Het ontstaan van DuPa 2.0: “Revolutionaire stap in het taxeren van vastgoed

timer3 min
Het ontstaan van DuPa 2.0:<span> “</span>Revolutionaire stap in het taxeren van vastgoed<span>“</span>

Duurzaamheid is niet langer een bijzaak in de vastgoedsector - het is een essentiële pijler geworden voor het beoordelen van waarde en risico's. Het verhaal van DuPa 2.0 begon met Reinier Mijsberg, hoofd Taxatieteam ABN AMRO. Reinier onthult hoe hij het initiatief nam om duurzaamheid centraal te stellen in taxatierapporten en hoe hierdoor DuPa 2.0 ontstond.

Reinier's reis begon in 2020, toen een duurzaamheidsparagraaf onder leiding van Dutch Green Building Council werd geïntroduceerd. Hij herinnert zich levendig de eerste vraag van die paragraaf: "Kunnen de ramen open?" Dit eenvoudige criterium stond ver af van zijn visie op duurzaamheid. Vastbesloten om verandering teweeg te brengen, ging Reinier op zoek naar samenwerking binnen de branche. Hij mobiliseerde de tien grootste taxatiekantoren om duurzaamheidsbeoordelingen te herzien en te verbeteren.

Het bleek geen gemakkelijke taak te zijn. Gedurende 2,5 jaar moest Reinier talloze obstakels overwinnen: van financiële uitdagingen tot weerstand binnen de sector. De focus lag destijds vooral op het behalen van energielabel C, terwijl de ambities in die 2,5 jaar werden verlegd naar label A en hoger. Grote kantoren hadden de middelen om verandering te omarmen, terwijl kleinere kantoren worstelden met de vereiste investeringen in tijd en middelen.

Reinier's rol als aanjager was daarom cruciaal. Hij overtuigde belanghebbenden van de noodzaak om te veranderen en pleitte voor een brede acceptatie van DuPa 2.0. Het doel? Een platform creëren dat niet alleen door ABN AMRO, maar door de hele sector zou worden omarmd. "Het heeft te lang geduurd," zegt Reinier, "maar verandering is onvermijdelijk."

Het ontstaan van DuPa 2.0:<span> “</span>Revolutionaire stap in het taxeren van vastgoed<span>“</span>

Reinier Mijsberg: “De discussie over het belang van duurzaamheid is niet langer een keuze, maar een noodzaak. We zijn al op zee, en de roep is nu om aan boord te komen."

Technologische ondersteuning

DuPa 2.0 omvat een uitgebreide set van 80 nieuwe velden, waaronder klimaatrisico's, die duurzaamheid in kaart brengen op een manier die verder gaat dan oppervlakkige beoordelingen. De invoering ervan ging echter niet zonder slag of stoot: Reinier wijst op de variabele tempo's van taxateurs en de behoefte aan uniformiteit binnen de branche. “Intrinsieke motivatie blijft cruciaal voor een succesvolle adoptie van DuPa 2.0, hoewel sommigen een duwtje in de rug nodig hebben van verplichte implementatie.”

De rol van technologie bleek essentieel bij het verzamelen en analyseren van data voor DuPa 2.0. Reinier: “Vanaf mei werken partijen als KATE, fluX, Blue Module en CFP Green Buildings met een API, waardoor de impact nog groter wordt.” Reinier gelooft sterk in de kracht van AI om gegevens te verbinden en impact te vergroten. De eerste DuPa 2.0 rapporten zijn al verschenen, zij het met uitdagingen rondom kwalitatieve versus kwantitatieve metingen van duurzaamheidseffecten op vastgoedwaarde.

CFP Green Buildings speelt een belangrijke rol, als een van de leveranciers van waardevolle data voor DuPa 2.0. Taxateurs hebben de vrijheid om te kiezen welke leverancier het beste past bij hun specifieke behoeften, want het scheelt enorm of je een klein kantoor van 200 vierkante meter moet taxeren of een grote terminal in de haven van Rotterdam. Reinier: “Waar CFP Green Buildings heel goed in is, is het verstrekken van inzicht in de kosten om van het ene energielabel naar het andere te gaan, een expertise die ze geruimte tijd ontwikkelden. In de toekomst zullen we ons ook samen moeten richten op klimaatadaptatie, waardoor taxateurs nog beter inschatten hoe panden beïnvloed worden door klimaatrisico’s.”

