Wet Milieubeheer - de slapende draak in energiebesparingsland

Wet Milieubeheer - de slapende draak in energiebesparingsland

Eind januari 2014 heeft ECN de grootschalige studie 'Verbetering referentiebeeld utiliteitssector' gepubliceerd, waarin ondermeer een inschatting wordt gemaakt van het besparingspotentieel in de bestaande utiliteitsbouw als gevolg van de Wet Milieubeheer. En deze blijken fors te zijn!

Maar eerst iets over de Wet Milieubeheer zelf. De kans is namelijk groot dat u nog nooit van deze wetgeving heeft gehoord. Dat is niet vreemd want de Wet Milieubeheer wordt maar mondjesmaat gehandhaafd. (Het bevoegd gezag voor deze wet zijn de gemeenten.)

Door het ontbreken van adequate handhaving is voor velen deze wet nog volledig onbekend. Daarom noem ik hem ook vaak de slapende draak in energiebesparingsland. Ik ben ervan overtuigd dat, als het ons lukt om deze draak tot leven te wekken, grootschalige energiebesparing in de utiliteitsector onherroepelijk een feit zal zijn.

32 PJ besparen zonder nieuwe regels
Hoe luidt de Wet Milieubeheer? Deze wet verplicht ondernemers die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Het ECN-rapport concludeert nu dat het besparingspotentieel in de utiliteitsbouw als gevolg van deze wet 32 PJ bedraagt.

Een dergelijk getal alleen zegt mij weinig. Maar als we dit getal relateren aan de totale besparingsdoelstelling voor de bestaande bouw - 100 PJ in 2020 - dan wordt in één klap 32 procent van de totale besparingsdoelstelling voor de gebouwde omgeving (dus inclusief de woningbouw!) gerealiseerd. En het wordt nog opmerkelijker: de totale besparingsdoelstelling in 2020 voor de utiliteitsbouw bedraagt ‘slechts’ 24 PJ.

Met andere woorden, als we erin slagen om het besparingspotentieel van de Wet Milieubeheer volledig te benutten, behalen we ruimschoots onze besparingsdoelstellingen voor de hele utiliteitssector!

Het feest der grote getallen is hiermee nog niet ten einde. ECN schrijft in hetzelfde rapport dat er nog meer besparing mogelijk is wanneer de energiebesparende maatregelen gecombineerd worden uitgevoerd. Ik citeer:

‘Een belangrijke constatering is dat dit besparingspotentieel significant toeneemt, wanneer een terugverdientijd gerelateerd zou zijn aan een pakket aan maatregelen, in plaats van aan afzonderlijke maatregelen. Het effect van een pakketbenadering op de hiermee gepaard gaande investeringskosten en arbeidsinzet is nog veel groter.’

Ter illustratie: de gemiddelde terugverdientijd van alle maatregelen samen, die de Wet Milieubeheer verplicht stelt, bedraagt 2,3 jaar. Als we bereid zijn de terugverdientijd van het pakket aan maatregelen gelijk te stellen aan de oorspronkelijke 5 jaar die de Wet Milieubeheer voorschrijft, neemt het besparingspotentieel toe tot 58 PJ.

Pakketbenadering door gebouw-ESCo’s
Deze door ECN gepropageerde pakketbenadering kan goed worden uitgevoerd door zogenaamde gebouw-ESCo’s. Dit zijn ESCo’s die op integrale basis het gebouw plus klimaatinstallaties verduurzamen, waarbij de door de opdrachtgever gewenste looptijd van het prestatiecontract als uitgangpunt geldt bij het opstellen van de business case. Indien gewenst kan de ESCo zorgdragen voor de voorfinanciering.

Gemeenteraadsverkiezingen
De Wet Milieubeheer heeft alles in zich om een grote energiebesparingsmarkt in Nederland van de grond te trekken. Met dito arbeidsplaatsen, kostenreducties en klimaatwinst tot gevolg. Het is nu aan de handhaver van deze wet om ervoor te zorgen dat dit ook realiteit wordt. Wellicht kunnen de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe colleges van B&W hier een positieve bijdrage aan leveren: voor een effectief klimaatbeleid zijn geen nieuwe regels of ambitieus beleid nodig als bestaande regels gewoon gehandhaafd worden.

De studie 'Verbetering referentiebeeld utiliteitssector' is te bekijken via de officiële website van ECN.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c144 c225 c243
Drievoudig inzetten op duurzaamheid

Drievoudig inzetten op duurzaamheid

2 jan om 08:00 uur

In de nieuwe sociale werkplaats van Enschede werden circulariteit en duurzame energietechnieken gecombineerd in ...

Lees verder »

c21 c127 c144 c185 c225 c244 c246
Split incentive? Circulair opgelost!

Split incentive? Circulair opgelost!

30-08-2019 om 17:00 uur
timer 3 min

De split incentive is vaak een drempel om niet te verduurzamen. De eigenaar van het pand investeert immers in ...

Lees verder »

c21 c144 c146 c225 c243
Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

08-07-2019 om 08:00 uur

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties ...

Lees verder »

c21 c144 c225 c243
'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21-05-2019 om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

c54 c144
‘Een ander, vernieuwend geluid’

‘Een ander, vernieuwend geluid’

11-04-2018 om 11:00 uur
timer 4 min

Ambitieuze doelstellingen om een energie neutrale, circulaire en aardgasloze omgeving te realiseren zwerven aan ...

Lees verder »

c143 c144 c225
Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond schoolgebouw' 

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond ...

