Klimaatbeleid (kort) belicht tijdens Prinsjesdag

timer2 min
Klimaatbeleid (kort) belicht tijdens Prinsjesdag

De derde dinsdag van september betekent Prinsjesdag. Wij verzamelden de belangrijkste onderwerpen over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit jaar een iets andere Prinsjesdag dan normaal, vanwege het demissionaire kabinet.

Vanzelfsprekend kwam in de Troonrede het klimaatbeleid ter sprake. Naar voren kwamen het mogelijk maken vanuit de overheid van duurzame keuzes rondom isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere duurzaamheidsmaatregelen. Ook actuele uitdagingen rondom het energienet kwamen naar voren. Koning Willem-Alexander: “Met het oog op het bedrijfsleven zetten we stappen om de capaciteit van het elektriciteitsnet in hoog tempo te vergroten en de overgang naar meer flexibel en gespreid gebruik te stimuleren.” Verder werd gerefereerd naar het toekomstperspectief voor jonge boeren: “Voor hen maakt het kabinet volgend jaar geld vrij voor steun bij bedrijfsopvolging.”

Beschikbaarheid van woningen

Naast de energietransitie en het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen door gebouweigenaren was er aandacht voor de betaalbaarheid van woningen: “door in iedere regio bouwafspraken te maken, extra locaties aan te wijzen en financiële steun te geven”. In een interview met NOS vertelt Marieke Menting van Dura Vermeer over de problematiek rondom de beschikbaarheid van woningen: “We willen meer woningen bouwen en dat vraagt om een financiële impuls op de korte termijn.” 50 miljoen euro extra is er beschikbaar om de woningmarkt van het slot te halen: “De Startbouwimpuls zorgt ervoor dat we projecten dit jaar of begin volgende jaar kunnen starten, waardoor we woningen toevoegen.” Er is in totaal 300 miljoen euro gereserveerd voor het 'doorbouwen'.

Wachtlijsten wegwerken

Dat is broodnodig, want projecten liggen op dit moment stil door velerlei factoren: “Door stikstof, gestegen rente waardoor kopers wegblijven. Terwijl woningen heel hard nodig zijn. Je ziet enorme wachtlijsten, voor sociaal maar ook voor middenhuur. Mensen die hun wooncarrière starten, er zijn veel schrijnende gevallen.” Wat Den Haag daar aan kan doen? “Duidelijkheid geven, over stikstof bijvoorbeeld. Dan kunnen we daarna direct starten met het toevoegen van woningen.”

Op 20 september lees je op DuurzaamGebouwd.nl het artikel ‘Fabriek zorgt voor betaalbare nieuwbouwwoningen’, dat laat zien hoe betaalbaarheid in de praktijk vorm krijgt.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c26 c148 c185 c243
Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c26 c40 c237 c243
Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die uitdaging gaan we aan!’

Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die ...

Een verduurzamingspilot van 10 logistieke gebouwen voor Dream laat de ambities zien van de dochteronderneming van de in Toronto gevestigde Dream Industrial REIT. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal

CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject ...

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element ...

Lees verder

c21 c120 c225 c243
Soorten Management Plan voor natuurinclusief isoleren

Soorten Management Plan voor natuurinclusief ...

Over minder dan een maand staat het symposium ‘Innovatief Isoleren’ op de rol, op 28 november in Oss. Je leert alles over biobased en circulaire innovaties ...

Lees verder

c21 c26 c243
Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Het startschot klonk van de bouw van gebiedsontwikkeling WijCK in Pijnacker. Woningcorporatie De Goede Woning tekende een overeenkomst voor de koop van 36 sociale ...

Lees verder

c21 c26 c125 c243
CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem distributiecentrum

CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem ...

Vanaf november voorziet het distributiecentrum Panattoni Park Heerlen de lokale huurder JD Sport en externe organisatie Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam van groene ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up