Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

timer36 min
Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

In Nederland zijn meer dan 150 merken warmtepompen te koop en voor meer dan 6.000 types ligt een ISDE-subsidie klaar. Bepaal dan maar eens welke warmtepomp het beste bij jouw situatie past. In dit artikel delen experts van Energy Bridge hun kennis en ervaring, opgedaan bij het verduurzamen van bestaande wooncomplexen en kantoren met een collectieve installatie. Wat wordt de optimale warmtepomp-oplossing voor jouw gebouw?

Door de hoge energiekosten ontstaat er bij bewoners en gebouweigenaren steeds meer interesse in warmtepompen. Waar je het aantal leveranciers van cv-ketels op één hand kunt tellen, is het met meer dan 150 merken warmtepompen vaak onduidelijk welke warmtepomp het beste is. Hoe bepaal je als gebouweigenaar welke warmtepomp bij jouw situatie past? En levert deze warmtepomp ook het hoogste financiële en energetische rendement?

Keuze warmtepomp = bronkeuze

Het basisprincipe van een warmtepomp is dat deze warmte onttrekt aan de omgeving, die daardoor afkoelt. De warmte wordt vervolgens afgeleverd aan het gebouw, dat dan dus opwarmt. Eigenlijk wordt de warmte letterlijk verplaatst, ofwel verpompt. De omgeving dient dus als bron voor de warmtepomp en dit is doorgaans de buitenlucht of de bodem, maar kan ook restwarmte of oppervlaktewater zijn.

De omgeving is dus als eerste bepalend voor het type warmtepomp dat toegepast kan worden. Vervolgens zijn de gebouweigenschappen van belang. Staat het ketelhuis op het dak van een hoog complex? Dan zien we dat een lucht/water warmtepomp met weinig geluiddempende maatregelen goed is toe te passen. Is het complex laag met een groot dakoppervlak en staan er veel gebouwen omheen? Dan is een geluidsarme oplossing met PVT-panelen (panelen voor zonnestroom én zonnewarmte) of een bodemenergiesysteem mogelijk een betere keuze.

Vastgoedstrategie bepaalt de oplossing

Sta je voor de vervanging van de huidige blokverwarming in je wooncomplex of koelmachine in het kantoor? Of wil je ook direct met bouwkundige maatregelen aan de slag gaan om eerst de warmtevraag te beperken? Deze strategische keuzes bepalen de toekomstige warmte- en/of koudevraag. 

Bij een vervangingsmoment geeft het huidige gasverbruik van een bestaand wooncomplex of kantoor de jaarlijkse warmtevraag aan. Dit is een goede basis om het benodigde warmtepompvermogen vast te stellen. De aanvoertemperatuur van de warmtepomp is essentieel. Dient deze ‘hoogtemperatuur’ te blijven of kan deze worden verlaagd? Denk hierbij aan het inrichten van een stooklijn, waarbij de aanvoertemperatuur die de warmtepomp produceert, afhangt van de fluctuaties van de buitentemperatuur

Staan isolerende maatregelen in de nabije planning of worden de radiatoren vervangen? Dan kan de stooklijn – door een lagere aanvoertemperatuur – omlaag gaan, zodat het rendement van het systeem omhoog gaat. Er kunnen zelfs andere warmtepompen toegepast worden. Sommige warmtepompen hebben de eigenschap dat ze zowel verwarmen als koelen. Wanneer er op dit moment al een mogelijkheid is om in het complex te koelen, of indien hier met het oog op de toekomst op geanticipeerd wordt, is het verstandig om een warmtepomp te kiezen die de optie tot koelen al heeft.

Garantie juiste keuze

Het gebouw en je vastgoedstrategie zijn dus essentieel voor de juiste keuzes van de warmtepomp. Door deze uitgangspunten zo goed mogelijk in beeld te hebben, geeft het ons de mogelijkheid om langjarige garanties aan te bieden op zowel comfort als de efficiëntie van het systeem. Zo ben je ervan verzekerd dat het verwachte rendement ook daadwerkelijk wordt gehaald.

Tekst: Jan-Maarten Elias, Klaasjan van der Maas en Jelle Fokkema, verduurzamers bij Energy Bridge
Beeld: Energy Bridge

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c225 c237 c265
Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator ...

Om binnen de 1,5 graad opwarming van de Aarde te blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 55% minder CO2-uitstoten ten ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265
Samen tegen materiaalobesitas

Samen tegen materiaalobesitas

“Stop met massief bouwen, tenzij het echt niet anders kan.” Die oproep doet Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, aan opdrachtgevers, architecten, ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243 c265
Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero emission’

Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero ...

Er verschenen de laatste tijd berichten waarin sprake is van een label A-verplichting voor utiliteitsbouw vanaf 2030, maar dat klopt niet. Wat moet er in 2030 wél ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings ...

Lees verder

c21 c225 c265
Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor ...

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c21 c40 c225 c265
Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming verpakkingen

Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming ...

Het verduurzamen van verpakkingen speelt een belangrijke rol, onder andere in het kader van minimaliseren van afval. Itho Daalderop meldt dat ze vernieuwde en plasticvrije ...

Lees verder

c21 c225 c237 c265
Energieterugwinningsproject zet restwarmte om naar duurzame energie

Energieterugwinningsproject zet restwarmte om ...

JOA Air Solutions uit Delft start maart 2024 met een energieterugwinningproject dat restwarmte omzet naar duurzame energie. Om dit te bereiken wordt een Hot Water ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c26 c40 c265
48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

Woonstichting Stek en Van Wijnen tekenden een overeenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Noordwijk. Het gebouw is onderdeel van gebiedsontwikkeling ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up