CO2-prestatieladder geschikt instrument voor waterschappen

timer3 min
CO2-prestatieladder geschikt instrument voor waterschappen

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Zo ontving het Hoogheemraadschap van Delfland eind vorig jaar het duizendste certificaat van de Ladder: het CO2-bewust certificaat voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Meer waterschappen volgen het goede voorbeeld.

De CO2-Prestatieladder is bij waterschappen in Nederland al bijna tien jaar bekend als aanbestedingsinstrument, mede vanuit de Green Deal Duurzaam GWW. Steeds meer overheden zijn zelf een certificaat aan het halen vanuit de motivatie om het goede voorbeeld te geven. Dat was ook voor de waterschappen aanleiding om met certificering aan de slag te gaan.

Kennis

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Samen met de Unie van Waterschappen organiseerde KSAO in 2019 en 2020 een aantal bijeenkomsten over het werken met de CO2-Prestatieladder in de praktijk. Met als doel: kennisontwikkeling en -uitwisseling over het structureel monitoren en sturen op CO2-emissies.

Maud Vastbinder (bij SKAO actief op de gebieden onderzoek en innovatie): “Corona heeft hierbij een kans gecreëerd. We wilden met een klein groepje van maximaal acht waterschappen aan de slag gaan. Door de digitalisering en de grote interesse werd het mogelijk om flink op te schalen en uiteindelijk hebben 35 personen, werkzaam bij 18 waterschappen meegedaan.”

Inmiddels zijn drie waterschappen ook daadwerkelijk gecertificeerd: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Vallei en Veluwe. Delfland heeft zich tot doel gesteld om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn.
Directeur Pieter Janssen (Delfland) zegt hierover: “In ons beleid voor duurzaam inkopen wordt door ons al gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder. Het was voor ons dus een logische stap om deze methodiek ook binnen de eigen organisatie toe te passen. Dat leidt tot een betere dialoog met marktpartijen over de mogelijkheden voor reductie van de CO2-uitstoot.”

Het certificaat van Delfland was extra feestelijk omdat dat waterschap het duizendste certificaat op de CO2-Prestatieladder ontving. Nog eens vijf waterschappen hebben aangegeven om snel met de certificering te starten.

Klimaatmonitor

De waterschappen spraken tijdens de bijeenkomsten vaak over de positionering van de CO2-Prestatieladder in relatie tot de klimaatmonitor en het MJA3 convenant. Omdat dit convenant in 2020 afloopt, was er behoefte om dit op een goede manier uit te zoeken. De conclusie van het onderzoek dat Arcadis heeft uitgevoerd was dat de CO2-Prestatieladder potentie heeft als opvolger van het MJA3 convenant. De ervaringen van de waterschappen tijdens de bijeenkomsten zijn terug te lezen op de website van SKAO; lees ook wat volgens Delfland de voordelen van certificering zijn.

Dankzij de bijeenkomsten begrijpen de waterschappen nu nog beter wat organisaties moeten doen om een certificaat voor de CO2-Prestatieladder te halen. Hierdoor heeft ook het aanbestedingsbeleid van een aantal waterschappen een nieuwe impuls gekregen: “We willen de Ladder nu vaker gaan inzetten voor aanbestedingen. Als we zelf gecertificeerd zijn, klopt het totale plaatje ook”, aldus Waterschap de Dommel.

Door het aanbesteden met de Ladder is het mogelijk om bedrijven te belonen die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen. Op niveau 3 van de Ladder speelt het duurzaam inkopen van waterschappen nog geen rol in de certificering, maar de eerste ambities van een niveau 4 certificering zijn al uitgesproken. SKAO zal ook in 2021 nog nauw betrokken blijven bij deze ontwikkelingen.

Bekijk ook even het korte, onderstaande filmpje:

Bron: SKAO
Foto: Gebouw van Hoogheemraadschap van Delfland in Delft (Shutterstock)

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

18 mei om 11:01 uur
timer 7 min

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

16 mei om 10:01 uur
timer 5 min

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

9 mei om 10:01 uur
timer 3 min

Met de juiste voorwaarden in een bouwcontract leg je de basis voor een succesvol project. De advocaten van Bird ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c283
Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven richting

Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven ...

28 apr om 15:01 uur
timer 3 min

De gemeente Eindhoven wil duurzaam bouwen nadrukkelijk stimuleren door een goede uitvraag in aanbestedingen. Dat ...

Lees verder »

c21 c225 c261 c283
Levensduurkosten: obstakels en kansen

Levensduurkosten: obstakels en kansen

25 apr om 15:01 uur
timer 8 min

We zeggen graag dat we goed doordacht ontwerpen en toekomstbestendige gebouwen realiseren. Toch kennen we allemaal ...

Lees verder »

c21 c140 c168 c225 c265 c283
Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner ...

18 mrt om 15:01 uur
timer 7 min

Het in Den Haag en Amsterdam gevestigde internationale advocatenkantoor Bird & Bird ondertekende deze week ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c283
De winst van circulariteit in de infra

De winst van circulariteit in de infra

11 mrt om 14:01 uur
timer 3 min

Bij een IT-dienst of een gebouw is as-a-service niet meer onbekend, maar hoe doe je dat in de infra? Dura Vermeer ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Handreiking Bouwteams goed ontvangen

Handreiking Bouwteams goed ontvangen

2 mrt om 13:01 uur
timer 3 min

Eind vorig jaar verscheen het boek Handreiking Bouwteams. Hoe is het sindsdien vergaan met deze handreiking, vroegen ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Betere bouwresultaten met D.I.T.

Betere bouwresultaten met D.I.T.

16 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Ga je een contract aan met louter zicht op het eigenbelang of kies je voor de langere termijn, met vooral oog ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

1 feb om 15:01 uur
timer 4 min

Wie in de bouw ook maar enigszins internationaal actief is, krijgt te maken met FIDIC-contracten. Waar in Nederland ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Meer ruimte voor relatie in aanbesteding en uitvoering

Meer ruimte voor relatie in aanbesteding en ...

28 jan om 10:01 uur
timer 7 min

Afgelopen najaar werd tijdens het jaarcongres van het Instituut voor Bouwrecht de vraag opgeworpen of de bouw ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Veel kansen voor verduurzaming op tientallen treinstations

Veel kansen voor verduurzaming op tientallen ...

19 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Samen met vier andere ingenieursbureaus gaat Antea Group de komende jaren voor ProRail aan de slag met interessante ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up