Coalitieplannen isolatie sluiten goed aan bij plannen bevolking

timer3 min
Coalitieplannen isolatie sluiten goed aan bij plannen bevolking

De miljarden die het nieuwe kabinet reserveert voor de verduurzaming van Nederland komen goed van pas bij de plannen van de Nederlandse bevolking. 26% van de Nederlanders wil de woning in de komende twaalf maanden gaan verduurzamen. Daarbij vormen isolatiemaatregelen de hoofdmoot van de investeringen.

In het gisteren gepresenteerde Coalitieakkoord 2021-2025 (pdf) staat letterlijk:

We gaan ambitieus aan de slag met slim en pragmatisch beleid om onze huizen en bedrijven te verduurzamen. Huishoudens en mkb worden daarbij ontzorgd. We beginnen met isoleren: dat moet in lijn met het manifest Nationaal Isolatieprogramma (pdf; red.) sneller, slimmer en socialer dan nu. En we zetten in op duurzaam verwarmen. Daarbij kijken we goed naar de draagkracht van huishoudens, van lage- en middeninkomens én het mkb.

  • We gaan op basis van een programmatische aanpak - met een langjarig Nationaal Isolatieprogramma mét commitment en middelen tot ten minste 2030 - woningen sneller, slimmer en socialer isoleren. We benaderen mensen actief, bundelen vraag en aanbod, beginnen bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn en bieden (extra) ondersteuning aan huishoudens met een laag- en middeninkomen.
  • Met normering en positieve prikkels bevorderen we dat verhuurders huurwoningen met slechte isolatie verduurzamen. Woningen met slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd. Ook wordt het voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker gemaakt om te verduurzamen. Het Warmtefonds wordt hiervoor ingezet en het mkb krijgt er toegang toe.
  • De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame gassen kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken.
  • Op wijkniveau zetten we, waar dat kosteneffectief kan, in op de realisatie van duurzame warmtenetten. De onrendabele top van collectieve warmteprojecten zal deels worden gefinancierd uit een nationale subsidieregeling, zodat dit voor huishoudens betaalbaar blijft.
  • Er komt een bijmengverplichting voor groen gas in het gasnet.

Duurzaam Wonen

Uit een vandaag verschenen, grootschalig onderzoek naar verwarming, water- en energiebesparing, ventilatie en isolatie (bron: Duurzaam Wonen, Multiscope) blijkt dat een kwart van de Nederlanders het komend jaar naar verwachting bijna €4 miljard gaan besteden aan woningverduurzaming. Dat zou betekenen dat 2,1 miljoen woningen worden aangepakt. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Rutger de Haan, hoorde van 4.075 respondenten van 18 jaar en ouder dat men daarbij vooral mikt op isolatie.

De meest geplande investeringen zijn:

  • isolatie 12%
  • verwarming 10%
  • energiezuinige verlichting 9%

Aanpassingen op het gebied van waterbesparing (6%) en verduurzaming van de ventilatie (3%) zijn het minst gepland.

Dit zijn de concrete plannen (% van alle Nederlanders):

Coalitieplannen isolatie sluiten goed aan bij plannen bevolking

Van de geplande investeringen van € 3,9 miljard wordt veruit het meest uitgegeven aan isolatie (€ 2 miljard) en verwarming (bijna € 1,7 miljard). Bij elkaar gaat 93% van de totale bestedingen naar deze twee segmenten. De verwachte uitgaven aan waterbesparing (€ 106 miljoen), energiezuinige verlichting (€ 99 miljoen) en ventilatie (€ 75 miljoen) zijn veel lager.

Bronnen: persbericht Multiscope; Rijksoverheid
Foto boven: grasisolatie van Gramitherm (BZW Holland)

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243 c291
Energieopslag in watervoerende grondlagen

Energieopslag in watervoerende grondlagen

15 aug om 10:01 uur
timer 3 min

In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265 c291
WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

12 aug om 10:01 uur
timer 1 min

Ruim tweehonderd huishoudens in Wageningen hebben positief gereageerd op deelname aan een coöperatie die ...

Lees verder »

c185 c223 c243 c244
Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen

Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities ...

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...
c21 c225 c243
Hoe ga je om met de stijgende energiekosten?

Hoe ga je om met de stijgende energiekosten?

9 aug om 13:01 uur
timer 4 min

De energieprijzen zijn in een jaar tijd vijf keer zo hoog geworden. Niemand weet wat de toekomst brengt, maar ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261
Digitalisering energietransitie vraagt om één taal

Digitalisering energietransitie vraagt om één ...

3 aug om 13:01 uur
timer 3 min

Digitale technologie en data zijn essentieel voor de energietransitie. Maar de overheid en sectorpartijen hebben ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c295
Energienoodramp

Energienoodramp

26 jul om 16:00 uur
timer 2 min

Nog maar een jaar geleden stonden plots de straten blank in Limburg. In allerijl werden zandzakken gevuld, dijken ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Sterke toename opwek eigen energie

Sterke toename opwek eigen energie

26 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Bij bedrijven die werken met de CO2-Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Versnellen naar waterstof: wanneer zijn we H2-ready?

Versnellen naar waterstof: wanneer zijn we H2-ready?

22 jul om 13:00 uur
timer 4 min

In minder dan 30 jaar moet Nederland vol staan met aardgasvrije en energieneutrale woningen. Dat einddoel mag ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Zevende Ketenkracht event: duurzaamheid, losmaakbaarheid én natuur

Zevende Ketenkracht event: duurzaamheid, losmaakbaarheid ...

14 jul om 14:00 uur

Donderdag 30 juni was het tijd voor alweer het zevende Ketenkracht-event van VBI, dat plaatsvond op het terrein ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c293
Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen'

Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt ...

13 jul om 16:00 uur

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months to Change

Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months ...

7 jul om 14:00 uur
timer 1 min

Ben jij hard aan de slag om impact te maken in de klimaattransitie en kun je een inspiratieboost gebruiken? Tijdens ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c291
Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

6 jul om 15:01 uur
timer 4 min

De energietransitie in Nederland is in volle gang en vrijwel alle gemeenten hebben daarvoor een Transitievisie ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up