Prestatiecontracten sleutel tot innovaties

Prestatiecontracten sleutel tot innovaties

In november 2012 opende gemeente Midden Delfland haar nieuw gebouwde duurzame gemeentehuis. Met riet op het dak en veel glas in de pui. In maart 2013 moest de gemeente extra budget vrijmaken om zonwering aan het gebouw toe te voegen. De prille winterzon scheen dusdanig sterk naar binnen dat effectief werken in het gebouw niet mogelijk bleek. De problemen waren dusdanig groot dat de zomermaanden niet eens meer werden afgewacht.

Wat ging hier mis? Uitgaande van DBFMO zijn al fouten gemaakt bij de D, de ontwerpfase. Dat hoeft geen probleem te zijn, als de consequenties van deze fouten ook bij die partijen komen te liggen die hier debet aan zijn. Echter, gemeente Midden-Delfland draaide zelf op voor de aanvullende kosten voor het aanbrengen van de zonwering. De opdrachtgever trekt hierbij aan het kortste eind, zoals vaak gebeurt bij bouwprojecten.

Deze casus, hoe klein ook, is voor mij illustratief hoe de bouwkolom, opdrachtgevers incluis, traditioneel functioneert. Sinds de wederopbouwfase in de vorige eeuw was bouwen het devies. Als destijds de minister van VROM rapporteerde dat er in een jaar 80.000 woningen waren opgeleverd, ging er gejuich op in de Tweede Kamer. Niemand stelde de minister vragen over de kwaliteit van de opgeleverde woningen of over de tevredenheid van de bewoners. Kwantiteit ging heel vaak boven kwaliteit en heeft mijns inziens onder meer geresulteerd in kwalitatief-arme jaren 70 en 80 woningen en kantoren.

Toenemende aandacht voor kwaliteit
Maar er is een verschuiving zichtbaar van kwantiteit naar kwaliteit. Opdrachtgevers krijgen meer oog voor de gebruikers van gebouwen en dus ook voor de gebruiksfase van een gebouw. Deze verandering is in de eerste plaats ingezet door de afnemende vraag naar nieuwbouw. Maar ook door een toenemende vraag, met name bij beleggers, naar duurzame gebouwen. Ook de aangescherpte wet- en regelgeving voor nieuwbouw – in 2020 moeten alle nieuwe gebouwen energieneutraal zijn – zorgt voor deze verschuiving. Bouwers en installateurs beseffen meer en meer dat zeer energiezuinige gebouwen innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouw- en beheerconcepten vereisen.

En sinds enkele jaren vraagt een groeiende groep opdrachtgevers om kwaliteitsgaranties voor de exploitatiefase, vastgelegd in een prestatiecontract. Voorbeelden hiervan zijn het nieuwbouw-hoofdkantoor van TNT, negen Rotterdamse zwembaden die zijn verduurzaamd door een ESCo, corporatie Ymere die de montage, service en onderhoud van 80.000 woninginstallaties heeft uitbesteed middels een prestatiecontract. En het IJsselland Ziekenhuis dat haar totale energiebehoefte, inclusief het onderhoud van de technische infrastructuur en de medische apparatuur, evenals de ICT in een totaalaanpak heeft ondergebracht bij Imtech. Als antwoord op deze veranderende vraag nemen nu meerdere koplopers in de bouw- en beheersector prestatiecontracten mee in hun innovatieve concepten.

Sleutel tot innovaties
Prestatiecontracten bieden een sleutel tot innovaties die voor alle betrokken partijen duurzame voordelen opleveren, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw. Door heldere afspraken wordt het aantrekkelijk om kwaliteit te leveren en intensiveert de relatie met de opdrachtgever. Hierdoor ontstaan meer duurzame businessmodellen in een stagnerende markt. Aanbiedende partijen die zich nu bekwamen in het bouwen en beheren van kwalitatief hoogstaande, zeer energiezuinige panden en daar garanties over durven af te geven zijn straks spekkoper.

Tekst: Albert Hulshoff. De auteur is zelfstandig adviseur op het gebied van duurzaam bouwen en beheren en expert binnen het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Centraal in zijn advisering staan prestatiecontracten en ESCo’s.

