VenhoevenCS sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

timer6 min
VenhoevenCS sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Wij verwelkomen architectenbureau VenhoevenCS als nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd. Duurzaamheid in al haar vormen ligt het bureau na aan het hart. “Of het nou gaat om huisvesting, ICT keuzes, woon-werk verkeer of de dagelijkse lunch; duurzaamheid is altijd een belangrijke overweging.”

Foto boven: Het Platform bij Utrecht Centraal is gebouwd bovenop een station van de Uithoflijn. Design: VenhoevenCS | Foto: Ossip van Duivenbode

Op welke manier zetten jullie in op duurzaamheid?

“Duurzaamheid is écht onderdeel van het DNA van ons bureau. Omdat het begrip duurzaamheid zo veelomvattend is, zoeken wij steeds weer nieuwe oplossingen. Concreet spelen binnen ons bureau drie verschillende lijnen op symbiotische wijze door elkaar heen:

  1. Duurzaamheid najagen binnen projecten (stedenbouw en architectuur)
  2. R&D en ontwerpend onderzoek om kennis over duurzaamheid zelf verder te brengen
  3. Duurzame bedrijfsvoering: ‘practice what you preach’”

“De ontwerpen en adviezen die we binnen projecten produceren, het primaire proces van ons bureau, is waar we de grootste impact kunnen maken. Wij hanteren een duurzaamheidsmatrix die helpt om het overzicht over het duurzaamheidsspeelveld te houden zodat we op consequente keuze kunnen sturen en maatregelen kunnen inzetten om meerdere doelen na te jagen.”

“We kunnen individuele maatregelen hiermee bovendien altijd in the big picture plaatsen. Een maatregel is nooit een doel op zich; alle losse maatregelen staan in verband en zijn gestuurd vanuit een visie. Soms meer gefocust op biobased materialen, soms op duurzame mobiliteit, soms op overmaat en flexibiliteit over de levensduur en soms op alles tegelijk, maar altijd doordacht en sturend op het maximale resultaat.”

“De VenhoevenCS Academy is waar we al onze R&D kracht bundelen en waar we projectoverstijgend kennis kunnen opdoen en delen. In nagenoeg alle gevallen gaat dit direct of indirect over duurzaamheid. Ook heeft VenhoevenCS als enige architectenbureau de hoogste certificering op de CO2 prestatieladder (niveau 5). Onder andere dit instrumentarium helpt ons om binnen de eigen organisatie te sturen op duurzaamheid.”

Hoe passen onze hoofdonderwerpen Energietransitie, Circulariteit, Slim en Gezond en Innovatieve Samenwerking in jullie initiatieven en projecten?

“Belangrijke thema’s waartoe wij ons moeten verhouden, maar het bouwen aan biodiversiteit en sterke ecosystemen en het uitbannen van vervuiling in de meest brede zin zijn dat bijvoorbeeld ook. Er is nooit een hoofdonderwerp: duurzaam ontwerpen gaat over integraal en over de breedte. Dat gezegd hebbende: energie wordt een belangrijk ruimtelijk component in, op en rondom onze leefomgeving. Het is natuurlijk zaak om zinloze energieverspilling drastisch te verminderen. De gebouwde omgeving biedt hiervoor goede kansen. We bouwen nu al all-electric EPC-0 zwembaden en er zijn steeds betere producten op de markt voor integratie van de opwekking van zonne- en windenergie op zichtbare locaties.”

“Ondertussen komen wij het onderwerp circulariteit eigenlijk in elk project wel tegen. Wat opvalt is dat we duidelijk in een transitiefase zitten waarbij er driftig geëxperimenteerd wordt met de invulling van wat circulariteit op projectniveau betekent. Wij hebben een heel aantal projecten waarin ‘sloopmaterialen’ als nieuwe grondstoffen worden toegepast en we maken materiaalkeuzes wanneer het maar kan op basis van de herbruikbaarheid op gebouw-, element- of materiaalniveau. We zitten bovendien midden in onderzoekstrajecten naar mobiliteit en logistieke hubs die nodig zullen zijn bij lokale, circulaire kringlopen.”

“Verder vormen ‘Smart MicroCities’ een denkkader voor veel van onze projecten. In een Microcity wordt gestreefd naar een circulaire economie en een zo duurzaam mogelijk lokaal metabolisme. Met onder andere de hulp van ICT, worden de ketens van de MicroCities – energie, mobiliteit, grondstoffen, afval, water, warmte en voedselproductie - zo veel mogelijk gesloten met het gebruik van zo min mogelijk energie en mobiliteit. Onze stedenbouwers en architecten werken met deze MicroCity filosofie vanuit een integraal perspectief en schakelen continu tussen de verschillende schaalniveaus. In onze ontwerpen streven wij er dan ook naar om een gezond en actief leven voor iedereen mogelijk, maar ook aantrekkelijk te maken.”

