VenhoevenCS sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

timer6 min
VenhoevenCS sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Wij verwelkomen architectenbureau VenhoevenCS als nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd. Duurzaamheid in al haar vormen ligt het bureau na aan het hart. “Of het nou gaat om huisvesting, ICT keuzes, woon-werk verkeer of de dagelijkse lunch; duurzaamheid is altijd een belangrijke overweging.”

Foto boven: Het Platform bij Utrecht Centraal is gebouwd bovenop een station van de Uithoflijn. Design: VenhoevenCS | Foto: Ossip van Duivenbode

Op welke manier zetten jullie in op duurzaamheid?

“Duurzaamheid is écht onderdeel van het DNA van ons bureau. Omdat het begrip duurzaamheid zo veelomvattend is, zoeken wij steeds weer nieuwe oplossingen. Concreet spelen binnen ons bureau drie verschillende lijnen op symbiotische wijze door elkaar heen:

  1. Duurzaamheid najagen binnen projecten (stedenbouw en architectuur)
  2. R&D en ontwerpend onderzoek om kennis over duurzaamheid zelf verder te brengen
  3. Duurzame bedrijfsvoering: ‘practice what you preach’”

“De ontwerpen en adviezen die we binnen projecten produceren, het primaire proces van ons bureau, is waar we de grootste impact kunnen maken. Wij hanteren een duurzaamheidsmatrix die helpt om het overzicht over het duurzaamheidsspeelveld te houden zodat we op consequente keuze kunnen sturen en maatregelen kunnen inzetten om meerdere doelen na te jagen.”

“We kunnen individuele maatregelen hiermee bovendien altijd in the big picture plaatsen. Een maatregel is nooit een doel op zich; alle losse maatregelen staan in verband en zijn gestuurd vanuit een visie. Soms meer gefocust op biobased materialen, soms op duurzame mobiliteit, soms op overmaat en flexibiliteit over de levensduur en soms op alles tegelijk, maar altijd doordacht en sturend op het maximale resultaat.”

“De VenhoevenCS Academy is waar we al onze R&D kracht bundelen en waar we projectoverstijgend kennis kunnen opdoen en delen. In nagenoeg alle gevallen gaat dit direct of indirect over duurzaamheid. Ook heeft VenhoevenCS als enige architectenbureau de hoogste certificering op de CO2 prestatieladder (niveau 5). Onder andere dit instrumentarium helpt ons om binnen de eigen organisatie te sturen op duurzaamheid.”

Hoe passen onze hoofdonderwerpen Energietransitie, Circulariteit, Slim en Gezond en Innovatieve Samenwerking in jullie initiatieven en projecten?

“Belangrijke thema’s waartoe wij ons moeten verhouden, maar het bouwen aan biodiversiteit en sterke ecosystemen en het uitbannen van vervuiling in de meest brede zin zijn dat bijvoorbeeld ook. Er is nooit een hoofdonderwerp: duurzaam ontwerpen gaat over integraal en over de breedte. Dat gezegd hebbende: energie wordt een belangrijk ruimtelijk component in, op en rondom onze leefomgeving. Het is natuurlijk zaak om zinloze energieverspilling drastisch te verminderen. De gebouwde omgeving biedt hiervoor goede kansen. We bouwen nu al all-electric EPC-0 zwembaden en er zijn steeds betere producten op de markt voor integratie van de opwekking van zonne- en windenergie op zichtbare locaties.”

“Ondertussen komen wij het onderwerp circulariteit eigenlijk in elk project wel tegen. Wat opvalt is dat we duidelijk in een transitiefase zitten waarbij er driftig geëxperimenteerd wordt met de invulling van wat circulariteit op projectniveau betekent. Wij hebben een heel aantal projecten waarin ‘sloopmaterialen’ als nieuwe grondstoffen worden toegepast en we maken materiaalkeuzes wanneer het maar kan op basis van de herbruikbaarheid op gebouw-, element- of materiaalniveau. We zitten bovendien midden in onderzoekstrajecten naar mobiliteit en logistieke hubs die nodig zullen zijn bij lokale, circulaire kringlopen.”

