‘Planetiers willen échte verandering teweegbrengen’

‘Planetiers willen échte verandering teweegbrengen’

Het is alweer bijna tijd voor de volgende editie van de Planetiers World Gathering, van 29 tot en met 31 oktober 2023, in Aveiro, Portugal. Wij vroegen oprichter Sérgio Ribeiro wat hij hoopt te bereiken met de summit, onder andere gericht op oplossingen en innovatie om de maatschappelijke opgaves rondom klimaatverandering in te vullen.

Wat is het doel van de Planetiers World Gathering?

Dit jaarlijkse evenement moet leiders op het gebied van duurzaamheid, innovators en changemakers wereldwijd inspireren om actie te ondernemen naar een duurzamere toekomst. We willen een omgeving creëren die diepere verbindingen, betekenisvolle samenwerkingen en tastbare projecten bevordert. We willen échte verandering en versnelling rondom duurzaamheid.

Hoe is het event gegroeid?

De Planetiers World Gathering heeft een rijke geschiedenis, voortgekomen uit ‘The Gathering’ in 2017 en sindsdien flink gegroeid. Daar zijn we trots op, want dit weerspiegelt het toenemende belang van duurzaamheid en de grotere belangstelling voor het onderwerp. De afgelopen twee edities maakten we opmerkelijke verbindingen mogelijk die zich ontwikkelden tot ambitieuze projecten.

Kun je daar een voorbeeld van noemen?

De oprichting van Insure.Hub – Innovation in Sustainability and Regeneration, een initiatief dat de particuliere sector en universiteiten effectief laat samenwerken. Een krachtige samenwerking tussen de Katholieke Universiteit van Porto, Planetiers en tientallen bedrijven binnen de stichting illustreert het potentieel als je belangen verenigt rondom verduurzaming.

Hoe vind je dat Europa het doet als het gaat om de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Europa loopt al voorop bij het bevorderen van bijvoorbeeld circulariteit, het reduceren van afval en het verminderen van milieu-impact. Nieuwe businessmodellen als product as a service, duurzaam materiaalgebruik (en alternatieve biobased materialen) winnen terrein. Daarmee verkleinen we onze ecologische voetafdruk aanzienlijk.

Wat zijn andere trends die je bemerkt?

De integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind-, zonne-energie en op termijn groene waterstof. Europa streeft naar grotere energieonafhankelijkheid en een vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen door de invoering van schone energietechnologieën. Van belang is de digitalisering van duurzaamheid, inclusief de data-analyse, AI en blockchain. Dit stelt organisaties in staat hun milieuprestaties te volgen en te optimaliseren, weloverwogen beslissingen te nemen en duurzaamheidsinspanningen te bevorderen.

‘Planetiers willen échte verandering teweegbrengen’

Sérgio Ribeiro: "Europa loopt al voorop bij het bevorderen van bijvoorbeeld circulariteit, het reduceren van afval en het verminderen van milieu-impact."

Hoe kijk je naar de Nederlandse inzet op duurzaamheid?

Nederland heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op verschillende aspecten van duurzaamheid, zoals blijkt uit het SDG-rapport van de OESO. 29 van de 129 SDG-doelen werden bereikt en naar verwachting komen daar nog eens 12 bij tegen 2030. Dit illustreert de inzet.

Waar blinkt Nederland in uit?

Zonder twijfel: het hoogwaardige onderwijssysteem, dat zie je ook terug in de gerelateerde SDG-doelstellingen. Bovendien blinkt Nederland uit op het vlak van sociale inclusie en krachtige sociale beschermingsmaatregelen. Het water- en afvalbeheer kunnen we daarbij niet vergeten. Natuurlijk zijn er uitdagingen…

… en welke zijn dat?

De aanpak van ongelijke kansen voor vrouwen, evenals het aanpakken van de milieudruk als gevolg van de landbouwproductie. Verder zet Nederland stappen in het verminderen van schadelijke broeikasgassen en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energiebronnen. Hier mag de aandacht niet verslappen om deze belangrijke doelstellingen in te vullen.

Waar kunnen we inspiratie uit putten?

Kijk naar landen die excelleren op terreinen waar verbeteringen nodig zijn, zoals Scandinavische landen. De duurzame transportmodellen van Finland, Zweden en Denemarken kunnen inzicht verschaffen in hoe het anders kan in de Nederlandse stadsplanning.

