De winst van circulariteit in de infra

timer3 min
De winst van circulariteit in de infra

Bij een IT-dienst of een gebouw is as-a-service niet meer onbekend, maar hoe doe je dat in de infra? Dura Vermeer startte daarom onder de noemer De Circulaire Weg een partnerprogramma met een reeks aan pilots. In Amersfoort worden de eerste ervaringen zichtbaar en is men bereid keuzes te maken en concessies te doen.

De winst van circulariteit in de infraRonald Dirksen (foto rechts) werkt bij Dura Vermeer al langer met DBFM-contracten en publiek-private samenwerkingen in de gebiedsontwikkeling. Volgens hem is de as-a-service-gedachte achter het project de Circulaire Weg daarvan een soort verlengstuk. De aannemer wordt nog net geen eigenaar van het werk, maar onderhoud en beheer komen daarbij wel bij hem samen. Door beide bovendien circulair aan te pakken, ontstaan er compleet nieuwe businessmodellen. “Als wij het regulier wegenonderhoud goed doen”, begint Dirksen, “kun je een werk in waarde laten stijgen. Met het beheer erbij wordt daaraan nog een instrument toegevoegd.”

Rentmeester

“Met een DBFM-contract voelt het al alsof een weg een beetje van ons is en dat je ook wat kunt met zo’n traject. De realisatieperiode is vaak kort en maar een rimpeling in de tijd, terwijl je uiteindelijk ook rentmeester bent in de onderhoudsperiode van zo’n twintig jaar en de rest van de levensduur. Die periode is feitelijk veel bepalender. Als er ergens een kans is om duurzaamheid in te bouwen, is het wel in dit type contract. Daar is echter veel te weinig van terechtgekomen. DBFM had al veel meer circulair kunnen zijn”, aldus Dirksen.

Mede daarom startten Dura Vermeer en diverse opdrachtgevers in 2020 met het partnerprogramma De Circulaire Weg. Een van die partners is de gemeente Amersfoort, die participeert met een weg en twee brugdekken. Binnen de pilots is het ontwerpen een relatief eenvoudig aspect, vindt Dirksen. “Wat voor de lange termijn de beste keuze is, valt goed te berekenen. Het is echter ook een kwestie van experimenteren, zoals het beheer en het bepalen van de restwaarde in circulair opzicht. Dirksen: “De beheerders aan opdrachtgeverskant moeten een deel van hun werk uit handen geven. De grootste fout zou echter zijn om hen op voorhand niet goed mee te nemen, want zij moeten zich wel kunnen vinden in een onderhoudbaar ontwerp”

Amersfoort

De winst van circulariteit in de infraDat laatste is precies het terrein van Philip ter Laak (Gemeente Amersfoort, foto rechts), die als senioradviseur binnen de afdeling leefomgeving opdrachtgever is van het meerjarig onderhoud van de openbare ruimte. Hij neemt ook deel aan het programma Duurzame Stad, waarin is bedacht om het wegenonderhoud anders te gaan doen om zo de duurzaamheid en circulariteit te bevorderen. Hoe enthousiast Ter Laak ook is, hij is ook realistisch: “Wij doen het beheer niet zelf. We hebben geen stratenmakers of hoveniers in dienst, maar wel toezichthouders en een beheerorganisatie. En dan is het best lastig om ineens te bedenken dat die straat niet meer van ons is. In theorie wordt onze beheerorganisatie kleiner, maar het vergt nog wel heel grote beslissingen om dit om te zetten.”

“Dura Vermeer doet het verzorgend onderhoud nu nog niet. In de pilotfase is straatvegen en gladheidbestrijding voor één straat niet efficiënt te organiseren. Dat levert geen winst op. Het periodiek onderhoud doet Dura Vermeer wel, evenals het incidentenonderhoud, zoals een gat in de weg. Uiteindelijk is de gedachte van infra as-a-service dat je de werkzaamheden wel integraal overdraagt.”

De winst van circulariteit in de infra

Pilot in Amersfoort: één van de twee fietsbruggen in de wijk Nieuwland waarvan de wegverharding wordt vervangen (foto: Gemeente Amersfoort).

Keten

Amersfoort werkte al op basis van het Betonakkoord en de Aanpak Duurzaam GWW, waarin op twaalf onderdelen wordt gekeken naar de circulariteit en duurzaamheid in projecten. Ter Laak: “We krabben ons wel drie keer achter de oren voordat we straatmeubilair kiezen. Wordt dat gemaakt van nieuwe grondstoffen of van gerecycled materiaal? Het grote verschil in deze pilot is dat je meer kijkt naar de hele keten en de levenscyclus van een project.”

Lees nu het complete verhaal verder in ons gratis digitale magazine.

Meer info: De Circulaire Weg

Tekst: Ysbrand Visser
Foto (bovenaan): Jorrit Lousberg

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c140 c185 c225 c283
Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Het adviesbureau Alba Concepts publiceerde afgelopen week een kennisdocument over circulair aanbesteden. Deze whitepaper is erg interessant voor opdrachtgevers ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel veranderen’

‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel ...

De lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 heeft niet alleen nationaal veel aandacht getrokken. Ook internationaal timmert het model aan ...

Lees verder

c21 c225 c283
Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Wat zijn de ingrediënten voor een inkoopproces waarbij het streven is om doelen en ambities in de GWW-sector op een hoger niveau te behalen? Dat onderwerp ...

Lees verder

c21 c225 c283
Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge pieken samenwerking

Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge ...

Het was een opmerkelijke bijeenkomst, half januari in Deventer. Hoe beslecht je een langdurige samenwerking, van meer dan tien jaar, waarin de partijen het door ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

Als aan de kant van opdrachtgevers de inhoudelijke kennis ontbreekt, wat moeten hoofdaannemers dan meebrengen om projecten tot een goed einde te brengen? En wat ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Het geïntegreerde contract is nog lang niet afgeschreven’

‘Het geïntegreerde contract is nog ...

Hebben geïntegreerde contracten nog bestaansrecht in een aannemers-markt? “Meer dan ooit”, vinden Joris Vergouwen en Esteban Döll van Antea ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten van een toekomstbestendig gebouw

Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten ...

Om voor toekomstbestendige gebouwen een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing te kunnen nemen, is het van belang de levensduurkosten te berekenen. In ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Samenwerking in bouw & infra fundamenteel gewijzigd

Samenwerking in bouw & infra fundamenteel ...

Het was afgelopen week exact twee jaar geleden dat een expertgroep van Duurzaam Gebouwd de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 lanceerde. Met dit document ...

Lees verder

c21 c225 c261 c283
Smart contracts in gebouwonderhoud

Smart contracts in gebouwonderhoud

In een pragmatisch verhaal over smart contracts en gebouwonderhoud, schrijft smart buildings-expert Wilfred van der Plas hoe je die contracten toepast en wat het ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, samenwerkingsgerichte werkwijze met aannemers ...

Lees verder

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let je tevens op meekoppelkansen? Samen met Hoogheemraadschap ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up