Round Table: ‘Vertrouwen als sleutelwoord bij ketensamenwerking’

Round Table: ‘Vertrouwen als sleutelwoord bij ketensamenwerking’

Ketensamenwerking kan werken, mits je met de goede partijen aan tafel zit. Hierbij geldt vertrouwen in de andere partijen binnen de keten als sleutelwoord. Als je weet dat je van elkaar op aan kunt, dan blijft de keten ook langer bestaan.

Dit waren de voornaamste conclusies uit de Round Table over Ketensamenwerking, dat bij Brink Climate Systems plaatsvond. Namens de gastheer opende Albert van Lohuizen deze bijeenkomst met een korte presentatie over ketensamenwerking. “Is een ketensamenwerking hetzelfde als een consortium? Als ik dit op internet opzoek, blijkt van niet.”

Gebruikmaken van elkaars kennis

Volgens hem zijn in een ketensamenwerking geen zakelijke contracten. “Er ontstaan relaties, bedrijven vinden elkaar en kunnen elkaar aanvullen en versterken. Ze kunnen gebruikmaken van elkaars knowhow. Een consortium gaat verder en is vaak een tijdelijk opgerichte vereniging.”

Is er een keten of is er een team, vroeg Harvey Nuytemans van Trespa zich af. “In een keten wordt een pakketje doorgegeven. Dit moet echter wel op een juiste manier gebeuren. BIM krijgt hierin een overkoepelende rol.”

Wie heeft de leiding?

Mark Hassink van Vrijborg zag als ideale samenwerkingsvorm het verzinnen van de ontwerpoplossing. Volgens Huibert Baak van Coolmark is de leiding in de keten wisselend. “De partij die aan zet is, moet communiceren en staat in het midden. Op dat moment verbindt deze partij de touwtjes met elkaar.”

Van Lohuizen lichtte een renovatieproject vanuit De Stroomversnelling toe: “Hier had de aannemer de leiding. Iedereen moest zich verantwoorden aan de aannemer, hij nam een coördinerende rol op zich.”

“Gaat een samenwerking standhouden?”, vroeg Gerard Wittebol van VBI. “Er moet een coördinerende partij zijn die een scheidsrechtersrol vervult. Vaak dicteert de aannemer wat hij wil. Daarbij speelt nog het aspect: ‘eerst 15% van de prijzen af, dan mag je meedoen’.”

Geen onderaannemers

Schellekens benoemde het voorbeeld van een aannemer die alleen zaken doet met producenten. “Er komen geen onderaannemers meer aan te pas. Met wie ga je in de ontwerpfase aan tafel: met producenten omdat zij de mogelijkheden en onmogelijkheden van hun producten het beste kennen."

Wittebol vond de financiële draagkracht van partners ook belangrijk. “Om een ontwerp uit te ontwikkelen, moeten financiële middelen beschikbaar zijn. Dit kan een argument zijn bij het samenstellen van een keten.”

Nicolien van der Sar van Gasunie vroeg zich af wat de afgekaderde definiëring van ketensamenwerking is. “De beleving in de keten is nog wisselend. Als voorbeeld wordt lean bouwen benoemd. Hierbij spreek je echter alles vooraf samen af.”

Kwalitatief optimale onderdelen

Volgens Van Lohuizen bepaalt de kwaliteit de prestatie. “Elk onderdeel in de keten moet kwalitatief optimaal zijn. Als bijvoorbeeld de kwaliteit van de bouwkundige schil van een gebouw niet goed is, verbruiken installaties meer energie.” Hierop reageerde Wittebol met: “De aannemer wil altijd de baas spelen. Maar iemand moet toch het proces leiden, sturen en coördineren.” Van der Sar: “Voor wie of wat geldt het beste resultaat? Dat moet goed zijn gedefinieerd.”

Harry Vaatstra van Klimaatgroep Holland vroeg zich af wat de toegevoegde waarde van adviseurs is. “Die zijn feitelijk niet meer nodig als de producent aanschuift. Een producent kent het product en de aanverwante elementen het beste en kan van daaruit prima adviseren.”

Niet alleen vriendjes

Op de stelling ‘Ketensamenwerking brengt niets’ reageerde Van der Sar met: “Ketensamenwerking brengt niet per definitie iets. Veel belangen vechten met elkaar. Ketensamenwerking werkt alleen als je het over meedere jaren kunt continueren. Dan vallen rotte appels er tussenuit. Wel ligt er altijd een gevaar op de loer van commerciële belangen.”

Volgens Wittebol is vertrouwen in partners belangrijk. “Iedereen moet overtuigd zijn van de kwaliteit van elkaars inbreng.” Jan Douwe van der Werff van Burgerhout ziet ketensamenwerking niet alleen als vriendjes zijn. “Je moet ook meer praten over de vorming van (bouw)concepten.”

