering heeft op de inrichting van het hedendaagse bouwproces, de kansen en toegevoegde waarde die digitale fabricage/ robotisering bied en wat deze ontwikkeling relevant maakt voor uw business.
10:35 uur keyboard_arrow_downIndustrialisatie: een noodzakelijk kwaad of een heilig goed?
Bas Boom
De RuwBouw Groep als leverancier van ruwbouw totaaloplossingen geeft haar visie op industrialisatie van de sector. De vragen die zullen beantwoord worden zijn: Waarom blijft de arbeidsproductiviteit in de bouw achter? Wat belemmert de industrialisatie? En wat kunnen we leren van andere bedrijfstakken? Van barrières naar oplossingen.
Download presentatie
10:55 uur Rondleiding door de Innovation Dock in 2 groepen
12:00 uur Netwerklunch met alle deelnemers en sprekers
13:00 uur Einde

Inschrijven

Naar de evenementenagenda

Terug naar boven