De weg naar Net Zero is een gezamenlijke reis

timer3 min
De weg naar Net Zero is een gezamenlijke reis

Als de bouw op de gebruikelijke voet doorgaat, maar binnen de 1,5 graad Celsius opwarming wil blijven, is het CO2-budget in 2027 al op. Een wake-up call, vindt Lizzy Butink van familiebedrijf Dura Vermeer. Vanuit haar rol als duurzaamheidmanager vertelt ze over de vernieuwde verduurzamingsstrategie Net Zero. “We nemen onze verantwoordelijkheid en halveren de directe én indirecte uitstoot in 2030 ten opzichte van 2022.”

Bij die belofte blijft het niet, aldus Duurzaam Gebouwd-expert Butink (foto onder): “Twintig jaar later reduceren we minimaal 90 procent en compenseren we het restant, een strategie die veel verder gaat dan de meeste CO2-strategieën van bedrijven. Die richten zich alleen op de directe uitstoot, scope 1 en 2.”

De weg naar Net Zero is een gezamenlijke reisOverduidelijk is de urgentie om met deze strategie aan de slag te gaan. De klimaatverandering neemt steeds heftigere vormen aan en de mondiaal nagestreefde 1,5 graad opwarming gaat met de huidige koers zeer waarschijnlijk overschreden worden. Daarom is er een pleidooi voor een grote systeemverandering. Er staan belangrijke stippen op de horizon en de ambities rondom de wereldwijde CO2-uitstoot worden telkens verder aangescherpt, vaak met veel media-aandacht voor onder andere het Europese programma Fit for 55.

Invloed

Dat betekent alle hens aan dek voor iedereen die in de bouw- en vastgoedsector actief is. Onze invloed is duidelijk: 40 procent van de emissies van schadelijke broeikasgassen komt uit onze sector. Ze komen niet alleen voort uit wat een gebouw tijdens de levensduur uitstoot door het gebruik ervan (gebruiksgebonden emissies), maar ook uit de productie van de toegepaste materialen en producten (materiaalgebonden emissies; zie ook Whole Life Carbon-aanpak). Butink: “Als we beseffen welke impact de sector kan en moet uitoefenen op het voorkomen van klimaatverandering, dan is onze Net Zero-strategie niet minder dan een must have.”

Grootste impact in scope 3

Formuleer je een strategie, dan moet je niet alleen weten waar je wilt eindigen en welke doelen je wilt inkleuren. Ook is het essentieel om je vertrekpunt te begrijpen. “We kennen die dankzij een nulmeting en weten waar we impact kunnen maken. Dat begint al bij het besef dat we verantwoordelijkheid nemen over drie scopes rondom emissie: 1, 2 en 3.”

De weg naar Net Zero is een gezamenlijke reisHiervan zijn 1 en 2 de directe emissies van Dura Vermeer, de bedrijfsvoering. Dit behelst de uitstoot van het leasewagenpark, de kantoren, de bouwplaatsen en het materieel. Logischerwijs zit de grootste uitdaging niet in deze twee pijlers. Butink: “Kijken we naar scope 1 en 2, dan praten we over 1 procent van de totale uitstoot van Dura Vermeer Bouw en Vastgoed.”

De meest uitdagende wedloop treffen we aan in scope 3. “Dit betreffen de indirecte emissies van Dura Vermeer, dus alle veroorzaakte uitstoot door het realiseren en gebruiken van gebouwen, van zowel de materialen (53%) als van het benodigde energieverbruik tijdens de levensduur van gebouwen (47%). Omdat wij veel met onderaannemers samenwerken gaat het hier om 99 procent van de totale uitstoot.”

Halveren

Een enorm percentage, dat van samenwerking een sleutelwoord maakt. “We halveren de uitstoot in 2030 alleen door samen te werken met gelijkgestemden aan zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt. Dit vraagt van ons als bouwbedrijf om leiderschap te tonen, parate kennis te hebben, onze partners te laten zien wat de mogelijkheden zijn en ze uit te dagen. Als ieder bedrijf dit doet, kunnen we de vereiste systeemverandering nog op tijd realiseren.”

Je leest veel meer, over onder meer ‘een versnelling met veel impact’, in het complete interview met Butink, in het gratis digitale magazine Energietransitie.

Tekst: Marvin van Kempen
Beeld: Dura Vermeer

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c225 c237 c265
Afvalmonitor brengt afvalstromen en CO2-uitstoot in beeld

Afvalmonitor brengt afvalstromen en CO2-uitstoot ...

De ‘Afvalmonitor’ is het eerste afvaldashboard in de bouwsector. Deze helpt om afvalstromen, scheidingspercentage en CO2-uitstoot te monitoren.

Lees verder

c21 c26 c41 c134 c243 c265
Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero van Breda

Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero ...

Gezondheid en duurzaamheid zijn speerpunten van de gebiedsontwikkeling Hero van Breda. Voor de realisatie van het eerste woongebouw ‘De Meeker’ ondertekenden ...

Lees verder

c21 c41 c225 c265
CO2-arm beton standaard voor bouwers en ontwikkelaars

CO2-arm beton standaard voor bouwers en ontwikkelaars

CO2-arm beton wordt de standaard voor vastgoedontwikkelaars en bouwers. Verschillende partijen nemen het voortouw en ondertekenden een intentieverklaring, om de ...

Lees verder

c21 c41 c225 c237 c243 c265
Integrale verduurzaming vraagt om procesinnovatie en synergie

Integrale verduurzaming vraagt om procesinnovatie ...

De nieuwe stadswijk Merwede Utrecht komt tot wasdom, met de nadruk op een flinke diversiteit aan innovatie: op het vlak van duurzame energie, mobiliteit én ...

Lees verder

c21 c41 c225 c237 c265
Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator ...

Om binnen de 1,5 graad opwarming van de Aarde te blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 55% minder CO2-uitstoten ten ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265
Samen tegen materiaalobesitas

Samen tegen materiaalobesitas

“Stop met massief bouwen, tenzij het echt niet anders kan.” Die oproep doet Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, aan opdrachtgevers, architecten, ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243 c265
Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero emission’

Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero ...

Er verschenen de laatste tijd berichten waarin sprake is van een label A-verplichting voor utiliteitsbouw vanaf 2030, maar dat klopt niet. Wat moet er in 2030 wél ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings ...

Lees verder

c21 c225 c265
Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor ...

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up