Geothermie klaar voor forse uitbreiding aantal projecten

timer3 min
Geothermie klaar voor forse uitbreiding aantal projecten

Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd om meer in te gaan zetten op geothermie. De brancheorganisatie Geothermie Nederland verwacht nu ook daden en pleit ervoor de huidige 28 geothermieprojecten de komende jaren uit te breiden richting de 100 projecten.

Dat die groei reëel is, blijkt uit een inventarisatie van Geothermie Nederland onder haar leden. Er zitten nu al zo’n zeventig geothermieprojecten in de pijplijn. Deze projecten gaan zorgen voor duurzame warmte voor de gebouwde omgeving én kassen en zijn daarmee een grote, noodzakelijke leverancier voor de warmtetransitie.
De sector staat dus in de startblokken voor deze sterke groei, maar daarvoor is ook actie van de politiek en overheid nodig. De sector vraagt hier aandacht voor richting de behandeling van de Mijnbouwwet in de Tweede kamer.

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie

Geothermie klaar voor forse uitbreiding aantal projectenVoor 2022 staan er al 22 projecten klaar met een SDE-subsidiebeschikking (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie), maar die door vertraagde vergunningverlening of door de complexiteit van de warmtevraag in de gebouwde omgeving niet binnen de gestelde termijn van de SDE gerealiseerd kunnen worden. Voor deze én toekomstige projecten is het volgens Geothermie Nederland hard nodig om de realisatietermijn van vier jaar op te rekken naar zes jaar. Daarmee kan heel snel veel duurzame warmte beschikbaar komen.

Wijziging Mijnbouwwet

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Geothermie Nederland voeren al een aantal jaren overleg om de nieuwe onderdelen van de Mijnbouwwet die van toepassing zijn op geothermie goed te laten aansluiten op de – toekomstige - praktijk van de sector. Geothermie Nederland vraagt in dit stadium speciale aandacht voor een aantal noodzakelijke wijzigingen die moeten voorkomen dat de nieuwe wet onnodige problemen veroorzaakt.

Cruciaal daarbij is aandacht voor een betere overgangsregeling. En dat geldt ook voor zaken als heldere kaders, duidelijkheid bij zoekgebieden (startvergunning, warmteafzet) en een regeling rond concurrerende aanvragen. Ook de criteria van een vervolgvergunning moeten verbeteren.  

Snellere vergunningverlening

Het is essentieel dat vergunningverlening veel sneller en binnen de wettelijke termijnen wordt gerealiseerd en dat de inhoud van vergunningen voorspelbaar is (door heldere kaders). Alleen dan kunnen financiering, SDE-subsidie en projectplanning goed op elkaar worden afgestemd. 

De huidige, heel lange doorlooptijden van vergunningverlening zijn funest voor de sector. De projecten verliezen hun subsidies, het vertrouwen van financiers komt onder druk te staan en specialistische toeleveranciers verdwijnen naar het buitenland. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van geothermiebedrijven en overheid. Geothermiebedrijven gaan hun aanvragen nog verder verbeteren en het ministerie van EZK kan het proces vereenvoudigen en meer capaciteit vrijmaken om de termijnen te halen.

Sterke groei kansrijk

Ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie en in de glastuinbouw zelfs voor meer dan 50 procent. De geothermiesector in Nederland is relatief jong. Steeds meer grote marktspelers sluiten zich aan. Er is veel geleerd de afgelopen jaren: betere samenwerking met de overheden, betere putten en betere integratie met de warmteafname. De kansen voor een sterke groei liggen dus voor het oprapen, aldus Geothermie Nederland.

Meer achtergronden vind je in het sectordocument Geothermie in de startblokken voor sterke groei.

Bron: persbericht Geothermie Nederland
Foto: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Gisteren om 10:01 uur
timer 5 min

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265 c291
WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

12 aug om 10:01 uur
timer 1 min

Ruim tweehonderd huishoudens in Wageningen hebben positief gereageerd op deelname aan een coöperatie die ...

Lees verder »

c21 c120 c185 c225 c265
Deze tool maakt circulair onderhoud en CO2-impact meetbaar

Deze tool maakt circulair onderhoud en CO2-impact ...

8 aug om 15:01 uur
timer 2 min

OnderhoudNL heeft samen met W/E-adviseurs een indicator ontwikkeld waarmee de markt de onderhoudsaanpak van bestaand ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c265
Behalen Energielabel C makkelijker dan je denkt

Behalen Energielabel C makkelijker dan je denkt

4 aug om 10:01 uur
timer 3 min

In het kader van de Green Deal moeten gemeenten snel komen met energiebesparende maatregelen voor hun vastgoed. ...

Lees verder »

c21 c225 c265 c293
<span>Hoe maken we iedere school gezond? </span>

Hoe maken we iedere school gezond?

28 jul om 10:01 uur
timer 4 min

De ventilatie en het binnenklimaat van Nederlandse scholen is ondermaats. Ruim 70% van de klaslokalen in het lager ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Sterke toename opwek eigen energie

Sterke toename opwek eigen energie

26 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Bij bedrijven die werken met de CO2-Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is ...

Lees verder »

c21 c225 c265
Hybride boorrups scheelt 80% CO2-uitstoot

Hybride boorrups scheelt 80% CO2-uitstoot

25 jul om 10:01 uur
timer 2 min

Na een lange reeks van elektrische primeurs heeft BAM het weer voor elkaar. Dit keer gaat de eer naar de eerste, ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c265
Vele duizenden woningen versneld van het aardgas af

Vele duizenden woningen versneld van het aardgas ...

19 jul om 13:01 uur
timer 2 min

In de Groningse wijken Selwerd, Vinkhuizen en Paddepoel worden vijfduizend woningen versneld van het aardgas afgehaald. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Berkvens gaat voor CO2-neutrale deuren en kozijnen in 2022

Berkvens gaat voor CO2-neutrale deuren en kozijnen ...

31 mei om 13:00 uur
timer 5 min

Op weg naar een gezonde en duurzame wereld zonder uitstoot van schadelijke broeikasgassen streeft Berkvens in ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
‘Energie was nooit zo sexy’

‘Energie was nooit zo sexy’

25 mei om 10:01 uur
timer 6 min

Duurzaam Gebouwd heeft met MAIN Energie opnieuw een partner aangetrokken die zich verbindt aan de koplopers op ...

Lees verder »

c21 c136 c225 c265 c267 c268
Oplevering eerste woningen van unieke concept Buurblok

Oplevering eerste woningen van unieke concept ...

24 mei om 10:01 uur
timer 2 min

De eerste Buurblok-woningen in Nederland zijn een feit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn afgelopen zaterdag ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261 c265
De oplossing voor de bestaande woningbouw: super hybride warmtepomp

De oplossing voor de bestaande woningbouw: super ...

19 mei om 14:01 uur
timer 7 min

Per jaar komen er bij CFP Green Buildings wel honderden innovatieve plannen voor een duurzame bouw binnen. Welke ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up