DuPa: Een fundamentele verschuiving in de vastgoedsector

DuPa 2.0 markeert een fundamentele verschuiving in de vastgoedsector. Het is niet alleen een hulpmiddel voor taxateurs, maar een instrument dat de weg effent naar een duurzamere en veerkrachtigere vastgoedmarkt. Reinier benadrukt: "Hoewel we bezig zijn met kleine verbeteringen en een update van DuPa 2.0, moeten we vooruitkijken. Daarom wordt er nu hard gewerkt aan DuPa 3.0, dat een echt andere benadering zal hebben. In DuPa 3.0 wordt 'Paris Proof' de norm, met een bredere betrokkenheid van belanghebbenden. Accountants zullen ook deelnemen en DGBC heeft een raamwerk ontwikkeld voor 'Paris Proof', waarop we willen voortbouwen met een focus op CO2-uitstoot. DuPa 3.0 houdt ook rekening met stranded assets."

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c148 c225
Kennisdelen over innovatieve binnenklimaatoplossingen

Kennisdelen over innovatieve binnenklimaatoplossingen

Een roadshow brengt specialisten bij elkaar, om kennis mee te delen en te sparren over innovatieve oplossingen voor binnen ventilatie. Op deze manier komen samenwerkingen ...

Lees verder

c21 c41 c225
<span>Lancering Nederlandse CSRD DAY en Awards</span>

Lancering Nederlandse CSRD DAY en Awards

Op 12 november 2024 wordt de eerste editie van een nieuw jaarlijks duurzaamheidscongres georganiseerd: CSRD DAY. Tijdens CSRD DAY worden de Nederlandse CSRD Awards ...

Lees verder

c21 c225
Inzicht krijgen en actie ondernemen voor verduurzaming

Inzicht krijgen en actie ondernemen voor verduurzaming

Bedrijven die duurzaamheidsdoelen willen halen hebben niet altijd de kennis, expertise en middelen in huis om hun duurzaamheidsdoelstellingen vast te stellen, te ...

Lees verder

c21 c40 c225 c278
Natuurinclusieve projecten krijgen boost

Natuurinclusieve projecten krijgen boost

Groene initiatieven voor het grote publiek krijgen meer aandacht. Met het initiatief ‘On the move to’ gaat oprichter Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel ...

Lees verder

c21 c185 c225
Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Veilig en volgens normen bouwen is in Nederland de standaard, maar speelt die norm parten als de bouw- en vastgoedsector voor circulariteit en klimaatneutraliteit ...

Lees verder

c21 c41 c148 c184 c225
<span>Hoger rendement en minder milieu-impact voor warmtepompen</span>

Hoger rendement en minder milieu-impact voor ...

Een hoger rendement op zowel tapwater als ruimteverwarming: deze eigenschappen blijken uit testen voor gecontroleerde kwaliteitsverklaringen voor de nieuwe lucht/water-warmtepompen ...

Lees verder

c21 c190 c225
Duurzaamheid kunststof en houten kozijnen onder de loep

Duurzaamheid kunststof en houten kozijnen onder ...

Om de vraag ‘Wat is duurzamer: kunststof of houten kozijnen?’ te beantwoorden dook een onderzoeksteam in deze materie. In de nieuwe vlog ‘De Keuringsdienst ...

Lees verder

c21 c225 c261
Kans voor bouwbedrijven in analyseren projectinformatie-data

Kans voor bouwbedrijven in analyseren projectinformatie-data

Eén derde van bouwbedrijven analyseert de verzamelde projectinformatie-data (nog) niet. En 27 procent analyseert op dit moment ook geen data over de voortgang ...

Lees verder

c21 c225 c243 c277
Seminar toont belang van ventilatieve koeling en zonwering

Seminar toont belang van ventilatieve koeling ...

Het belang van ventilatieve koeling en zonwering komt onder de aandacht op woensdag 12 juni in Burgers’ Zoo te Arnhem.

Lees verder

c21 c41 c185 c190 c225
Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige bouwmethodetransitie

Onderzoek en onderwijs broodnodig voor veilige ...

De bouw- en vastgoedsector wil op korte en lange termijn de CO2-uitstoot fors verminderen. Door hier budgetten aan te koppelen, verdwijnt de vrijblijvendheid. Alle ...

Lees verder

c21 c40 c120 c185 c225
Circulair renoveren en CO2-reduceren in e-zine

Circulair renoveren en CO2-reduceren in e-zine

Nu de nieuwbouwopgave op diverse plekken vertraging oploopt vanwege netcongestie en vertraagde afgifte van vergunningen, zijn de ogen gericht op renovatie. Terecht ...

Lees verder

c21 c185 c225 c243
Circulaire transitie heeft nu meer stimulansen nodig

Circulaire transitie heeft nu meer stimulansen ...

Het is gek dat zo veel aandacht en stimulansen gaan naar de transitie naar een energieneutraal Nederland, vindt Paul van Doorn van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up