Geothermie klaar voor forse uitbreiding aantal projecten

timer3 min
Geothermie klaar voor forse uitbreiding aantal projecten

Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd om meer in te gaan zetten op geothermie. De brancheorganisatie Geothermie Nederland verwacht nu ook daden en pleit ervoor de huidige 28 geothermieprojecten de komende jaren uit te breiden richting de 100 projecten.

Dat die groei reëel is, blijkt uit een inventarisatie van Geothermie Nederland onder haar leden. Er zitten nu al zo’n zeventig geothermieprojecten in de pijplijn. Deze projecten gaan zorgen voor duurzame warmte voor de gebouwde omgeving én kassen en zijn daarmee een grote, noodzakelijke leverancier voor de warmtetransitie.
De sector staat dus in de startblokken voor deze sterke groei, maar daarvoor is ook actie van de politiek en overheid nodig. De sector vraagt hier aandacht voor richting de behandeling van de Mijnbouwwet in de Tweede kamer.

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie

Geothermie klaar voor forse uitbreiding aantal projectenVoor 2022 staan er al 22 projecten klaar met een SDE-subsidiebeschikking (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie), maar die door vertraagde vergunningverlening of door de complexiteit van de warmtevraag in de gebouwde omgeving niet binnen de gestelde termijn van de SDE gerealiseerd kunnen worden. Voor deze én toekomstige projecten is het volgens Geothermie Nederland hard nodig om de realisatietermijn van vier jaar op te rekken naar zes jaar. Daarmee kan heel snel veel duurzame warmte beschikbaar komen.

Wijziging Mijnbouwwet

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Geothermie Nederland voeren al een aantal jaren overleg om de nieuwe onderdelen van de Mijnbouwwet die van toepassing zijn op geothermie goed te laten aansluiten op de – toekomstige - praktijk van de sector. Geothermie Nederland vraagt in dit stadium speciale aandacht voor een aantal noodzakelijke wijzigingen die moeten voorkomen dat de nieuwe wet onnodige problemen veroorzaakt.

Cruciaal daarbij is aandacht voor een betere overgangsregeling. En dat geldt ook voor zaken als heldere kaders, duidelijkheid bij zoekgebieden (startvergunning, warmteafzet) en een regeling rond concurrerende aanvragen. Ook de criteria van een vervolgvergunning moeten verbeteren.  

Snellere vergunningverlening

Het is essentieel dat vergunningverlening veel sneller en binnen de wettelijke termijnen wordt gerealiseerd en dat de inhoud van vergunningen voorspelbaar is (door heldere kaders). Alleen dan kunnen financiering, SDE-subsidie en projectplanning goed op elkaar worden afgestemd. 

De huidige, heel lange doorlooptijden van vergunningverlening zijn funest voor de sector. De projecten verliezen hun subsidies, het vertrouwen van financiers komt onder druk te staan en specialistische toeleveranciers verdwijnen naar het buitenland. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van geothermiebedrijven en overheid. Geothermiebedrijven gaan hun aanvragen nog verder verbeteren en het ministerie van EZK kan het proces vereenvoudigen en meer capaciteit vrijmaken om de termijnen te halen.

Sterke groei kansrijk

Ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie en in de glastuinbouw zelfs voor meer dan 50 procent. De geothermiesector in Nederland is relatief jong. Steeds meer grote marktspelers sluiten zich aan. Er is veel geleerd de afgelopen jaren: betere samenwerking met de overheden, betere putten en betere integratie met de warmteafname. De kansen voor een sterke groei liggen dus voor het oprapen, aldus Geothermie Nederland.

Meer achtergronden vind je in het sectordocument Geothermie in de startblokken voor sterke groei.

Bron: persbericht Geothermie Nederland
Foto: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c225 c237 c265
Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator ...

Om binnen de 1,5 graad opwarming van de Aarde te blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 55% minder CO2-uitstoten ten ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265
Samen tegen materiaalobesitas

Samen tegen materiaalobesitas

“Stop met massief bouwen, tenzij het echt niet anders kan.” Die oproep doet Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, aan opdrachtgevers, architecten, ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243 c265
Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero emission’

Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero ...

Er verschenen de laatste tijd berichten waarin sprake is van een label A-verplichting voor utiliteitsbouw vanaf 2030, maar dat klopt niet. Wat moet er in 2030 wél ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings ...

Lees verder

c21 c225 c265
Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor ...

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c21 c40 c225 c265
Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming verpakkingen

Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming ...

Het verduurzamen van verpakkingen speelt een belangrijke rol, onder andere in het kader van minimaliseren van afval. Itho Daalderop meldt dat ze vernieuwde en plasticvrije ...

Lees verder

c21 c225 c237 c265
Energieterugwinningsproject zet restwarmte om naar duurzame energie

Energieterugwinningsproject zet restwarmte om ...

JOA Air Solutions uit Delft start maart 2024 met een energieterugwinningproject dat restwarmte omzet naar duurzame energie. Om dit te bereiken wordt een Hot Water ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c26 c40 c265
48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

Woonstichting Stek en Van Wijnen tekenden een overeenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Noordwijk. Het gebouw is onderdeel van gebiedsontwikkeling ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up