CO2-reductie bij renovatie en nieuwbouw drinkwaterproductielocaties

timer2 min
CO2-reductie bij renovatie en nieuwbouw drinkwaterproductielocaties

Vitens sluit een vierjarige raamovereenkomst met combinatie Heijmans-GMB voor de renovatie of nieuwbouw van drinkwaterproductielocaties. Bij het ontwerpen, bouwen en renoveren van de locaties zet Heijmans-GMB in op CO2-reductie, biodiversiteit en water-reststromen-vermindering.

Daar helpt bijvoorbeeld de Natuurladder bij, een meetlat voor natuurlijkvriendelijke werkwijze voor natuurinclusief bouwen. Vitens investeert de komende jaren flink in haar infrastructuur om een robuuste en toekomstbestendige drinkwatervoorziening te realiseren. Als maker van de gezonde leefomgeving draagt Heijmans met zijn kennis en kunde bij aan het oplossen van de toenemende vraag naar water in Nederland. Het aandeel van Heijmans in de totale contractwaarde voor de looptijd van acht jaar bedraagt circa € 80-90 miljoen.

Definitieve gunning

De combinatie Heijmans-GMB is een van de drie opdrachtnemers in de raamovereenkomst. Vitens heeft de combinatie de ‘Raamovereenkomst Bovengrondse Multi projecten’ definitief gegund. Het contract start op 1 maart 2024. In 2023 kreeg de combinatie de ‘Raamovereenkomst transportleidingen 2023-2031’ gegund.

Duurzaamheid

Tijdens de aanbesteding was duurzaamheid een van de doelen. Vitens heeft de ambitie om bij iedere stap in haar proces te streven naar een positieve impact op mens en natuur. Bij het ontwerpen, bouwen en renoveren van de drinkwaterproductielocaties zet Heijmans-GMB daarom in op CO2-reductie, biodiversiteit en water-reststromen-vermindering. Bijvoorbeeld door de Natuurladder te gebruiken bij de projecten, een meetlat voor een natuurvriendelijke werkwijze voor natuurinclusief bouwen.

Multidisciplinair samenwerken

De multidisciplinaire projecten die onder de raamovereenkomst vallen hebben een grote diversiteit. Het gaat om renovatie van bestaande drinkwaterproductielocaties of nieuw te bouwen stations, installaties, assets voor het winnen, zuiveren, behandelen, opslaan, verpompen en transporteren van slib, ruw-, spoel-, en drinkwater en aanverwante objecten. Heijmans-GMB zal met vaste partners in multidisciplinaire teams de projecten uitvoeren. Hierbij maken ze gebruik van elkaars kennis en kunde en werken ze toe naar standaardisering van de aanpak en mogelijk modulair bouwen.

Contractwaarde

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar met twee mogelijke verlengingen van elk twee jaar. De uiteindelijke contractwaarde kan hoger worden in geval de waarde van de projecten hoger ligt. Toewijzing van projecten gebeurt aan de hand van ‘best of fit for project’ uitgangspunten die zijn opgenomen in het contract. Ook zullen tijdens de looptijd inflatie en prijsstijgingen van grondstoffen en arbeid invloed hebben op de totale contractwaarde.

Beeld via: Heijmans

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c237
Bouwemissietool geeft inzicht in verduurzamingspotentieel

Bouwemissietool geeft inzicht in verduurzamingspotentieel

Een rekentool van TNO geeft inzicht in de NOx-, CO2- en fijnstofemissies van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten. Daarnaast geeft het gereedschap de ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c40 c140 c225 c237 c276
Klimaatdoelstellingen overtreffen met lef en vernieuwende samenwerkingen

Klimaatdoelstellingen overtreffen met lef en ...

Een duurzaamheidsvisie maakt pas impact als het in de praktijk gestalte krijgt, in de vorm van innovatie, projecten en nieuwe samenwerkingen. Knauf sprak de ambitie ...

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c21 c225 c237 c265
Energieterugwinningsproject zet restwarmte om naar duurzame energie

Energieterugwinningsproject zet restwarmte om ...

JOA Air Solutions uit Delft start maart 2024 met een energieterugwinningproject dat restwarmte omzet naar duurzame energie. Om dit te bereiken wordt een Hot Water ...

Lees verder

c21 c41 c54 c237 c265 c299
Expertvisie 2024: het jaar van gezonde woningen en wijken

Expertvisie 2024: het jaar van gezonde woningen ...

Om innovaties aan te jagen, moeten we woningen blijven bouwen en verkopen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het van belang het financiële speelveld te veranderen. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c237 c260 c265
‘Boven het maaiveld’: MPG 0,4, groendaken en hergebruik materialen

‘Boven het maaiveld’: MPG 0,4, groendaken ...

KlokGroep lanceerde de duurzaamheidsvisie ‘Boven het maaiveld’, met diverse uitgangspunten binnen onderwerpen als circulair bouwen en duurzame energievoorziening. ...

Lees verder

c21 c185 c225 c237 c260
Onderzoek neemt marktpotentie van carbon credits onder de loep

Onderzoek neemt marktpotentie van carbon credits ...

Een onderzoek onder duurzaamheidsmanagers en directieleden uit branches als logistiek en bouw moet duidelijkheid geven over de marktpotentie van carbon credits. ...

Lees verder

c21 c160 c225 c237 c265
Green Building Cards geven inzicht in duurzaamheidskenmerken

Green Building Cards geven inzicht in duurzaamheidskenmerken

De introductie van Green Buildings Cards door Tarkett is een feit. Dit zijn kaarten die inzicht bieden in de duurzaamheidskenmerken van producten. Met de informatie ...

Lees verder

c21 c26 c151 c237 c243 c265
10.000 zonnepanelen voor zorgorganisatie Dichterbij

10.000 zonnepanelen voor zorgorganisatie Dichterbij

Zorgorganisatie Dichterbij wilde een duurzame energievoorziening en gaf BAM een opdracht voor de installatie van ongeveer tienduizend zonnepanelen op 155 daken. ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up