Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

timer1 min
Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

Hoe kun je in het licht van de klimaatverandering en weersextremen komen tot een klimaatbestendig beekdal? Dat kun je zien op de ‘Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap’, die een paar dagen voor de recente watersnoodramp in Limburg, België en Duitsland onderwerp van gesprek was tijdens een webinar.

Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

In het webinar 'Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden', op vrijdag 9 juli, besprak onder andere Michelle Talsma (onderzoeker STOWA) de verschillende aspecten van de problematiek rondom droogte, de ervaringen met het aanpakken hiervan en de onderzoeken die er naar het fenomeen lopen. Ook kwam het effect van wateroverlast ter sprake, juist een paar dagen voordat enorme hoosbuien lieten zien hoe kwetsbaar rivieren- en beekdallandschappen kunnen zijn.

Praatplaat

STOWA doet onderzoek naar klimaatadaptatie en wil regionale waterbeheerders een handelingsperspectief bieden. Als onderdeel daarvan is onder meer de Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap gepubliceerd, die laat zien wat er anders kan om wateroverlast in een beekdal te beperken. Daarover vertelde Talsma dit:

Bas Worm (strategisch adviseur watersystemen, Waterschap Vechtstromen) ging tijdens het webinar in op het Kennisprogramma Lumbricus, waarin ook wordt gekeken naar de effectiviteit en samenhang tussen verschillende maatregelen die het water- en bodemsysteem klimaatrobuuster kunnen maken op hoger gelegen zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland.

Bronnen en meer info:
https://platformwow.nl/terugblikken/2021/07/terugkijken-webinar-droogte-effecten-en-adaptatie-hogere-zandgronden
https://www.stowa.nl/publicaties/praatplaat-klimaatbestendig-beekdallandschap
https://www.stowa.nl/onderwerpen/klimaatadaptatie/zoetwatertekort-droogte/stowa-droogtedossier
https://www.programmalumbricus.nl/
https://www.stowa.nl/onderwerpen/klimaatadaptatie/wateroverlast/kennisprogramma-lumbricus
https://waterberichtgeving.rws.nl/owb/droogtemonitor

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c223 c266 c277 c295
Whitepaper: Futurebuild Holland | Leefbare en gezonde wijken

Whitepaper: Futurebuild Holland | Leefbare en ...

Leefbare en gezonde wijken: de nieuwe standaard bij het omgaan met klimaatverandering De urgentie om in het ontwerp ...
c223 c244 c266 c277
Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud maakt circulair onderhoud en CO2 -impact meetbaar

Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud ...

OnderhoudNL Totaal heeft samen met W/E-adviseurs een indicator ontwikkeld waarmee de markt de onderhoudsaanpak ...
c21 c225 c263 c266 c278
Internationaal podium voor Ladder van Koeling

Internationaal podium voor Ladder van Koeling

1 feb om 10:01 uur
timer 2 min

In het voorjaar van 2021 jaar ondertekende een brede coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de ...

Lees verder »

c21 c225 c260 c266
Ruim 80 organisaties tekenen Green Deal convenant Houtbouw

Ruim 80 organisaties tekenen Green Deal convenant ...

22-10-2021 om 10:53 uur

In 2025 bouwen we één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout. ...

Lees verder »

c21 c54 c266 c277
Multifunctionele daken – flexibele oplossing voor klimaatadaptieve dakconstructies

Multifunctionele daken – flexibele oplossing ...

22-07-2021 om 08:00 uur
timer 4 min

Benno Nijenhuis: In het vakgebied van platte daken is het hebben van een goede link met ontwerp en architectuur belangrijk en soms ...

Lees verder »

c21 c225 c266 c277
Climate Adaptation Summit startschot van 10 jaar actie 

Climate Adaptation Summit startschot van 10 ...

28-01-2021 om 10:01 uur

In 27 verschillende sessies sloegen wereldleiders, ministers, wetenschappers en meer de handen ineen om kennis ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c266
Groene gevel verbindt woningen met bosrijke omgeving

Groene gevel verbindt woningen met bosrijke ...

24-12-2020 om 08:01 uur
timer 1 min

De komende jaren wordt het terrein van de voormalige Mauritskazerne in Ede getransformeerd tot dé foodontmoetingsplek ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c260 c266
Building Holland Digital: ‘Bouwsector, laat je niet meer verrassen’

Building Holland Digital: ‘Bouwsector, ...

30-10-2020 om 11:31 uur
timer 9 min

De derde en laatste dag van Building Holland Digital zit erop. Bezoekers werden meegenomen in ontwikkelingen die ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c259 c266
Meer gezondheid en liefde in tijden van woningnood

Meer gezondheid en liefde in tijden van woningnood

02-10-2020 om 07:01 uur
timer 7 min

Meer dan ooit ligt het thema ‘gezonde omgeving’ in het verlengde van de ‘gebouwde omgeving’. ...

Lees verder »

c21 c225 c263 c266
Hoe pakken corporaties de klimaatadaptatie en hittestress aan?

Hoe pakken corporaties de klimaatadaptatie en ...

24-08-2020 om 08:01 uur
timer 3 min

De zomers staan tegenwoordig bol van de warmterecords, ventileren, koelen en klimaatadaptatie. Zo krijgt 60 procent ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c243 c245 c266
Met automatiseringstechnologie de hitte uit je woning houden

Met automatiseringstechnologie de hitte uit ...

12-08-2020 om 10:00 uur
timer 1 min

Het aantal thuiswerkers is de afgelopen periode explosief gestegen en velen maakten de afgelopen week dan ook ...

Lees verder »

c21 c225 c259 c266
Zo benutten we groen optimaal voor onze leefomgeving

Zo benutten we groen optimaal voor onze leefomgeving

05-06-2020 om 15:37 uur
timer 1 min

“Onze stedelijke én landschappelijke visie over groen moet bijgesteld worden”, aldus Eduard ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up