Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

timer1 min
Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

Hoe kun je in het licht van de klimaatverandering en weersextremen komen tot een klimaatbestendig beekdal? Dat kun je zien op de ‘Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap’, die een paar dagen voor de recente watersnoodramp in Limburg, België en Duitsland onderwerp van gesprek was tijdens een webinar.

Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

In het webinar 'Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden', op vrijdag 9 juli, besprak onder andere Michelle Talsma (onderzoeker STOWA) de verschillende aspecten van de problematiek rondom droogte, de ervaringen met het aanpakken hiervan en de onderzoeken die er naar het fenomeen lopen. Ook kwam het effect van wateroverlast ter sprake, juist een paar dagen voordat enorme hoosbuien lieten zien hoe kwetsbaar rivieren- en beekdallandschappen kunnen zijn.

Praatplaat

STOWA doet onderzoek naar klimaatadaptatie en wil regionale waterbeheerders een handelingsperspectief bieden. Als onderdeel daarvan is onder meer de Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap gepubliceerd, die laat zien wat er anders kan om wateroverlast in een beekdal te beperken. Daarover vertelde Talsma dit:

Bas Worm (strategisch adviseur watersystemen, Waterschap Vechtstromen) ging tijdens het webinar in op het Kennisprogramma Lumbricus, waarin ook wordt gekeken naar de effectiviteit en samenhang tussen verschillende maatregelen die het water- en bodemsysteem klimaatrobuuster kunnen maken op hoger gelegen zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland.

Bronnen en meer info:
https://platformwow.nl/terugblikken/2021/07/terugkijken-webinar-droogte-effecten-en-adaptatie-hogere-zandgronden
https://www.stowa.nl/publicaties/praatplaat-klimaatbestendig-beekdallandschap
https://www.stowa.nl/onderwerpen/klimaatadaptatie/zoetwatertekort-droogte/stowa-droogtedossier
https://www.programmalumbricus.nl/
https://www.stowa.nl/onderwerpen/klimaatadaptatie/wateroverlast/kennisprogramma-lumbricus
https://waterberichtgeving.rws.nl/owb/droogtemonitor

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c266
Maritiem event voor duurzame bouwwereld

Maritiem event voor duurzame bouwwereld

Op vrijdag 15 september vindt de achttiende editie van de Green Buildings Regatta plaats. Wie mee wil zeilen in dit bijzondere sport- en netwerkevent van CFP Green ...

Lees verder

c21 c225 c265 c266 c276
Duurzaamheidsrapportage heeft effect op hele waardeketen

Duurzaamheidsrapportage heeft effect op hele ...

De Europese Unie gaat steeds meer bedrijven verplichten te rapporteren over duurzaamheid. De nieuwe Europese regels over de Corporate Sustainability Reporting Directive ...

Lees verder

c21 c225 c259 c266 c276
‘Water is blauw goud’ en ‘red planten van de sloop’

‘Water is blauw goud’ en ‘red ...

Natuurinclusief bouwen en de watertransitie komen langzamerhand steeds meer op stoom. Na alle noodsignalen van het klimaat en de opwarming van de aarde, wordt de ...

Lees verder

c223 c244 c266 c277
Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud maakt circulair onderhoud en CO2 -impact meetbaar

Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud ...

OnderhoudNL Totaal heeft samen met W/E-adviseurs een indicator ontwikkeld waarmee de markt de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar kan maken en kan optimaliseren ...
c21 c160 c225 c243 c244 c266
Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

Ook gezien het vele jonge publiek schoot CFP Green Buildings onlangs weer raak met de CFP Innovatiedag. Naast een reeks van bekende duurzame kwesties kwamen ook ...

Lees verder

c21 c185 c225 c266
Ontketen de waterrevolutie op je dak

Ontketen de waterrevolutie op je dak

Met de waterschapsverkiezingen in zicht bepleiten Onno Dwars en Jan Henk Tigelaar dat het uitblijven van passende wetgeving en eenduidig beleid voor groene daken ...

Lees verder

c21 c225 c261 c266
Eindhoven gaat woninggroei integraal aanpakken met 'ontwikkelperspectief'

Eindhoven gaat woninggroei integraal aanpakken ...

De integrale aanpak staat centraal in het nieuwe 'ontwikkelperspectief' van de gemeente Eindhoven. Door de bijbehorende digital twin is het een dynamisch plan, ...

Lees verder

c223 c266 c277 c295
Whitepaper: Futurebuild Holland | Leefbare en gezonde wijken

Whitepaper: Futurebuild Holland | Leefbare en ...

Leefbare en gezonde wijken: de nieuwe standaard bij het omgaan met klimaatverandering De urgentie om in het ontwerp van nieuwbouw en renovatie van gebouwen systematisch ...
c21 c225 c263 c266 c278
Internationaal podium voor Ladder van Koeling

Internationaal podium voor Ladder van Koeling

In het voorjaar van 2021 jaar ondertekende een brede coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de OSKA Intentieverklaring koeling gebouwen. Centraal ...

Lees verder

c21 c225 c260 c266
Ruim 80 organisaties tekenen Green Deal convenant Houtbouw

Ruim 80 organisaties tekenen Green Deal convenant ...

In 2025 bouwen we één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout. Dat is het streven van de Green Deal convenant Houtbouw ...

Lees verder

c21 c54 c266 c277
Multifunctionele daken – flexibele oplossing voor klimaatadaptieve dakconstructies

Multifunctionele daken – flexibele oplossing ...

Benno Nijenhuis: In het vakgebied van platte daken is het hebben van een goede link met ontwerp en architectuur belangrijk en soms zelfs noodzakelijk. Ontwikkelingen moeten namelijk ...

Lees verder

c21 c225 c266 c277
Climate Adaptation Summit startschot van 10 jaar actie 

Climate Adaptation Summit startschot van 10 ...

In 27 verschillende sessies sloegen wereldleiders, ministers, wetenschappers en meer de handen ineen om kennis te delen, actie te ondernemen en vaart te maken met ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up