BCI Gebouw krijgt forse update: nóg meer impact op CO2, circulariteit en milieu

timer6 min
BCI Gebouw krijgt forse update: nóg meer impact op CO2, circulariteit en milieu

Impact maken op circulariteit, milieu en CO2-doelstellingen kan complex en overweldigend overkomen. Er is veel om te berekenen én om rekening mee te houden. Met een grote update van circulariteitssoftware BCI Gebouw wordt sturen op circulariteit en toekomstbestendigheid van vastgoed eenvoudiger. Jim Teunizen van Alba Concepts en Pierre Guelen van Planon vertellen hoe zij krachten bundelen voor de lancering.

Al snel wordt in het gesprek duidelijk dat het Jim en Pierre niet snel genoeg kan gaan als het gaat om circulaire en duurzame gebouwen. Om zich heen zien ze enthousiasme van intrinsiek gemotiveerde gebouweigenaren, woningcorporaties, bouwers en gemeenten die het verschil willen maken met verduurzaming en circulariteit. En de groep die stilstaat, komt snel in beweging. Jim: “Wet- en regelgeving kantelt. Zo komt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) eraan, gaat het verminderen en opslaan van CO2 zwaarder wegen en worden biobased materialen beter beoordeeld. Op die nieuwe realiteit zijn we voorbereid, met een grote update voor BCI Gebouw. Hierin sorteren we voor op bijna 20 verschillende milieueffecten.”

BCI Gebouw krijgt forse update: nóg meer impact op CO2, circulariteit en milieu

Foto door: Sustainer Homes

Die vernieuwing van de in de markt welbekende software kon niet plaatsvinden zonder het bijeenbrengen van de kennis en kunde van zowel Alba Concepts als Planon. Pierre: “Digitalisering is ons specialisme. We maken het mogelijk en toegankelijk voor gebouwbeheerders om energiemanagement en CO2-berekeningen op hun vastgoed los te laten, zodat verduurzamingsstappen binnen handbereik komen. ESG is een van onze speerpunten en we zien een toenemende rapportagebehoefte rondom embodied carbon.”

Versnelling aanstaande

Volgens hem tilt de samenwerking met Alba Concepts de dienstverlening van beide organisaties naar een hoger niveau. “Alba Concepts heeft jarenlange ervaring met circulariteitsvraagstukken in een flinke diversiteit aan vastgoedtyperingen”, gaat Pierre verder. “Van maatschappelijk tot commercieel vastgoed en meer. Er is reden te meer om nu te acteren en te verduurzamen, want we kennen de impact die onze sector heeft. Die is flink. 40 procent van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen komt uit de bouw- en vastgoedsector. Een deel van de verduurzaming komt voort uit intrinsieke motivatie van mensen die vinden het beter kan en moet. En de wet- en regelgeving is de bezemwagen voor iedereen die twijfelt. Eén ding is zeker: er komt hoe dan ook een versnelling aan.”

BCI Gebouw krijgt forse update: nóg meer impact op CO2, circulariteit en milieu

Foto door: Tala

Materialentransitie

Zoals we dat tien jaar geleden voor het energievraagstuk zagen, staat nu de materialentransitie in de schijnwerpers. En het invullen van circulariteitsvraagstukken kan complex aanvoelen door evoluerende wet- en regelgeving en een veelvoud aan methodieken om toe te passen. “En daar zien we de kracht van Alba Concepts, die de inhoudelijke kennis en kunde heeft om het eenvoudiger, toegankelijker te maken voor partijen om aan de slag te gaan met verduurzaming. Zodat ze niet alleen met de geldende wet- en regelgeving op één lijn zitten, maar ook met aanstormende wet- en regelgeving. Bovenal zien we vanuit onze klanten veel enthousiasme om het verschil te maken met verduurzaming.”

BCI Gebouw krijgt forse update: nóg meer impact op CO2, circulariteit en milieu

Pierre Guelen: "ESG is een van onze speerpunten en we zien een toenemende rapportagebehoefte rondom embodied carbon."

De wortel en de stok

Bedrijven zetten een volgende stap in hun verduurzamingsstrategie en daarin is een verschuiving te zien. Voorheen ging de aandacht naar het beperken van de operationele uitstoot van schadelijke broeikasgassen en naar de energietransitie. Pierre noemde het al: nu zijn de ogen gericht op de embodied carbon, de emissies van CO2 die door de productie en het transport van materialen vrijkomt. Hoe komt het dat bedrijven zich hier scherper op richten? Hier speelt allereerst Europese wet- en regelgeving een rol. We noemen de EU Taxonomy, een classificatiesysteem dat aangeeft welke activiteiten duurzaam zijn, waarmee bedrijven én investeerders aantonen of hun investering groen of grijs is. Een wortel om het goed te doen, want een duurzaam portfolio betekent kans op een groeninvestering en straalt beter uit naar de buitenwereld.

De stok is er ook, want de EU Taxonomy is een verordening: Europese wet- en regelgeving met een aantal doelstellingen. Denk aan het terugdringen van schadelijke broeikasgassen, het versnellen van een transitie naar de circulaire economie en het beschermen van ecosystemen. Pierre illustreert: “Voorop de tong ligt ook de Corporate Sustainability Directive (CSRD), een rapportage waarin je onder andere je plannen laat zien voor verduurzaming, langetermijndoelstellingen en of je investeringen de circulaire economie vertragen of juist versnellen.”

