Coalitieplannen isolatie sluiten goed aan bij plannen bevolking

timer3 min
Coalitieplannen isolatie sluiten goed aan bij plannen bevolking

De miljarden die het nieuwe kabinet reserveert voor de verduurzaming van Nederland komen goed van pas bij de plannen van de Nederlandse bevolking. 26% van de Nederlanders wil de woning in de komende twaalf maanden gaan verduurzamen. Daarbij vormen isolatiemaatregelen de hoofdmoot van de investeringen.

In het gisteren gepresenteerde Coalitieakkoord 2021-2025 (pdf) staat letterlijk:

We gaan ambitieus aan de slag met slim en pragmatisch beleid om onze huizen en bedrijven te verduurzamen. Huishoudens en mkb worden daarbij ontzorgd. We beginnen met isoleren: dat moet in lijn met het manifest Nationaal Isolatieprogramma (pdf; red.) sneller, slimmer en socialer dan nu. En we zetten in op duurzaam verwarmen. Daarbij kijken we goed naar de draagkracht van huishoudens, van lage- en middeninkomens én het mkb.

  • We gaan op basis van een programmatische aanpak - met een langjarig Nationaal Isolatieprogramma mét commitment en middelen tot ten minste 2030 - woningen sneller, slimmer en socialer isoleren. We benaderen mensen actief, bundelen vraag en aanbod, beginnen bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn en bieden (extra) ondersteuning aan huishoudens met een laag- en middeninkomen.
  • Met normering en positieve prikkels bevorderen we dat verhuurders huurwoningen met slechte isolatie verduurzamen. Woningen met slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd. Ook wordt het voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker gemaakt om te verduurzamen. Het Warmtefonds wordt hiervoor ingezet en het mkb krijgt er toegang toe.
  • De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame gassen kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken.
  • Op wijkniveau zetten we, waar dat kosteneffectief kan, in op de realisatie van duurzame warmtenetten. De onrendabele top van collectieve warmteprojecten zal deels worden gefinancierd uit een nationale subsidieregeling, zodat dit voor huishoudens betaalbaar blijft.
  • Er komt een bijmengverplichting voor groen gas in het gasnet.

Duurzaam Wonen

Uit een vandaag verschenen, grootschalig onderzoek naar verwarming, water- en energiebesparing, ventilatie en isolatie (bron: Duurzaam Wonen, Multiscope) blijkt dat een kwart van de Nederlanders het komend jaar naar verwachting bijna €4 miljard gaan besteden aan woningverduurzaming. Dat zou betekenen dat 2,1 miljoen woningen worden aangepakt. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Rutger de Haan, hoorde van 4.075 respondenten van 18 jaar en ouder dat men daarbij vooral mikt op isolatie.

De meest geplande investeringen zijn:

  • isolatie 12%
  • verwarming 10%
  • energiezuinige verlichting 9%

Aanpassingen op het gebied van waterbesparing (6%) en verduurzaming van de ventilatie (3%) zijn het minst gepland.

Dit zijn de concrete plannen (% van alle Nederlanders):

Coalitieplannen isolatie sluiten goed aan bij plannen bevolking

Van de geplande investeringen van € 3,9 miljard wordt veruit het meest uitgegeven aan isolatie (€ 2 miljard) en verwarming (bijna € 1,7 miljard). Bij elkaar gaat 93% van de totale bestedingen naar deze twee segmenten. De verwachte uitgaven aan waterbesparing (€ 106 miljoen), energiezuinige verlichting (€ 99 miljoen) en ventilatie (€ 75 miljoen) zijn veel lager.

Bronnen: persbericht Multiscope; Rijksoverheid
Foto boven: grasisolatie van Gramitherm (BZW Holland)

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c265
Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero emission’

Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero ...

Binnen zeer afzienbare tijd publiceert de EU de herziene Energy Performance of Buildings Directive (EPBD IV). Daarmee wordt de duurzaamheidslat voor gebouwen opnieuw ...

Lees verder

c21 c225 c243
Whitepaper belicht oplossingsrichtingen netcongestie

Whitepaper belicht oplossingsrichtingen netcongestie

“In de actuele problematiek rondom netcongestie, is de keuze voor een bodemenergie warmtepomp een oplossing.” Dat laat Climate for life-groep zien met ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243
Netcongestie: vloek of zegen?

Netcongestie: vloek of zegen?

Door netcongestie is het niet meer vanzelfsprekend dat je grote nieuwe aansluitingen krijgt of de mogelijkheid hebt om energie terug te leveren. Hoewel netcongestie ...

Lees verder

c21 c40 c184 c225 c243
Onzekerheden wegnemen voor warmtenetten met datathermie

Onzekerheden wegnemen voor warmtenetten met ...

Dit whitepaper geeft je informatie over onzekerheden bij stakeholders over de aanleg van een warmtenet met datathermie voor transformatiegebieden. De publicatie ...

Lees verder

c21 c26 c243
Gemeente Westland zet in op energie-efficiëntie

Gemeente Westland zet in op energie-efficiëntie

Voor het gemeentehuis van gemeente Westland lag de kans om energieverbruik in kaart te brengen. Het verbruik van gebouwgebonden apparaten was al inzichtelijk, maar ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings ...

Lees verder

c21 c225 c243 c293
Zo renoveer je zonder spijt

Zo renoveer je zonder spijt

Het webinar 'Toekomstbestendige renovatie' kun je vanaf nu terugkijken. Experts delen inzichten met je over isolatie, ventilatie, bewonersgedrag en comfort. Ontdek ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243
Nieuwe gebouwen moeten vanaf 2030 emissievrij zijn

Nieuwe gebouwen moeten vanaf 2030 emissievrij ...

Het Europees Parlement heeft afgelopen dinsdag ingestemd met plannen om het energieverbruik en de CO2-uitstoot in gebouwen te verminderen. Uiterlijk in 2050 moeten ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c225 c243
Verduurzaming VvE: eerst basis op orde

Verduurzaming VvE: eerst basis op orde

Uit onderzoek blijkt dat verduurzamingsplannen van eigenaren vaak in de ijskast belanden. Redenen zijn te hoge kosten, lastige interne besluitvorming en papieren ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Met Skills maken vakmensen zich alle kennis eigen die nodig is voor ontwerp, installatie of onderhoud van warmtepompsystemen. Alklima / Mitsubishi Electric biedt ...

Lees verder

c21 c140 c225 c243 c265
Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam in één dag’

Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam ...

Op 11 april aanstaande is het tijd voor alweer de zeventiende editie van het Green Buildings Event, met als thema ‘Duurzaam in één dag’. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up