Waardebehoud of waardecreatie voor circulair bouwen?

timer4 min
Waardebehoud of waardecreatie voor circulair bouwen?

Beschermen van bestaande waarde is door CB23 in haar leidraad Meten van circulariteit als een van de drie doelen van circulair bouwen bestempeld. Voor founding father Rijkswaterstaat en voor de GWW is dit wellicht een voor de hand liggende keuze. De Nederlandse infrastructuur is immers hoogwaardig en het behouden waard. Maar hoe ligt dit voor de woning- en utiliteitssector?

De website van de circulaire bouweconomie is in korte tijd gegroeid tot een waardevolle bron voor actuele informatie en voor visies van uiteenlopende partijen op de circulaire bouweconomie. Bijvoorbeeld het officiële doel van de Transitieagenda circulaire bouweconomie, om een volledig circulaire bouweconomie in 2050 te hebben. Daarvoor heeft het zestienkoppig Transitieteam de volgende definitie vastgesteld: ‘Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten’. Oftewel: bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Om deze definitie handen en voeten te geven is recent de publicatie Circulaire gebouwen; Strategieën en praktijkvoorbeelden op deze site als download verschenen. Naast waardevolle theoretische inzichten en een keur aan praktijkvoorbeelden wordt ook het onderwerp waardecreatie en verdienmodellen nader belicht. Waardeontwikkeling is veel breder dan waardebehoud en ontpopt zich als een inspirerende driver bij de realisatie van een circulaire bouweconomie.
Mieke Oostra, lector Nieuwe Energie in de Stad aan Hogeschool Utrecht en medeauteur van de publicatie: “Bij circulair bouwen gaat het veelal over techniek: circulair ontwerpen en circulaire materialen. Echter, om te versnellen en circulair bouwen ‘het nieuwe normaal’ te maken, is het van belang om ook te kijken naar de economische kant. Het gaat dan over economische thema’s zoals het denken in ‘Total Cost of Ownership’, het toekennen van restwaarde aan producten, de uitdagingen die gepaard gaan met hoge kosten van arbeid en meervoudige waardecreatie. Circulair bouwen creëert een nieuwe reeks van waarden die het concept extra interessant maken”.

Visiefilmpjes

Op de website van de circulaire bouweconomie zijn in korte filmpjes de visies van een twaalf leden van het transitieteam te vinden. Zij belichten de verschillende aspecten van circulariteit en ook van het aspect ‘waarde’ daarbinnen. Menno Rubbens van Cepezed/BNA, wijst op het belang om ook voor de tweede, derde en latere gebruikers gebruiker te ontwerpen. “Het streven naar zo slim mogelijk materiaalgebruik zorgt ervoor dat gebouwen steeds circulairder worden. Makkelijker te assembleren, te prefabriceren en wat je eenvoudig in elkaar kunt zetten kun je ook weer uit elkaar halen, bijvoorbeeld om opnieuw te gebruiken. Door circulariteit als uitgangspunt te nemen zorg je dat gebouwen voor de toekomst bestaansrecht hebben en hun waarde behouden.”
Maarten Schäffner, Witteveen+Bos /Koninklijke NL Ingenieurs, gaat verder in op die gebruiker: “Iemand in een rolstoel hecht grote waarde aan de toegankelijkheid van gebouwen”. Ook zegt hij dat die waarde per gebruiker of stakeholder kan verschillen. Maar Schäffner kijkt veel verder dan functionaliteit en technische staat. Hij was projectleider van de renovatie van de Croeselaan in Utrecht. “Dit is een mooie pilot waarbij de gemeente zijn nek heeft uitgestoken voor een circulair en duurzaam project. Je ziet dat in het visuele, de beleving, groen, de bomen, kunst, in de techniek en de oplossingen en in het cementloos betonnen fietspad. Hier is echt alles uit de kast gehaald om circulair te zijn. Circulariteit geeft een gebied toegevoegde waarde, een groene ziel”.
Anke Verhagen, Rabobank, wijst op de dimensie tijd. “Een materialenpaspoort zou je bij nieuwbouw altijd moeten doen. De stap van 3D-BIM naar een materialenpaspoort voor gebouwen is best klein. De vraag is vervolgens wat je dan met een materialenpaspoort gaat doen: hoe kun je ervoor zorgen dat er continu waarde uitkomt? Want ruim 50 jaar wachten tot het moment van demontage of sloop lijkt me niet echt een optie”. 

120 Jaar

Haico van Nunen, lector duurzaam renoveren aan de Hogeschool Rotterdam en adviseur bij de Bouwhulpgroep schreef voor de Transitieagenda het binnenkort te publiceren onderzoek ‘Woningcorporaties als opdrachtgever voor circulaire renovatie en nieuwbouw’. Het onderzoek is een verkenning naar de eerste circulaire stappen voor woningcorporaties en draagt als motto  ‘Doen, delen en leren’. Woningen blijken in Nederland een gemiddelde levensduur van 120 jaar te hebben. Gedurende deze lange periode veranderen de wensen van de gebruikers, is er sprake van meerdere gebruikers, terwijl de woning en de onderdelen daarvan waarde verliezenOnderhoud, vervanging en renovatie moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de woning zo nauw mogelijk aansluit bij de kwaliteitswensen van de gebruiker.

Waardebehoud of waardecreatie voor circulair bouwen?

