Zoekresultaten: wijkaanpak

Pagina's op Duurzaam Gebouwd 3

Kennisbank 21

c21 c225 c243 c275 c291 c298
Hoe houd je voortgang in het wijk-uitvoeringsplan?

Hoe houd je voortgang in het wijk-uitvoeringsplan?

Adviseurs en ingenieurs van TAUW zijn in tal van gemeenten betrokken (geweest) bij de Transitievisies Warmte en de daaropvolgende wijkuitvoeringsplannen. Zij zien ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Na een aantal maanden van research en redactie is de website van het Wijkkompas verrijkt met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Met inspirerende praktijkverhalen, ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c291
WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

Ruim tweehonderd huishoudens in Wageningen hebben positief gereageerd op deelname aan een coöperatie die een warmtenet ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225
Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van de toekomst

Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van ...

Op het voormalig defensieterrein Crailo zijn 590 nieuwe woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gepland. Het moet een heel duurzame, energieneutrale wijk worden, inclusief ...

Lees verder

c21 c225 c291
Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitie

Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitie

Nu veel gemeenten de Transitievisies Warmte hebben opgesteld en werken aan Uitvoeringsplannen om wijken van het aardgas af te halen, wordt op veel niveaus gekeken ...

Lees verder

c21 c225 c291
Marktrijpe innovaties voor buurtwarmtenetten

Marktrijpe innovaties voor buurtwarmtenetten

Op dit moment wordt in veel gemeenten gewerkt aan uitvoeringsplannen voor het aardgasvrij maken van wijken en buurten. In dit proces passeren vele technische oplossingen ...

Lees verder

c21 c225 c243 c291
De grenzen van de wijkaanpak

De grenzen van de wijkaanpak

Niet alle gemeenten hebben de deadline gehaald, maar in bijna heel Nederland is inmiddels de Transitievisiewarmte gepubliceerd. Of de gemeenteraad moet zich er ...

Lees verder

c21 c225 c243 c275 c280
Van Transitievisie Warmte naar Uitvoeringsplan

Van Transitievisie Warmte naar Uitvoeringsplan

Nu bijna alle Nederlandse gemeenten de Transitievisie Warmte aan hun gemeenteraad hebben voorgelegd, is de volgende vraag: hoe nu verder? Dat kwam uitgebreid aan ...

Lees verder

c21 c225 c243 c275
De grootste uitdaging binnen de Wijkuitvoeringsplannen

De grootste uitdaging binnen de Wijkuitvoeringsplannen

Veel Warmtetransitievisies zijn inmiddels klaar en opgeleverd, waarna het de vraag is: hoe nu verder? TAUW is in veel gemeenten hierbij betrokken en heeft volop ...

Lees verder

c21 c225 c275 c280
Warmtetransitievisie 2021: hoe ziet de finish eruit?

Warmtetransitievisie 2021: hoe ziet de finish ...

Het gaat er in veel gemeenten om spannen, de komende weken. Welke uitkomsten rollen er precies uit de verschillende Warmtetransitievisies die de gemeenten opleveren? ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken Aanpak

Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken ...

Aardgasvrij in 2050 is de stip aan de horizon, maar nu al kunnen woningen aardgasvrij-ready worden gemaakt. Om beleidsmakers en programmaverantwoordelijken bij ...

Lees verder

c21 c184 c225 c237 c243
Utrecht aan de slag met Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

Utrecht aan de slag met Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

“De Buurt Bouwdoos Warmtetransitie is een heel mooi concept dat we graag in heel Nederland  benut willen zien. ...

Lees verder

c21 c225 c243 c275
Hoe pak je warmtetransitie aan met wijkuitvoeringsplan?

Hoe pak je warmtetransitie aan met wijkuitvoeringsplan?

Binnen de energietransitie in Nederland vraagt de warmtetransitie op wijkniveau om een toegespitst programma: het wijkuitvoeringsplan. In een nieuwe whitepaper ...

Lees verder

c21 c135 c184 c225 c243
Succesvolle bewonersinitiatieven in de energietransitie

Succesvolle bewonersinitiatieven in de energietransitie

Overheden die de energietransitie graag een handje helpen, hoeven er niet op te rekenen dat ze lokale bewonersinitiatieven kunnen afdwingen. De succesverhalen komen ...

Lees verder

keyboard_arrow_up