Extra inzichten nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

timer4 min
Extra inzichten nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

De vijf auteurs van de in mei gepresenteerde Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 hebben de afgelopen maand niet stilgezeten. Profiteer nu van hun laatste inzichten in de online Masterclass Bouwteams (inclusief de modelovereenkomst in Word). De eerste aflevering van de Masterclass Bouwteams kun je helemaal gratis bekijken!

Bij de introductie in mei was ‘procesbegeleiding’ een van de issues, waarnaar expliciet gevraagd werd. Dat kwam goed uit, want de stukken lagen al klaar voor verdiepende masterclasses. Natuurlijk was de online introductie te kort om alle ins en outs goed door te nemen. Vandaar ook dat er samen met de auteurs een vervolg kwam via de Digitale Masterclass Bouwteams (10 juni). Deze is nu online (vijf afleveringen) volledig te bekijken.

  • Eerste video masterclass gratis (Afwegen en opstarten)
  • Online vervolg in 4 masterclasses (Juridische verdieping, Begeleiding, Samenwerking, Praktijk)
  • Modelovereenkomst in pdf en Word

De nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 regelt de bilaterale relatie tussen een opdrachtgever en aannemer voor een samenwerking in bouwteamverband. Het goed ontvangen, gratis te downloaden document belooft een nieuwe, spannende periode van samenwerking in de bouwwereld op te leveren.

Effectief samenwerken

Extra inzichten nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020Het bouwteam heeft de laatste jaren een revival doorgemaakt en heeft zich verder ontwikkeld ten opzichte van het oude model uit 1992. Ook omdat geïntegreerde contracten niet altijd succesverhalen opleveren, aldus Jaap de Koning (Witteveen+Bos), was het hoog tijd voor een verbeterd model. Met daarin veel meer aandacht voor het daadwerkelijk en effectief samenwerken.

Een van de juridische innovaties, mede opgesteld door advocaat Andrea Chao (Simmons & Simmons), behelst de bilaterale verhouding tussen opdrachtgever en aannemer. Diverse artikelen uit het nieuwe model mikken expliciet op een verbeterde balans en samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer.
Die laatste kan op zijn beurt (net zoals de opdrachtgever) contracten sluiten met zijn onderaannemers, zodat die zo aan tafel kunnen schuiven tijdens de bouwteamfase. De aannemer moet daarbij rekening houden met de afspraken die hij heeft gemaakt met de opdrachtgever in zijn bouwteamovereenkomst. Daarin is daarom ook sprake van de ‘deelnemers in het bouwteam’.

Impuls

Verder moeten voortaan start- en eindpunt helder worden beschreven, alsmede de route ertussen. Even duidelijk moeten houding en gedrag in de overeenkomst worden vastgelegd. En wel zodanig dat ook er een gezonde voedingsbodem ontstaat voor de uitvoeringsfase (UAV 2012 dan wel UAV-GC 2005).
Hiermee wordt, vervolgt Joost Merema (PRO6 managers), een oprechte poging gewaagd om het samenwerken in de bouw een impuls te geven. Merema merkte eerder in cursussen ‘bouwteam’ dat er juist op dat punt vraag was naar een actueel model bouwteamovereenkomst. Het is overigens een model dat niet onwrikbaar vastligt en maatwerk (en zonodig procesbegeleiding) verlangt.

Afdwingen?

Kun je een goede samenwerking wel via een contract afdwingen? Henberto Remmerts (Tauw): “Dat wellicht niet, maar je kunt met dit model in ieder geval wel duidelijk maken wat je van elkaar verlangt en zo een goede samenwerking mogelijk maken. Houd elkaars belangen in het oog, handel proactief en ga bij lastige kwesties gewoon aan tafel zitten. Het zijn allemaal zaken die nu op papier worden vastgelegd, waardoor het makkelijker wordt met elkaar het gesprek aan te gaan als de samenwerking wat minder goed vlot. Aangevuld met de aandacht voor transparantie moet dit model de samenwerking optimaal gaan stimuleren.”

