De EPV en de Renovatieversneller: een gouden combinatie

timer5 min
De EPV en de Renovatieversneller: een gouden combinatie

Op 29 juni aanstaande is het zover. Dan opent de regeling Renovatieversneller. Noodzakelijk, want de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad stagneert. De overheid heeft ingezien dat de prijs van renovaties met een flinke besparingsambitie een forse belemmering vormen voor corporaties om in hun bestaande plannen voor renovatie een flinke CO2-emissiereductie te halen.

Met de renovatieversneller probeert de overheid schaal te creëren, wat moet leiden tot lagere prijzen van renovatieoplossingen. De komende 4 jaar is daar €100 miljoen voor beschikbaar. De eerste tranche bevat 20 miljoen euro. Voor grondgebonden woningen bedraagt de subsidie maximaal 7.000 euro per woning, wanneer deze wordt gerenoveerd naar een warmtevraag die kleiner is dan 50 kWhth/m2.

De EPG en de Renovatieversneller: een gouden combinatie

Prijsontwikkeling van reovaties bij grote schaal. (bron: Future Factory)

De renovatieversneller

Het is de bedoeling dat corporaties met elkaar samenwerken om mandjes te maken waar aanbieders zich dan bij aansluiten. Ik heb niet veel fiducie in die werkwijze. Gelukkig zien we ook steeds meer aanbieders die met een concept de markt op gaan. Die hoeven alleen maar gekozen te worden door een corporatie, waarna juist die partijen met een landelijke dekking zorgen voor het vullen van grote manden met woningen. De kans dat de subsidie van 7.000 euro per woning wordt toegekend hangt namelijk af van een score die behaald wordt op de volgende onderdelen:

 • Omvang van het project (35%)
 • Opschalingspotentieel (20%)
 • Vernieuwing (20%)
 • Kostendaling en TCO (25%)

De kans dat je dus als corporatie een toekenning krijgt is vele malen groter wanneer wordt gekozen uit aanbod zonder daarvoor ingewikkelde aanbestedingsprocedures te volgen. Die aanbieders hoeven maar een paar corporaties aan zich te binden om schaal te creëren. Belangrijk, want onderdeel van hun propositie moet zijn dat die schaal ook daadwerkelijk leidt tot significante prijsverlaging. Dat lukt helaas niet met uw geliefde onderhoudsaannemer. Hoe graag u dat ook zou willen. Er is echter wel een plek voor regionale partijen die u normaal gesproken graag aan het werk ziet voor uw corporatie.

EPV-kansen

Er liggen meer kansen: de warmtevraag van 50 kWh/m2 zorgt er ook voor dat u gebruik kunt maken van de Energie Prestatie Vergoeding. Een regeling die het mogelijk maakt om de daadwerkelijke bespaarde energierekening in te zetten voor deze verduurzamingsopgave. De huurder gaat er dan in woonlasten niet op achteruit (vaak op voorruit is de praktijkervaring) en u creëert een extra investeringsruimte van tussen de €20K en €25K. Tel daarbij de subsidie op van de Renovatieversneller en de warmtepomp en u kunt maar zo € 30.000 van uw investering aftrekken.

Ik heb samen met het bedrijf Smart Real Estate (in nauwe samenwerking met Ortec Finance) ook wat doorrekeningen uitgevoerd om te bekijken hoe deze investering, die dus deels wordt gedekt door subsidies en EPV, scoort op financiële projectratio’s van de corporatie. We hebben een scenario ‘niks doen’ afgezet tegen renovatie naar ‘label A en naar EPV-geschikt’.

De resultaten laten zien dat de EPV-geschikte woning (aangeduid als renovatieversneller) op alle ratio’s beter scoort dan een label A. Zeker wanneer realistische prijsverlagingsscenario’s op basis van grotere aantallen worden meegenomen. 

De EPG en de Renovatieversneller: een gouden combinatie

Doorrekening businesscase 

Uitgangspunt voor de berekening is een woning van 80m2 met een basishuur van € 521. Grotere woningen komen positiever uit. In de berekeningen van de ratio’s zijn de voordelen van de eerste tien jaar onderhoudskosten niet meegenomen, dat is wel onderdeel van het aanbod van deze aanbieder.  

De uitkomsten van alle ratio’s zijn ook zonder dat voordeel gunstiger voor de oplossing die die deze aanbieder biedt. Zetten we het voordeel van schaal in dan zien we dat de IRR beleidswaarde de norm van 2,5% gaat overstijgen. Naast bovengenoemde ratio’s dient er ook gekeken te worden naar de waardeontwikkeling. Hierbij is gekeken naar de marktwaardeontwikkeling van een reguliere verbetering en de aanpak die deze aanbieder voorstaat.  

Conclusies

 • De IRR van een EPV-geschikte renovatie scoort beter dan een reguliere renovatie naar label A. De norm van 2,5% wordt gehaald bij de prijsdaling die deze aanbieder realiseert bij grotere aantallen. Wanneer de subsidie meegerekend wordt dan is dat al het geval met de basisprijsstelling.
 • Het direct rendement van een EPV-geschikte renovatie is hoger dan die van een reguliere renovatie.
 • Door de toenemende cashflow van de EPV is het rendement op de investering aanzienlijk gunstiger dan een reguliere renovatie.
 • De waardecreatie van een renovatie op het niveau van deze propositie is op alle vlakken hoger (Leegwaarde, Marktwaarde en Beleidswaarde) dan een reguliere renovatie.
 • Het voordeel van 10 jaar onderhoud, monitoring en instandhouding als onderdeel van de prijs is niet meegenomen in de berekening.
 • De doorrekening is gedaan voor relatief kleine woningen. De ratio's geven een gunstiger beeld bij grotere woningen omdat daar de EPV hoger is.

