Whitepaper over uitrol betaalbare warmtenetten

timer3 min
Whitepaper over uitrol betaalbare warmtenetten

De route naar een efficiënte, snelle en betaalbare warmtetransitie, tegen de maatschappelijk laagste kosten, is onderwerp van de whitepaper  ‘Samen voor de meest betaalbare uitrol van warmtenetten’. De paper bevat een concreet voorstel voor Regionale Warmtebeheer Bedrijven.

Complexe uitvoeringsopgave

De warmtetransitie, de overstap van aardgas naar fossiel­vrije alternatieven, kent meerdere oplossingen. Eén van de oplossingen is een duurzaam warmtenet (al dan niet in combinatie met een elektrische warmtepomp), dat zorgt voor de verwarming van een gebouw en het tapwater.

Deze paper gaat specifiek in op de oplossing ‘warmtenet’ en niet op de andere alternatieven (elektrificatie en groen gas). Voor duurzame warmtenetten en -bronnen zijn forse investeringen noodzakelijk en daarbij nieuwe wetgeving, financiering en voldoende gekwalificeerde uitvoeringscapaciteit.

Knelpunten

De auteurs van de whitepaper1 ervaren vanuit de praktijk dat de ontwikkeling en realisatie van collectieve warmtenetten niet zonder meer van de grond komen, vooral niet in de bestaande bouw. Een aantal generieke en businesscase overstijgende knelpunten ligt hieraan ten grondslag.

In deze paper staat de organisatie- en financieringsopzet voor warmtenetten centraal. De paper bevat een concreet voorstel om via Regionale Warmtebeheer Bedrijven (RWB) en enkele flankerende maatregelen de uitrol van collectieve warmtenetten in de gebouwde omgeving te versnellen. De auteurs werken uit hoe RWB’s de warmtetransitie realiseerbaar en financierbaar kunnen maken op basis van publiek-private samenwerking: door een combinatie van publieke regie en privaat ondernemerschap, met ruimte voor de lokale wensen en kenmerken.

Deze verbeterde marktordening maakt ruimte vrij voor private partijen om te excelleren op ondernemerschap en innovati­viteit. Het RWB jaagt privaat ondernemerschap aan en stuurt op risicomitigatie, waardoor het voor private partijen aantrekkelijk is om in te investeren, terwijl tegelijkertijd de publieke belangen worden geborgd.

Collectieve warmtenetten

Samenwerking is essentieel om te komen tot een betaalbare uitrol van warmtenetten tegen de laagste maatschappelijke kosten. De auteurs zien RWB’s als goed door­dachte en capabele entiteiten om die samenwerking te organiseren, als publieke samenwerkingspartner van private warmtebedrijven. Het RWB borgt publieke belangen en is als mede investeerder de langetermijnbeheerder van de warmtetransitie, gericht op een minimalisatie van de maatschappelijke kosten op regionaal niveau.

Het RWB ontwikkelt vanuit een projectenportfolio publieke expertise in warmtenetten en -bronnen. Deze expertise wordt ingezet voor

  1. de ontwikkeling en realisatie van nieuwe warmteprojecten;
  2. het voortdurend en project-overstijgend optimaliseren van het regionale grand design.

Het RWB krijgt bij voorkeur een wettelijke basis. RWB’s zijn weliswaar nieuwe entiteiten, maar het is goed denkbaar, en omwille van kennisbehoud en het realiseren van de noodzakelijke versnelling zelfs noodzakelijk, dat partijen in het huidige landschap, waaronder de warmtebedrijven gelieerd aan de netbeheerders, daarin opgaan en daarmee RWB’s een kickstart geven.

Download hier de whitepaper Samen voor de meest betaalbare uitrol van warmtenetten.

1 AKD Benelux Lawyers, Invest-NL, BNG Bank.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c225 c243
Verduurzaming VvE: eerst basis op orde

Verduurzaming VvE: eerst basis op orde

Uit onderzoek blijkt dat verduurzamingsplannen van eigenaren vaak in de ijskast belanden. Redenen zijn te hoge kosten, lastige interne besluitvorming en papieren ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Met Skills maken vakmensen zich alle kennis eigen die nodig is voor ontwerp, installatie of onderhoud van warmtepompsystemen. Alklima / Mitsubishi Electric biedt ...

Lees verder

c21 c140 c225 c243 c265
Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam in één dag’

Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam ...

Op 11 april aanstaande is het tijd voor alweer de zeventiende editie van het Green Buildings Event, met als thema ‘Duurzaam in één dag’. ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c244
Twee dagen lang op VSK 2024: Duurzaam Gebouwd Talks

Twee dagen lang op VSK 2024: Duurzaam Gebouwd ...

Duurzaam Gebouwd Talks is twee dagen lang te gast op de VSK 2024. Luister live mee als we in gesprek gaan met gasten als Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Tim ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243
Verduurzamingsactie nemen na inzicht in energieverbruik

Verduurzamingsactie nemen na inzicht in energieverbruik

Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit, een ontwikkeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Platform Duurzame Huisvesting (PDH), laat gebouweigenaren ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
EV’s als opslagsysteem om netcongestie aan te pakken

EV’s als opslagsysteem om netcongestie ...

Om het overbelaste stroomnet te ontzien overwegen gemeenten om laadpalen voor elektrische auto’s af te knijpen. Maar een auto kan juist worden ingezet als ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Energieneutraal pand met houten draagconstructie in Den Helder

Energieneutraal pand met houten draagconstructie ...

Probedrijven bouwt een nieuw pand aan de Pastoor Koopmanweg in Den Helder. De bouworganisatievorm is een UAV-GC-contract en het pand levert meer energie op dan ...

Lees verder

c21 c225 c243
<span>Onderhoud en monitoring warmte- en koudenetwerken in eigen beheer</span>

Onderhoud en monitoring warmte- en koudenetwerken ...

De werkzaamheden voor de warmtenetten van Ennatuurlijk zijn door diezelfde organisatie overgenomen van Veolia. “Deze stap stelt Ennatuurlijk in staat om in ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Werkelijke energieverbruik van gebouwen bepalen met energiegame

Werkelijke energieverbruik van gebouwen bepalen ...

De volgende Energie Bespaar Game voor Gebouwen staat voor maart 2024 op de rol. Dit ‘Gamified leren’-spel laat je het werkelijke energieverbruik van ...

Lees verder

c21 c225 c243
Contract voor flexibele energielevering

Contract voor flexibele energielevering

Netbeheerder Enexis en Groningse ontwikkelaar van grootschalige duurzame energie Novar sluiten een Biedplicht-contract af voor het zonnepark in Noordoost-Groningen. ...

Lees verder

c21 c26 c40 c243 c260
120 duurzame kant-en-klaar woningen voor Texel

120 duurzame kant-en-klaar woningen voor Texel

Er komen 120 nieuwe en duurzame woningen aan de Marsweg Zuid op Texel. Daarvoor ondertekenden Stichting Woontij, Rabo SmartBuilds en gemeente Texel een overeenkomst. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up