Duurzaam Gebouwd Congres: Slimme tools om gebouwen te verduurzamen

timer1 min
Duurzaam Gebouwd Congres: Slimme tools om gebouwen te verduurzamen

Online tools kunnen de verduurzaming van alle 1 miljoen gebouwen in Nederland aanzienlijk versnellen. CFP Green Buildings leverde daarvoor het bewijs met 30.000 verduurzaamde gebouwen (exclusief woningen). En vervolgt dat traject met het succes van de tool Sport NL Groen bij het verduurzamen van sportaccommodaties in Friesland. In een presentatie en een workshop tijdens het komende Duurzaam Gebouwd Congres wordt daar dieper op ingegaan.

Met de geslaagde implementatie van Sport NL Groen door Sport Fryslân won de Friese kartrekker, Anne Jochum de Vries, een weddenschap van Bram Adema. De laatste, oprichter en directeur van CFP Green Buildings, moet daarom op een geëigend moment een toespraak in de Friese taal houden. Het toont de onderlinge band, die de Vries bestempelt als een soort coalitie van warmbloedigen die eigenhandig de verduurzaming verder helpen. Een half uurtje praten met het duo maakt dan ook een hoeveelheid energie los, waar menig pand behoorlijk van opwarmt.

1,5 miljoen gebouwen

De werkwijze die Adema al sinds een jaar of zeventien hanteert, is goed geweest voor 30.000 verduurzamingen. Al die ervaringen, bestaande uit analyses, adviezen, offertes, maatregelen en bergen data, bleken een uitstekende voedingsbodem voor nieuwe online tools die de mogelijkheden van verduurzaming van een pand helder maken.
Adema: “Er zijn in Nederland niet genoeg consultants en engineers om alle gebouwen langs te gaan voor een advies over de verduurzaming ervan. Een consultant kan maar tweehonderd gebouwen per jaar doen en komt ook nog weleens tevergeefs. Voor gebouwen tot 10.000 vierkante meter kun je nu echter simpel onze online tools inzetten.”

“Inmiddels hebben al 1,5 miljoen gebouwen geprofiteerd van die online tools”, aldus Adema. “Door het invullen van een paar karakteristieken van een gebouw kom je te weten welke twintig maatregelen er nodig zijn van de zeventig die je kunt nemen. Uit die twintig, die wij goed kunnen begroten, kies je uiteindelijk de maatregelen die moeten worden uitgevoerd. Energiecoaches of adviesbureaus helpen je met deze vervolgstappen en kunnen ook meekijken naar de financiering.”

Leefbaarheid

Van alle Nederlandse gebouwen bestaat 3% uit sportaccommodaties, zoals verenigingskantines, fitnessclubs en maneges. Het grote belang daarvan, aldus Adema, blijkt wel uit het feit dat er wekelijks tien miljoen mensen actief zijn op die sportaccommodaties. De Vries voegt daaraan toe: “De functie van sport is ongelooflijk belangrijk. Ons allerhoogste belang is eerst het plezier dat mensen beleven door samen te sporten. Bovendien worden grote maatschappelijke problemen door het sporten ook een stuk beter te hanteren. Denk daarbij niet alleen aan de gezondheid, maar ook aan zaken als leefbaarheid en sociale binding.”

“Ondertussen zijn het vrijwillige bestuurders die de clubs runnen”, aldus De Vries, “en dagelijks het hoofd boven water moeten zien te houden. Niet alleen wat betreft de normale programma’s, zoals trainingen en wedstrijden, maar nu ook wat betreft de torenhoge energierekeningen. Het verduurzamen van de accommodatie wordt dan bittere noodzaak, maar is in de praktijk onbekende kost.”

Gamechanger

“Vanuit Sport Fryslân boden wij op het gebied van verduurzamen al heel veel ondersteuning, kennis, scans en subsidies”, vervolgt De Vries. “Dat hielp tot op zekere hoogte, maar het bleek lastiger om sportclubs te overtuigen een vervolgtraject op te starten. Met de tools van CFP veranderde dat ineens radicaal. We lieten het zien aan enkele verenigingsbestuurders en zij bleken binnen vijf minuten te begrijpen dat ze hier werkelijk wat mee konden bereiken. Zo kun je met Sport NL Groen, na een beperkt aantal handelingen en bijna in één oogopslag, snel zien wat verduurzaming voor een vereniging kan betekenen. Ik voelde meteen dat dit een gamechanger was voor onze Friese verenigingen.”

Bekijk nu de video, waarin Sport NL Groen in 1 minuut wordt uitgelegd:

“Ineens komt nu in beeld hoe clubs veel kunnen besparen op de kosten van energie en misschien ook wel kunnen bijdragen aan het opwekken van energie. Bovendien kun je ook nog aan andere verbindingen denken, zodat je de energie bij je leden kunt brengen of halen. Bram heeft me toen uitgedaagd om 100 verenigingen te vinden die met de tool aan de slag wilden gaan. Het zijn er 116 geworden, dus die weddenschap moet hij me nu nog uitbetalen.”

