Krachtige gratis tool voor energie-efficiency projecten

Krachtige gratis tool voor energie-efficiency projecten

De softwaretool Retscreen wordt wereldwijd toegepast bij besluitvorming over duurzame energie en energiebesparingsprojecten in gebouwen. Het instrument kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de verduurzaming van gebouwen in Nederland. Daarom vind ik het belangrijk dat meer experts in Nederland kennis nemen van deze software. 

Retscreen kan onder meer worden gebruikt voor het analyseren van energieproductie, energiebesparing, kosten over de levensduur, CO2-emissiereductie, financiële haalbaarheid en risico's van verschillende typen maatregelen, waarbij het fungeert als gemeenschappelijke taal tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en financier van energie-efficiency projecten. Ook kan Retscreen worden gebruikt voor het monitoren, verifiëren en rapporteren van lopende projecten. En biedt hiermee ook ondersteuning bij het plannen, realiseren en beheren van ESCo-projecten.

Ontwikkeling en beheer van Retscreen wordt financieel mogelijk gemaakt door de Canadese overheid. Dit maakt het mogelijk dat Retscreen gratis ter beschikking wordt gesteld in maar liefst 36 talen, waaronder het Nederlands. Toch is de softwaretool nog niet breed bekend in Nederland. Dit in tegenstelling tot landen als de V.S., Canada en Frankrijk, waar de software al langere tijd op grote schaal wordt ingezet.

Bekijk de afbeelding op volledige grootte

Strijp-T en De Witte Dame

Ik vind het belangrijk dat meer experts in Nederland kennis nemen van deze software, zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als financiers van energie-efficiency projecten. Binnen het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) geef ik daarvoor trainingen over Retscreen. Dit doe ik samen met Jan van Hout van OVVIA; dit is een ESCo die met veel succes de software inzet in hun dagelijkse verduurzamingspraktijk.

Zo gebruikt het bedrijf al meerdere jaren Retscreen voor het monitoren van gebouwen die zij in beheer hebben, met name voor het signaleren van afwijkingen in de energieprestaties. Recent is OVVIA er in geslaagd, mede door de inzet van Retscreen, om twee grote projecten in Eindhoven in de wacht te slepen: de verduurzaming van het voormalige Philipsterrein Strijp-T en de verduurzaming van Rijksmonument De Witte Dame, de voormalig productiefaciliteit voor gloeilampen van Philips. Gedurende de gehele planfase tot en met de contractering van beide ESCo-projecten heeft OVVIA door middel van Retscreen de potentiële opdrachtgevers en financiers technisch en financieel inzicht kunnen geven in de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen.

Meer informatie over Retscreen en voor het gratis downloaden van de software kunt u terecht op de officiële site van de tool. De eerstvolgende training vindt plaats op 25 november, meer informatie hierover vindt u op de officiële website van het IVVD.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21 mei om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

‘Een ander, vernieuwend geluid’

‘Een ander, vernieuwend geluid’

11-04-2018 om 11:00 uur
timer 4 min

Ambitieuze doelstellingen om een energie neutrale, circulaire en aardgasloze omgeving te realiseren zwerven aan ...

Lees verder »

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond schoolgebouw' 

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond ...

08-03-2018 om 13:00 uur
timer 7 min

De doordecentralisatie van het onderhoud van schoolgebouwen heeft gezorgd voor een perverse prikkel, een split ...

Lees verder »

'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

26-01-2018 om 13:00 uur

De Nederlandse overheid wil met verplichtingen zoals de EED Audits, Wet Milieubeheer, en de energielabel C-verplichting ...

Lees verder »

Ambities realiseren met een ESCo

Ambities realiseren met een ESCo

02-08-2017 om 11:00 uur

Bij de inzet van Energy Service Company’s (ESCo) wordt de energievoorziening inclusief het onderhoud en het ...

Lees verder »

Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

07-06-2017 om 15:30 uur

Decathlon heeft als internationale doelstelling om de CO2-uitstoot in haar panden drastisch te verlagen. In Nederland ...

Lees verder »

Tool om gebouw te verduurzamen

Tool om gebouw te verduurzamen

19-05-2017 om 11:00 uur

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren,  die hun gebouw willen verduurzamen. Deze ...

Lees verder »

‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling EPC’s’

‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling ...

28-03-2017 om 11:00 uur

Voor een opschaling en versnelling van de markt voor energieprestatiecontracten (EPC’s) heeft Nederland een ...

Lees verder »

Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

17-10-2016 om 15:30 uur

Eloi Burdorf: Om maar met de deur in huis te vallen: in de praktijk werken prestatiecontracten meestal niet. Ze sterven ...

Lees verder »

Hulp voor gemeenten bij verduurzamen vastgoed

Hulp voor gemeenten bij verduurzamen vastgoed

10-10-2016 om 15:30 uur

Om gemeenten te helpen bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed introduceert de Rijksdienst voor Ondernemend ...

Lees verder »

ESCO-deskundige Bleyl spreekt op Gemeentelijke Vastgoeddag

ESCO-deskundige Bleyl spreekt op Gemeentelijke ...

19-09-2016 om 13:00 uur

Komende 4 oktober is Jan Bleyl gastspreker op de Gemeentelijke Vastgoeddag op Nyenrode, Breukelen. Als expert op ...

Lees verder »

Nieuwe stap in garanderen energieprestaties

Nieuwe stap in garanderen energieprestaties

26-08-2016 om 11:00 uur

Door geavanceerde simulatiemodellen te koppelen aan monitoringssoftware heeft adviesbureau DWA een belangrijke ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up