“Verder vormen ‘Smart MicroCities’ een denkkader voor veel van onze projecten. In een Microcity wordt gestreefd naar een circulaire economie en een zo duurzaam mogelijk lokaal metabolisme. Met onder andere de hulp van ICT, worden de ketens van de MicroCities – energie, mobiliteit, grondstoffen, afval, water, warmte en voedselproductie - zo veel mogelijk gesloten met het gebruik van zo min mogelijk energie en mobiliteit. Onze stedenbouwers en architecten werken met deze MicroCity filosofie vanuit een integraal perspectief en schakelen continu tussen de verschillende schaalniveaus. In onze ontwerpen streven wij er dan ook naar om een gezond en actief leven voor iedereen mogelijk, maar ook aantrekkelijk te maken.”

“Voor VenhoevenCS is integraal ontwerpen en samenwerken vanzelfsprekend. In een vroeg stadium doen wij proactief voorstellen voor strategische economische keuzes, die ruimte maken voor meer kwaliteit daar waar gewenst. Elke keuze wordt integraal gemaakt, waarbij er een afweging gemaakt wordt tussen investeringskosten, exploitatiekosten (incl. energie en onderhoud) en de architectonische ambitie. We bezoeken regelmatig fabrieken en spreken met tal van mensen uit ‘de industrie’ over duurzame innovatie. Dat zou wat ons betreft nog veel meer mogen.”

Op welke realisatie van de afgelopen tijd zijn jullie trots?

“Recent is Het Platform in Utrecht opgeleverd, een bijzonder gebouw pal boven het bus- en tramstation van de Uithoflijn, direct naast Utrecht Centraal. Het Platform is één van de eerste gerealiseerde natuurinclusieve woonwerkgebouwen op deze schaal in Nederland. Vier daktuinen en royaal begroeide groene gevels vormen een essentieel onderdeel van het gebouw. Samen met IMd Raadgevende ingenieurs is hiervoor een maatwerk lichtgewicht staalconstructie met 3D-vakwerkliggers ontwikkeld, waardoor uiteindelijk in het platform de helft minder staal en beton nodig was ten opzichte van een conventionele constructie.”

VenhoevenCS sluit zich aan bij Duurzaam GebouwdGemeenschappelijke daktuinen en lichtgewicht staalconstructie in Het Platform. Design: VenhoevenCS | Foto: Ossip van Duivenbode

“Het ontwerp voor het Centre Aquatique Olympique voor de OS2024 in Parijs is een schitterend voorbeeld van duurzaam bouwen. We zitten momenteel nog in het technisch ontwerp en moeten nog vele materiaal- en ontwerpkeuzes maken. Met uitzondering van de betonnen sokkel wordt het stadion geheel uitgevoerd in (naald)hout en krijgt het een markant hangend dak met zonnepanelen, die 90% van de energiebehoefte leveren.  Na de spelen zal dit project voor de bewoners van Saint-Denis een ontzettend waardevolle toevoeging aan de leefbaarheid van hun wijk zijn.”

VenhoevenCS sluit zich aan bij Duurzaam GebouwdHet Centre Aquatique Olympique met het Stade de France op de achtergrond. Design: VenhoevenCS & Ateliers 2/3/4 | Afbeelding: Proloog

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We volgden de activiteiten en het magazine al langere tijd en beschouwen het als één van de belangrijkste platforms voor duurzaam bouwen in Nederland. Meer en meer kregen we het idee dat het belangrijk is om niet alleen te volgen, maar ook actief te participeren binnen dit netwerk. We beschouwen onszelf als een vooruitstrevend bureau met heel veel kennis over architectuur, stedenbouwkunde en duurzaamheid, maar ook wij hebben, net als iedereen, bij lange na niet alle kennis in huis. We hopen dan ook via dit netwerk veel kennis op te doen over de laatste producten en ontwikkelingen.”

Welke uitdaging zouden jullie willen stellen aan de achterban van Duurzaam Gebouwd?

“Wij geloven dat de fundamentele transities alleen kans van slagen hebben als ze zijn ingebed in de cultuur in de breedste zin van het woord: sociale ordening, zingeving, wetenschap en kunst. Het onderwerp duurzaamheid heeft in onze praktijk dan ook heel veel te maken met de verhalende kant van de architectuur. Een duurzaam gebouw met veel licht en groen zegt iets over onze tijd, over wat we belangrijk vinden en het geeft een perspectief op waarom we als brede samenleving die kant op zouden willen. Het perspectief moet verschuiven van ‘weten’ naar ‘willen’."

