Ruim 6000 woningen erbij in Twente

timer3 min
Ruim 6000 woningen erbij in Twente

Zestien woningcorporaties verenigd in WoON Twente werken samen met het Rijk aan een programma om tot 2028 in deze regio 6000 nieuwe huizen te gaan bouwen. Naast aandacht voor diverse doelgroepen, staan ook duurzaamheidsdoelen bovenaan de agenda.

De Nationale Prestatieafspraken, die de corporaties dit jaar sloten met minister Hugo de Jonge, geven extra bewegingsruimte voor investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. De woningcorporaties in Twente willen op basis daarvan tot 2028 elk jaar 1200 huizen bouwen. Binnen het totaal van 6000 woningen zijn ook 500 flexwoningen voorzien.

De corporaties gaan verder duizenden huizen verduurzamen. Ruim 1500 woningen met de energielabels E, F, en G worden voor 2028 ook aangepakt. Andere bestaande woningen in buurten en wijken krijgen eveneens een duurzame impuls.

Met deze plannen is per jaar een investering van € 235 miljoen euro gemoeid en in totaal ruim € 1,1 miljard. De corporaties kunnen dat betalen, omdat vanaf 2023 de omstreden Verhuurderheffing wordt afgeschaft.

Verschillende doelgroepen

Door de wooncrisis zijn veel mensen in Nederland op zoek naar een woning. Ook  de Twentse corporaties merken dit door het groeiende aantal reacties voor huurwoningen die vrijkomen. Ook blijkt het voor woningzoekenden steeds vaker moeilijk te zijn om een passend huurhuis te vinden.
Een voorbeeld daarvan zijn studenten en jongeren, die niet jaren op een kamer of andere woonplek kunnen wachten. Corporaties willen zich inzetten om voor huidige én nieuwe bewoners goede en betaalbare woningen te blijven bieden. En bouwen daarom tot 2028 de broodnodige extra (flex)woningen.

Stijgende energielasten

Naast de grote behoefte aan nieuwbouw is er ook sprake van een enorme verduurzamingsopgave van bestaande woningen. In 2050 moeten alle huizen CO2-neutraal zijn. De corporaties in Twente investeren de komende jaren in het versneld aanbrengen van toekomstbestendige isolatie. In aanvulling daarop worden zo’n 3000 woningen voorzien van duurzame installaties en krijgen ruim 10.000 woningen zonnepanelen. Hierin investeren de corporaties ruim 80 miljoen extra. Dat dringt niet alleen de CO2-uitstoot terug, maar draagt ook bij aan besparingen op de energielasten voor huurders en aan werkgelegenheid in de regio.

Wilma van Ingen (voorzitter WoON Twente) en Harro Eppinga (vanuit WoON Twente betrokken bij het thema Regionale Woningmarkt) zijn enthousiast: “Als Twentse woningcorporaties willen we ons inzetten en investeren om woon-, klimaat- en energiecrises mede te bestrijden. Iedereen wil prettig en betaalbaar kunnen wonen. We zijn blij met de goede samenwerking met de gemeenten en Provincie. Die is cruciaal voor de uitvoering van ons aanbod. We geloven in de kansen en samenwerking in deze regio. We zetten ons graag in voor de mensen die in Twente (willen) wonen.”

Veel partners

De woningcorporaties werken nauw samen met veel partners om met alle betrokken partijen de voorwaarden voor de uitvoering in te vullen. Belangrijk daarbij zijn reële grondprijzen, goede afspraken over locaties, voldoende capaciteit bij het doorlopen van vergunningprocedures en goede afspraken met marktpartijen. Ook is er voldoende netcapaciteit nodig in verband met een snelle groei van het aantal zonnepanelen. Als laatste vragen corporaties aandacht voor intensieve regionale samenwerking: elke woning moet immers raak zijn.

Stijgende bouwprijzen, de stikstofcrisis en de stagnerende beschikbaarheid van bouwmaterialen zouden nog roet in het eten kunnen gooien. Dat geldt ook voor ingewikkelde bestemmingsplanprocedures of bezwaren van belanghebbenden. Door een goede samenwerking met gemeenten, de Provincie Overijssel, bewoners én bouwers, met daarbij een realistische planning, vertrouwen de zestien corporaties erop dat de plannen gerealiseerd gaan worden.

