Verduurzamen met E3-model: euro’s, energie en emissie

timer2 min
Verduurzamen met E3-model: euro’s, energie en emissie

Wie aan de slag gaat met het verduurzamen van een gebouw, vraagt zich misschien af waar te beginnen? Worden het eerst zonnepanelen of is een begin met isolatie belangrijker? En hoe bepaal je wat uiteindelijk de meeste energiebesparing oplevert met de minste milieulast? Het E3-model van PHI Factory helpt je daarbij, zoals blijkt uit de casus van NSI.

De beursgenoteerde Nederlandse kantorenbelegger NSI N.V. wil haar gebouwen verduurzamen en PHI Factory heeft onlangs, samen met INNAX, daarvoor het E3-model ingezet. Daarbij zijn voor drie gebouwen de kosten en baten van verschillende duurzaamheidsmaatregelen in kaart gebracht. PHI Factory, een onderneming van Yvette Watson, in 2022 winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50,  hanteert en vergelijkt in het E3-model deze drie aspecten: financiële impact (euro’s), energiebesparing (energie) en milieulast (emissies).

Op basis van onderzoeken van INNAX naar het besparen van energie heeft PHI vastgesteld wat de energiebesparing en investeringskosten zijn van maatregelen als isolatie en zonnepanelen. Op basis hiervan is per gebouw een overzichtelijk afwegingskader gemaakt van de verschillende maatregelen.
Met dit overzicht kan NSI de verschillende ingrepen beoordelen en onderling vergelijken op hun financiële én milieu-impact. Daardoor kan NSI een datagedreven keuze maken van de zaken die ze gaan doorvoeren om de milieu-impact van hun gebouwen te verminderen.

Verborgen impact

Bij het verduurzamen van gebouwen wordt vaak alleen gekeken naar de CO2-voetafdruk en het energieverbruik van een gebouw. Er ontstaat daarbij echter ook veel CO2-impact in de keten, bijvoorbeeld door het verkrijgen en verwerken van de materialen die gebruikt worden voor de productie van zonnepanelen of isolatiemateriaal. In het productieproces van deze materialen ontstaan broeikasgasemissies als gevolg van het delven van grondstoffen, het transport en het gebruik van energie. PHI Factory heeft de verborgen impact hiervan inzichtelijk gemaakt met behulp van een berekening per maatregel.

Verduurzamen met E3-model: euro’s, energie en emissie

Binnen het E3-model worden voor onder meer deze zaken levensduuranalyses en berekeningen uitgevoerd:

  • Vermeden CO2-emissies en kostenbesparing als gevolg van energiereductie.
  • Materiaallast en kosten van onderhoud en vervanging.
  • Circulariteit en restwaarde van gebruikte materialen.

Uiteindelijk worden deze berekeningen met elkaar vergeleken en daaruit kan duidelijk worden wat er aan de voorkant moet worden geïnvesteerd, in euro’s, materialen en CO2-emissies, om op de langere termijn een positieve impact te maken.

Klik hier voor meer informatie over het E3-model of neem contact op met Jasper Brouwers via: 0180-453432. 

Bron: persbericht PHI Factory
Beeld: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c225 c265
CO2-arm beton standaard voor bouwers en ontwikkelaars

CO2-arm beton standaard voor bouwers en ontwikkelaars

CO2-arm beton wordt de standaard voor vastgoedontwikkelaars en bouwers. Verschillende partijen nemen het voortouw en ondertekenden een intentieverklaring, om de ...

Lees verder

c21 c41 c225 c237 c243 c265
Integrale verduurzaming vraagt om procesinnovatie en synergie

Integrale verduurzaming vraagt om procesinnovatie ...

De nieuwe stadswijk Merwede Utrecht komt tot wasdom, met de nadruk op een flinke diversiteit aan innovatie: op het vlak van duurzame energie, mobiliteit én ...

Lees verder

c21 c41 c225 c237 c265
Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator ...

Om binnen de 1,5 graad opwarming van de Aarde te blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 55% minder CO2-uitstoten ten ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265
Samen tegen materiaalobesitas

Samen tegen materiaalobesitas

“Stop met massief bouwen, tenzij het echt niet anders kan.” Die oproep doet Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, aan opdrachtgevers, architecten, ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243 c265
Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero emission’

Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero ...

Er verschenen de laatste tijd berichten waarin sprake is van een label A-verplichting voor utiliteitsbouw vanaf 2030, maar dat klopt niet. Wat moet er in 2030 wél ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings ...

Lees verder

c21 c225 c265
Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor ...

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c21 c40 c225 c265
Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming verpakkingen

Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming ...

Het verduurzamen van verpakkingen speelt een belangrijke rol, onder andere in het kader van minimaliseren van afval. Itho Daalderop meldt dat ze vernieuwde en plasticvrije ...

Lees verder

c21 c225 c237 c265
Energieterugwinningsproject zet restwarmte om naar duurzame energie

Energieterugwinningsproject zet restwarmte om ...

JOA Air Solutions uit Delft start maart 2024 met een energieterugwinningproject dat restwarmte omzet naar duurzame energie. Om dit te bereiken wordt een Hot Water ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up