De tweede stelling luidde ‘We vallen toch weer terug in de oude rol’. Partijen eruit wippen is niet netjes, maar stel dat er een betere is? De keten moet ademen, dus de beste oplossing nastreven. Weer luiden dan de vragen: wie de leiding heeft in de keten? Wie krijgt autoriteit om partijen eruit te gooien? Van Lohuizen heeft meegemaakt dat de opdrachtgever de coördinerende partij is. “Hierbij moet hij met de vuist op tafel slaan, maar het functioneert wel.”

Hassink vond dat de traditionele keten doorgebroken moet worden om verder te komen. “Ieder bedrijf zoekt toch zijn eigen werk. Ze zijn echter bang voor andere marktpartijen. Aannemers zien je snel als concurrent. ‘Als je deelneemt in die samenwerking, kom je bij mij niet meer aan tafel’, horen we dan."

Schouder-aan-schouder

Op de stelling ‘We moeten een stap verder dan ketensamenwerking’ reageerde Van Lohuizen met: “Moet we samen een VOF oprichten? Dat is mooi tot op het moment dat een opdrachtgever aangeeft: ‘Ik kies voor Brink. Ik wil echter alleen Brink en niet de hele keten of bepaalde parijen uit de keten.’ Dan kan de keten uit elkaar kunnen vallen. Belangrijk punt is natuurlijk wel: sta je schouder-aan-schouder of laat je omwille van deze commerciële belangen elkaar ook snel vallen?”

Volgens hem werken grote aannemers werken vaak al in een keten, met vaste partners, zelfde bouwconcept, ventilatie en verwarming. “Een belangrijk gegeven is wel: als je een goed product hebt, kopen ze het toch wel bij je. Ook dealers moeten een toegevoegde waarde hebben in de keten. Hiervoor moeten ook zij veranderen.”

Van der Werff vroeg zich af welk concept werkt. “Er moet een concept worden geleverd, dat werkt. Hoe gaat de keten dat opnemen? Deze elementen vormen samen een samenwerking.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c265
Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

Gisteren om 13:01 uur
timer 3 min

Dijkversterking is een super actueel thema, maar kan dat ook worden gerealiseerd zonder uitstoot van schadelijke ...

Lees verder »

c21 c225 c261
Digitalisering versnellen met BIM Uitvoeringsplan 2.0

Digitalisering versnellen met BIM Uitvoeringsplan ...

26 jul om 14:00 uur
timer 3 min

Wie in de bouw met BIM werkt, heeft goede contract- en werkafspraken nodig. De BIM-wereld verandert echter snel ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243 c245
Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

23 jul om 14:25 uur

Je bent schoolbestuurder, beleidsadviseur of ontwerper en je bent dagelijks bezig scholen optimaal in te richten ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De kortste route naar een slimmer en groener Europa

De kortste route naar een slimmer en groener ...

21 jul om 15:15 uur
timer 1 min

De verduurzamingssnelheid moet verdubbelen, willen we de gestelde duurzaamheidsdoelen voor 2050 behalen. De Europese ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c266
Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

21 jul om 08:01 uur
timer 1 min

Hoe kun je in het licht van de klimaatverandering en weersextremen komen tot een klimaatbestendig beekdal? Dat ...

Lees verder »

c21 c225 c263
Het vierde icoontje van Rutte: ventileren

Het vierde icoontje van Rutte: ventileren

20 jul om 14:01 uur
timer 6 min

Naast handen wassen, afstand houden en testen bij klachten komt er een vierde algemene maatregel om de verspreiding ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c243
Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

20 jul om 07:56 uur
timer 3 min

De intentie van vier baksteenfabrikanten om gezamenlijk te komen tot een halvering van de broeikasgasemissies ...

Lees verder »

c21 c225
Wat zijn jouw favoriete thema's voor 2022? 

Wat zijn jouw favoriete thema's voor 2022? 

20 jul om 07:00 uur
timer 1 min

Het is weer de hoogste tijd: dit is hét moment waarop jij je stem laat horen. Aan welke thema's moet Duurzaam ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Van nadruk op contract naar nadruk op contact’

‘Van nadruk op contract naar nadruk op ...

19 jul om 16:30 uur
timer 6 min

Een speciale werkgroep schrijft momenteel aan de Handreiking Bouwteams, bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
2,7 kilometer diep boren naar bodemwarmte in Friesland

2,7 kilometer diep boren naar bodemwarmte in ...

19 jul om 13:01 uur
timer 2 min

Op zoek naar aardwarmte waarmee gebouwen en woningen met duurzame energie kunnen worden verwarmd, bouwt Bouwgroep ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c281
Rondreizend tiny house toont twee systemen met waterstof

Rondreizend tiny house toont twee systemen met ...

19 jul om 11:01 uur
timer 3 min

In Hoogeveen moet in ’s werelds eerste waterstofwijk worden aangetoond dat waterstof een veilig, comfortabel ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Kom alles te weten over de toepassing van het materialenpaspoort

Kom alles te weten over de toepassing van het ...

19 jul om 08:00 uur
timer 1 min

Wordt het materialenpaspoort de holy grail van de circulaire bouw en doet de hele bouwsector mee aan het categoriseren ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up