De eerste circulaire stappen van woningcorporaties

timer4 min
De eerste circulaire stappen van woningcorporaties

Hoe kunnen woningcorporaties anno 2021 naast het thema energie ook de circulariteit oppakken? Veel aspecten uit een door RVO uitgebracht rapport worden in Eindhoven al in de praktijk gebracht. Ontdek ook de succesfactoren en voorbeelden van hergebruik van dakramen en wastafels.

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie leidt de bouwsector over het pad naar een circulaire bouweconomie in 2050. Maar wat is het juiste vertrekpunt voor betrokken partijen om circulariteit in de bouwsector een kans van slagen te geven? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft dit vertrekpunt aangegrepen om te inventariseren waar corporaties kunnen starten. Zij kunnen in het geheel een belangrijke aanjagende rol vervullen. Die inventarisatie, Woningcorporaties als opdrachtgever voor circulaire renovatie en nieuwbouw, wordt omlijst met een video vol praktijkvoorbeelden van woningcorporatie Woonbedrijf (Eindhoven).

Voor veel corporaties is circulariteit nog een onontgonnen gebied, lezen we in het rapport. Het onderwerp wordt genoemd, maar het ontbreekt vaak nog aan prestaties of de zo gewenste KPI’s. Ook de instrumenten om ermee aan de slag te gaan zijn niet altijd voorhanden. Er zijn wel veel publicaties over circulariteit beschikbaar, maar er is eigenlijk niet één taal of een zienswijze.

Hele cirkel

Circulariteit gaat verder dan alleen een product, aldus expert Haico van Nunen, die het rapport in opdracht van RVO schreef. Te veel wordt circulair direct gekoppeld aan materialen en dan meestal alleen aan het hergebruik van materiaal. Circulariteit gaat echter over het hele proces, de hele cirkel, maar wordt nog te vaak als een eenmalige oplossing gezien. Wil je vaker met circulariteit aan de slag gaan en zorgen dat het de normale gang van zaken wordt, dan moet juist het integrale proces meer aandacht krijgen.

Er zijn dan wel uniforme definities, afspraken en regels nodig, zodat een circulaire bouweconomie groter kan worden dan telkens één project. Voor aanbieders kan hun aanbod dan herhaald worden, zonder dat ze telkens opnieuw moeten starten. Maar ook voor opdrachtgevers (woningcorporaties) wordt het helderder op welke KPI gestuurd kan worden. Van Nunen: “De 10’R-structuur is een voorbeeld van dergelijke eenduidigheid, maar dan moet wel iedereen eenzelfde beeld hebben.”

“Het zou daarom goed zijn om één plek te creëren, waar alles over circulariteit terug te vinden is. Met één taal en een helder vertrekpunt hebben we in ieder geval hetzelfde beeld, en kunnen we de discussie voeren over hoe circulariteit een stap verder kan worden gebracht en het dan daadwerkelijk gaan doen.”

Succesfactoren

In het rapport wordt ook een lijst van succesfactoren benoemd, waarvan we er enkele hier opsommen:

  • Samenwerkingspartners selecteren op de juiste mindset.
  • Nieuwe samenwerkingsvormen, hierin zijn open communicatie en vertrouwen belangrijke sleutelwoorden.
  • Vroegtijdig inschakelen van adviseurs met specifieke kennis van circulariteit of producenten met een dominante positie.
  • Eindgebruiker en andere stakeholders in vroeg stadium betrekken, zeker bij experimenten.
  • Overheid die gebieden/projecten aanwijst voor ‘proeftuin’ om te faciliteren en te stimuleren, al is het maar tijdelijk om circulariteit in beweging te krijgen.
  • Kan circulariteit gekoppeld worden aan andere thema’s? Een flexibele woning biedt kansen voor senioren, maar kan tevens circulair worden ontworpen.

Eindhoven

Het rapport is in opdracht van RVO namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie opgesteld. Paul Terwisscha van Scheltinga is lid van dit Transitieteam en tevens kersverse directeur-bestuurder van woningcorporatie Volksbelang (Helmond), nadat hij jarenlang directeur was van de Eindhovense woningcorporatie Woonbedrijf. Bij deze corporatie is de afgelopen jaren veel in gang gezet op het gebied van circulariteit. “Zo hebben wij bij renovaties in de wijk Tivoli in Eindhoven dakramen ingezet die gemaakt zijn van gebruikte materialen. Deze zijn door een producent van dakramen, Velux, uit slooppanden in Rotterdam ‘geoogst’ en hergebruikt in dakramen van ons.”

“Het is nog rijp en groen wat er qua circulariteit gebeurt bij woningcorporaties, maar men is er wel steeds vaker mee bezig. Het is ook een relatief jong onderwerp. Dat vraagt nog om meer bewustwording en methodieken. En vergeet ook niet dat circulariteit full impact heeft op de bedrijfsvoering.”

