Energieneutraal pand met houten draagconstructie in Den Helder

timer4 min
Energieneutraal pand met houten draagconstructie in Den Helder

Probedrijven bouwt een nieuw pand aan de Pastoor Koopmanweg in Den Helder. De bouworganisatievorm is een UAV-GC-contract en het pand levert meer energie op dan het gebruikt. De houten draagconstructie zorgt voor een verlaging van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

In een artikel op de website van HEVO, dat eerder op de website van Probedrijven verscheen, blijkt dat hier een heel proces aan voorafgaat. Want zijn wensen die je in een aanbesteding onderbrengt wel haalbaar? “Voordat je zo’n project in de markt zet, moet je een goede vertaling maken van wat je nu precies voor gebouw wilt”, geeft directeur Marcel Schep van Probezorgt aan, namens Probedrijven projectleider van de nieuwbouw. “Past het bij onze medewerkers? Voldoet het aan onze ambitie, normen en waarden? Beantwoordt het de wensen van de gemeenten?”

Procesbegeleiding

Probedrijven ging op zoek naar een partij die het bouwproces kan begeleiden. Via Cedris, de branchevereniging voor organisaties die werken aan een inclusieve arbeidsmarkt, kwam ze in contact met HEVO, een bureau voor advies- en bouwmanagement. Willem Adriaanssen is procesmanager, adviseur en partner bij HEVO: “Ik houd me bezig met huisvestings­advies: wat heeft een organisatie technisch, functioneel en ruimtelijk nodig? Bij de keuze van een pand moet je rekening houden met een langetermijnperspectief, omdat het echt goed bij je moet passen, voor vele jaren. Daarnaast focus ik op het vormgeven van processen, zoals het organiseren van bouwtrajecten, waarbij Europese aanbestedingen vaak een integraal onderdeel vormen.”

Hij vertelt verder over de specialisatie van HEVO in vastgoed met maatschappelijke functies: “Toen we in de jaren zeventig werden opgericht, waren sociale werkbedrijven onze eerste doelgroep - die kwamen op dat moment net op. Eigenlijk richten we ons vijftig jaar later nog steeds op die groep. We werken niet voor anonieme gebruikers, maar voor organisaties waar ménsen werken en die wij graag goed willen huisvesten. Bij sociale werkbedrijven werken mensen die wat kwetsbaarder zijn, dus daar moet je rekening mee houden. Daarnaast heb je er meer dan bij andere bedrijven te maken met politieke besluiten.”

Hoge ambities

Probedrijven en HEVO gingen in september 2022 aan de slag met het opstellen van het Programma van Eisen (PvE). Willem vertelt: “Technisch lagen de ambities heel hoog, vooral op het gebied van energie en duurzaamheid inclusief circulariteit. Want als je een duurzaam pand maakt, moet het in eerste instantie ook duurzaam zijn voor de mensen die erin verblijven.” Denk bijvoorbeeld aan een fijn en gezond binnenklimaat. “Dat is een lastige balans in grote productieruimten: sommige mensen zijn lichamelijk heel actief aan het werk, dus die verbranden veel energie en produceren veel warmte. Maar anderen doen fijnmazig productiewerk, waarbij ze stilzitten. Dit is ondervangen door een duidelijke beschrijving te maken van het gewenste binnenklimaat, gekoppeld aan het uitgangspunt voor het aantal mensen per ruimte, waarbij er de mogelijkheid is om te sturen op de exacte klimaatcondities.”

Geïntegreerde contracten

Toen de eisen en budget passend waren, werd gekeken naar de regels waar een aanbesteding aan moet voldoen. Hoe doe je dat en zorg je dat je zoveel mogelijk ambities realiseert? Willem: “We zijn uitgekomen op een bouworganisatievorm waarbij we het ontwerp en de bouw in één aanbesteding hebben samengevoegd, volgens een UAV-GC-contract. Daarbij wilden we niet meegaan in een race naar bodemaanbiedingen om het maar zo goedkoop mogelijk voor elkaar te krijgen. We hebben het omgedraaid en gezegd: ‘Beste markt, dit is ons budget, hiervoor willen we het beste gebouw in de door ons beschreven termen van uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid’. Daarbij hebben we ook aangegeven dat we graag verrast worden met wat er nog meer mogelijk is.”

Vermindering CO2-uitstoot

Ook de beoordeling van de inschrijvingen op een aanbesteding zijn aan allerlei Europese regels gebonden. Om hierbij te helpen stelde HEVO de selectie- en gunningsleidraden op en nam zitting in de beoordelingscommissie. Vier organisaties presenteerden hun plannen om mee te dingen naar de opdracht. Het hele proces verliep razendsnel. In juli 2023 was de winnaar van de aanbesteding bekend. Deze partij, een samenwerking tussen KJK Architecten, bouwbedrijf L. v.d. Wal en Zn BV en Embad, biedt een energieneutraal en circulair gebouw aan. Er is aandacht voor een hoge isolatiewaarde, en een groot aantal zonnepanelen zorgt dat het gebouw meer energie oplevert dan het verbruikt. En door de houten draagconstructie is er een lagere uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Drystacking

Een verrassing was het voorstel om drystacking toe te passen, oftewel ‘droog’ metselen met een soort ‘legostenen’. Voordeel is dat hierbij geen cement nodig is en is hergebruik mogelijk. Marcel over deze bouwmethodiek: “We zagen meteen een gelegenheid om een nieuw soort werk te ontwikkelen.” Over de samenwerking met HEVO geeft hij aan dat de opdracht niet alleen snel maar ook gedegen werd aanbesteed: “Om tot zo’n proces te komen is het belangrijk om samen te werken met een partij die begrijpt waar Probedrijven voor staat. Dat heeft HEVO uitstekend begrepen, wat tot deze succesvolle samenwerking heeft geleid. We besloten om HEVO ook het totale bouwproces te laten begeleiden.”

Bron beeld: HEVO

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c26 c243 c265
Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings ...

Lees verder

c21 c225 c265
Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor ...

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

c21 c40 c225 c265
Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming verpakkingen

Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming ...

Het verduurzamen van verpakkingen speelt een belangrijke rol, onder andere in het kader van minimaliseren van afval. Itho Daalderop meldt dat ze vernieuwde en plasticvrije ...

Lees verder

c21 c225 c237 c265
Energieterugwinningsproject zet restwarmte om naar duurzame energie

Energieterugwinningsproject zet restwarmte om ...

JOA Air Solutions uit Delft start maart 2024 met een energieterugwinningproject dat restwarmte omzet naar duurzame energie. Om dit te bereiken wordt een Hot Water ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c26 c40 c265
48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

48 duurzame sociale huurappartementen in Noordwijk

Woonstichting Stek en Van Wijnen tekenden een overeenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Noordwijk. Het gebouw is onderdeel van gebiedsontwikkeling ...

Lees verder

c21 c26 c41 c260 c265
Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten bouwdelen

Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten ...

Het nieuwe onderkomen van fusiegemeente West Betuwe zet in op biobased materialen en transformatie. Het ontwerp van de architectuur en het interieur komt van cepezed ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Met Skills maken vakmensen zich alle kennis eigen die nodig is voor ontwerp, installatie of onderhoud van warmtepompsystemen. Alklima / Mitsubishi Electric biedt ...

Lees verder

c21 c140 c225 c243 c265
Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam in één dag’

Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam ...

Op 11 april aanstaande is het tijd voor alweer de zeventiende editie van het Green Buildings Event, met als thema ‘Duurzaam in één dag’. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up