“Voor VenhoevenCS is integraal ontwerpen en samenwerken vanzelfsprekend. In een vroeg stadium doen wij proactief voorstellen voor strategische economische keuzes, die ruimte maken voor meer kwaliteit daar waar gewenst. Elke keuze wordt integraal gemaakt, waarbij er een afweging gemaakt wordt tussen investeringskosten, exploitatiekosten (incl. energie en onderhoud) en de architectonische ambitie. We bezoeken regelmatig fabrieken en spreken met tal van mensen uit ‘de industrie’ over duurzame innovatie. Dat zou wat ons betreft nog veel meer mogen.”

Op welke realisatie van de afgelopen tijd zijn jullie trots?

“Recent is Het Platform in Utrecht opgeleverd, een bijzonder gebouw pal boven het bus- en tramstation van de Uithoflijn, direct naast Utrecht Centraal. Het Platform is één van de eerste gerealiseerde natuurinclusieve woonwerkgebouwen op deze schaal in Nederland. Vier daktuinen en royaal begroeide groene gevels vormen een essentieel onderdeel van het gebouw. Samen met IMd Raadgevende ingenieurs is hiervoor een maatwerk lichtgewicht staalconstructie met 3D-vakwerkliggers ontwikkeld, waardoor uiteindelijk in het platform de helft minder staal en beton nodig was ten opzichte van een conventionele constructie.”

VenhoevenCS sluit zich aan bij Duurzaam GebouwdGemeenschappelijke daktuinen en lichtgewicht staalconstructie in Het Platform. Design: VenhoevenCS | Foto: Ossip van Duivenbode

“Het ontwerp voor het Centre Aquatique Olympique voor de OS2024 in Parijs is een schitterend voorbeeld van duurzaam bouwen. We zitten momenteel nog in het technisch ontwerp en moeten nog vele materiaal- en ontwerpkeuzes maken. Met uitzondering van de betonnen sokkel wordt het stadion geheel uitgevoerd in (naald)hout en krijgt het een markant hangend dak met zonnepanelen, die 90% van de energiebehoefte leveren.  Na de spelen zal dit project voor de bewoners van Saint-Denis een ontzettend waardevolle toevoeging aan de leefbaarheid van hun wijk zijn.”

VenhoevenCS sluit zich aan bij Duurzaam GebouwdHet Centre Aquatique Olympique met het Stade de France op de achtergrond. Design: VenhoevenCS & Ateliers 2/3/4 | Afbeelding: Proloog

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We volgden de activiteiten en het magazine al langere tijd en beschouwen het als één van de belangrijkste platforms voor duurzaam bouwen in Nederland. Meer en meer kregen we het idee dat het belangrijk is om niet alleen te volgen, maar ook actief te participeren binnen dit netwerk. We beschouwen onszelf als een vooruitstrevend bureau met heel veel kennis over architectuur, stedenbouwkunde en duurzaamheid, maar ook wij hebben, net als iedereen, bij lange na niet alle kennis in huis. We hopen dan ook via dit netwerk veel kennis op te doen over de laatste producten en ontwikkelingen.”

Welke uitdaging zouden jullie willen stellen aan de achterban van Duurzaam Gebouwd?

“Wij geloven dat de fundamentele transities alleen kans van slagen hebben als ze zijn ingebed in de cultuur in de breedste zin van het woord: sociale ordening, zingeving, wetenschap en kunst. Het onderwerp duurzaamheid heeft in onze praktijk dan ook heel veel te maken met de verhalende kant van de architectuur. Een duurzaam gebouw met veel licht en groen zegt iets over onze tijd, over wat we belangrijk vinden en het geeft een perspectief op waarom we als brede samenleving die kant op zouden willen. Het perspectief moet verschuiven van ‘weten’ naar ‘willen’."

