Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

timer3 min
Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

Met de juiste voorwaarden in een bouwcontract leg je de basis voor een succesvol project. De advocaten van Bird & Bird werken vaak mee aan het opstellen van dergelijke contracten en het behandelen van geschillen die bij de uitvoering ontstaan. Met als belangrijkste doel het voorkomen van problemen en geschillen, of als dat niet mogelijk is, het zo snel mogelijk vinden van een goede oplossing. Liefst 'buiten rechte', maar in het uiterste geval in de rechtszaal of in arbitrage. Vaak blijkt achteraf dat escalatie voorkomen had kunnen worden door een betere voorbereiding. In een exclusief seminar gaan zij daarom in op het onderwerp: hoe je via het contract en met goede risicobeheersing ervoor zorgt dat je geschillen kunt voorkomen of beter kunt oplossen.

 

 

Bouw jij liever naar de letter of naar de geest van een contract? De advocaten van Bird & Bird hebben door de jaren heen een schat aan ervaring opgedaan in de meest complexe bouwprojecten en bouwgeschillen. En willen niets liever dan een bouwproject succesvol en naar wens afsluiten, zonder problemen en geschillen. Op 14 juni gaan zij in een exclusief seminar hun kennis toetsen én verbreiden om zo de bouwwereld kansen te bieden projecten in een harmonische samenwerking tot een goed einde te brengen.

Oplossingen

Het is duidelijk dat bouwprojecten steeds complexer worden en zeker bij grotere projecten is de vraag niet zozeer of er problemen zullen ontstaan, maar wanneer. Als die problemen zich voordoen, zijn er twee opties: de problemen worden op tijd en naar tevredenheid opgelost of niet.

  • In het eerste geval kan de relatie en samenwerking tussen partijen verbeteren, omdat ze weten dat ze er ook in slecht weer samen goed uitkomen.
  • In het tweede geval ontstaat de basis voor faalkosten, vertraging en uiteindelijk geschillen met elkaar, met onderaannemers, met opdrachtgevers en/of met verzekeraars. Het zijn situaties die de kans op een succesvol bouwproject verkleinen en die lijden tot tientallen of honderden miljoenen aan schade voor veel betrokken partijen.

Er bestaat voor al deze gevallen niet een one-size-fits-all-oplossing en daardoor schieten de meest gebruikte geschil-oplossingsclausules tekort. Dat komt onder meer omdat bij de contractering nog niet duidelijk is op welk punt problemen zich kunnen voordoen. Partijen zijn dan nog positief over elkaar en denken vol optimisme dat eventuele plooien wel zullen worden gladgestreken. Als er dan uiteindelijk toch problemen ontstaan, zijn er vrijwel altijd ook nauw bij het project betrokken mensen die een persoonlijk verwijt krijgen of vrezen.

Tools

Vanuit de ervaringen bij Bird & Bird zijn verschillende tools en praktische handvatten ontwikkeld om problemen en geschillen beter, (kosten)efficiënter en proactief te voorkomen, te signaleren en op te lossen. Tools en handvatten die in te zetten zijn in een fase waarbij de relatie tussen partijen nog niet onder hoogspanning staat en waarbij alle partijen (inclusief verzekeraars) betrokken worden. Deze tools en handvatten laten zich uitsplitsen in:

  • betere contractuele methodes om problemen en geschillen vroegtijdig te identificeren en op de juiste plek te behandelen;
  • het verbeteren van projectbeheersing en -administratie.  

Om de kans op een succesvol bouwproject te vergroten, wil Bird & Bird deze tools en handvatten in een interactief middagprogramma presenteren. Daarbij gaan onder anderen Andrea Chao, Evelyn Tjon- En-Fa en Joost Merema (PRO6 managers) graag met je in gesprek om open en vertrouwd de discussie te voeren. 
Zij doen dit met een beperkte groep van genodigden uit alle geledingen van de bouw, onder wie beslissers, contractmanagers en projectleiders. De discussies zullen zich niet alleen richten op het vormgeven van het contract, maar ook op de toepassing in de uitvoering.
Let binnenkort op je mailbox: wie weet ben jij één van de genodigden!

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c140 c185 c225 c283
Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Het adviesbureau Alba Concepts publiceerde afgelopen week een kennisdocument over circulair aanbesteden. Deze whitepaper is erg interessant voor opdrachtgevers ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel veranderen’

‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel ...

De lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 heeft niet alleen nationaal veel aandacht getrokken. Ook internationaal timmert het model aan ...

Lees verder

c21 c225 c283
Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Wat zijn de ingrediënten voor een inkoopproces waarbij het streven is om doelen en ambities in de GWW-sector op een hoger niveau te behalen? Dat onderwerp ...

Lees verder

c21 c225 c283
Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge pieken samenwerking

Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge ...

Het was een opmerkelijke bijeenkomst, half januari in Deventer. Hoe beslecht je een langdurige samenwerking, van meer dan tien jaar, waarin de partijen het door ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

Als aan de kant van opdrachtgevers de inhoudelijke kennis ontbreekt, wat moeten hoofdaannemers dan meebrengen om projecten tot een goed einde te brengen? En wat ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Het geïntegreerde contract is nog lang niet afgeschreven’

‘Het geïntegreerde contract is nog ...

Hebben geïntegreerde contracten nog bestaansrecht in een aannemers-markt? “Meer dan ooit”, vinden Joris Vergouwen en Esteban Döll van Antea ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten van een toekomstbestendig gebouw

Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten ...

Om voor toekomstbestendige gebouwen een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing te kunnen nemen, is het van belang de levensduurkosten te berekenen. In ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Samenwerking in bouw & infra fundamenteel gewijzigd

Samenwerking in bouw & infra fundamenteel ...

Het was afgelopen week exact twee jaar geleden dat een expertgroep van Duurzaam Gebouwd de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 lanceerde. Met dit document ...

Lees verder

c21 c225 c261 c283
Smart contracts in gebouwonderhoud

Smart contracts in gebouwonderhoud

In een pragmatisch verhaal over smart contracts en gebouwonderhoud, schrijft smart buildings-expert Wilfred van der Plas hoe je die contracten toepast en wat het ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, samenwerkingsgerichte werkwijze met aannemers ...

Lees verder

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let je tevens op meekoppelkansen? Samen met Hoogheemraadschap ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up