Innovatiepartnerschap: meer duurzame scholen, minder faalkosten

timer2 min
Innovatiepartnerschap: meer duurzame scholen, minder faalkosten

Amsterdam bouwt de komende jaren duizenden nieuwe woningen, wat een grote behoefte voor nieuwe schoolgebouwen met zich meebrengt. Ondertussen stijgen de eisen aan het onderwijsvastgoed én dreigt een tekort aan bouwcapaciteit. Daarom start de gemeente met het Innovatiepartnerschap, een aanbestedingsmethode die marktpartijen in staat stelt meerdere duurzame, flexibele en kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen te bouwen met minder faalkosten. De truc? Standaardisatie zonder verlies van variatie.

Amsterdam heeft in recente jaren met moeizame aanbestedingen en hoge prijzen voor onderwijshuisvesting te kampen gehad. Dat zegt Carli Hartgerink, regisseur onderwijshuisvesting bij de gemeente Amsterdam. “Wij willen ondanks die krapte op de bouwmarkt duurzame schoolgebouwen van hoge kwaliteit blijven bouwen”, zegt ze. 

Kwaliteitsimpuls

De aanbestedingsmethode Innovatiepartnerschap maakt een nauwere samenwerking tussen inschrijvers en de aanbestedende partij mogelijk, aldus Hartgerink. Na de aanbesteding worden de bouwconcepten namelijk verder uitgewerkt in een onderzoeksfase, waarvoor de partijen een vergoeding krijgen en waarin gemeente en schoolbestuur mee kunnen kijken en adviseren.

Hartgerink: “In plaats van elk project projectmatig aan te besteden en met een unieke combinatie van architect en aannemers het gebouw te realiseren, krijgen marktpartijen de kans om hun bouwconcept voor de school van de toekomst te ontwikkelen. Dat gaan zij doen op basis van een generiek PvE waaraan we nu samen met de schoolbesturen werken. We selecteren vijf marktpartijen en na aanbesteding mogen uiteindelijk drie marktpartijen hun bouwconcept tegen vergoeding uitwerken.”

Impuls

“Door deze manier van samenwerken”, vervolgt Hartgerink, “en het perspectief dat we bieden aan de markt, denken we meer kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit per schoolgebouw te kunnen bereiken. In de raamcontractfase bieden de drie partners hun op maat gemaakte bouwconcept in onderlinge concurrentie voor elke deelnemend schoolgebouw aan. Zo ontstaat een aanbod van oplossingen voor schoolgebouwen dat blijvend ontwikkeld wordt, bijvoorbeeld op het gebied van slimme energieoplossingen, circulair bouwen, klimaatadaptatie et cetera. Het zou mooi zijn als we hiermee in Nederland een impuls kunnen geven aan een markt met een aanbod van schoolgebouwen.”

Spanning op bouwmarkt

Aanleiding voor deze innovatieve vorm van aanbesteding is een onderzoek dat de gemeente Amsterdam uitvoerde. Daaruit bleek dat de spanning op de bouwmarkt een gevolg is van een groeiende kloof tussen de beperkte capaciteit van de bouwmarkt door bijvoorbeeld vergrijzing en de alsmaar groeiende vraag naar woningen en dus ook schoolgebouwen.

“Tel daarboven op dat er over de hele breedte wordt verduurzaamd”, zegt Hartgerink. “Dit alles voel je als eerste bij onderwijsvastgoed en maatschappelijke voorzieningen, want die zijn minder lucratief om op te pakken als aannemer.” Voor Hartgerink was dit een eyeopener. “Dingen móeten anders, want als je schooltje voor schooltje blijft aanbesteden, moet er continu meer geld bij en kun je ambities op het gebied van duurzaamheid, flexibiliteit en kwaliteit niet verwezenlijken.”

Lees het vervolg van dit artikel op de website van Stedebouw & Architectuur.

Zie ook: Innovatiepartnerschap schoolgebouwen

Tekst: Reinoud Schaatsbergen
Foto: Op Strandeiland staan zeven tot negen nieuwe scholen gepland, waarvan ten minste de eerste vijf gerealiseerd gaan worden via het Innovatiepartnerschap (beeld: FARO architecten).

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c140 c185 c225 c283
Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Het adviesbureau Alba Concepts publiceerde afgelopen week een kennisdocument over circulair aanbesteden. Deze whitepaper is erg interessant voor opdrachtgevers ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel veranderen’

‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel ...

De lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 heeft niet alleen nationaal veel aandacht getrokken. Ook internationaal timmert het model aan ...

Lees verder

c21 c225 c283
Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Wat zijn de ingrediënten voor een inkoopproces waarbij het streven is om doelen en ambities in de GWW-sector op een hoger niveau te behalen? Dat onderwerp ...

Lees verder

c21 c225 c283
Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge pieken samenwerking

Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge ...

Het was een opmerkelijke bijeenkomst, half januari in Deventer. Hoe beslecht je een langdurige samenwerking, van meer dan tien jaar, waarin de partijen het door ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

Als aan de kant van opdrachtgevers de inhoudelijke kennis ontbreekt, wat moeten hoofdaannemers dan meebrengen om projecten tot een goed einde te brengen? En wat ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Het geïntegreerde contract is nog lang niet afgeschreven’

‘Het geïntegreerde contract is nog ...

Hebben geïntegreerde contracten nog bestaansrecht in een aannemers-markt? “Meer dan ooit”, vinden Joris Vergouwen en Esteban Döll van Antea ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten van een toekomstbestendig gebouw

Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten ...

Om voor toekomstbestendige gebouwen een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing te kunnen nemen, is het van belang de levensduurkosten te berekenen. In ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Samenwerking in bouw & infra fundamenteel gewijzigd

Samenwerking in bouw & infra fundamenteel ...

Het was afgelopen week exact twee jaar geleden dat een expertgroep van Duurzaam Gebouwd de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 lanceerde. Met dit document ...

Lees verder

c21 c225 c261 c283
Smart contracts in gebouwonderhoud

Smart contracts in gebouwonderhoud

In een pragmatisch verhaal over smart contracts en gebouwonderhoud, schrijft smart buildings-expert Wilfred van der Plas hoe je die contracten toepast en wat het ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, samenwerkingsgerichte werkwijze met aannemers ...

Lees verder

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let je tevens op meekoppelkansen? Samen met Hoogheemraadschap ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up