Schoner en stiller bouwen: 1 miljard euro stimulans

Schoner en stiller bouwen: 1 miljard euro stimulans

45 partijen ondertekenden het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB): branche- en netwerkorganisaties in de bouw, waterschappen, provincies, gemeenten en grote opdrachtgevers in de bouw willen schoner, gezonder en stiller bouwen de standaard maken.

In de routekaart van het convenant staat uitgelegd hoe en in welk tempo bouwmachines de komende jaren worden vervangen door minder vervuilende exemplaren. Doel is om over te gaan op schone of emissieloze varianten. Tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht werd het convenant ondertekend en er is meer dan één miljard euro beschikbaar tot en met 2030 om emissie-reducerende maatregelen toe te passen, gericht op werk-, voer- en vaartuigen.

Boosts

De overstap naar duurzamer bouwmaterieel verdient een steun in de rug voor ondernemers, zo illustreert een Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). En overheden die extra kosten maken door emissieloos aan te besteden, kunnen gebruikmaken van een Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling van in totaal 180 miljoen euro. Op deze manier krijgen zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt een stimulans.

Innovatie

“Dit convenant heeft een flinke impact op duizenden bedrijven in het land”, geeft Vivianne Heijnen aan, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Met dit akkoord krijgt de sector een beeld van wat ze in de komende jaren kunnen verwachten, zodat een goede voorbereiding mogelijk is. We zien al de eerste resultaten, want bij steeds meer bouwprojecten wordt emissieloos en schoner materieel gebruikt. Bouwbedrijven zijn innovatief en dragen op een vernieuwende manier bij aan de grote woningbouwopgave, de (vervangings)opgave van infrastructuur, de energietransitie en het verlagen van emissies.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c260
NABB onder de loep: “45 interventies, snel resultaat”

NABB onder de loep: “45 interventies, ...

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) leidt tot een nieuwe nationale markt voor grootschalige teelt, verwerking én toepassing van biobased bouwmaterialen. ...

Lees verder

c21 c26 c40 c237 c243
Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die uitdaging gaan we aan!’

Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die ...

Een verduurzamingspilot van 10 logistieke gebouwen voor Dream laat de ambities zien van de dochteronderneming van de in Toronto gevestigde Dream Industrial REIT. ...

Lees verder

c21 c225 c237 c243 c291
Webinars: techniek, financiering en organisatie warmtenetten

Webinars: techniek, financiering en organisatie ...

Wie in twee keer twee uur álles te weten wil komen over warmtenetten, kan in mei en juni terecht bij gratis webinars van DWA. Na een praktische inleiding ...

Lees verder

c21 c135 c225 c237 c243 c299
Is jouw dak groen, geel of blauw?

Is jouw dak groen, geel of blauw?

Nu er in veel regio’s boter bij de vis moet wat betreft het invullen van de opgave die elke RES zich heeft gesteld, komen daken steeds meer in het vizier. ...

Lees verder

c21 c135 c225 c237 c259
Steden bouw je óók voor voetgangers

Steden bouw je óók voor voetgangers

Tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra is er extra veel ruimte voor lopen. Als de wandelvriendelijke stad voortaan de norm wordt, draagt dat bij ...

Lees verder

c21 c140 c225 c237
Circulaire stedenbouw draagt fors bij aan klimaatdoelen

Circulaire stedenbouw draagt fors bij aan klimaatdoelen

Door steden voortaan op een circulaire wijze te ontwerpen en te bouwen, kunnen enorme reducties worden behaald op het gebied van de CO2-uitstoot en het verbruik ...

Lees verder

c21 c225 c237 c277 c295
Klimaatadaptatie biedt kansen aan gebiedsontwikkeling

Klimaatadaptatie biedt kansen aan gebiedsontwikkeling

De klimaatverandering vereist snelle acties én flexibel acteren. Dat is klimaatadaptief zijn, volgens Mattijs Hehenkamp van Movares en Doede Wessels van ...

Lees verder

c21 c135 c225 c237 c243
Bijna duizend zonnepanelen op één dak

Bijna duizend zonnepanelen op één ...

Op het dak van het voormalige Zeefgebouw op het Suikerterrein in Groningen zijn afgelopen vrijdag liefst 911 zonnepanelen in gebruik genomen. De panelen op het ...

Lees verder

c21 c225 c237 c259 c277
Amsterdamse School in een modern jasje met negatieve EPC

Amsterdamse School in een modern jasje met negatieve ...

De gemeente Amsterdam heeft de Zuiderkerkprijs toegekend aan het project Spaarndammerhart/De Verbinding van Korth Tielens Architecten en Marcel Lok_Architect. Samen ...

Lees verder

c21 c225 c237 c243 c277
Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen op zich gericht

Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen ...

Een bijzondere gevel in Delft, vol klimaatadaptieve en natuurinclusieve eigenschappen, heeft al enige tijd een eigen Instagram-pagina. Sinds deze week krijgen voorbijgangers ...

Lees verder

c21 c225 c237 c243
Nieuw: digimagazine Duurzame energie & CO2-reductie

Nieuw: digimagazine Duurzame energie & CO2-reductie

Het gloednieuwe digimagazine 'Duurzame energie & CO2-reductie' is vanaf nu gratis te lezen, ideaal om tijdens je vakantie eens door te spitten.

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up