Hoe nu verder?

Een paar tips:

 1. De renovaties voor de komende 3 tot 5 jaar staan al in uw meerjarenbegroting.
 2. Wanneer daar woningen tussen zitten met een renovatiekostprijs van boven de 45.000 euro per woning dan kan een aanpak zoals hierboven beschreven al interessant zijn. Inventariseer die.
 3. Ga op zoek naar marktpartijen met kant en klare afgeprijsde proposities voor de woningtypes die uit punt 2 komen.
 4. Beoordeel of die proposities passen bij de renovatieprojecten die u in het verschiet heeft.
 5. Check of de desbetreffende aanbieders in staat zijn schaal te maken door uw project te combineren met projecten van andere corporaties in het land.
 6. Kies voor de desbetreffende projecten een aanbieder.
 7. Laat die projecten doorrekenen door Smart Real Estate / ORTEC en beoordeel de mogelijke scenario’s op de ratio’s zoals hierboven genoemd.
 8. Regel een nieuw inkoopbeleid bij uw bestuur en RvC. Passende proposities met garanties op prijsdalingen en kostenniveaus die ongekend zijn in de markt verdienen dat. 

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c267
Innovatief datacenter zorgt voor lokale bestemming restwarmte

Innovatief datacenter zorgt voor lokale bestemming ...

15 jan om 10:01 uur
timer 5 min

Op 18 januari opent de subsidieregeling Energie- en Klimaatinnovatie DEI+ 2021. Deze subsidieregeling draagt dit ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Vier nieuwe verdiepingsmodules voor opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

Vier nieuwe verdiepingsmodules voor opleiding ...

11 jan om 17:00 uur
timer 2 min

Vier kersverse verdiepingsmodules zijn toegevoegd aan de opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving. In dit artikel ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Slimme thermostaat zorgt voor besparing gas

Slimme thermostaat zorgt voor besparing gas

11 jan om 16:01 uur
timer 3 min

Hoe vaak staat er niet ergens een verwarming te draaien, terwijl de bewoners helemaal niet in een bepaalde ruimte ...

Lees verder »

c223 c243
Whitepaper toenemende elektrificatie woonhuisinstallatie vereist extra aandacht voor veiligheid

Whitepaper toenemende elektrificatie woonhuisinstallatie ...

Onze leefomgeving staat onder druk en klimaatadaptaties vergen daarom veel aanpassingen. Uit de verschillende ...
c21 c225 c243 c244 c245
Vers van de pers: Duurzaam Gebouwd Jaarplanning 2021

Vers van de pers: Duurzaam Gebouwd Jaarplanning ...

8 jan om 17:00 uur

Benieuwd naar de thema’s die we in 2021 behandelen en welke events we organiseren? Onze jaarplanning voor ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c243 c244
Webinar gebouwschil: duurzaamheidsambities halen met een toekomstbestendige schil

Webinar gebouwschil: duurzaamheidsambities halen ...

8 jan om 07:00 uur
timer 1 min

Last call! Op 21 januari besteden we tijdens een webinar aandacht aan innovaites in de gevel en belichten we de ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245 c268
Nieuw: digitaal magazine Industrialisatie

Nieuw: digitaal magazine Industrialisatie

5 jan om 14:00 uur
timer 1 min

Het is zover: je kunt het gloednieuwe digitale magazine Industrialisatie vanaf nu gratis lezen. Dat doe je ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c237 c243
2021, jaar van de waarheid voor transitievisie warmte

2021, jaar van de waarheid voor transitievisie ...

31-12-2020 om 09:01 uur
timer 2 min

Elke Nederlandse gemeente moet voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Maar wat is een transitievisie ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Najaar positief voor bedrijven in duurzame energiesector

Najaar positief voor bedrijven in duurzame energiesector

29-12-2020 om 09:01 uur
timer 3 min

Van twee op de drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector was de omzet dit najaar gelijk of zelfs ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Verbeteren ventilatie én energiebesparing scholen biedt kansen voor bouw

Verbeteren ventilatie én energiebesparing ...

28-12-2020 om 07:01 uur
timer 1 min

Op 4 januari 2021 wordt de nieuwe regeling geopend om een uitkering aan te vragen voor verbetering van de ventilatie ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c266
Groene gevel verbindt woningen met bosrijke omgeving

Groene gevel verbindt woningen met bosrijke ...

24-12-2020 om 08:01 uur
timer 1 min

De komende jaren wordt het terrein van de voormalige Mauritskazerne in Ede getransformeerd tot dé foodontmoetingsplek ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c268
Industrialisatie met Delfts blauw uit 3D-printer

Industrialisatie met Delfts blauw uit 3D-printer

22-12-2020 om 09:01 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd sluit het jaar af met het digitale magazine Industrialisatie. Daarin kansen voor nieuwe innovaties ...

Lees verder »

Reacties

29 juni publicatie is uitgesteld tot uiterlijk 13 juli. Indiening NIET op eerst-komt-eerst-maalt, maar op de beste opschaalvoordelen. Uiterlijk 2 november deadline indiening van voorstel. Besluitvorming eindbeslissing rond eind januari 2021.

29 juni publicatie is uitgesteld tot uiterlijk 13 juli. Indiening NIET op eerst-komt-eerst-maalt, maar op de beste opschaalvoordelen. Uiterlijk 2 november deadline indiening van voorstel. Besluitvorming eindbeslissing rond eind januari 2021.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up