Nominaties Prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit bekend

timer4 min
Nominaties Prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit bekend

Uit alle inzendingen voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit heeft de jury twee uitvragen gekozen die meedingen naar de hoofdprijs. Naast twee uitvragen selecteerde de jury twee projecten die een speciale vermelding verdienen.

Foto boven: een van de genomineerden, Leidsche Rijn Centrum Noord

De jury (bestaande uit Erik Pasveer, bouwmeester Gemeente Den Haag, Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft, Jan Fokkema, directeur NEPROM en Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel, voorzitter jury) heeft de inzendingen beoordeeld en meest innovatieve en ambitieuze inzendingen geselecteerd. De jury is blij met het grote aantal vooraanmeldingen en inzendingen (30 in totaal) en de aandacht voor natuur en biodiversiteit bij de bouwopgave.

De inzendingen voor de prijsvraag laten zien wat gemeenten en andere professionele opdrachtgevers kunnen doen om bij bouwprojecten meer aandacht te krijgen voor natuur en biodiversiteit. De genomineerde uitvragen hebben al in een vroeg stadium van het proces gevraagd naar maatregelen voor natuurinclusief bouwen, in combinatie met andere duurzaamheidsvoorzieningen. Lodewijk Hoekstra, voorzitter van de jury: “Steeds vaker zien we integrale uitvragen waarbij gemeenten eisen stellen aan duurzaamheid, gezondheid en biodiversiteit. Door deze eisen slim te koppelen ontstaat een gebouw en een gebied dat toekomstbestendig is, waar het fijn wonen is en waar veel ruimte is voor natuur en biodiversiteit. De genomineerde projecten laten zien dat gemeenten en andere opdrachtgevers hier al vroegtijdig op kunnen selecteren”. 

De genomineerde uitvragen
● Kerckebosch (Gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist)
● Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord (Gemeente Utrecht)

Nominaties Prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit bekend

Luchtfoto van genomineerde Kerckebosch

Speciale vermeldingen 

  • Wervenpark (Gemeente Dordrecht) 
  • Amstel-Stad Biodivers (Gemeente Amsterdam)

Finale tijdens Building Holland

Tijdens de finale volgt de bekendmaking van de winnende uitvraag. De winnaar krijgt een landelijk podium voor zijn initiatief en een mooie, tastbare verrassing. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een wervelend programma over Natuurinclusief bouwen op donderdagmiddag 11 april, als onderdeel van Building Holland (9 t/m 11 april, RAI Amsterdam). Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.   

De prijsvraag

Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces, is het van belang dat gemeenten en projectontwikkelaars natuurinclusief bouwen consequent meenemen bij het begin van de planvorming. Om deze ontwikkeling te stimuleren en de impact van natuurinclusief bouwen te vergroten heeft DuurzaamDoor het initiatief genomen voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit, als onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Natuur en Biodiversiteit (met o.a. IVN, Ministerie van LNV, Provincie Noord-Holland, AM, Heijmans, Ballast Nedam Development en WUR).

Meer informatie over de prijsvraag: www.bouwenplusbiodiversiteit.nl

Nominaties

Kerckebosch Zeist

Uitvraag van Gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist voor het ontwikkelen van de wijk Kerckebosch. Natuur en wonen staan naast elkaar bij de integrale gebiedsontwikkeling. Deze wijk met sociale woningbouwflats transformeert over een periode van 12 jaar naar een gevarieerde woonwijk in een groen woonlandschap. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Belangrijk hierbij was de start vanuit een ecologische visie waarbij de verbinding tussen de wijk en zijn bos- en natuurrijke omgeving in samenhang is bekeken.

Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

Uitvraag van Gemeente Utrecht voor een hoogbouwkavel in Leidsche Rijn. Het project moet een voorbeeld worden voor ‘gezonde duurzame verstedelijking’. Indicatoren hierbij waren o.a. stimuleren van ontmoeting en levendigheid, mogelijk maken van groen in- en rondom het vastgoed en de semi- openbare ruimte, aandacht voor spelen en bewegen, verbinding met de omliggende parken en rekening houden met toekomstige klimaatverandering. Vanuit een contactgroep van omwonenden en toekomstige bewoners zijn aanvullende indicatoren benoemd op gebied van biodiversiteit zoals groen park/plein, diervriendelijk bouwen en het aantrekkelijk maken van het gebied voor vogels.

Speciale vermeldingen:

Wervenpark Dordrecht

Uitvraag voor het ontwerp en de bouw van kadeconstructies aan de rand van het getijdenpark Wervenpark (temidden van Stadswerven, de nieuwbouwlocatie van Dordrecht gelegen tussen de historische binnenstad en natuurgebied de Biesbosch). Het is een klein getijdenpark van nog geen 2 voetbalvelden groot in een nieuwe stadswijk met zo'n 800 nieuwe woningen. Voor de stadsbewoners is het de eerste aanraking in de nabijheid van hun woning met de immense Biesbosch-natuur een paar kilometer verderop. Het Wervenpark zal een van de weinige plekken zijn in het stedelijk gebied waar je de natuur echt kan betreden en beleven. Het getijdenpark is een openbaar stadspark en in alle facetten biodivers: in beplanting, bouwwerken, meubilair, beheer en zelfs in de kades van het park. Erfgoed en de toepassing van circulair materiaal zijn ook sturend in het ontwerp.

