Relaties in plaats van prestaties

Relaties in plaats van prestaties

De huidige trend is dat in toenemende mate (energie)prestatie-eisen worden voorgeschreven in contracten. Dit om te borgen dat de contractant niet alleen garant staat voor het leveren van de apparatuur, maar ook voor de bijbehorende prestaties. Er worden heel wat letters geschreven om dit goed en eenduidig te beschrijven. 

Wij zijn daar ook nadrukkelijk voorstander van en hebben hier inmiddels meerdere jaren ervaring mee. Uit evaluatie van deze projecten blijkt echter dat lang niet iedere realisatie van een gebouw met prestatie-eisen een succes is. Sommige verlopen wel goed, maar andere, vergelijkbare projecten gaan stroef en zorgen voor oeverloze discussies over wiens “fout” het is dat prestaties niet worden gehaald.

Daarnaast zijn er nog de projecten waar geen prestatie-eisen worden gesteld, maar waar uit de monitoring blijkt dat alles prima presteert en functioneert. Het cruciale verschil is niet de prestatie, maar de relatie. Bijna zonder uitzondering is bij een succesvol project sprake van betrokkenheid en langetermijnrelaties.

Zwaarwegende rol voor verbondenheid

Het blijkt dat bij een succesvol project de opdrachtgever en opdrachtnemer niet alleen aan elkaar vast zitten door een (tijdelijk) contract, maar ook door regio, netwerk of overtuiging (moreel) voor lange tijd aan elkaar verbonden zijn. De voorwaarde is het juiste evenwicht tussen langdurige formele en informele betrokkenheid.

De voorwaarde voor duurzame installaties zijn duurzame relaties'

Ronald Schilt, Merosch

Deze verbondenheid zou eigenlijk in aanbestedingen een zwaarwegende rol moeten spelen. Maar daar zit nu juist het probleem. Je mag, zeker als publieke partij, namelijk niet of nauwelijks sturen op relaties, regio of tevredenheid uit het verleden. De basisprincipes van het aanbestedingsbeleid vrijheid, gelijkheid en transparantie zijn nu vertaald naar onpersoonlijke en nodeloos complexe matrixjes die niet tot zelden leiden tot een juiste aanbesteding, echter de selectie van de ‘verkeerde’ partij.

Aanbestedingsrichtlijnen grondig herzien

Dat is een beetje in de categorie ‘operatie geslaagd, patiënt overleden’. Uiteraard moet worden voorkomen dat wordt aanbesteed op basis van vriendjespolitiek en we vervallen in de dagen van weleer met verrekening van ‘pepernoten’. Toch doe ik mijn klemmende oproep om aanbestedingsrichtlijnen grondig te herzien en oog te hebben voor de duurzame betrokkenheid van partijen. Want; de voorwaarde voor duurzame installaties zijn duurzame relaties. Nu wordt er teveel kwaliteit geofferd op het altaar van de zogenaamde objectieve aanbestedingsregels. Aanbestedingsregels zijn goed, maar iets meer vertrouwen is beter.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c140 c185 c225 c283
Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Het adviesbureau Alba Concepts publiceerde afgelopen week een kennisdocument over circulair aanbesteden. Deze whitepaper is erg interessant voor opdrachtgevers ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel veranderen’

‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel ...

De lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 heeft niet alleen nationaal veel aandacht getrokken. Ook internationaal timmert het model aan ...

Lees verder

c21 c225 c283
Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Wat zijn de ingrediënten voor een inkoopproces waarbij het streven is om doelen en ambities in de GWW-sector op een hoger niveau te behalen? Dat onderwerp ...

Lees verder

c21 c225 c283
Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge pieken samenwerking

Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge ...

Het was een opmerkelijke bijeenkomst, half januari in Deventer. Hoe beslecht je een langdurige samenwerking, van meer dan tien jaar, waarin de partijen het door ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

Als aan de kant van opdrachtgevers de inhoudelijke kennis ontbreekt, wat moeten hoofdaannemers dan meebrengen om projecten tot een goed einde te brengen? En wat ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Het geïntegreerde contract is nog lang niet afgeschreven’

‘Het geïntegreerde contract is nog ...

Hebben geïntegreerde contracten nog bestaansrecht in een aannemers-markt? “Meer dan ooit”, vinden Joris Vergouwen en Esteban Döll van Antea ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten van een toekomstbestendig gebouw

Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten ...

Om voor toekomstbestendige gebouwen een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing te kunnen nemen, is het van belang de levensduurkosten te berekenen. In ...

Lees verder

c21 c225 c269 c283
Samenwerking in bouw & infra fundamenteel gewijzigd

Samenwerking in bouw & infra fundamenteel ...

Het was afgelopen week exact twee jaar geleden dat een expertgroep van Duurzaam Gebouwd de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 lanceerde. Met dit document ...

Lees verder

c21 c225 c261 c283
Smart contracts in gebouwonderhoud

Smart contracts in gebouwonderhoud

In een pragmatisch verhaal over smart contracts en gebouwonderhoud, schrijft smart buildings-expert Wilfred van der Plas hoe je die contracten toepast en wat het ...

Lees verder

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, samenwerkingsgerichte werkwijze met aannemers ...

Lees verder

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let je tevens op meekoppelkansen? Samen met Hoogheemraadschap ...

Lees verder

c21 c225 c283
Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

Met de juiste voorwaarden in een bouwcontract leg je de basis voor een succesvol project. De advocaten van Bird & Bird werken vaak mee aan het opstellen van ...

Lees verder

Reacties

Ik ben het volstrekt met Ronald Schilt eens. Uitdaging is hoe je in de aanbestedingsrichtlijn de duurzame relatie transparant kan opnemen, maar ook hoe je toch altijd opening houdt voor "nieuwkomers" die zich willen waarmaken!

Goed artikel, erg herkenbaar. Het business model van ons draait rondom het waarmaken van prestaties. Als er geen perspectief is voor een gezamenlijke ambitie en duurzame samenwerking en de uitvragende partij dit niet expliciet uitdraagt, haken wij al snel af. Helaas komt dit nog in bijna 75% van de gevallen voor en is de uitvraag ingericht door alle risico's bij de opdrachtnemer neer te leggen. Daar gaan grote partijen intussen bijna aan failiet. Liever spreken we dan ook van samenwerkingscontracten met een prestatiecomponent.

Het is mijns inziens geen of-of maar en-en. Goede relaties zonder prestaties leiden niet tot resultaat. Het gaat om het evenwicht tussen beide, en ik ben met Ronald eens dat die nu vaak scheef ligt.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up