“Die 116 clubs”, gaat de Vries verder, “hebben inmiddels een bezoek gehad van een deskundige die de mogelijkheden heeft beoordeeld en dat vertaalde naar adviezen. Die bespreken we nu gebiedsgericht in clusters van verenigingen, zodat zij ook steun aan elkaar hebben en we de volgende stap gaan maken naar daadwerkelijke verduurzaming.”

Gezamenlijk inkopen vormt daarbij geen belangrijke inzet, aldus De Vries. “Vaak zijn lokale bedrijven, zoals installateurs, ook sponsor van de verenigingen. Die moet je niet passeren, maar er juist bij betrekken.” Voor zonnepanelen of de buitenverlichting van sportvelden met ledlampen wordt echter wel gekeken naar grotere raamcontracten.

Baanbrekend

Het succes van het verduurzamingstraject in Friesland, bleek voor Adema een ware eyeopener. “Door de actie van Sport Fryslân is 30% van de benaderde verenigingen er daadwerkelijk mee aan de slag gegaan. Dat betekent dat zij na de online test ook een scan lieten uitvoeren. Die conversie is vijftien tot dertig keer zo groot als wat wij normaal zien bij onze online tools. Het is zo een combinatie geworden van een ambachtelijke en een digitale benadering. Je kunt dit het beste vergelijken met hoe de taxiwereld is veranderd. Daar werd de vrij ambachtelijke autoservice enorm veel beter ontsloten door de digitale tools van Uber. Dat heeft heel veel extra taxiritjes opgeleverd en die opschaling proberen wij hiermee ook te bereiken.”

“Wat wij hier in de sport aan het doen zijn”, vervolgt Adema, “heeft een enorme maatschappelijke waarde. Het is niet alleen voor de clubs van levensbelang, maar de lessen die we hier leren kunnen met hetzelfde platform ook worden toegepast op alle gebouwen in Nederland. Dat is baanbrekend! De sport is misschien een klein segment, maar representeert wel alle soorten gebouwen die we in Nederland hebben. Daarom is dit traject in Friesland juist zo superbelangrijk.”

Het grote belang van deze ontwikkeling wordt extra duidelijk als De Vries vertelt: “Wij bezitten in Friesland veel multifunctionele gebouwen, waarin naast de sport ook ‘cultuur’ en een buurthuis onderdak vinden. Die gebouwen zijn van iedereen en daardoor ook een beetje ‘van niemand’. Je ziet er veel mensen die vanuit verschillende invalshoeken bezig zijn, maar ook dat er eigenlijk te weinig gebeurt. Onze gerichte aanpak heeft daarin verandering gebracht. Met behulp van deze, veel directere aanpak hebben we zelfs lopende verduurzamingstrajecten kunnen versnellen. Nu pakken ze wel door. Daarbij is onze onafhankelijke rol ook een duidelijke succesfactor.”

Duurzaam Gebouwd Congres

Het succesvolle verduurzamingsprogramma met de online tool van CFP Green Buildings komt in tweevoud terug tijdens het aanstaande Duurzaam Gebouwd Congres op donderdag 3 november (Zwolle). Johan Spijksma zal daar samen met Limore Noach (CFP) het Friese verhaal vertellen en in een workshop van Claire den Hertog (CFP) met Sport Fryslân kun je met je eigen portfolio aan de slag gaan om de resultaten van de tool Sport NL Groen zelf te ervaren. Adema: “Deze workshop gaat weliswaar over Sport NL Groen, maar eigenlijk gaat het over het verduurzamen van alle gebouwen in Nederland.”

Ontdek ook wat de mogelijkheden en voordelen zijn van de verduurzaming van jouw gebouw en koop meteen je ticket voor het Duurzaam Gebouwd Congres.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c225 c237 c265
Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator ...

Om binnen de 1,5 graad opwarming van de Aarde te blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 55% minder CO2-uitstoten ten ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265
Samen tegen materiaalobesitas

Samen tegen materiaalobesitas

“Stop met massief bouwen, tenzij het echt niet anders kan.” Die oproep doet Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, aan opdrachtgevers, architecten, ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243 c265
Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero emission’

Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero ...

Er verschenen de laatste tijd berichten waarin sprake is van een label A-verplichting voor utiliteitsbouw vanaf 2030, maar dat klopt niet. Wat moet er in 2030 wél ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings ...

Lees verder

c21 c225 c265
Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor ...

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c21 c40 c225 c265
Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming verpakkingen

Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming ...

Het verduurzamen van verpakkingen speelt een belangrijke rol, onder andere in het kader van minimaliseren van afval. Itho Daalderop meldt dat ze vernieuwde en plasticvrije ...

Lees verder

c21 c225 c237 c265
Energieterugwinningsproject zet restwarmte om naar duurzame energie

Energieterugwinningsproject zet restwarmte om ...

JOA Air Solutions uit Delft start maart 2024 met een energieterugwinningproject dat restwarmte omzet naar duurzame energie. Om dit te bereiken wordt een Hot Water ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c26 c40 c265
48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

Woonstichting Stek en Van Wijnen tekenden een overeenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Noordwijk. Het gebouw is onderdeel van gebiedsontwikkeling ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up