Amstel-Stad Biodivers

Uitvraag van Gemeente Amsterdam voor het ontwikkelen van een werkmethodiek voor het ontwerpen van een uitnodigende biodiverse omgeving in gebiedsontwikkeling Amstel-Stad, waarbij alle betrokkenen (ontwikkelaars, bewoners/gebruikers, ontwerpers) leren over natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. Binnen de gemeente Amsterdam is veel kennis over natuurinclusief bouwen in bouwprojecten. Maar op de schaal van een gebiedsontwikkeling als Amstel-Stad is nog weinig met het thema biodiversiteit ontworpen. Ook vanwege het feit dat in een transformatiegebied veel partijen (niet alleen de gemeente) een rol spelen is gekozen voor de ontwikkeling van een ontwerpmethodiek (met workshops en veldwerk) voor biodiversiteit in gebiedsontwikkeling waar alle partijen van kunnen leren.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c238 c244 c260
ORGA architect wint Cirkel 2020

ORGA architect wint Cirkel 2020

23-12-2020 om 09:00 uur
timer 1 min

In de regio Nijmegen wordt duurzaamheid meestal in kapitalen geschreven. De maatregelen en inspanningen om ...

Lees verder »

c21 c54 c238 c244 c260
Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid zijn

Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid ...

05-11-2020 om 09:01 uur
timer 2 min

Daan Bruggink: "Het is opmerkelijk dat scholen behoren tot de kwalitatief slechtste gebouwen: oud, ongeïsoleerd, te koud, ...

Lees verder »

c21 c26 c143 c238 c244
Ontwerp basisschool De Verwondering geïnspireerd door de natuur

Ontwerp basisschool De Verwondering geïnspireerd ...

03-12-2019 om 13:00 uur
timer 3 min

Op basis van biofilische principes ontwierp Daan Bruggink De Verwondering, een basisschool van 1.900 vierkante ...

Lees verder »

c21 c54 c160 c238 c245
Gezond binnen zitten

Gezond binnen zitten

24-07-2019 om 08:00 uur

Marjolein van Gelder: Uit diverse onderzoeken in Westerse landen blijkt dat we gemiddeld 90% van onze tijd binnen besteden. Deze tijd ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c237 c238
'Binnen vastgoed dagelijks bezig met biodiversiteit'

'Binnen vastgoed dagelijks bezig met biodiversiteit'

26-04-2019 om 08:00 uur
timer 8 min

Of het nu gaat om duurzaamheid, biodiversiteit of de gezondheid van de gebruikers; groen is niet meer weg te denken ...

Lees verder »

c21 c225 c238
Deadline nadert voor prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit

Deadline nadert voor prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit

06-12-2018 om 14:00 uur
timer 1 min

De prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit geeft een podium aan ambitieuze, professionele opdrachtgevers die op vernieuwende ...

Lees verder »

c21 c225 c238
Natuurinclusief bouwen voor duurzame leefomgeving

Natuurinclusief bouwen voor duurzame leefomgeving

12-10-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

De prijsvraag Bouwen + Diversiteit, een initiatief van DuurzaamDoor, moet natuurinclusief bouwen stimuleren. Hierdoor ...

Lees verder »

c20 c225 c238
Hoofdkantoor audioleverancier Hoofddorp zeer effectieve werkomgeving

Hoofdkantoor audioleverancier Hoofddorp zeer ...

29-06-2018 om 08:00 uur
timer 4 min

Het kantoor van Plantronics, leverancier van audio- en communicatietechnologie, in Hoofddorp is uitgeroepen tot ...

Lees verder »

c20 c54 c139 c238
Wij gaan Biophilic!

Wij gaan Biophilic!

30-03-2018 om 15:30 uur
timer 5 min

Daan Bruggink: Ook bij de komende Building Holland weer een belangrijk thema: gezonde gebouwen. Of beter gezegd: een gezonde gebouwde ...

Lees verder »

c20 c160 c225 c238
Duurzaamheid met een menselijk aspect

Duurzaamheid met een menselijk aspect

08-03-2016 om 11:00 uur
timer 3 min

Op 16 februari jl. gaf Oliver Heath tijdens een bliksembezoek in Nederland een seminar over Biophilic Design. Deze ...

Lees verder »

c20 c160 c225 c238
Duurzaamheid met een menselijk aspect

Duurzaamheid met een menselijk aspect

08-03-2016 om 11:00 uur
timer 3 min

Op 16 februari jl. gaf Oliver Heath tijdens een bliksembezoek in Nederland een seminar over Biophilic Design. Deze ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up