Verduurzaming op Utrecht Science Park

Verduurzaming op Utrecht Science Park

De komende 6 jaar verschijnt ieder jaar een nieuw gebouw op het Utrecht Science Park met minimaal het niveau BREEAM-NL Excellent. Daarnaast moet de CO2-uitstoot van het gehele park in 2025 50% zijn verminderd.

Dit vertelde Michiel Scherrenburg, programmamanager duurzaamheid bij Universiteit Utrecht, tijdens de Nationale Milieudag 2015. “Voor het onlangs geopende Koningsberger-gebouw waren we te laat om een BREEAM-certificering te halen, maar bij de volgende gebouwen willen we dit wel bereiken. Hierbij ligt de prioriteit bij de categorieën energie, gezondheid, comfort en materialen.” Bij renovatieprojecten en gebouwen met groot onderhoud is BREEAM-NL In-Use Very Good het uitgangspunt voor het gebouwdeel.

Zonnepanelen en wko

Daarom is het plan om 4.000 zonnepanelen op de campus te plaatsen, die voor 1 miljoen kWh per jaar opwekken. “Deze willen we ook gebruiken om onderzoek te doen. Daarnaast zijn alle gebouwen aangesloten op het wko-systeem.”

Utrecht Science Park (USP) verbindt alle partijen op de campus: naast de universiteit zijn dat Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, de gemeente en de provincie. USP heeft hierbij het doel om over 5 jaar voor 5.000 extra arbeidsplaatsen op de campus te zorgen. Om dit te bereiken zoekt ze naar diverse binnen- en buitenlandse bedrijven die zich op de campus willen vestigen. Dit geldt inmiddels voor onder meer Danone, Deltares en TNO. Over een paar jaar verhuist het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de Utrechtse campus.

Duurzame sloop

“Het Wentgebouw maakt plaats voor een nieuw gebouw, waarin het RIVM komt”, liet senior programma manager Mieke de Bruin van Utrecht Science Park weten. Dit gebouw wordt het hoogste van de Utrechtse campus. “Zowel de universiteit als het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de beste keuze. Beide hebben besloten om het oude gebouw te slopen en hiervoor een nieuw gebouw neer te zetten.” Deze sloop vindt duurzaam plaats. “Binnen duurzaam slopen streven we naar een zo hoog mogelijk percentage van hoogwaardig hergebruik van de vrijkomende materialen”, legde Scherrenburg uit. “De grootste afvalstroom bij de sloop van dit gebouw is het vrijkomende betonpuin. Dit zetten we grotendeels in als secundaire grondstof voor de betonproductie.”

Eerste lab met BREEAM Outstanding

Verder verschijnt dit jaar nog een verzamelgebouw voor startende bedrijven: de Life Sciences Incubator (LSI). Dit gebouw gaat een laboratorium en kantoren huisvesten. “Dit is het eerste laboratorium met BREEAM-NL Outstanding-certificaat”, verklapte Scherrenburg.  “Hiervoor hebben we het ontwerpcertificaat inmiddels binnen en gezien de vorderingen op de bouwplaats, gaan we het oplevercertificaat ook halen.”

Toch was dit niet eenvoudig. “We hebben hierover diverse discussies gehad met de Dutch Green Building Council”, herinnerde hij zich nog. “Zo hebben we een laadpaal bij het LSI moeten plaatsen, BREEAM-NL alleen naar het gebouw kijkt. Wij kijken echter naar het hele gebied. Het voordeel van dit duurzaamheidscertificaat is dat het handvaten geeft.”

De warmtekrachtcentrale op het Utrecht Science Park zorgt met 50 miljoen kWh voor warmte aan alle universiteitsgebouwen, uitgezonderd het ziekenhuis. “Het zou best kunnen dat deze centrale over 10 jaar weg is”, aldus Scherrenburg. “We onderzoeken alle mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.”

Foto: Een gedeelte van Utrecht Science Park.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c134 c225 c260 c278
Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam Overamstel

Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam ...

Met een nieuwbouwproject in Amsterdam Overamstel levert bouwende ontwikkelaar VORM 223 woningen op in een natuurinclusieve, klimaatbestendige en duurzame omgeving.

Lees verder

c21 c134 c169 c225 c259 c265
Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Bedrijven uit de Benelux worden uitgenodigd deel te nemen aan een duurzaamheidschallenge met als doel het verminderen van de milieu-impact en het bevorderen van ...

Lees verder

c21 c134 c135 c225
Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Vooral waterschappen hebben daar nadrukkelijk mee te maken, maar zijn slechts ...

Lees verder

c21 c54 c134 c160 c259
Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor de bouw

Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor ...

In Nederland worden problemen in silo’s geplaatst en opgelost met geld. Heel veel geld. De bouwsector heeft een grondstoffenprobleem met als gevolg heel hoge ...

Lees verder

c21 c134 c135 c185 c225
Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming woningbouw

Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming ...

De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam hebben een convenant opgesteld om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen. ...

Lees verder

c21 c134 c225 c259 c278
Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie en oplossingen

Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie ...

Natuurinclusief bouwen zit in de lift. Gelukkig maar, want de klok tikt door. Toch is de praktijk weerbarstig. Tussen droom en daad liggen praktische bezwaren. ...

Lees verder

c21 c134 c160 c185 c225
Samen impact maken voor mens en milieu

Samen impact maken voor mens en milieu

Partijen die werkelijk op circulariteit sturen, creëren waarde voor mens en milieu. Ziedaar de inzet van ontwikkelaar HD Groep, de nieuwe partner van Duurzaam ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én op de lange termijn rendabel om de energietransitie ...

Lees verder

c21 c134 c225 c243
Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en uitdagingen gebiedsontwikkeling

Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en ...

Een succesvolle gebiedsontwikkeling gaat om meer dan alleen een toekomstbestendig energiesysteem dat aan behoeften voor warmte en koude kan voldoen. Lagere woonlasten ...

Lees verder

c21 c134 c225 c268
Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Bij de bouw van de Rotterdamse woontoren De Zalmhaven is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Mede in het licht van de bouwveiligheid werd daarom ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225
Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck ...

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, waardoor ook wonen weer veel interessanter is ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up