Life Cycle Assessment maakt duurzaamheid meetbaar

EcoChain Technologies ontwikkelde een ‘Life Cycle Assessment’-applicatie, waarmee bedrijven binnen de maakindustrie de duurzaamheid van hun producten kunnen berekenen. Dergelijke tools winnen aan populariteit, omdat zowel consumenten als stakeholders geloven in de toegevoegde waarde van duurzame producten.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

Ook productiebedrijven – de echte maakindustrie – hebben te maken met vragen van afnemers met betrekking tot duurzaamheid. Inkopers krijgen de opdracht mee om het thema mee te laten wegen in de aankoopbeslissing en aan de leveranciers de taak om aan te geven hoe duurzaam hun producten zijn.

Hiervoor zijn inmiddels verschillend methoden ontwikkeld, zoals de zogeheten Levenscyclus Analyse of kortweg: LCA. Hierbij wordt op basis van 26 impactcategorieën (thema’s als CO2, energie, water en toxiciteiten die zijn toe te schrijven aan de productie van een product) een duurzaamheidscijfer berekend. De praktijk laat zien dat het bedrijf in kwestie echter relatief veel tijd moet investeren en aanzienlijke kosten moet maken om vast te kunnen stellen wat de duurzaamheid is van 1 specifiek product. Bijvoorbeeld een baksteen of een kozijn.

Analyse op bedrijfsniveau

Om bovenstaande problematiek te lijf te gaan, ontwikkelde EcoChain Technologies een eigen methode: Activity Based Footprinting. Hierbij wordt eerst op bedrijfsniveau een analyse gemaakt met betrekking tot het totale energieverbruik en de belasting hiervan op het milieu. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar gas, licht en water maar ook bijvoorbeeld het benzineverbruik en procesemissies. Uiteindelijk resulteert dit in een complete company footprint, die naar wens ook te gebruiken is voor de CO2-prestatieladder.


EcoChain geeft inzichten op bedrijfs-, proces-, product- en materiaalniveau

Vervolgens worden alle soorten energieverbruik naar verhouding over alle processen in het bedrijf verdeeld. Bijvoorbeeld 80% van het gas voor een gasoven en 20% voor de verwarming. Dit gebeurt ook met elektriciteit, water, enzovoorts. Eenzelfde verdeling is vervolgens te maken voor alle producten die met behulp van de eerder gedefinieerde processen worden vervaardigd. Daarbij wordt bekeken welk deel van de energie een bepaald product in een bepaald proces gebruikt. Op deze manier is uiteindelijk vast te stellen hoeveel energie er voor een specifiek product nodig is en wat de belasting – op het gebied van bijvoorbeeld CO2-uitstoot, water en toxiciteiten – voor het milieu is.

Analyse naar oorsprong

Naast energieverbruik spelen ook de gebruikte materialen een rol in de duurzaamheid van een product. Wat was de oorsprong van deze grondstoffen of materialen en wat is er aan energie en eventuele bijproducten nodig geweest om tot het eindresultaat te komen? Dit betekent in veel gevallen een analyse op basis van gegevens van de toeleverancier. Dit is niet altijd eenvoudig, omdat een toeleverancier zijn grondstoffen ook weer van een ander bedrijf kan betrekken.

Duurzaamheidsinitiatieven kunnen worden afgewogen op daadwerkelijke impact.

“Op het moment dat per bedrijf is bepaald hoe de energieverdeling over de processen is”, vertelt EcoChain-salesdirector Henk van Dop, “en wat de impact van de materialen op het milieu, kun je met de applicatie inzicht krijgen waar de grootste impact ligt. Zo kun je bijvoorbeeld direct zien welke invloed het overstappen op duurzame energie heeft op de duurzaamheid van het product. Bovendien is het met deze holistische benadering van duurzaamheid in de toekomst mogelijk om LCA sneller en effectiever te maken. De tijd en kosten van LCA’s worden hiermee significant verlaagd in vergelijking tot traditionele LCA-methodes.”

Samenwerking leidt tot kostenreductie

Van Dop doelt hiermee op de Nationale Milieudatabase, die verschillende bedrijven op dit moment met hun LCA-berekeningen en -eindresultaten vullen. Deze samenwerking moet leiden tot een aanzienlijke reductie van de kosten.

Een simpel rekensommetje illustreert de besparingen. Stel dat een gemiddelde LCA voor 1 product €10.000 kost, dan ligt het eindbedrag voor het doorrekenen van 100.000 bouwproducten rond € 1 miljard. Een bedrag dat ‘de bouw’ moet betalen om een goede uitspraak te kunnen doen over de duurzaamheid van het uiteindelijke gebouw. Door de producten simultaan te beoordelen met EcoChain, kan een groot aantal bedrijven hun gehele productportfolio laten doorrekenen met LCA. Deze waarden worden gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase, waarmee de exacte duurzaamheid van totale bouwprojecten is te berekenen. Hierdoor dalen de kosten voor de bouwsector tot minder dan 1% van het zojuist genoemde bedrag, met 10 keer zo veel producten.