Basecamp

Een van de conclusies in het rapport is dat veel partijen niet weten waar ze precies moeten beginnen. Volgens Terwisscha van Scheltinga is het belangrijk dat er voor het bepalen van de mate van circulariteit een uitgewerkte definitie komt met eenduidige meetlatten en prestatie-indicatoren. “Zolang dat motortje er niet is, blijven we in de verkenningsfase. Het doel is dat we in 2023 het basecamp bereiken en dan moeten de net genoemde zaken duidelijk zijn. Ga stap voor stap aan de slag, met de juiste taal, en zorg dat er een trein op gang komt.”

“Ook bij onderhoud kan circulariteit een rol spelen”, licht Terwisscha van Scheltinga toe. “Neem gebruikte wastafels. Na een nachtje in een azijnbad zijn ze weer mooi genoeg om terug te plaatsen. Het porselein is vaak nog beter dan het huidige porselein. Dit werkt alleen als de vakman erin gelooft. Zorg verder ook voor het toevoegen van de historie en een verhaal. Dat geeft de gebruikte materialen nog meer waarde.”

Bekijk nu het filmpje waarin Van Nunen in gesprek gaat met Terwisscha van Scheltinga, die uitlegt wat nodig is om de aanjagende rol van woningcorporaties goed in te vullen.

Bronnen: CirculaireBouweconomie.nl en het rapport Woningcorporaties als opdrachtgever voor circulaire renovatie en nieuwbouw

Foto boven: skyline Eindhoven (Shutterstock)

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c280
Corporatie Lefier gaat vol voor energielabel A

Corporatie Lefier gaat vol voor energielabel ...

4 jan om 15:01 uur
timer 3 min

Per woningcorporatie moeten sinds 1 januari de woningen gemiddeld energielabel B bezitten. Corporatie Lefier gaat ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c280
Geslaagd project verduurzaming monumentale woningen

Geslaagd project verduurzaming monumentale woningen

28-12-2021 om 13:01 uur
timer 3 min

De energietransitie mag niet voorbijgaan aan eeuwenoude of monumentale panden. Bij een project in Drachten werd ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c275 c280
Van Transitievisie Warmte naar Uitvoeringsplan

Van Transitievisie Warmte naar Uitvoeringsplan

26-11-2021 om 15:50 uur
timer 8 min

Nu bijna alle Nederlandse gemeenten de Transitievisie Warmte aan hun gemeenteraad hebben voorgelegd, is de volgende ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c268 c280
INDU-ZERO laat zien hoe de renovatie van de toekomst eruitziet

INDU-ZERO laat zien hoe de renovatie van de ...

19-11-2021 om 09:01 uur
timer 3 min

Hoe kun je voor bestaande woningen een golf van betaalbare renovaties tot stand brengen? Het project INDU-ZERO ...

Lees verder »

c21 c225 c280
Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling groeit met vestiging in Breda

Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling groeit ...

18-11-2021 om 14:39 uur
timer 3 min

Van der Heijden bouw en ontwikkeling bouwt niet alleen stevig voor anderen, maar ook aan de eigen toekomst. De ...

Lees verder »

c21 c225 c275 c280
Warmtetransitievisie 2021: hoe ziet de finish eruit?

Warmtetransitievisie 2021: hoe ziet de finish ...

20-10-2021 om 09:01 uur
timer 31 min

Het gaat er in veel gemeenten om spannen, de komende weken. Welke uitkomsten rollen er precies uit de verschillende ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c280
De Shift: van projecten naar programmeren

De Shift: van projecten naar programmeren

18-10-2021 om 09:01 uur
timer 6 min

Woningcorporaties spelen in de energietransitie vaak een cruciale rol. Om de specifieke vragen van corporaties ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c243 c280
Golf van duurzame renovaties in Europa

Golf van duurzame renovaties in Europa

19-08-2021 om 13:01 uur
timer 1 min

Dit najaar komt de blauwdruk beschikbaar voor een fabriek die in Europa een duurzame renovatiegolf op gang moet ...

Lees verder »

c21 c225 c261 c268 c280
Digitaal platform om woningbouw te versnellen

Digitaal platform om woningbouw te versnellen

28-06-2021 om 23:41 uur
timer 4 min

In 2022 zal er in Heerenveen een woonfabriek op volle toeren draaien. Daarbij gaan niet alleen een hele reeks ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c280
Beter en betaalbaar verduurzamen in Brabant met De Renovatieversneller

Beter en betaalbaar verduurzamen in Brabant ...

16-03-2021 om 13:01 uur
timer 3 min

De samenwerkingsovereenkomst tussen De Renovatieversneller en de Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA) is een ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c244 c280
Buurblok: wonen als dienst

Buurblok: wonen als dienst

09-03-2021 om 10:01 uur
timer 3 min

Buurblok is een vernieuwend concept voor woningcorporaties, waarbij zaken als wonen, energie, vervoer en onderhoud ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c280
Expertsysteem helpt woningcorporaties met blokverwarming

Expertsysteem helpt woningcorporaties met blokverwarming

09-02-2021 om 13:01 uur
timer 2 min

Bij het aardgasvrij maken van bestaande gebouwen zijn de woningcorporaties als eerste aan zet. Via haar nieuwe ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up