08-03-2018 om 13:00 uur
timer 7 min

De doordecentralisatie van het onderhoud van schoolgebouwen heeft gezorgd voor een perverse prikkel, een split ...

Lees verder »

c144 c225
'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

26-01-2018 om 13:00 uur

De Nederlandse overheid wil met verplichtingen zoals de EED Audits, Wet Milieubeheer, en de energielabel C-verplichting ...

Lees verder »

c144 c225
Ambities realiseren met een ESCo

Ambities realiseren met een ESCo

02-08-2017 om 11:00 uur

Bij de inzet van Energy Service Company’s (ESCo) wordt de energievoorziening inclusief het onderhoud en het ...

Lees verder »

c144 c225
Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

07-06-2017 om 15:30 uur

Decathlon heeft als internationale doelstelling om de CO2-uitstoot in haar panden drastisch te verlagen. In Nederland ...

Lees verder »

c144 c225
Tool om gebouw te verduurzamen

Tool om gebouw te verduurzamen

19-05-2017 om 11:00 uur

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren,  die hun gebouw willen verduurzamen. Deze ...

Lees verder »

c144 c225
‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling EPC’s’

‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling ...

28-03-2017 om 11:00 uur

Voor een opschaling en versnelling van de markt voor energieprestatiecontracten (EPC’s) heeft Nederland een ...

Lees verder »

c54 c144
Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

17-10-2016 om 15:30 uur

Eloi Burdorf: Om maar met de deur in huis te vallen: in de praktijk werken prestatiecontracten meestal niet. Ze sterven ...

Lees verder »

Reacties

Dag Albert, Inderdaad een slapende beest. We zijn in Amsterdam ook bezig geweest in het kader van de efficiency van WKO's in relatie tot de Wm. Het blijkt dat er weinig gemeenten zijn die dit aspect van de Wm serieus oppakken, omdat ze gewoonweg het geld, de kennis en zodoende niet de middelen hebben om hier actief op te gaan handhaven. Het zal dan ook echt moeten komen van de gebouweigenaar om actief met energiebesparing aan de slag te gaan.

Rotterdam, 8 februari 2014. Kopie van een deel van uw tekst: Eind januari 2014 heeft ECN de grootschalige studie 'Verbetering referentiebeeld utiliteitssector' gepubliceerd, waarin ondermeer een inschatting wordt gemaakt van het besparingspotentieel in de bestaande utiliteitsbouw als gevolg van de Wet Milieubeheer. En deze blijken fors te zijn! Maar eerst iets over de Wet Milieubeheer zelf. De kans is namelijk groot dat u nog nooit van deze wetgeving heeft gehoord. Dat is niet vreemd want de Wet Milieubeheer wordt maar mondjesmaat gehandhaafd. (Het bevoegd gezag voor deze wet zijn de gemeenten.) Door het ontbreken van adequate handhaving is voor velen deze wet nog volledig onbekend. Daarom noem ik hem ook vaak de slapende draak in energiebesparingsland. Ik ben ervan overtuigd dat, als het ons lukt om deze draak tot leven te wekken, grootschalige energiebesparing in de utiliteitsector onherroepelijk een feit zal zijn. 32 PJ besparen zonder nieuwe regels Hoe luidt de Wet Milieubeheer? Deze wet verplicht ondernemers die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Het ECN-rapport concludeert nu dat het besparingspotentieel in de utiliteitsbouw als gevolg van deze wet 32 PJ bedraagt. Einde kopie. Het gaat mij om: -inschatten : dit is een puur germanisme (einschätzen/einschätzung). Nederlands: schatten/ een schatting maken -energieverbruik: energie kan niet verbruikt worden; die is er gewoon en kan alleen gebruikt worden; Wet van behoud van energie. Brandstoffen, elektriciteit etc. worden verbruikt. Er zou dus moeten staan: ….. die een jaarlijks verbruik hebben van ……., of ….. die een jaarlijks energiegebruik hebben door afname van ……. met vriendelijke groet, Lert Fontein

typische ambtelijke neuzelaar, kijk door dit soort mensen komt er dus niets van de grond! het gaat niet om de text, maar om de inhoud!!

Beste Albert, Leuk artikel, en een oproep die ik van harte onderschrijf. Wekken, die draak! Al is het misschien niet letterlijk wekken.... Over handhaving Wet milieubeheer, kortweg Wm, en speciaalop energiegebied, valt veel meer te zeggen dan in een post kan. De draak slaapt niet, maar is vanaf zijn geboorte in 1993 vrij klein gehouden/gebleven. Kennelijk omdat dat velen wel beviel. Amsterdam is al sinds ergens jaren '90 bezig met serieuze handhaving van de energiepoot van de Wm en was en is niet de enige. Inmiddels volgen velen. Maar er kan beslist nog meer. Gemeenten én provincies zijn de uitvoerders van de Wm , maar geven voor handhaving opdracht aan omgevingsdiensten. Om de draak te laten werken, moeten gemeenten en provincies dus met hun omgevingsdienst afspreken wat ze voor het handhavingsgeld doen, of meer geld beschikbaar stellen als ze meer willen. Het energieakkoord helpt daarbij. Ook zijn omgevingsdiensten zelf bezig te zorgen dat ze effectiever kunnen optreden, zodat ze met evenveel inspanning meer kunnen bereiken. Maar: het begin en einde van meer handhaving is de maatschappelijke roep om hier effectief in te zijn. Daarom: dank voor deze oproep.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up