Zie hier de uitdaging voor de circulaire bouweconomie: hoe is deze kwaliteit op betaalbare wijze te leveren tegen een minimale belasting van het milieu? Geen wonder dat ontwikkelaars, ontwerpers, exploitanten en met hen tal van andere partijen volop geïnteresseerd zijn en willen bijdragen aan de waardecreatie ten behoeve van de circulaire bouweconomie. Hoe zie jij deze uitdaging? Daar ben ik benieuwd naar. Reageer met het formulier onder dit bericht!

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c244
Cirkelstad: op weg naar het nieuwe normaal

Cirkelstad: op weg naar het nieuwe normaal

Gisteren om 09:00 uur
timer 7 min

Deventer is sinds begin oktober de nieuwste loot aan de stam van Cirkelstad. Wat kan deze coöperatie volgens ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Eerste sprekers bekend voor Building Holland Digital eind oktober

Eerste sprekers bekend voor Building Holland ...

12 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Op 27, 28 en 29 oktober 2020 stond Building Holland gepland, maar dit fysieke event is vanwege covid-19 verplaatst ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c265
Inspiratiepaviljoen Zwolle bestaat voor 90% uit gerecycled materiaal

Inspiratiepaviljoen Zwolle bestaat voor 90% ...

9 okt om 11:00 uur
timer 5 min

Een nieuw gebouw dat voor 90% uit eerder gebruikt materiaal bestaat. Voor zover bekend zijn er weinig panden in ...

Lees verder »

c21 c225 c244
De parel van het Vondelpark

De parel van het Vondelpark

7 okt om 15:00 uur
timer 5 min

Het circulaire gedachtegoed duikt de laatste jaren vaak op in project en ambitie, maar een integraal circulair ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Cirkelstad Deventer maakt een vuist

Cirkelstad Deventer maakt een vuist

7 okt om 13:01 uur
timer 2 min

Ook Deventer kent nu een platform dat de circulariteit in de stad een impuls gaat geven. Voor een brede waaier ...

Lees verder »

c21 c153 c225 c244
Verbetering LCA-berekening nodig voor transitie naar circulaire economie

Verbetering LCA-berekening nodig voor transitie ...

6 okt om 15:00 uur
timer 6 min

Bij duurzaam en circulair bouwen spelen de milieukosten van bouwmaterialen een cruciale rol. De berekening van ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c244
Stook versus houtbouw

Stook versus houtbouw

5 okt om 16:00 uur
timer 6 min

In juni kwam het dringende advies van de Sociaal Economische Raad (SER) om de 11,4 miljard euro subsidie voor ...

Lees verder »

c21 c141 c225 c244 c249 c267
Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

Wat is de restwaarde van een circulaire weg?

5 okt om 13:01 uur
timer 4 min

Hoe kunnen opdrachtgevers en -nemers samen aanleg, beheer én sloop van wegen slimmer aanpakken? En leidt ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c244 c249
Online marktconsultatie grootschalige revitalisering van kazernes

Online marktconsultatie grootschalige revitalisering ...

5 okt om 11:40 uur
timer 2 min

Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie organiseren op vrijdag 9 oktober een online marktconsultatie over de revitalisering ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c249
Europese Procura+ Award voor aanbestedingstraject circulair kantoorgebouw

Europese Procura+ Award voor aanbestedingstraject ...

2 okt om 13:01 uur
timer 3 min

Kamp C, het Belgische Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, heeft met het project ’t ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Hybride constructies: de toekomst van circulair ontwerpen en bouwen?

Hybride constructies: de toekomst van circulair ...

1 okt om 15:30 uur

Circulair ontwerpen en bouwen in hout is nog nooit zo populair geweest. In de utiliteit zien we voorbeelden van ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Circulariteit centraal op RVO stage op Verbindingsfestival

Circulariteit centraal op RVO stage op Verbindingsfestival

16 sep om 06:30 uur

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zorgt voor een inhoudelijk programma op de RVO Stage tijdens het Verbindingsfestival ...

Lees verder »

Reacties

Bijzonder dit stuk te lezen over waardeverloop van vastgoed en hoe dit de circulaire beweging kan vertragen of versnellen. Vanuit mijn achtergrond in duurzaam/maatschappelijk verantwoord en circulair bouwen, inkopen en opdrachtgeverschap en nieuw opgedane kennis van transities (Drift) schrijf ik momenteel thematische blogs over Duurzaam bouwen in transitie. Wat maakt dat de duurzame doorbraak in de bouw is uitgebleven in al die jaren van experimenteren en hoe kunnen we daarvan leren? Mijn meest recente blog schreef ik over de Value Gap in de bouw, als mogelijke verklaring. De grafiek die in het bericht hierboven zie staan, heb ik daar uit de losse pols geschetst. Bijzonder om te zien dat ik hier niet alleen in sta. Wat wellicht interessant is als reactie, is mijn theorie over de rol die waardering van grondstoffen, in plaats van of naast waardering van vastgoedobjecten, kan spelen om deze Gap te overbruggen. Hier vindt u de blog: https://grootperspectiefenimpact.nl/2020/10/03/waardering-van-vast-versus-losgoed/ Het is mijn bedoeling om via een andere discours bij te dragen aan de versnelling van de benodigde transities in de bouw. Hopelijk kan deze blog hieraan bijdragen.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up