Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitie

timer2 min
Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitie

Nu veel gemeenten de Transitievisies Warmte hebben opgesteld en werken aan Uitvoeringsplannen om wijken van het aardgas af te halen, wordt op veel niveaus gekeken naar oplossingen. Essentiel is daarbij de samenwerking tussen bewoners, aanbieders en gemeente en dat staat binnenkort centraal in een speciaal webinar.

Overal in Nederland wordt steeds meer ervaring opgedaan met het verduurzamen van de warmtevraag in woonwijken. Dat zijn waardevolle bevindingen waar anderen van kunnen leren. Daarom organiseert Uptempo! (TKI Urban Energy) in 2022 een webinarreeks waarin uiteenlopende praktijkvoorbeelden worden besproken en getoond.

Aan bod komen proeftuinwijken waar gekozen is voor een creatieve aanpak of waar verrassende innovaties zijn toegepast om belemmeringen weg te nemen. Ook is er aandacht voor kansrijke samenwerkingen die hebben geleid tot opschaling en voor wijken waar gepionierd is met technische, financiële, maatschappelijke en organisatorische oplossingen.

Bewonersinitiatieven

Het tweede webinar in deze reeks, op 14 maart (15.00 - 16.15 uur), staat in het teken van de vroegtijdige start van samenwerking tussen bewoners, aanbieders en gemeente. In Utrecht vroegen meerdere bewonersinitiatieven de gemeente om hulp, omdat zij interesse hadden in een eigen warmteoplossing voor de buurt. Tegelijkertijd bleek uit gesprekken met marktpartijen dat zij graag aan de slag wilden gaan met kleinschalige innovatieve oplossingen.

Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitie

Voor de gemeente was dat een goede reden om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen en in het najaar van 2020 samen de ‘Expeditie Warmte’ op te starten. In dit traject zijn bewonersinitiatieven aan marktpartijen gekoppeld en ontwierpen de vijf teams ieder een plan waarin een lokale warmtebron van lage temperatuur wordt gebruikt om de woningen in hun buurt te verwarmen. Een van de oplossingen betrof de toepassing van warmte uit het Merwedekanaal voor een warmtenet.

Door te kiezen voor de opzet van de expeditie konden de aanbieders hun expertise al vanaf het begin inbrengen en zo de plannen van de bewoners verrijken en ontstond er meer ruimte voor innovatie. Dietje van Eif (strategisch adviseur bij gemeente Utrecht) zal in het webinar vertellen wat de expeditie hen heeft opgeleverd en hoe de gemeente nu verder gaat. Check alvast deze video hierover:

Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitieMeer informatie over het webinar vind je op deze webpagina, maar je kunt je ook direct aanmelden.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c275 c291 c298
Hoe houd je voortgang in het wijk-uitvoeringsplan?

Hoe houd je voortgang in het wijk-uitvoeringsplan?

Adviseurs en ingenieurs van TAUW zijn in tal van gemeenten betrokken (geweest) bij de Transitievisies Warmte en de daaropvolgende wijkuitvoeringsplannen. Zij zien ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Na een aantal maanden van research en redactie is de website van het Wijkkompas verrijkt met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Met inspirerende praktijkverhalen, ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Duurzame verwarming corporaties: uitdagingen en oplossingen

Duurzame verwarming corporaties: uitdagingen ...

Met de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van verwarmingsinstallaties als de warmtepomp, staan woningcorporaties voor lastige keuzes. Welke afwegingen maak ...

Lees verder

c21 c225 c243 c280 c291
Toekomstbestendige energieconcepten voor de nieuwbouw

Toekomstbestendige energieconcepten voor de ...

Hoe kies je in de nieuwbouw voor een toekomstbestendig energieconcept? Ijen Kiekebosch, key accountmanager van Ennatuurlijk kent de dilemma’s van projectontwikkelaars ...

Lees verder

c21 c54 c243 c275 c291 c294
Vertrouwen bepaalt het tempo van de energietransitie

Vertrouwen bepaalt het tempo van de energietransitie

Veel Nederlanders voelen zich door de overheid niet serieus genomen. Het is misschien wel de meest gehoorde uitleg van de politieke aardverschuiving die zich voltrok ...

Lees verder

c21 c225 c291 c298
Talkshow over betaalbaarheid van woningverduurzaming

Talkshow over betaalbaarheid van woningverduurzaming

Na de eerste succesvolle talkshow van Uptempo in samenwerking met Duurzaam Gebouwd (over biobased bouwen), presenteert Peter Linders dit keer een aflevering over ...

Lees verder

c21 c225 c237 c243 c291
Webinars: techniek, financiering en organisatie warmtenetten

Webinars: techniek, financiering en organisatie ...

Wie in twee keer twee uur álles te weten wil komen over warmtenetten, kan in mei en juni terecht bij gratis webinars van DWA. Na een praktische inleiding ...

Lees verder

c20 c185 c225 c291
Zuid-Holland bouwt 250.000 woningen voor 2030

Zuid-Holland bouwt 250.000 woningen voor 2030

Zuid-Holland spreekt de ambitie uit om voor 2030 250.000 woningen te bouwen en gaat die opgave te lijf met zogenaamde woondeals, afspraken tussen bestuurders, woningcorporaties ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude monumenten

Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude ...

Hoe renoveer je op grote schaal een wijk waarin betonnen woningen tevens te boek staan als meer dan honderd jaar oude monumenten? De renovatie met veel nieuwe installaties ...

Lees verder

c21 c225 c243 c291
Gekleurde zonnepanelen voor monumentale panden

Gekleurde zonnepanelen voor monumentale panden

De markt én gemeenten bieden nieuwe mogelijkheden om ook monumentale panden te verduurzamen. Zo zijn er steeds vaker uitwegen om elektriciteit op te wekken ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c291
Onderzoek naar haalbaarheid en uitvoering warmtetransitie

Onderzoek naar haalbaarheid en uitvoering warmtetransitie

Adviseurs en experts van TAUW zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van talloze Transitievisies Warmte. Ook voor de uitvoering staan zij paraat, wat wel ...

Lees verder

c21 c225 c243 c291
Publiek warmtenet: markt furieus, coöperaties verheugd

Publiek warmtenet: markt furieus, coöperaties ...

Met het wetsvoorstel om de infrastructuur van warmtenetten voor 50% plus één in publieke handen te brengen, heeft minister Rob Jetten (Klimaat en ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up