Bron: persbericht
Foto boven: Blokje Opnieuw (Hengelo) 
Foto onder: Ontwerp van studio's en flexwoningen in Hengelo

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c275 c291 c298
Hoe houd je voortgang in het wijk-uitvoeringsplan?

Hoe houd je voortgang in het wijk-uitvoeringsplan?

Adviseurs en ingenieurs van TAUW zijn in tal van gemeenten betrokken (geweest) bij de Transitievisies Warmte en de daaropvolgende wijkuitvoeringsplannen. Zij zien ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Na een aantal maanden van research en redactie is de website van het Wijkkompas verrijkt met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Met inspirerende praktijkverhalen, ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Duurzame verwarming corporaties: uitdagingen en oplossingen

Duurzame verwarming corporaties: uitdagingen ...

Met de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van verwarmingsinstallaties als de warmtepomp, staan woningcorporaties voor lastige keuzes. Welke afwegingen maak ...

Lees verder

c21 c225 c243 c280 c291
Toekomstbestendige energieconcepten voor de nieuwbouw

Toekomstbestendige energieconcepten voor de ...

Hoe kies je in de nieuwbouw voor een toekomstbestendig energieconcept? Ijen Kiekebosch, key accountmanager van Ennatuurlijk kent de dilemma’s van projectontwikkelaars ...

Lees verder

c21 c54 c243 c275 c291 c294
Vertrouwen bepaalt het tempo van de energietransitie

Vertrouwen bepaalt het tempo van de energietransitie

Veel Nederlanders voelen zich door de overheid niet serieus genomen. Het is misschien wel de meest gehoorde uitleg van de politieke aardverschuiving die zich voltrok ...

Lees verder

c21 c225 c291 c298
Talkshow over betaalbaarheid van woningverduurzaming

Talkshow over betaalbaarheid van woningverduurzaming

Na de eerste succesvolle talkshow van Uptempo in samenwerking met Duurzaam Gebouwd (over biobased bouwen), presenteert Peter Linders dit keer een aflevering over ...

Lees verder

c21 c225 c237 c243 c291
Webinars: techniek, financiering en organisatie warmtenetten

Webinars: techniek, financiering en organisatie ...

Wie in twee keer twee uur álles te weten wil komen over warmtenetten, kan in mei en juni terecht bij gratis webinars van DWA. Na een praktische inleiding ...

Lees verder

c20 c185 c225 c291
Zuid-Holland bouwt 250.000 woningen voor 2030

Zuid-Holland bouwt 250.000 woningen voor 2030

Zuid-Holland spreekt de ambitie uit om voor 2030 250.000 woningen te bouwen en gaat die opgave te lijf met zogenaamde woondeals, afspraken tussen bestuurders, woningcorporaties ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude monumenten

Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude ...

Hoe renoveer je op grote schaal een wijk waarin betonnen woningen tevens te boek staan als meer dan honderd jaar oude monumenten? De renovatie met veel nieuwe installaties ...

Lees verder

c21 c225 c243 c291
Gekleurde zonnepanelen voor monumentale panden

Gekleurde zonnepanelen voor monumentale panden

De markt én gemeenten bieden nieuwe mogelijkheden om ook monumentale panden te verduurzamen. Zo zijn er steeds vaker uitwegen om elektriciteit op te wekken ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c291
Onderzoek naar haalbaarheid en uitvoering warmtetransitie

Onderzoek naar haalbaarheid en uitvoering warmtetransitie

Adviseurs en experts van TAUW zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van talloze Transitievisies Warmte. Ook voor de uitvoering staan zij paraat, wat wel ...

Lees verder

c21 c225 c243 c291
Publiek warmtenet: markt furieus, coöperaties verheugd

Publiek warmtenet: markt furieus, coöperaties ...

Met het wetsvoorstel om de infrastructuur van warmtenetten voor 50% plus één in publieke handen te brengen, heeft minister Rob Jetten (Klimaat en ...

Lees verder

Reacties

Hoe is het gesteld met levensbestendige seniorenwoningen in Borne en Twente

Nieuwe huizen bouwen , is dat ook voor levensbestendige seniorenwoningen in Zenderen, voor ouderen die dan een woning vrijmaken voor jongeren.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up