Relaties in plaats van prestaties

Relaties in plaats van prestaties

De huidige trend is dat in toenemende mate (energie)prestatie-eisen worden voorgeschreven in contracten. Dit om te borgen dat de contractant niet alleen garant staat voor het leveren van de apparatuur, maar ook voor de bijbehorende prestaties. Er worden heel wat letters geschreven om dit goed en eenduidig te beschrijven. 

Wij zijn daar ook nadrukkelijk voorstander van en hebben hier inmiddels meerdere jaren ervaring mee. Uit evaluatie van deze projecten blijkt echter dat lang niet iedere realisatie van een gebouw met prestatie-eisen een succes is. Sommige verlopen wel goed, maar andere, vergelijkbare projecten gaan stroef en zorgen voor oeverloze discussies over wiens “fout” het is dat prestaties niet worden gehaald.

Daarnaast zijn er nog de projecten waar geen prestatie-eisen worden gesteld, maar waar uit de monitoring blijkt dat alles prima presteert en functioneert. Het cruciale verschil is niet de prestatie, maar de relatie. Bijna zonder uitzondering is bij een succesvol project sprake van betrokkenheid en langetermijnrelaties.

Zwaarwegende rol voor verbondenheid

Het blijkt dat bij een succesvol project de opdrachtgever en opdrachtnemer niet alleen aan elkaar vast zitten door een (tijdelijk) contract, maar ook door regio, netwerk of overtuiging (moreel) voor lange tijd aan elkaar verbonden zijn. De voorwaarde is het juiste evenwicht tussen langdurige formele en informele betrokkenheid.

De voorwaarde voor duurzame installaties zijn duurzame relaties'

Ronald Schilt, Merosch

Deze verbondenheid zou eigenlijk in aanbestedingen een zwaarwegende rol moeten spelen. Maar daar zit nu juist het probleem. Je mag, zeker als publieke partij, namelijk niet of nauwelijks sturen op relaties, regio of tevredenheid uit het verleden. De basisprincipes van het aanbestedingsbeleid vrijheid, gelijkheid en transparantie zijn nu vertaald naar onpersoonlijke en nodeloos complexe matrixjes die niet tot zelden leiden tot een juiste aanbesteding, echter de selectie van de ‘verkeerde’ partij.

Aanbestedingsrichtlijnen grondig herzien

Dat is een beetje in de categorie ‘operatie geslaagd, patiënt overleden’. Uiteraard moet worden voorkomen dat wordt aanbesteed op basis van vriendjespolitiek en we vervallen in de dagen van weleer met verrekening van ‘pepernoten’. Toch doe ik mijn klemmende oproep om aanbestedingsrichtlijnen grondig te herzien en oog te hebben voor de duurzame betrokkenheid van partijen. Want; de voorwaarde voor duurzame installaties zijn duurzame relaties. Nu wordt er teveel kwaliteit geofferd op het altaar van de zogenaamde objectieve aanbestedingsregels. Aanbestedingsregels zijn goed, maar iets meer vertrouwen is beter.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (3)

Speelruimte in bouwprojecten (3)

10 jun om 11:01 uur
timer 7 min

Wat je ook in een contract vastlegt, bespreek aan het begin duidelijk elkaars verwachtingen. Wat wordt er precies ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
‘Honderd procent circulair door grenzen tussen organisaties weg te halen’

‘Honderd procent circulair door grenzen ...

26 mei om 13:01 uur
timer 6 min

Circulariteit toepassen in een project doe je vooral samen in een keten. Er liggen dan tal van kansen voor het ...

Lees verder »

c223 c283
Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor bouweconomische vraagstukken'

Whitepaper: 'Naar een integrale oplossing voor ...

De groeiende inzet op duurzaamheid en circulariteit brengt complexe financiële vraagstukken met zich ...
c21 c225 c283
Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

Wat zijn jouw vragen over het Bouwteam DG 2020?

19 mei om 10:25 uur
timer 1 min

Een jaar geleden werd de nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 gelanceerd. Een sterk staaltje van individuele ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Antea Group en Significant gaan vaker samen optrekken

Antea Group en Significant gaan vaker samen ...

19 mei om 10:01 uur
timer 1 min

Antea Group en Significant zijn een samenwerking aangegaan op het terrein van duurzaam inkopen en aanbesteden. ...

Lees verder »

c21 c136 c225 c261 c283
Wie wint de DigiDare Award 2021?

Wie wint de DigiDare Award 2021?

16 apr om 14:01 uur
timer 1 min

Ben jij ook bezig met het versnellen van digitaal werken in de bouw- en technieksector? Doe dan mee met de prijsvraag ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Speelruimte in bouwprojecten (2)

Speelruimte in bouwprojecten (2)

13 apr om 13:01 uur
timer 6 min

In een contract kun je van alles vastleggen, maar het vergt veel meer zaken om goed met elkaar samen te werken ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor de toekomst

Nieuw perspectief: samenwerkingspatronen voor ...

29 mrt om 13:01 uur
timer 6 min

Corona heeft ons een nieuw perspectief op samenwerken gebracht. Wat zijn vanuit de opgebouwde ervaringen van het ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c283
Volledig fysieke MBA in Sustainable Leadership

Volledig fysieke MBA in Sustainable Leadership

25 mrt om 15:01 uur
timer 2 min

De Business School Nederland (BSN) start een tweejarige opleiding MBA in Sustainable Leadership. Deze opleiding ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Advies: kies voor selectieve toepassing DBFM-contract

Advies: kies voor selectieve toepassing DBFM-contract

15 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

Vijftien jaar ervaring met Design en Construct (D&C) of Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) contracten is ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c283
Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

23 feb om 10:01 uur
timer 1 min

Ondanks het doordacht ontwerpen van toekomstbestendige gebouwen zijn er toch gebouwen die binnen tien jaar aan ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Borging en monitoring van MVI

Borging en monitoring van MVI

22 feb om 10:01 uur
timer 5 min

Tijdens het grote, recent gehouden MVI-congres was er veel aandacht voor het blijvend borgen van Maatschappelijk ...

Lees verder »

Reacties

Ik ben het volstrekt met Ronald Schilt eens. Uitdaging is hoe je in de aanbestedingsrichtlijn de duurzame relatie transparant kan opnemen, maar ook hoe je toch altijd opening houdt voor "nieuwkomers" die zich willen waarmaken!

Goed artikel, erg herkenbaar. Het business model van ons draait rondom het waarmaken van prestaties. Als er geen perspectief is voor een gezamenlijke ambitie en duurzame samenwerking en de uitvragende partij dit niet expliciet uitdraagt, haken wij al snel af. Helaas komt dit nog in bijna 75% van de gevallen voor en is de uitvraag ingericht door alle risico's bij de opdrachtnemer neer te leggen. Daar gaan grote partijen intussen bijna aan failiet. Liever spreken we dan ook van samenwerkingscontracten met een prestatiecomponent.

Het is mijns inziens geen of-of maar en-en. Goede relaties zonder prestaties leiden niet tot resultaat. Het gaat om het evenwicht tussen beide, en ik ben met Ronald eens dat die nu vaak scheef ligt.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up