10.000 zonnepanelen voor zorgorganisatie Dichterbij

timer1 min
10.000 zonnepanelen voor zorgorganisatie Dichterbij

Zorgorganisatie Dichterbij wilde een duurzame energievoorziening en gaf BAM een opdracht voor de installatie van ongeveer tienduizend zonnepanelen op 155 daken. De verduurzamingsmaatregel is een mijlpaal voor Dichterbij, in het kader de Green Deal voor energieneutrale zorglocaties in 2050. Naast het installeren is er een samenwerking rondom een vijfjarige onderhoudsovereenkomst voor de installaties.

Dichterbij biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking en de mensen om hen heen. Om de impact van de werkzaamheden voor de cliënten van Dichterbij tot een minimum te beperken, werken BAM en Dichterbij nauw samen. De uitvoering is in handen van BAM Energy Systems en BAM Bouw en Techniek - Gebouwservices, die samenwerken vanuit één projectorganisatie.

Slimme datamonitoring

De optimale werking van de installaties is een belangrijk onderdeel van de onderhoudsovereenkomst. Het doel is om door middel van slimme datamonitoring energiebesparing, kostenbesparing en aantoonbare vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te realiseren.

Duurzame energie

Over de verduurzaming schrijft Dichterbij: ‘Het thema energie staat hoog op de agenda van Dichterbij. Met het terugdringen van ons energieverbruik en het gebruik van duurzame energie werken we aan een duurzame wereld en het verbeteren van de gezondheid van cliënten en medewerkers.’

Slimme datamonitoring

In de onderhoudsovereenkomst legt BAM de nadruk op de optimale werking van de installaties. Het doel is voor Dichterbij door slimme datamonitoring energiebesparing, kostenbesparing en aantoonbare CO2-reductie te realiseren. BAM geeft met deze opdracht uitvoering aan haar strategie ‘Bouwen aan een duurzame toekomst’, met duurzaamheid, digitalisering en industrialisatie als belangrijke speerpunten.

Op de foto:

Foto vlnr: Jeroen Kingma (BAM Energy Systems), Cecile Stallenberg (Dichterbij) en Diana Cillessen (BAM Bouw en Techniek - Gebouwservices) ondertekenen de overeenkomst.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c26 c40 c265
48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

Woonstichting Stek en Van Wijnen tekenden een overeenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Noordwijk. Het gebouw is onderdeel van gebiedsontwikkeling ...

Lees verder

c21 c26 c41 c260 c265
Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten bouwdelen

Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten ...

Het nieuwe onderkomen van fusiegemeente West Betuwe zet in op biobased materialen en transformatie. Het ontwerp van de architectuur en het interieur komt van cepezed ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Met Skills maken vakmensen zich alle kennis eigen die nodig is voor ontwerp, installatie of onderhoud van warmtepompsystemen. Alklima / Mitsubishi Electric biedt ...

Lees verder

c21 c140 c225 c243 c265
Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam in één dag’

Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam ...

Op 11 april aanstaande is het tijd voor alweer de zeventiende editie van het Green Buildings Event, met als thema ‘Duurzaam in één dag’. ...

Lees verder

c21 c26 c185 c260 c265
Houten bedrijfsgebouw met maximale inzet op Reduce

Houten bedrijfsgebouw met maximale inzet op ...

De ontwikkeling en realisatie van het nieuwe houten bedrijfsgebouw van BluePrint Automation (BPA) wordt uitgevoerd door Aan de Stegge Twello. Er worden natuurlijke ...

Lees verder

c21 c125 c225 c265
Green Energy Day valt op 8 maart

Green Energy Day valt op 8 maart

8 maart is de dag. Dan is het ‘Green Energy Day’ en is alle duurzame energie die we in Nederland produceren ‘op’, als we alles gebruiken. ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
EV’s als opslagsysteem om netcongestie aan te pakken

EV’s als opslagsysteem om netcongestie ...

Om het overbelaste stroomnet te ontzien overwegen gemeenten om laadpalen voor elektrische auto’s af te knijpen. Maar een auto kan juist worden ingezet als ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Energieneutraal pand met houten draagconstructie in Den Helder

Energieneutraal pand met houten draagconstructie ...

Probedrijven bouwt een nieuw pand aan de Pastoor Koopmanweg in Den Helder. De bouworganisatievorm is een UAV-GC-contract en het pand levert meer energie op dan ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Werkelijke energieverbruik van gebouwen bepalen met energiegame

Werkelijke energieverbruik van gebouwen bepalen ...

De volgende Energie Bespaar Game voor Gebouwen staat voor maart 2024 op de rol. Dit ‘Gamified leren’-spel laat je het werkelijke energieverbruik van ...

Lees verder

c21 c26 c40 c265 c277
Grootschalige renovatie naar klimaatadaptieve buurt

Grootschalige renovatie naar klimaatadaptieve ...

KAW en woningcorporatie Stadlander pakken een grootschalige renovatie op van 171 woningen in De Kuil in Bergen op Zoom. Focuspunten zijn een gezonde en groene leefomgeving ...

Lees verder

c21 c26 c40 c185 c265
Oogsten voor 280 tijdelijke woningen Pagelaan Utrecht

Oogsten voor 280 tijdelijke woningen Pagelaan ...

De start van de bouwwerkzaamheden van een complex van 280 tijdelijke woningen aan de Pagelaan in Utrecht is een feit. Op de locatie stond voorheen een ROC-schoolgebouw ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up