Wet Milieubeheer - de slapende draak in energiebesparingsland

Wet Milieubeheer - de slapende draak in energiebesparingsland

Eind januari 2014 heeft ECN de grootschalige studie 'Verbetering referentiebeeld utiliteitssector' gepubliceerd, waarin ondermeer een inschatting wordt gemaakt van het besparingspotentieel in de bestaande utiliteitsbouw als gevolg van de Wet Milieubeheer. En deze blijken fors te zijn!

Maar eerst iets over de Wet Milieubeheer zelf. De kans is namelijk groot dat u nog nooit van deze wetgeving heeft gehoord. Dat is niet vreemd want de Wet Milieubeheer wordt maar mondjesmaat gehandhaafd. (Het bevoegd gezag voor deze wet zijn de gemeenten.)

Door het ontbreken van adequate handhaving is voor velen deze wet nog volledig onbekend. Daarom noem ik hem ook vaak de slapende draak in energiebesparingsland. Ik ben ervan overtuigd dat, als het ons lukt om deze draak tot leven te wekken, grootschalige energiebesparing in de utiliteitsector onherroepelijk een feit zal zijn.

32 PJ besparen zonder nieuwe regels
Hoe luidt de Wet Milieubeheer? Deze wet verplicht ondernemers die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Het ECN-rapport concludeert nu dat het besparingspotentieel in de utiliteitsbouw als gevolg van deze wet 32 PJ bedraagt.

Een dergelijk getal alleen zegt mij weinig. Maar als we dit getal relateren aan de totale besparingsdoelstelling voor de bestaande bouw - 100 PJ in 2020 - dan wordt in één klap 32 procent van de totale besparingsdoelstelling voor de gebouwde omgeving (dus inclusief de woningbouw!) gerealiseerd. En het wordt nog opmerkelijker: de totale besparingsdoelstelling in 2020 voor de utiliteitsbouw bedraagt ‘slechts’ 24 PJ.

Met andere woorden, als we erin slagen om het besparingspotentieel van de Wet Milieubeheer volledig te benutten, behalen we ruimschoots onze besparingsdoelstellingen voor de hele utiliteitssector!

Het feest der grote getallen is hiermee nog niet ten einde. ECN schrijft in hetzelfde rapport dat er nog meer besparing mogelijk is wanneer de energiebesparende maatregelen gecombineerd worden uitgevoerd. Ik citeer:

‘Een belangrijke constatering is dat dit besparingspotentieel significant toeneemt, wanneer een terugverdientijd gerelateerd zou zijn aan een pakket aan maatregelen, in plaats van aan afzonderlijke maatregelen. Het effect van een pakketbenadering op de hiermee gepaard gaande investeringskosten en arbeidsinzet is nog veel groter.’

Ter illustratie: de gemiddelde terugverdientijd van alle maatregelen samen, die de Wet Milieubeheer verplicht stelt, bedraagt 2,3 jaar. Als we bereid zijn de terugverdientijd van het pakket aan maatregelen gelijk te stellen aan de oorspronkelijke 5 jaar die de Wet Milieubeheer voorschrijft, neemt het besparingspotentieel toe tot 58 PJ.

Pakketbenadering door gebouw-ESCo’s
Deze door ECN gepropageerde pakketbenadering kan goed worden uitgevoerd door zogenaamde gebouw-ESCo’s. Dit zijn ESCo’s die op integrale basis het gebouw plus klimaatinstallaties verduurzamen, waarbij de door de opdrachtgever gewenste looptijd van het prestatiecontract als uitgangpunt geldt bij het opstellen van de business case. Indien gewenst kan de ESCo zorgdragen voor de voorfinanciering.

Gemeenteraadsverkiezingen
De Wet Milieubeheer heeft alles in zich om een grote energiebesparingsmarkt in Nederland van de grond te trekken. Met dito arbeidsplaatsen, kostenreducties en klimaatwinst tot gevolg. Het is nu aan de handhaver van deze wet om ervoor te zorgen dat dit ook realiteit wordt. Wellicht kunnen de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe colleges van B&W hier een positieve bijdrage aan leveren: voor een effectief klimaatbeleid zijn geen nieuwe regels of ambitieus beleid nodig als bestaande regels gewoon gehandhaafd worden.

De studie 'Verbetering referentiebeeld utiliteitssector' is te bekijken via de officiële website van ECN.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
Bouwteam beste keuze voor forse ingreep in Zoutkamp

Bouwteam beste keuze voor forse ingreep in Zoutkamp

19 okt om 10:01 uur
timer 4 min

Het voormalige vissersdorp Zoutkamp werd in 1969 van de Lauwerszee afgesloten. Na die grote ingreep gaan binnenkort ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen

Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en ...

14 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Het kersverse digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen is nu te lezen via de kennisbank ...

Lees verder »

c223 c283
Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor bouweconomische vraagstukken'

Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor ...

De groeiende inzet op duurzaamheid en circulariteit brengt complexe financiële vraagstukken met zich ...
c21 c225 c269 c283
Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

Bouwteam: wordt het een boksring of een escaperoom?

29 sep om 09:30 uur
timer 8 min

In de aanloop naar het congres Gamechangers in de Bouw & Infra organiseerde Duurzaam Gebouwd een webinar over ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
‘Van nadruk op contract naar nadruk op contact’

‘Van nadruk op contract naar nadruk op ...

19 jul om 16:30 uur
timer 6 min

Een speciale werkgroep schrijft momenteel aan de Handreiking Bouwteams, bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283 c286
Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst ...