Integrale verduurzaming

Vanzelfsprekend is er niet alleen wetgeving op Europees niveau dat de klok slaat voor bouwend Nederland. Zo is de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) voor iedere aanvraag van een omgevingsvergunning verplicht en maakt deze duidelijk wat de milieu-impact is van gebouwen. “Met een aankomende verscherping naar 0,5”, belicht Jim de actualiteit. “Onderdeel van de totale milieuprestatie van gebouwen is de MPG-2, die kijkt specifiek naar de emissies van broeikasgassen in de productie- en bouwfase.” En de lijst met indicatoren gaat door om ervoor te zorgen dat we niet ons CO2-budget al opmaken in 2027: “Denk aan Global Warming Potential (GWP) en het meten, het bepalen van losmaakbaarheid en meer [zie kader ‘De kracht van BCI Gebouw, red.]”.

BCI Gebouw krijgt forse update: nóg meer impact op CO2, circulariteit en milieu

Jim Teunizen: "Wet- en regelgeving kantelt. Zo komt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) eraan, gaat het verminderen en opslaan van CO2 zwaarder wegen en worden biobased materialen beter beoordeeld. Op die nieuwe realiteit zijn we voorbereid, met een grote update voor BCI Gebouw."

Het is een heleboel om rekening mee te houden, of je nu gebouwbeheerder of bouwer bent. “Gelukkig”, lacht Jim, “werkten we samen met Planon om je een integrale oplossing te leveren. In de BCI Gebouw-tool doorloop je de stappen die van je verwacht worden en die je vanuit intrinsieke motivatie wilt zetten voor de verduurzaming van je gebouwen. Het meten en rapporteren over rapporteren is zo’n volgend station, evenals de losmaakbaarheid van gebouwelementen.”

Met zo veel informatie en mogelijkheden verwacht je wellicht dat het werken met de tool complex is. Pierre geeft meteen aan dat er vooral goed is gelet op toegankelijkheid: “We weten dat partijen uiteenlopende wensen hebben over hoe ze de tool gebruiken. Bedrijven willen rapporteren op CSRD en daarin begeleid worden. En gemeenten rapporteren op een andere manier over duurzaamheid dan bijvoorbeeld woningcorporaties.” BCI Gebouw heeft daarom niet alleen de informatie en mogelijkheden in huis om weloverwogen duurzaamheids- en circulariteitsbeslissingen te maken, de software zorgt ook voor inspiratie.

Lees het volledige artikel 'BCI Gebouw krijgt forse update: nóg meer impact op CO2, circulariteit en milieu' in het aankomende digimagazine. Houd onze kennisbank in de gaten voor de lancering van dit magazine op korte termijn. Bekijk ook de website van BCI Gebouw

Fotocredits foto bovenaan: Barli

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c260
Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Een dag na de presentatie van de NABB (Nationale Aanpak Biobased Bouwen) zit de congreszaal van het Biosintrum, op een paar plekken na, afgeladen vol. Vezelboeren ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225
Milieu-impact van wanden verlagen tot 3 procent

Milieu-impact van wanden verlagen tot 3 procent

Steeds meer partijen in de bouw richten zich op het beperken van de milieu-impact van gebouwen en stellen hoge eisen aan de materialen die ze toepassen. Het belang ...

Lees verder

c21 c225 c260 c265
Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Wisperweide in Weesp is de eerste school die het geprefabriceerde houten modulaire systeem van Schools by Circlewood toepast. Eerder in 2023 vond de selectie plaats ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c260
Steeds meer corporaties bouwen in hout

Steeds meer corporaties bouwen in hout

Woningcorporaties zullen de komende jaren meer dan 250.000 woningen bouwen om de woningnood het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is er de noodzaak en het streven ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c279
Circulaire installaties: hoe ver zijn we?

Circulaire installaties: hoe ver zijn we?

Wat kun je nú al doen om circulaire installaties werkelijkheid te maken? Die vraag kwam naar voren tijdens een online sessie van Cirkelstad Zuid-Holland, ...

Lees verder

c21 c185 c225
Nieuwe standaard: terugnamegarantie 

Nieuwe standaard: terugnamegarantie 

Na de ontwikkeling van de levenscyclusanalyse (LCA) voor A-Brick twee jaar geleden stak Aberson tijd en geld in het verbeteren van het product. Ondertussen is de ...

Lees verder

c21 c225
Modulaire woningen in verplaatsbare straatje Den Bosch

Modulaire woningen in verplaatsbare straatje ...

Rabo SmartBuilds was met een groep wethouders, ambtenaren, projectleiders en woningcorporaties van zuidelijk gemeenten bijeen op het verplaatsbare straatje op de ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c225
ABN AMRO Duurzame 50: alfabetische lijst top 50 bekend

ABN AMRO Duurzame 50: alfabetische lijst top ...

Het duurt niet lang meer: op 6 december weten we wie de winnaar is van de ABN AMRO Duurzame 50. Na het juryberaad op 22 november maken we in dit artikel bekend ...

Lees verder

c21 c225
31.000 nieuwe woningen versneld bouwen

31.000 nieuwe woningen versneld bouwen

De Startbouwimpuls (SBI) versnelt de bouw van ruim 31.000 nieuwe woningen, waarvan ongeveer 80% in de categorie ‘betaalbaar’ valt. De stimulans is voor ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up