"Als uitdaging voor onszelf en voor dit gehele netwerk zien wij dan ook het versterken van het onderliggende verhaal. Technische of politieke maatregelen zoals producten voor de bouw en beleidsmaatregelen zijn middelen. Als we alle middelen die binnen het netwerk voor handen zijn, dwars door de commerciële belangen heen, eens op elkaar zouden stapelen, dan hebben we een ontzettend rijk instrumentarium. Allemaal maken ze onderdeel uit van de stappen die we nodig hebben om van ons huidige systeem naar een duurzaam systeem te komen. Die samenhang, die eerlijkheid over maatregelen en die kracht van een overkoepelende verbeelding van waar we naar toe willen; dat wensen wij dit netwerk toe en daar hopen we heel actief aan bij te gaan dragen.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c244 c245
Vers van de pers: Duurzaam Gebouwd Jaarplanning 2021

Vers van de pers: Duurzaam Gebouwd Jaarplanning ...

8 jan om 17:00 uur

Benieuwd naar de thema’s die we in 2021 behandelen en welke events we organiseren? Onze jaarplanning voor ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245 c268
Nieuw: digitaal magazine Industrialisatie

Nieuw: digitaal magazine Industrialisatie

5 jan om 14:00 uur
timer 1 min

Het is zover: je kunt het gloednieuwe digitale magazine Industrialisatie vanaf nu gratis lezen. Dat doe je ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c245
Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde wijken

Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde ...

30-12-2020 om 09:01 uur
timer 6 min

Onze rijksbouwmeester Floris Alkemade zei het al bij de lancering van de prijsvraag Who Cares in 2017: een stad ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c245
“Duurzaamheid mag best gezien worden”

“Duurzaamheid mag best gezien worden”

16-12-2020 om 16:01 uur
timer 3 min

Fase 1 van het project Prologis Park Eindhoven DC4 is gisteren door Van der Heijden bouw en ontwikkeling opgeleverd ...

Lees verder »

c21 c225 c245
Kerstdis zonder risico: 10 tips voor een aerosol-arme kerst

Kerstdis zonder risico: 10 tips voor een aerosol-arme ...

16-12-2020 om 12:10 uur

Kerstdis een gevaar? Niet als je het Atze Boerstra, binnenmilieudeskundige & directeur van bba binnenmilieu, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c245
Hoe we ineens heel anders naar onze gebouwen kijken

Hoe we ineens heel anders naar onze gebouwen ...

08-12-2020 om 17:30 uur
timer 5 min

We kunnen er niet omheen: de coronacrisis gaat effect hebben op onze huisvesting. Veel werknemers én werkgevers ...

Lees verder »

c21 c225 c245
’t Veen: slimste en gezondste stad van Nederland?

’t Veen: slimste en gezondste stad van ...

30-11-2020 om 07:00 uur
timer 6 min

De Duurzaam Gebouwd Expeditie ’t Veen – Gemeente Hattem is op volle kracht onderweg. In een vierde ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Wat vinden deelnemers van de DG Expeditie ’t Veen?

Wat vinden deelnemers van de DG Expeditie ’t ...

18-11-2020 om 08:00 uur
timer 2 min

Gemeente Hattem heeft een uitdaging en wil de transformatie van voormalig bedrijventerrein ’t Veen naar ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c245 c282
EDGE kondigt derde ontwikkeling aan in Eindhoven

EDGE kondigt derde ontwikkeling aan in Eindhoven

17-11-2020 om 16:29 uur

Na de ontwikkelingen voor Rabobank en het Rijksvastgoedbedrijf start EDGE met een derde ontwikkeling naast Eindhoven ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243 c245
Maak jij jouw school gezond en duurzaam?

Maak jij jouw school gezond en duurzaam?

09-11-2020 om 07:00 uur
timer 2 min

Duurzaam Gebouwd zoekt een schoolbestuur dat haar vastgoed samen met experts de gezonde school van Nederland wil ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Building Holland Digital: pleidooi voor UOB en OBT

Building Holland Digital: pleidooi voor UOB ...

27-10-2020 om 13:05 uur
timer 6 min

“Doe mee, open de UOB.” Dat was de hartenkreet van Doekle Terpstra, die dinsdagochtend het startsein ...

Lees verder »

c21 c225 c245 c263
Adiabatische koeling voor optimaal werkklimaat

Adiabatische koeling voor optimaal werkklimaat

23-10-2020 om 09:30 uur
timer 5 min

Het produceren van kunststof met draai- en freesmachines levert ook in een nieuw fabriekspand een hoop warmte ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up