7 jul om 06:59 uur
timer 1 min

In de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd staan we uitgebreid stil bij de eerste verjaardag van de lancering ...

Lees verder »

c19 c21 c225 c269 c283
‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten’

‘Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte ...

5 jul om 16:01 uur
timer 5 min

“In veel projecten waar het misgaat, is de boksring al gecreëerd voordat het project begonnen is.” ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: zo kan het ook

Vruchtbare samenwerking met een UAV-GC contract: ...

30 jun om 10:01 uur
timer 6 min

De realisatie van studentenhuisvesting in opdracht van woningcorporatie Woongoed Middelburg werd het eerste nieuwbouwproject ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking met marktpartijen

Zaanstad werkt openhartig en intensief aan samenwerking ...

28 jun om 14:01 uur
timer 4 min

De gemeente Zaanstad startte een project om de samenwerking met marktpartijen aanzienlijk te verbeteren en te ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen zorgt voor groener Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen ...

25 jun om 10:01 uur
timer 5 min

Groeningenieurs van de gemeente Amsterdam, ecologen van TAUW en groenspecialisten van Copijn hebben elkaar gevonden ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (3)

Speelruimte in bouwprojecten (3)

10 jun om 11:01 uur
timer 7 min

Wat je ook in een contract vastlegt, bespreek aan het begin duidelijk elkaars verwachtingen. Wat wordt er precies ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
‘Honderd procent circulair door grenzen tussen organisaties weg te halen’

‘Honderd procent circulair door grenzen ...

26 mei om 13:01 uur
timer 6 min

Circulariteit toepassen in een project doe je vooral samen in een keten. Er liggen dan tal van kansen voor het ...

Lees verder »

Reacties

Dag Albert, Inderdaad een slapende beest. We zijn in Amsterdam ook bezig geweest in het kader van de efficiency van WKO's in relatie tot de Wm. Het blijkt dat er weinig gemeenten zijn die dit aspect van de Wm serieus oppakken, omdat ze gewoonweg het geld, de kennis en zodoende niet de middelen hebben om hier actief op te gaan handhaven. Het zal dan ook echt moeten komen van de gebouweigenaar om actief met energiebesparing aan de slag te gaan.

Rotterdam, 8 februari 2014. Kopie van een deel van uw tekst: Eind januari 2014 heeft ECN de grootschalige studie 'Verbetering referentiebeeld utiliteitssector' gepubliceerd, waarin ondermeer een inschatting wordt gemaakt van het besparingspotentieel in de bestaande utiliteitsbouw als gevolg van de Wet Milieubeheer. En deze blijken fors te zijn! Maar eerst iets over de Wet Milieubeheer zelf. De kans is namelijk groot dat u nog nooit van deze wetgeving heeft gehoord. Dat is niet vreemd want de Wet Milieubeheer wordt maar mondjesmaat gehandhaafd. (Het bevoegd gezag voor deze wet zijn de gemeenten.) Door het ontbreken van adequate handhaving is voor velen deze wet nog volledig onbekend. Daarom noem ik hem ook vaak de slapende draak in energiebesparingsland. Ik ben ervan overtuigd dat, als het ons lukt om deze draak tot leven te wekken, grootschalige energiebesparing in de utiliteitsector onherroepelijk een feit zal zijn. 32 PJ besparen zonder nieuwe regels Hoe luidt de Wet Milieubeheer? Deze wet verplicht ondernemers die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Het ECN-rapport concludeert nu dat het besparingspotentieel in de utiliteitsbouw als gevolg van deze wet 32 PJ bedraagt. Einde kopie. Het gaat mij om: -inschatten : dit is een puur germanisme (einschätzen/einschätzung). Nederlands: schatten/ een schatting maken -energieverbruik: energie kan niet verbruikt worden; die is er gewoon en kan alleen gebruikt worden; Wet van behoud van energie. Brandstoffen, elektriciteit etc. worden verbruikt. Er zou dus moeten staan: ….. die een jaarlijks verbruik hebben van ……., of ….. die een jaarlijks energiegebruik hebben door afname van ……. met vriendelijke groet, Lert Fontein

typische ambtelijke neuzelaar, kijk door dit soort mensen komt er dus niets van de grond! het gaat niet om de text, maar om de inhoud!!

Beste Albert, Leuk artikel, en een oproep die ik van harte onderschrijf. Wekken, die draak! Al is het misschien niet letterlijk wekken.... Over handhaving Wet milieubeheer, kortweg Wm, en speciaalop energiegebied, valt veel meer te zeggen dan in een post kan. De draak slaapt niet, maar is vanaf zijn geboorte in 1993 vrij klein gehouden/gebleven. Kennelijk omdat dat velen wel beviel. Amsterdam is al sinds ergens jaren '90 bezig met serieuze handhaving van de energiepoot van de Wm en was en is niet de enige. Inmiddels volgen velen. Maar er kan beslist nog meer. Gemeenten én provincies zijn de uitvoerders van de Wm , maar geven voor handhaving opdracht aan omgevingsdiensten. Om de draak te laten werken, moeten gemeenten en provincies dus met hun omgevingsdienst afspreken wat ze voor het handhavingsgeld doen, of meer geld beschikbaar stellen als ze meer willen. Het energieakkoord helpt daarbij. Ook zijn omgevingsdiensten zelf bezig te zorgen dat ze effectiever kunnen optreden, zodat ze met evenveel inspanning meer kunnen bereiken. Maar: het begin en einde van meer handhaving is de maatschappelijke roep om hier effectief in te zijn. Daarom: dank voor deze oproep.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up