Kiezen voor een goed duurzaamheidscijfer

“Bedrijven die investeren in het uitvoeren van een LCA en hun processen afstemmen om zo de duurzaamheid van hun producten te optimaliseren, vallen met hun duurzaamheidscijfer in de Nationale Milieudatabase op. Min of meer worden ze zo beloond voor hun inspanningen. Bedrijven die op duurzaamheid letten, kiezen immers eerder voor toeleveranciers met een goed cijfer. En dan is er dus een harde businesscase gecreëerd, die bedrijven stimuleert duurzaamheid serieus te nemen en in het eigen bedrijf te omarmen”, aldus Van Dop.


Mede-oprichter van EcoChain Jochem Mos (links) en Henk van Dop.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c153 c225 c244
Verbetering LCA-berekening nodig voor transitie naar circulaire economie

Verbetering LCA-berekening nodig voor transitie ...

6 okt om 15:00 uur
timer 6 min

Bij duurzaam en circulair bouwen spelen de milieukosten van bouwmaterialen een cruciale rol. De berekening van ...

Lees verder »

c153 c190 c225
‘Ondergrens MPG is startschot voor hogere ambities’

‘Ondergrens MPG is startschot voor hogere ...

01-12-2017 om 13:00 uur

De grenswaarde van de Milieuprestatie Gebouwen in het Bouwbesluit komt razendsnel dichterbij. Vanaf 2018 is er ...

Lees verder »

c153 c225
Rapport: DPG maakt milieubelasting beter zichtbaar

Rapport: DPG maakt milieubelasting beter zichtbaar

09-08-2017 om 11:00 uur

De meetmethode Duurzaamheidsprestatie gebouwen (DPG) maakt de samenhang tussen energie- en materiaalgebruik beter ...

Lees verder »

c153 c225
Bouwmaterialenhandel zet in op ketensamenwerking

Bouwmaterialenhandel zet in op ketensamenwerking

22-06-2017 om 13:00 uur

De Veris Bouwmaterialengroep organiseerde op 13 en 16 juni een bijeenkomst voor haar leveranciers. Samen met SBK ...

Lees verder »

c153 c225
LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen

LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen

12-05-2017 om 08:00 uur

Om milieuprestaties van producten inzichtelijk te maken kan een levenscyclusanalyse (LCA) uitkomst bieden. Op 20 ...

Lees verder »

c153 c225
Nieuwe methode DPG in GPR Gebouw

Nieuwe methode DPG in GPR Gebouw

17-10-2016 om 08:00 uur

De nieuwe methode Duurzaamheidsprestatie Gebouw (DPG) is beschikbaar in GPR Gebouw 4.3. 

Lees verder »

c153 c225
Na 50 jaar nog steeds goed

Na 50 jaar nog steeds goed

25-03-2016 om 11:00 uur

Een oude Sallandse schuur uit 1963 kan nog steeds goed mee. Volgens test- en kennisbureau SHR is dit te danken ...

Lees verder »

c153 c225
Spoorbeheerder maakt duurzaamheid materiaalgebruik inzichtelijk

Spoorbeheerder maakt duurzaamheid materiaalgebruik ...

15-07-2015 om 15:30 uur

Spoorbeheerder ProRail stelde onlangs voor een groot aantal bouwmaterialen een levenscyclusanalyse (LCA) op. Daardoor ...

Lees verder »

c153 c225
Nieuwe versie Nationale Milieudatabase

Nieuwe versie Nationale Milieudatabase

17-06-2015 om 08:00 uur

Afgelopen maandag 15 juni heeft Stichting Bouwkwaliteit (SBK) versie 1.7 van de Nationale Milieudata (NMD) aan ...

Lees verder »

c153 c225
Wakker worden met … Johan Widheden

Wakker worden met … Johan Widheden

15-04-2015 om 08:00 uur

Mede door de inzet van het Sustainability-team staat AkzoNobel al meerdere jaren op 1 in de Dow Jones Sustainability ...

Lees verder »

c153 c225
Marktdynamiek slim benutten voor duurzame doorbraak

Marktdynamiek slim benutten voor duurzame doorbraak

10-02-2015 om 11:00 uur

In het boek De Vergeten Oplossing staat de invoering van prijsprikkels om de verduurzaming van de economie te versnellen ...

Lees verder »

c153 c225
Resultaatgericht duurzaam inkopen

Resultaatgericht duurzaam inkopen

08-01-2015 om 13:00 uur

Op 12 november 2013 tekenden twintig publieke en private partijen de 'Green Deal Circulair Inkopen'. Zij spraken ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up