CO2-prestatieladder geschikt instrument voor waterschappen

timer3 min
CO2-prestatieladder geschikt instrument voor waterschappen

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Zo ontving het Hoogheemraadschap van Delfland eind vorig jaar het duizendste certificaat van de Ladder: het CO2-bewust certificaat voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Meer waterschappen volgen het goede voorbeeld.

De CO2-Prestatieladder is bij waterschappen in Nederland al bijna tien jaar bekend als aanbestedingsinstrument, mede vanuit de Green Deal Duurzaam GWW. Steeds meer overheden zijn zelf een certificaat aan het halen vanuit de motivatie om het goede voorbeeld te geven. Dat was ook voor de waterschappen aanleiding om met certificering aan de slag te gaan.

Kennis

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Samen met de Unie van Waterschappen organiseerde KSAO in 2019 en 2020 een aantal bijeenkomsten over het werken met de CO2-Prestatieladder in de praktijk. Met als doel: kennisontwikkeling en -uitwisseling over het structureel monitoren en sturen op CO2-emissies.

Maud Vastbinder (bij SKAO actief op de gebieden onderzoek en innovatie): “Corona heeft hierbij een kans gecreëerd. We wilden met een klein groepje van maximaal acht waterschappen aan de slag gaan. Door de digitalisering en de grote interesse werd het mogelijk om flink op te schalen en uiteindelijk hebben 35 personen, werkzaam bij 18 waterschappen meegedaan.”

Inmiddels zijn drie waterschappen ook daadwerkelijk gecertificeerd: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Vallei en Veluwe. Delfland heeft zich tot doel gesteld om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn.
Directeur Pieter Janssen (Delfland) zegt hierover: “In ons beleid voor duurzaam inkopen wordt door ons al gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder. Het was voor ons dus een logische stap om deze methodiek ook binnen de eigen organisatie toe te passen. Dat leidt tot een betere dialoog met marktpartijen over de mogelijkheden voor reductie van de CO2-uitstoot.”

Het certificaat van Delfland was extra feestelijk omdat dat waterschap het duizendste certificaat op de CO2-Prestatieladder ontving. Nog eens vijf waterschappen hebben aangegeven om snel met de certificering te starten.

Klimaatmonitor

De waterschappen spraken tijdens de bijeenkomsten vaak over de positionering van de CO2-Prestatieladder in relatie tot de klimaatmonitor en het MJA3 convenant. Omdat dit convenant in 2020 afloopt, was er behoefte om dit op een goede manier uit te zoeken. De conclusie van het onderzoek dat Arcadis heeft uitgevoerd was dat de CO2-Prestatieladder potentie heeft als opvolger van het MJA3 convenant. De ervaringen van de waterschappen tijdens de bijeenkomsten zijn terug te lezen op de website van SKAO; lees ook wat volgens Delfland de voordelen van certificering zijn.

Dankzij de bijeenkomsten begrijpen de waterschappen nu nog beter wat organisaties moeten doen om een certificaat voor de CO2-Prestatieladder te halen. Hierdoor heeft ook het aanbestedingsbeleid van een aantal waterschappen een nieuwe impuls gekregen: “We willen de Ladder nu vaker gaan inzetten voor aanbestedingen. Als we zelf gecertificeerd zijn, klopt het totale plaatje ook”, aldus Waterschap de Dommel.

Door het aanbesteden met de Ladder is het mogelijk om bedrijven te belonen die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen. Op niveau 3 van de Ladder speelt het duurzaam inkopen van waterschappen nog geen rol in de certificering, maar de eerste ambities van een niveau 4 certificering zijn al uitgesproken. SKAO zal ook in 2021 nog nauw betrokken blijven bij deze ontwikkelingen.

Bekijk ook even het korte, onderstaande filmpje:

Bron: SKAO
Foto: Gebouw van Hoogheemraadschap van Delfland in Delft (Shutterstock)

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c135 c225 c249
Borging en monitoring van MVI

Borging en monitoring van MVI

22 feb om 10:01 uur
timer 5 min

Tijdens het grote, recent gehouden MVI-congres was er veel aandacht voor het blijvend borgen van Maatschappelijk ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c249
MVI: toekomstbestendig inkopen

MVI: toekomstbestendig inkopen

19 feb om 08:01 uur
timer 1 min

“Een circulaire economie zonder verspilling van grondstoffen is onmisbaar. MVI is echter nog geen 100% gemeengoed ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c249
Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie

Handreiking voor slimme aanpak corporaties in ...

26 jan om 07:31 uur
timer 2 min

De nieuwe Handreiking Prestatiegericht Inkopen van Stroomversnelling helpt woningcorporaties bij het maken van ...

Lees verder »

c21 c225 c249 c250 c269
Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, ...

25 jan om 10:01 uur
timer 8 min

Elk jaar opnieuw besteden overheden hetzelfde soort wegenonderhoud aan. Kan dat ook in een bouwteam? Ja, adviseurs ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c249
Circulair aanbesteden: acht kansen op succes

Circulair aanbesteden: acht kansen op succes

14 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Circulair aanbesteden is niet eenvoudig. Er zijn nog weinig regels voor een circulair speelveld, wat het uitvragen ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c249
Circulair inkopen in 8 stappen

Circulair inkopen in 8 stappen

25-11-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft onlangs twee publicaties gelanceerd over circulair inkopen in ...

Lees verder »

c21 c225 c249 c250
Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres 2020

Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord ...

12-11-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Beleid, beweging en borging vormen de centrale thema’s tijdens het driedaagse Maatschappelijk Verantwoord ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
“Vertrouwen is goed, maar een bouwteam is beter”

“Vertrouwen is goed, maar een bouwteam ...

28-10-2020 om 15:00 uur
timer 6 min

Het bouwteam is een al oudere contractvorm, maar staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Na de ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c269
Last call voor Gamechangers in de Bouw & Infra 

Last call voor Gamechangers in de Bouw & ...

13-10-2020 om 16:15 uur
timer 4 min

Nieuwe vormen van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw staan centraal tijdens het congres ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c249 c250 c269
‘Er zit veel paradoxaals in aanbesteden’

‘Er zit veel paradoxaals in aanbesteden’

08-10-2020 om 10:01 uur
timer 7 min

Als universitair docent aan de TU Twente leert Hans Boes studenten alles over aanbesteden en contracten. Toch ...

Lees verder »

c21 c141 c225 c244 c249 c267
Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

05-10-2020 om 13:01 uur
timer 4 min

Hoe kunnen opdrachtgevers en -nemers samen aanleg, beheer én sloop van wegen slimmer aanpakken? En leidt ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c244 c249
Online marktconsultatie grootschalige revitalisering van kazernes

Online marktconsultatie grootschalige revitalisering ...

05-10-2020 om 11:40 uur
timer 2 min

Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie organiseren op vrijdag 9 oktober een online marktconsultatie over de revitalisering ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up