Terug naar de volgende editie van de Planetiers World Gathering: wat verwacht je?

We kijken ernaar uit om deze reis met onze wereldwijde gemeenschap te ondernemen. Onze beslissing om het evenement te verplaatsen naar de prachtige stad Aveiro symboliseert een nieuw hoofdstuk in onze inzet voor duurzaamheid, samenwerking en voortdurende verbetering. We introduceren een Legacy Matrix, een hulpmiddel om impact en resultaten te monitoren en te verbeteren. Dit helpt de gebieden te definiëren waarop we onze waardepropositie aan de samenleving, de particuliere sector en de publieke sector al waarmaken.

Wat moeten deelnemers van deze editie mee naar huis nemen?

Dat is meer dan alleen kennis: ook het gevoel van zingeving en inspiratie om positieve verandering in de wereld te bewerkstelligen. We gaan verder dan alleen het vergroten in aantallen en richten ons op het verbeteren van de kwaliteit van de ervaring voor alle deelnemers. Terwijl we ons voorbereiden op het evenement in Aveiro, nodigen we iedereen uit om samen met ons onze toewijding aan duurzaamheid, innovatie en samenwerking te delen.

Gedurende drie dagen brengt ons evenement experts, investeerders en organisaties uit verschillende landen en continenten samen, waaronder Europa, de Verenigde Staten, Brazilië, de Verenigde Arabische Emiraten en Afrika. Iedereen neemt deel aan discussies over een breed scala duurzaamheidsonderwerpen, van energietransitie tot vermindering van CO2-uitstoot en tot regeneratieve landbouw. Ons doel is om niet alleen te informeren, maar ook actie te inspireren en betekenisvolle verbindingen te bevorderen die échte verandering teweegbrengen.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c260
Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Een dag na de presentatie van de NABB (Nationale Aanpak Biobased Bouwen) zit de congreszaal van het Biosintrum, op een paar plekken na, afgeladen vol. Vezelboeren ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225
Milieu-impact van wanden verlagen tot 3 procent

Milieu-impact van wanden verlagen tot 3 procent

Steeds meer partijen in de bouw richten zich op het beperken van de milieu-impact van gebouwen en stellen hoge eisen aan de materialen die ze toepassen. Het belang ...

Lees verder

c21 c225 c260 c265
Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Wisperweide in Weesp is de eerste school die het geprefabriceerde houten modulaire systeem van Schools by Circlewood toepast. Eerder in 2023 vond de selectie plaats ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c260
Steeds meer corporaties bouwen in hout

Steeds meer corporaties bouwen in hout

Woningcorporaties zullen de komende jaren meer dan 250.000 woningen bouwen om de woningnood het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is er de noodzaak en het streven ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c279
Circulaire installaties: hoe ver zijn we?

Circulaire installaties: hoe ver zijn we?

Wat kun je nú al doen om circulaire installaties werkelijkheid te maken? Die vraag kwam naar voren tijdens een online sessie van Cirkelstad Zuid-Holland, ...

Lees verder

c21 c185 c225
Nieuwe standaard: terugnamegarantie 

Nieuwe standaard: terugnamegarantie 

Na de ontwikkeling van de levenscyclusanalyse (LCA) voor A-Brick twee jaar geleden stak Aberson tijd en geld in het verbeteren van het product. Ondertussen is de ...

Lees verder

c21 c225
Modulaire woningen in verplaatsbare straatje Den Bosch

Modulaire woningen in verplaatsbare straatje ...

Rabo SmartBuilds was met een groep wethouders, ambtenaren, projectleiders en woningcorporaties van zuidelijk gemeenten bijeen op het verplaatsbare straatje op de ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c225
ABN AMRO Duurzame 50: alfabetische lijst top 50 bekend

ABN AMRO Duurzame 50: alfabetische lijst top ...

Het duurt niet lang meer: op 6 december weten we wie de winnaar is van de ABN AMRO Duurzame 50. Na het juryberaad op 22 november maken we in dit artikel bekend ...

Lees verder

c21 c225
31.000 nieuwe woningen versneld bouwen

31.000 nieuwe woningen versneld bouwen

De Startbouwimpuls (SBI) versnelt de bouw van ruim 31.000 nieuwe woningen, waarvan ongeveer 80% in de categorie ‘betaalbaar’ valt. De stimulans is voor ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up