CO2-prestatieladder geschikt instrument voor waterschappen

timer3 min
CO2-prestatieladder geschikt instrument voor waterschappen

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Zo ontving het Hoogheemraadschap van Delfland eind vorig jaar het duizendste certificaat van de Ladder: het CO2-bewust certificaat voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Meer waterschappen volgen het goede voorbeeld.

De CO2-Prestatieladder is bij waterschappen in Nederland al bijna tien jaar bekend als aanbestedingsinstrument, mede vanuit de Green Deal Duurzaam GWW. Steeds meer overheden zijn zelf een certificaat aan het halen vanuit de motivatie om het goede voorbeeld te geven. Dat was ook voor de waterschappen aanleiding om met certificering aan de slag te gaan.

Kennis

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Samen met de Unie van Waterschappen organiseerde KSAO in 2019 en 2020 een aantal bijeenkomsten over het werken met de CO2-Prestatieladder in de praktijk. Met als doel: kennisontwikkeling en -uitwisseling over het structureel monitoren en sturen op CO2-emissies.

Maud Vastbinder (bij SKAO actief op de gebieden onderzoek en innovatie): “Corona heeft hierbij een kans gecreëerd. We wilden met een klein groepje van maximaal acht waterschappen aan de slag gaan. Door de digitalisering en de grote interesse werd het mogelijk om flink op te schalen en uiteindelijk hebben 35 personen, werkzaam bij 18 waterschappen meegedaan.”

Inmiddels zijn drie waterschappen ook daadwerkelijk gecertificeerd: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Vallei en Veluwe. Delfland heeft zich tot doel gesteld om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn.
Directeur Pieter Janssen (Delfland) zegt hierover: “In ons beleid voor duurzaam inkopen wordt door ons al gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder. Het was voor ons dus een logische stap om deze methodiek ook binnen de eigen organisatie toe te passen. Dat leidt tot een betere dialoog met marktpartijen over de mogelijkheden voor reductie van de CO2-uitstoot.”

Het certificaat van Delfland was extra feestelijk omdat dat waterschap het duizendste certificaat op de CO2-Prestatieladder ontving. Nog eens vijf waterschappen hebben aangegeven om snel met de certificering te starten.

Klimaatmonitor

De waterschappen spraken tijdens de bijeenkomsten vaak over de positionering van de CO2-Prestatieladder in relatie tot de klimaatmonitor en het MJA3 convenant. Omdat dit convenant in 2020 afloopt, was er behoefte om dit op een goede manier uit te zoeken. De conclusie van het onderzoek dat Arcadis heeft uitgevoerd was dat de CO2-Prestatieladder potentie heeft als opvolger van het MJA3 convenant. De ervaringen van de waterschappen tijdens de bijeenkomsten zijn terug te lezen op de website van SKAO; lees ook wat volgens Delfland de voordelen van certificering zijn.

Dankzij de bijeenkomsten begrijpen de waterschappen nu nog beter wat organisaties moeten doen om een certificaat voor de CO2-Prestatieladder te halen. Hierdoor heeft ook het aanbestedingsbeleid van een aantal waterschappen een nieuwe impuls gekregen: “We willen de Ladder nu vaker gaan inzetten voor aanbestedingen. Als we zelf gecertificeerd zijn, klopt het totale plaatje ook”, aldus Waterschap de Dommel.

Door het aanbesteden met de Ladder is het mogelijk om bedrijven te belonen die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen. Op niveau 3 van de Ladder speelt het duurzaam inkopen van waterschappen nog geen rol in de certificering, maar de eerste ambities van een niveau 4 certificering zijn al uitgesproken. SKAO zal ook in 2021 nog nauw betrokken blijven bij deze ontwikkelingen.

Bekijk ook even het korte, onderstaande filmpje:

Bron: SKAO
Foto: Gebouw van Hoogheemraadschap van Delfland in Delft (Shutterstock)

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
‘Van nadruk op contract naar nadruk op contact’

‘Van nadruk op contract naar nadruk op ...

19 jul om 16:30 uur
timer 6 min

Een speciale werkgroep schrijft momenteel aan de Handreiking Bouwteams, bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers ...

Lees verder »

c21 c225 c283 c286
Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst ...

7 jul om 06:59 uur
timer 1 min

In de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd staan we uitgebreid stil bij de eerste verjaardag van de lancering ...

Lees verder »

c19 c21 c225 c283
‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten’

‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte ...

5 jul om 16:01 uur
timer 5 min

“In veel projecten waar het misgaat, is de boxring al gecreëerd voordat het project begonnen is.” ...

Lees verder »

c223 c283
Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor bouweconomische vraagstukken'

Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor ...

De groeiende inzet op duurzaamheid en circulariteit brengt complexe financiële vraagstukken met zich ...
c21 c225 c283
Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: zo kan het ook

Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: ...

30 jun om 10:01 uur
timer 6 min

De realisatie van studentenhuisvesting in opdracht van woningcorporatie Woongoed Middelburg werd het eerste nieuwbouwproject ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking met marktpartijen

Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking ...

28 jun om 14:01 uur
timer 4 min

De gemeente Zaanstad startte een project om de samenwerking met marktpartijen aanzienlijk te verbeteren en te ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen zorgt voor groener Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen ...

25 jun om 10:01 uur
timer 5 min

Groeningenieurs van de gemeente Amsterdam, ecologen van TAUW en groenspecialisten van Copijn hebben elkaar gevonden ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (3)

Speelruimte in bouwprojecten (3)

10 jun om 11:01 uur
timer 7 min

Wat je ook in een contract vastlegt, bespreek aan het begin duidelijk elkaars verwachtingen. Wat wordt er precies ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
‘Honderd procent circulair door grenzen tussen organisaties weg te halen’

‘Honderd procent circulair door grenzen ...

26 mei om 13:01 uur
timer 6 min

Circulariteit toepassen in een project doe je vooral samen in een keten. Er liggen dan tal van kansen voor het ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

19 mei om 10:25 uur
timer 1 min

Een jaar geleden werd de nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 gelanceerd. Een sterk staaltje van individuele ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Antea Group en Significant gaan vaker samen optrekken

Antea Group en Significant gaan vaker samen ...

19 mei om 10:01 uur
timer 1 min

Antea Group en Significant zijn een samenwerking aangegaan op het terrein van duurzaam inkopen en aanbesteden. ...

Lees verder »

c21 c136 c225 c261 c283
Wie wint de DigiDare Award 2021?

Wie wint de DigiDare Award 2021?

16 apr om 14:01 uur
timer 1 min

Ben jij ook bezig met het versnellen van digitaal werken in de bouw- en technieksector? Doe dan mee met de prijsvraag ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up