Communicerende vaten

Als pluspunt van het nieuwe model noemt De Koning dat scope, risico’s en prijs als communicerende vaten samenhangen om tot een uitvoeringsovereenkomst te komen, waar het oude model slechts focuste op de prijs. Wat betreft de aansprakelijkheid is de DNR 2011 het uitgangspunt voor de aannemer geworden, zoals die vaak ook geldt voor bijvoorbeeld adviseurs.
Natuurlijk blijft in het bouwteam overeind dat juist met de kennis van de aannemer op tafel de kans op een beter ontwerp groter wordt, en zeker ook de ruimte voor innovatie en meer duurzaamheid. De Koning: “Juist door open met elkaar over de risico’s te praten, kan de innovatie komen bovendrijven.”

Leidraad CROW

Het aanbesteden van dit nieuwe model is nog niet vastgelegd. CROW werkt samen met de vijf auteurs aan een specifieke leidraad hiervoor. Als het eenmaal zover is, mikken de auteurs op meer trots en plezier in het werk, aldus Remmerts. Zijn collega Arno Hoevink (Tauw) heeft dat inmiddels al in diverse projecten met dit model ondervonden. Naast veel enthousiasme en vertrouwen proefde hij vooral ook het verlangen van opdrachtgevers en aannemers om echt samen te werken in plaats van tegenover elkaar te staan.

Ga nu naar de online Digitale Masterclass Bouwteam.
Check hier alle achtergronden en nieuwsartikelen.

De vijf auteurs van ‘Bouwteam DG 2020’

  • Andrea Chao (Simmons & Simmons)
  • Arno Hoevink (Tauw)
  • Jaap de Koning (Witteveen+Bos)
  • Joost Merema (PRO6 Managers)
  • Henberto Remmerts (Tauw)

Tekst: Ysbrand Visser

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c140 c185 c225 c283
Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Het adviesbureau Alba Concepts publiceerde afgelopen week een kennisdocument over circulair aanbesteden. Deze whitepaper is erg interessant voor opdrachtgevers ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel veranderen’

‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel ...

De lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 heeft niet alleen nationaal veel aandacht getrokken. Ook internationaal timmert het model aan ...

Lees verder

c21 c225 c283
Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Wat zijn de ingrediënten voor een inkoopproces waarbij het streven is om doelen en ambities in de GWW-sector op een hoger niveau te behalen? Dat onderwerp ...

Lees verder

c21 c225 c283
Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge pieken samenwerking

Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge ...

Het was een opmerkelijke bijeenkomst, half januari in Deventer. Hoe beslecht je een langdurige samenwerking, van meer dan tien jaar, waarin de partijen het door ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

Als aan de kant van opdrachtgevers de inhoudelijke kennis ontbreekt, wat moeten hoofdaannemers dan meebrengen om projecten tot een goed einde te brengen? En wat ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Het geïntegreerde contract is nog lang niet afgeschreven’

‘Het geïntegreerde contract is nog ...

Hebben geïntegreerde contracten nog bestaansrecht in een aannemers-markt? “Meer dan ooit”, vinden Joris Vergouwen en Esteban Döll van Antea ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten van een toekomstbestendig gebouw

Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten ...

Om voor toekomstbestendige gebouwen een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing te kunnen nemen, is het van belang de levensduurkosten te berekenen. In ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Samenwerking in bouw & infra fundamenteel gewijzigd

Samenwerking in bouw & infra fundamenteel ...

Het was afgelopen week exact twee jaar geleden dat een expertgroep van Duurzaam Gebouwd de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 lanceerde. Met dit document ...

Lees verder

c21 c225 c261 c283
Smart contracts in gebouwonderhoud

Smart contracts in gebouwonderhoud

In een pragmatisch verhaal over smart contracts en gebouwonderhoud, schrijft smart buildings-expert Wilfred van der Plas hoe je die contracten toepast en wat het ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, samenwerkingsgerichte werkwijze met aannemers ...

Lees verder

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let je tevens op meekoppelkansen? Samen met Hoogheemraadschap ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up