"Als uitdaging voor onszelf en voor dit gehele netwerk zien wij dan ook het versterken van het onderliggende verhaal. Technische of politieke maatregelen zoals producten voor de bouw en beleidsmaatregelen zijn middelen. Als we alle middelen die binnen het netwerk voor handen zijn, dwars door de commerciële belangen heen, eens op elkaar zouden stapelen, dan hebben we een ontzettend rijk instrumentarium. Allemaal maken ze onderdeel uit van de stappen die we nodig hebben om van ons huidige systeem naar een duurzaam systeem te komen. Die samenhang, die eerlijkheid over maatregelen en die kracht van een overkoepelende verbeelding van waar we naar toe willen; dat wensen wij dit netwerk toe en daar hopen we heel actief aan bij te gaan dragen.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c245 c261
Eenvoudig identificeren van assets met behulp van QR-code

Eenvoudig identificeren van assets met behulp ...

Om de status van een gebouw, installatie of object goed te kunnen monitoren, zijn sensoren en data onontbeerlijk. Door de toevoeging van fysieke QR-codes is het ...

Lees verder

c21 c225 c245 c259
Gamechangers in de Bouw & Infra brengt sector in beweging

Gamechangers in de Bouw & Infra brengt sector ...

De vijfde editie van het congres Gamechangers in de Bouw & Infra brengt je niet alleen tal van nieuwe wegen naar een duurzamere bouwsector, je wordt ook letterlijk ...

Lees verder

c168 c223 c245
Whitepaper: Hoe een slim en gezond gebouw bijdraagt aan organisatie doelstellingen

Whitepaper: Hoe een slim en gezond gebouw bijdraagt ...

In deze whitepaper geven we je tips om een Smart Building te realiseren in zowel renovatie als nieuwbouw projecten en laten we zien waarom het loont om aandacht ...
c21 c225 c243 c244 c245 c276
Rondetafelgesprek SDG’s: zo pakken Duurzaam Gebouwd-partners het aan!

Rondetafelgesprek SDG’s: zo pakken Duurzaam ...

De deadline voor de 17 doelen van de Verenigde Naties (SDG’s) nadert snel. In 2030 willen we onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering uitbannen. ...

Lees verder

c21 c225 c245
De uitdaging: deel jouw kennis over noodverlichting

De uitdaging: deel jouw kennis over noodverlichting

Noodverlichting kan op cruciale momenten het verschil maken. We zijn benieuwd naar jouw kennis over dit onderwerp.

Lees verder

c21 c225 c243 c244 c245 c293
Datagedreven beheer van duurzame en gezonde gebouwen maakt impact

Datagedreven beheer van duurzame en gezonde ...

Met decennialange ervaring staat Planon bekend in de bouw- en vastgoedsector om onder andere softwarelevering, waarmee prestaties van gebouwen geoptimaliseerd worden. ...

Lees verder

c21 c225 c245 c293
Groene troef op nieuwe Aeres Hogeschool

Groene troef op nieuwe Aeres Hogeschool

De Aeres Hogeschool heeft op het Floriadeterrein in Almere een onderwijsgebouw gerealiseerd dat uitblinkt aan alle kanten. Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt ...

Lees verder

c21 c225 c245
DGMR deelt kennis in nieuwe podcastserie

DGMR deelt kennis in nieuwe podcastserie

Wat is WELL eigenlijk? Hoe kunnen we zelf bijdragen aan gezonde gebouwen? Waarom moeten binnenklimaat meer aandacht krijgen? Deze en andere vragen komen terug in ...

Lees verder

c21 c225 c243 c245
Rondetafelgesprek Duurzame en Gezonde Scholen

Rondetafelgesprek Duurzame en Gezonde Scholen

Om serieus werk te kunnen maken van de huisvestingsopgave voor het onderwijs is het noodzaak een samenhangend inzicht in de bredere maatschappelijke opgave te krijgen. ...

Lees verder

c21 c225 c243 c245
Whitepaper: Innoveren voor een gezond binnenklimaat

Whitepaper: Innoveren voor een gezond binnenklimaat

Ben jij benieuwd naar wat een inzet op gezondheid je precies kan opleveren? Wil je daarnaast weten waar je rekening mee moet houden in je strijd voor gezonde gebouwen? ...

Lees verder

c21 c225 c243 c244 c245
Francesco Veenstra opent Building Holland 2021

Francesco Veenstra opent Building Holland 2021

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra opent Building Holland 2021 op 2 november aanstaande. Sinds 1 september 2021 vervult Veenstra de rol van Rijksbouwmeester en ...

Lees verder

c21 c225 c243 c244 c245
Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 november los

Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 ...

Hét grote bouwteam-event van 2021 is aanstaande. Op 25 november nodigen we alle sectoren van de bouw en infra uit om samen verder stappen te zetten naar ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up