Prestatiecontracten sleutel tot innovaties

Prestatiecontracten sleutel tot innovaties

In november 2012 opende gemeente Midden Delfland haar nieuw gebouwde duurzame gemeentehuis. Met riet op het dak en veel glas in de pui. In maart 2013 moest de gemeente extra budget vrijmaken om zonwering aan het gebouw toe te voegen. De prille winterzon scheen dusdanig sterk naar binnen dat effectief werken in het gebouw niet mogelijk bleek. De problemen waren dusdanig groot dat de zomermaanden niet eens meer werden afgewacht.

Wat ging hier mis? Uitgaande van DBFMO zijn al fouten gemaakt bij de D, de ontwerpfase. Dat hoeft geen probleem te zijn, als de consequenties van deze fouten ook bij die partijen komen te liggen die hier debet aan zijn. Echter, gemeente Midden-Delfland draaide zelf op voor de aanvullende kosten voor het aanbrengen van de zonwering. De opdrachtgever trekt hierbij aan het kortste eind, zoals vaak gebeurt bij bouwprojecten.

Deze casus, hoe klein ook, is voor mij illustratief hoe de bouwkolom, opdrachtgevers incluis, traditioneel functioneert. Sinds de wederopbouwfase in de vorige eeuw was bouwen het devies. Als destijds de minister van VROM rapporteerde dat er in een jaar 80.000 woningen waren opgeleverd, ging er gejuich op in de Tweede Kamer. Niemand stelde de minister vragen over de kwaliteit van de opgeleverde woningen of over de tevredenheid van de bewoners. Kwantiteit ging heel vaak boven kwaliteit en heeft mijns inziens onder meer geresulteerd in kwalitatief-arme jaren 70 en 80 woningen en kantoren.

Toenemende aandacht voor kwaliteit
Maar er is een verschuiving zichtbaar van kwantiteit naar kwaliteit. Opdrachtgevers krijgen meer oog voor de gebruikers van gebouwen en dus ook voor de gebruiksfase van een gebouw. Deze verandering is in de eerste plaats ingezet door de afnemende vraag naar nieuwbouw. Maar ook door een toenemende vraag, met name bij beleggers, naar duurzame gebouwen. Ook de aangescherpte wet- en regelgeving voor nieuwbouw – in 2020 moeten alle nieuwe gebouwen energieneutraal zijn – zorgt voor deze verschuiving. Bouwers en installateurs beseffen meer en meer dat zeer energiezuinige gebouwen innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouw- en beheerconcepten vereisen.

En sinds enkele jaren vraagt een groeiende groep opdrachtgevers om kwaliteitsgaranties voor de exploitatiefase, vastgelegd in een prestatiecontract. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwbouw-hoofdkantoor van TNT, negen Rotterdamse zwembaden die zijn verduurzaamd door een ESCo, corporatie Ymere die de montage, service en onderhoud van 80.000 woninginstallaties heeft uitbesteed middels een prestatiecontract. En het IJsselland Ziekenhuis dat haar totale energiebehoefte, inclusief het onderhoud van de technische infrastructuur en de medische apparatuur, evenals de ICT in een totaalaanpak heeft ondergebracht bij Imtech. Als antwoord op deze veranderende vraag nemen nu meerdere koplopers in de bouw- en beheersector prestatiecontracten mee in hun innovatieve concepten.

Sleutel tot innovaties
Prestatiecontracten bieden een sleutel tot innovaties die voor alle betrokken partijen duurzame voordelen opleveren, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw. Door heldere afspraken wordt het aantrekkelijk om kwaliteit te leveren en intensiveert de relatie met de opdrachtgever. Hierdoor ontstaan meer duurzame businessmodellen in een stagnerende markt. Aanbiedende partijen die zich nu bekwamen in het bouwen en beheren van kwalitatief hoogstaande, zeer energiezuinige panden en daar garanties over durven af te geven zijn straks spekkoper.

Tekst: Albert Hulshoff. De auteur is zelfstandig adviseur op het gebied van duurzaam bouwen en beheren en expert binnen het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Centraal in zijn advisering staan prestatiecontracten en ESCo’s.

Een uitgebreide versie is eerder opgenomen in Duurzaam Gebouwd #21 (mei 2013).

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
Bouwteam beste keuze voor forse ingreep in Zoutkamp

Bouwteam beste keuze voor forse ingreep in Zoutkamp

19 okt om 10:01 uur
timer 4 min

Het voormalige vissersdorp Zoutkamp werd in 1969 van de Lauwerszee afgesloten. Na die grote ingreep gaan binnenkort ...

Lees verder »

c223 c283
Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor bouweconomische vraagstukken'

Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor ...

De groeiende inzet op duurzaamheid en circulariteit brengt complexe financiële vraagstukken met zich ...
c21 c225 c283
Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen

Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en ...

14 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Het kersverse digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen is nu te lezen via de kennisbank ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

29 sep om 09:30 uur
timer 8 min

In de aanloop naar het congres Gamechangers in de Bouw & Infra organiseerde Duurzaam Gebouwd een webinar over ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
‘Van nadruk op contract naar nadruk op contact’

‘Van nadruk op contract naar nadruk op ...

19 jul om 16:30 uur
timer 6 min

Een speciale werkgroep schrijft momenteel aan de Handreiking Bouwteams, bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283 c286
Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst ...

7 jul om 06:59 uur
timer 1 min

In de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd staan we uitgebreid stil bij de eerste verjaardag van de lancering ...

Lees verder »

c19 c21 c225 c269 c283
‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten’

‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte ...

5 jul om 16:01 uur
timer 5 min

“In veel projecten waar het misgaat, is de boksring al gecreëerd voordat het project begonnen is.” ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: zo kan het ook

Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: ...

30 jun om 10:01 uur
timer 6 min

De realisatie van studentenhuisvesting in opdracht van woningcorporatie Woongoed Middelburg werd het eerste nieuwbouwproject ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking met marktpartijen

Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking ...

28 jun om 14:01 uur
timer 4 min

De gemeente Zaanstad startte een project om de samenwerking met marktpartijen aanzienlijk te verbeteren en te ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen zorgt voor groener Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen ...

25 jun om 10:01 uur
timer 5 min

Groeningenieurs van de gemeente Amsterdam, ecologen van TAUW en groenspecialisten van Copijn hebben elkaar gevonden ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (3)

Speelruimte in bouwprojecten (3)

10 jun om 11:01 uur
timer 7 min

Wat je ook in een contract vastlegt, bespreek aan het begin duidelijk elkaars verwachtingen. Wat wordt er precies ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
‘Honderd procent circulair door grenzen tussen organisaties weg te halen’

‘Honderd procent circulair door grenzen ...

26 mei om 13:01 uur
timer 6 min

Circulariteit toepassen in een project doe je vooral samen in een keten. Er liggen dan tal van kansen voor het ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up