Bouwen aan een duurzame wereld kunnen wij niet alleen

timer2 min
Bouwen aan een duurzame wereld kunnen wij niet alleen

Schneider Electric organiseerde een rondetafeldiscussie omtrent duurzaamheid met de onderwerpen duurzame relaties, klanten en de sleutel tot circulariteit.

Het klimaatakkoord, circulaire economie, duurzamere bedrijfsdoelstellingen én maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit zijn allemaal termen waar iedereen wel van heeft gehoord. Hoe geven we daar nu samen het beste invulling aan? Om dit te bespreken, organiseerde Schneider Electric eerder dit jaar een evenement over duurzaamheid. In de vorm van een rondetafeldiscussie, geleid door Pernille La Lau, bediscusieerden de genodigden, allen invloedrijke partijen in de bouwwereld, drie verschillende onderwerpen. 

Duurzame relaties

Bouwen aan een duurzame wereld kunnen wij niet alleen. Eén speler maakt namelijk het verschil niet. Samenwerking is de sleutel tot het aanpakken van de klimaatproblemen en een voorwaarde voor duurzame samenwerking is transparantie. In de discussie waren we het hier al snel over eens, maar hoe bieden we deze transparantie naar elkaar? Door bij de start van een nieuw project de betrokken partijen bij elkaar te roepen om samen duurzaamheids- en winstdoelstellingen vast te stellen en te bepalen wat iedere partij nodig heeft om deze doelen te behalen. Als vanaf de start van het bouwprocces alle verwachtingen goed worden gemanaged, zijn de betrokken partijen het beste in staat om de eindklant zo goed mogelijk te bedienen. 

Klanten en circulariteit

'Wat zijn de wensen van de klant?' is de vraag die centraal staat of zou moeten staan in het bouwproces. Tegelijkertijd speelt de kwestie dat de overheid heeft vastgesteld dat Nederland in 2050 een circulaire economie moet zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden, ongeacht de wens van de klant. Een probleem waar wij allemaal tegenaan lopen.
Uiteraard zijn er al klanten waarbij circulariteit hoog op de wishlist staat. Het is echter nog lang zo dat iedereen op de hoogte is van de voordelen en het belang van circulariteit. Hoe kunnen wij samen zorgen dat dit belang hoger op de agenda komt te staan en hoe kijken klanten er nu exact tegenaan? De eerste stap hiervoor is het bespreekbaar maken van de duurzame doelstellingen en laten zien hoe circulariteit ook bijdraagt aan het vervullen van de andere doelstellingen. 
 

De sleutel tot circulariteit

Tot slot werd er besproken wat wij van elkaar nodig hebben om de fundering voor een circulaire economie te leggen. De sleutel tot circulariteit is informatie. Informatie die transparant uitgewisseld moet worden tussen partners, om zo onze klant in te lichten over het belang van circulariteit. 
Bron: Schneider Electric

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c140 c185 c225 c283
Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Het adviesbureau Alba Concepts publiceerde afgelopen week een kennisdocument over circulair aanbesteden. Deze whitepaper is erg interessant voor opdrachtgevers ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel veranderen’

‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel ...

De lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 heeft niet alleen nationaal veel aandacht getrokken. Ook internationaal timmert het model aan ...

Lees verder

c21 c225 c283
Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Wat zijn de ingrediënten voor een inkoopproces waarbij het streven is om doelen en ambities in de GWW-sector op een hoger niveau te behalen? Dat onderwerp ...

Lees verder

c21 c225 c283
Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge pieken samenwerking

Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge ...

Het was een opmerkelijke bijeenkomst, half januari in Deventer. Hoe beslecht je een langdurige samenwerking, van meer dan tien jaar, waarin de partijen het door ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

Als aan de kant van opdrachtgevers de inhoudelijke kennis ontbreekt, wat moeten hoofdaannemers dan meebrengen om projecten tot een goed einde te brengen? En wat ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Het geïntegreerde contract is nog lang niet afgeschreven’

‘Het geïntegreerde contract is nog ...

Hebben geïntegreerde contracten nog bestaansrecht in een aannemers-markt? “Meer dan ooit”, vinden Joris Vergouwen en Esteban Döll van Antea ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten van een toekomstbestendig gebouw

Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten ...

Om voor toekomstbestendige gebouwen een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing te kunnen nemen, is het van belang de levensduurkosten te berekenen. In ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Samenwerking in bouw & infra fundamenteel gewijzigd

Samenwerking in bouw & infra fundamenteel ...

Het was afgelopen week exact twee jaar geleden dat een expertgroep van Duurzaam Gebouwd de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 lanceerde. Met dit document ...

Lees verder

c21 c225 c261 c283
Smart contracts in gebouwonderhoud

Smart contracts in gebouwonderhoud

In een pragmatisch verhaal over smart contracts en gebouwonderhoud, schrijft smart buildings-expert Wilfred van der Plas hoe je die contracten toepast en wat het ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, samenwerkingsgerichte werkwijze met aannemers ...

Lees verder

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let je tevens op meekoppelkansen? Samen met Hoogheemraadschap ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up