Toekomstbestendige energieconcepten voor de nieuwbouw

timer4 min
Toekomstbestendige energieconcepten voor de nieuwbouw

Hoe kies je in de nieuwbouw voor een toekomstbestendig energieconcept? Ijen Kiekebosch, key accountmanager van Ennatuurlijk kent de dilemma’s van projectontwikkelaars en neemt je mee in de zoektocht naar het beste energieconcept en wat Ennatuurlijk daarin kan betekenen.

Toekomstbestendige energieconcepten voor de nieuwbouwKiekebosch (foto rechts) spreekt veel ontwikkelaars en gemeenten en merkt dat bouwen tegenwoordig aanzienlijk complexer is dan vroeger. “De materiaalkosten zijn flink gestegen, de arbeidsmarkt staat onder druk en ze hebben te maken met een woud aan wetten en regels, zoals de Warmtewet en de stikstofregels. Ook moet het ontwerp voldoen aan de bepalingen in het Bouwbesluit, waaronder de BENG-eisen voor energiezuinig bouwen en geluidsnormen voor installaties. En daarin zoeken ze een passend duurzaam energieconcept voor hun project. Een oplossing waar ze van op aan kunnen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Er bestaat niet zoiets als een standaardoplossing. Een passend energieconcept vinden is een puzzel die al begint op de tekentafel. Samen met de energieadviseur van de projectontwikkelaar werken we dat concept stap voor stap verder uit.”

Bewezen technieken

“Zekerheid speelt een belangrijke rol. Als alternatief voor verwarming op aardgas worden veel nieuwe duurzame technieken ontwikkeld. Een projectontwikkelaar wil in onze ervaring het liefst het zekere voor het onzekere nemen. En dat betekent een techniek die zich in de praktijk bewezen heeft. In kleine projecten wordt vaak gekozen voor individuele warmtepompen. In grotere projecten heeft een collectieve oplossing voordelen. Denk daarbij aan warmte-koudeopslag (WKO), een collectieve luchtwarmtepomp of een aansluiting op een warmtenet.”

Voordelen

“Vroeger waren collectieve oplossingen pas rendabel bij ongeveer honderd woningen. Wij bieden tegenwoordig collectieve warmtepompsystemen die al interessant zijn vanaf vijftig woningen. Je profiteert dan van de voordelen van een collectieve oplossing, waaronder een kleiner ruimtebeslag, minder apparatuur in en om je gebouw, een gunstigere aansluitbijdrage en meer mogelijkheden voor verdere verduurzaming en innovatie. In dichtbebouwde gebieden, waar al de nodige WKO’s gebruikt worden en waar al veel leidingen in de grond liggen, is een betaalbare collectieve lucht-water warmtepomp een uitkomst.”

Financieel interessant

“Collectieve warmteoplossingen, ook de grootschalige, zijn onmisbaar in de energietransitie. Mocht er in de buurt al een groot warmtenet liggen, dan is het vaak financieel interessant om daar op aan te koppelen. Al is het maar om de piekvraag in warmte af te vangen en als back-upsysteem. Bij gebiedsontwikkeling, vanaf vijftienhonderd wooneenheden, is het sowieso slim om te kiezen voor een grootschalig collectief warmtenet en gebruik te maken van bestaande lokale warmtebronnen, zoals warmte uit de industrie of aardwarmte. Tot vijfhonderd woningen is een kleinschalige oplossing een goede optie.”

Eisen en wensen

“Geen project is hetzelfde, elke situatie is anders. Onze engineers zetten graag hun tanden in een project, zodat energieconcepten zo goed mogelijk aansluiten op alle eisen en wensen. Ze combineren daarbij beproefde technieken met bewezen innovaties, zoals cascadering of warmtebuffering. Daarin werken ze nauw samen met de energieadviseur van de projectontwikkelaars.”

Kiekebosch krijgt dan te maken met vragen als: ‘Hoe kies je een energieconcept dat het gewenste comfort biedt, betrouwbaar is en aan de BENG-eisen voor energiezuinig wonen voldoet? En dat alles tegen de beste prijs met zo min mogelijk gedoe.’ “Het antwoord daarop is niet eenvoudig en verschilt per project”, aldus Kiekebosch. “Veel factoren spelen een rol en aan de uiteindelijke keuze gaat veel rekenwerk vooraf.”

“Door de invoering van de BENG-methodiek zijn ontwerp en energievoorziening meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Heb je actieve koeling nodig of is goede zonwering al voldoende? Kies je voor individuele oplossingen of voor collectieve? Elke keuze die je maakt heeft consequenties voor het ruimtebeslag in het ontwerp. Denk daarom voordat je gaat ontwerpen al na over je energieconcept samen met je energieadviseur en/of Ennatuurlijk.”