Een uitgebreide versie is eerder opgenomen in Duurzaam Gebouwd #21 (mei 2013).

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c141 c225 c244 c249 c267
Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

05-10-2020 om 13:01 uur
timer 4 min

Hoe kunnen opdrachtgevers en -nemers samen aanleg, beheer én sloop van wegen slimmer aanpakken? En leidt ...

Lees verder »

c141 c223 c250
Whitepaper 'World Café: Nieuwe inzichten in contractvormen en prestatiegericht onderhoud

Whitepaper 'World Café: Nieuwe inzichten in ...

In de gratis Whitepaper 'World Café: Nieuwe inzichten in contractvormen en prestatiegericht onderhoud gaan ...
c21 c141 c225 c243 c246
Het Sticht heeft duurzame maatregelen voor al haar scholen scherp in beeld

Het Sticht heeft duurzame maatregelen voor al ...

24-03-2020 om 11:00 uur
timer 2 min

Met zonnepanelen en ledverlichting was het schoolbestuur van Het Sticht al behoorlijk duurzaam bezig. Via de Green ...

Lees verder »

c21 c141 c145 c225
Innovatief onderhoudscontract voor VU Amsterdam mét toegevoegde waarde

Innovatief onderhoudscontract voor VU Amsterdam ...

27-11-2019 om 10:00 uur
timer 6 min

Met een Energiemasterplan om van het gas af te komen en BREEAM-NL Excellent ambities voor nieuwe onderwijspanden, ...

Lees verder »

c21 c135 c141 c225
CO2-reductie bij matrixborden boven wegen? Het kan!

CO2-reductie bij matrixborden boven wegen? Het ...

23-01-2019 om 15:30 uur
timer 5 min

De reductie van CO2-uitstoot voor infrastructurele werken was onlangs onderdeel van een bijzondere gunningsprocedure.

Lees verder »

c21 c141 c225
‘Overheden moeten PAAS/BAAS aanbesteden!’

‘Overheden moeten PAAS/BAAS aanbesteden!’

11-01-2019 om 16:30 uur
timer 6 min

In de verandering naar een volledig circulaire economie krijgen as a service-constructies een belangrijke plek. ...

Lees verder »

c21 c127 c141 c225
'Technisch beheer is meer dan voldoen aan een norm'

'Technisch beheer is meer dan voldoen aan een ...

09-10-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Anno 2018 lijkt het verleden tijd om een gebouw op te leveren zonder garantie of prestatiecontract. Vraagt de markt ...

Lees verder »

c21 c141 c225
Energieprestatiecontracten monitoren: help mee!

Energieprestatiecontracten monitoren: help mee!

08-06-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Steeds meer eindgebruikers en facilitair managers zien de meerwaarde van een Energieprestatiecontract versus de ...

Lees verder »

c141 c143 c225
Whitepaper belicht opschalingsmogelijkheden van ESCo’s voor scholen

Whitepaper belicht opschalingsmogelijkheden ...

09-03-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd lanceert een gratis whitepaper over de verduurzaming van scholen. Aan bod komen opschalingsmogelijkheden ...

Lees verder »

c120 c141 c225
'Zo overtuigen we investeerders van verduurzamingsvoordelen'

'Zo overtuigen we investeerders van verduurzamingsvoordelen'

17-01-2018 om 15:30 uur

Diverse internationale experts, waaronder Duurzaam Gebouwd-expert Albert Hulshoff, stelden een wetenschappelijk ...

Lees verder »

c141 c225
‘Meer vraag naar prestatiecontracten door klimaatdoelen’

‘Meer vraag naar prestatiecontracten door ...

13-12-2017 om 13:00 uur

Zorg voor flexibiliteit in prestatiecontracten om ook aan toekomstige eisen te voldoen. Dat was een van de conclusies ...

Lees verder »

c141 c225
Succesvol samenwerken in prestatiecontracten

Succesvol samenwerken in prestatiecontracten

14-11-2017 om 15:30 uur
timer 3 min

Sturen op prestatie-indicatoren en investeren in een goede relatie met je leveranciers: de paradox in prestatiecontracten ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up