De eisen en wensen waarvoor Kiekebosch uiteindelijk een antwoord formuleert, zijn samen te vatten in deze zes punten:

  1. Duurzaamheidseisen: voldoen aan BENG eisen of meer?
  2. Kosten?
  3. Eigendom of exploitatie?
  4. De grootte en opzet van je project?
  5. De comforteisen?
  6. De mogelijkheden op de locatie?

 “De uiteindelijke keuze”, besluit Kiekebosch, “maak jij samen met je energieadviseur.  Ennatuurlijk ondersteunt en zet op transparante wijze de voor- en nadelen en de kosten van alle opties in de markt op een rij. Ook berekenen we de consequenties van keuzes op de BENG-waardes. Komt het energieconcept van Ennatuurlijk als beste uit de bus, dan kunnen we het hele traject van ontwerp tot exploitatie uit handen nemen.” Je leest de verdere uitwerking van de bovenstaande zes aspecten op deze webpagina.

Download hier het Projectenboek van Ennatuurlijk.

Bron: Ennatuurlijk
Foto boven: Project Duinwachter, Zandvoort

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c275 c291 c298
Hoe houd je voortgang in het wijk-uitvoeringsplan?

Hoe houd je voortgang in het wijk-uitvoeringsplan?

Adviseurs en ingenieurs van TAUW zijn in tal van gemeenten betrokken (geweest) bij de Transitievisies Warmte en de daaropvolgende wijkuitvoeringsplannen. Zij zien ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Na een aantal maanden van research en redactie is de website van het Wijkkompas verrijkt met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Met inspirerende praktijkverhalen, ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Duurzame verwarming corporaties: uitdagingen en oplossingen

Duurzame verwarming corporaties: uitdagingen ...

Met de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van verwarmingsinstallaties als de warmtepomp, staan woningcorporaties voor lastige keuzes. Welke afwegingen maak ...

Lees verder

c21 c54 c243 c275 c291 c294
Vertrouwen bepaalt het tempo van de energietransitie

Vertrouwen bepaalt het tempo van de energietransitie

Veel Nederlanders voelen zich door de overheid niet serieus genomen. Het is misschien wel de meest gehoorde uitleg van de politieke aardverschuiving die zich voltrok ...

Lees verder

c21 c225 c291 c298
Talkshow over betaalbaarheid van woningverduurzaming

Talkshow over betaalbaarheid van woningverduurzaming

Na de eerste succesvolle talkshow van Uptempo in samenwerking met Duurzaam Gebouwd (over biobased bouwen), presenteert Peter Linders dit keer een aflevering over ...

Lees verder

c21 c225 c237 c243 c291
Webinars: techniek, financiering en organisatie warmtenetten

Webinars: techniek, financiering en organisatie ...

Wie in twee keer twee uur álles te weten wil komen over warmtenetten, kan in mei en juni terecht bij gratis webinars van DWA. Na een praktische inleiding ...

Lees verder

c20 c185 c225 c291
Zuid-Holland bouwt 250.000 woningen voor 2030

Zuid-Holland bouwt 250.000 woningen voor 2030

Zuid-Holland spreekt de ambitie uit om voor 2030 250.000 woningen te bouwen en gaat die opgave te lijf met zogenaamde woondeals, afspraken tussen bestuurders, woningcorporaties ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude monumenten

Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude ...

Hoe renoveer je op grote schaal een wijk waarin betonnen woningen tevens te boek staan als meer dan honderd jaar oude monumenten? De renovatie met veel nieuwe installaties ...

Lees verder

c21 c225 c243 c291
Gekleurde zonnepanelen voor monumentale panden

Gekleurde zonnepanelen voor monumentale panden

De markt én gemeenten bieden nieuwe mogelijkheden om ook monumentale panden te verduurzamen. Zo zijn er steeds vaker uitwegen om elektriciteit op te wekken ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c291
Onderzoek naar haalbaarheid en uitvoering warmtetransitie

Onderzoek naar haalbaarheid en uitvoering warmtetransitie

Adviseurs en experts van TAUW zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van talloze Transitievisies Warmte. Ook voor de uitvoering staan zij paraat, wat wel ...

Lees verder

c21 c225 c243 c291
Publiek warmtenet: markt furieus, coöperaties verheugd

Publiek warmtenet: markt furieus, coöperaties ...

Met het wetsvoorstel om de infrastructuur van warmtenetten voor 50% plus één in publieke handen te brengen, heeft minister Rob Jetten (Klimaat en ...

Lees verder

c21 c225 c243 c281 c291
In Lochem stroomt al waterstof door het gasnet

In Lochem stroomt al waterstof door het gasnet

Voor het eerst ooit - claimt Alliander - stroomt er sinds donderdag 1 december waterstof door de leidingen van een gasnetwerk dat al langer in de grond aanwezig ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up