Groenbestrating versnelt naar klimaatadaptieve omgeving

timer2 min
Groenbestrating versnelt naar klimaatadaptieve omgeving

De innovatie Greenflow, een concept voor groenparkeren, geeft de mogelijkheid om de openbare ruimte te verduurzamen. De noviteit van Vandersanden is onder meer toepasbaar in parkeervakken en -terreinen en kan het groene oppervlak tot 37 procent vergroten. Greenflow moet gemeenten en landschapsarchitecten de kracht geven om circulair en esthetisch fraai in te richten.

Over de mogelijkheid om de openbare ruimte circulair en duurzaam in te richten zegt commercieel directeur straatbaksteen Ivo Grevel van Vandersanden: “Ontwikkelaars en gemeenten kunnen met deze innovatie de esthetische en circulaire kracht van gebakken bestrating combineren met vergroening en klimaatadaptatie. Daarnaast is een aansluiting mogelijk op de reguliere bestrating van aangrenzende straten. Daardoor ontstaat eenheid en rust in de verharding.“

Nationale plannen

Staat vergroening en klimaatadaptatie wel voldoende en hoog op de agenda bij deze bloedgroepen? Volgens Grevel wel: “Er zijn nationale plannen voor klimaatadaptatie die op gemeentelijk niveau concreet worden in uitvoeringsprogramma’s. Door een systeemoplossing te bieden met ontwerpadvies tot aan beheer bieden we toegevoegde waarde.“

Hittestress en droogte

Het belang om in te zetten op klimaatadaptatie is goed te proeven: weersomstandigheden worden extremer, regenwater wordt niet goed meer weggevoerd en soms ontstaan zelfs levensbedreigende situaties. Grevel licht de kansen voor klimaatadaptatie toe: “Greenflow heeft 37 procent open ruimte, waardoor het een significante bijdrage levert aan het ter plekke filteren van regenwater in de bodem, goed voor het lokale grondwaterpeil en het helpt tegen droogte. Daarnaast zijn de stenen doorgroeibaar en draag je bij aan ontharding en vergroening. Dat helpt weer tegen hittestress. De luchtkwaliteit verbeter je met de toepassing van microklaver in het vegetatiemengsel.“

Integraal verduurzamen

Om te versnellen naar een klimaatadaptieve omgeving is onder andere de onderlinge samenwerking van levensbelang. Spreekt iedereen dezelfde taal, is er begrip voor elkaars belangen en zet iedereen in op een integrale aanpak van verduurzaming? Volgens Grevel zijn integrale systeemoplossingen nodig die inspelen op lokale doelen en uitdagingen: “Dit vergt afstemming binnen organisaties maar ook tussen verschillende stakeholders als opdrachtgevers, ontwerpers, leveranciers en bewoners.“ Dwars denken, door de markt heen, biedt volgens hem perspectief: “Verbinding zoeken en loskomen van hokjes en traditionele rolverdelingen. Denk en kies met elkaar, niet tussen elkaar.“

Groenbestrating versnelt naar klimaatadaptieve omgeving

Ivo Grevel: "Door een systeemoplossing te bieden met ontwerpadvies tot aan beheer bieden we toegevoegde waarde."

Lagere milieu-impact

Naast klimaatadaptatie is het zaak om alle andere aspecten van duurzaamheid, waaronder circulariteit en biodiversiteit, zo goed mogelijk in te vullen. Een belangrijke graadmeter voor de milieu-impact is de Milieu Kosten Indicator (MKI). “Gebakken bestrating kent een gemiddelde levensduur van 135 jaar en een hergebruik van nagenoeg 90%. Dit is onafhankelijk onderzocht en vastgesteld. Gecombineerd met een energie-efficiënte productie zorgt dit voor een zeer gunstige MKI-score.“

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c238 c277
'Hout waar het kan, beton waar het moet'

'Hout waar het kan, beton waar het moet'

De houtbouwprojecten in Amsterdam stapelen zich op en architect Boris Zeisser legt in een video uit waarom deze methode zo belangrijk is en waarom hij deze toepaste ...

Lees verder

c223 c244 c266 c277
Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud maakt circulair onderhoud en CO2 -impact meetbaar

Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud ...

OnderhoudNL Totaal heeft samen met W/E-adviseurs een indicator ontwikkeld waarmee de markt de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar kan maken en kan optimaliseren ...
c225 c244 c277 c295
Wubbo Ockels Innovatieprijs stimuleert talent om duurzame impact te maken

Wubbo Ockels Innovatieprijs stimuleert talent ...

Astronaut en duurzaamheidspionier Wubbo Ockels was een toonbeeld van innovatief denken en om zijn gedachtegoed in leven te houden is er nu Wubbo Ockels Innovatieprijs.

Lees verder

c21 c225 c277 c278 c299
Natuurinclusief bouwen: ‘Minimaal naar A-label gebied!’

Natuurinclusief bouwen: ‘Minimaal naar ...

Om de onderwerpen klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen fors te laten versnellen, zijn kennisdeling en goede voorbeelden noodzakelijk. Dat de sector al in ...

Lees verder

c20 c26 c120 c225 c277
Het minst inspirerende het meest bestendig maken

Het minst inspirerende het meest bestendig maken

Het is tijd dat we renovatieprojecten serieuzer gaan nemen in de transitie naar een regeneratieve leefomgeving. Dat zegt Karin Dorrepaal, partner bij DOOR architecten. ...

Lees verder

c21 c225 c277 c295
Klimaatlat: wondermiddel voor toekomstbestendige woningbouw?

Klimaatlat: wondermiddel voor toekomstbestendige ...

Samen met provincies, gemeenten en waterschappen heeft het Rijk afgesproken dat alle nieuwe woningen in Nederland voortaan klimaatbestendig moeten worden gebouwd. ...

Lees verder

c21 c225 c265 c277
Bouw gestart van 17 woningen met demontabel casco

Bouw gestart van 17 woningen met demontabel ...

In Helvoirt is afgelopen week de bouw gestart van een project dat uitblinkt in duurzaamheid en circulariteit. De gemeente gunde het project aan Van der Heijden ...

Lees verder

c21 c225 c277
Advertorial: ‘Zijn er duurzame alternatieven?’

Advertorial: ‘Zijn er duurzame alternatieven?’

Bovenstaande vraag stellen klanten van J.P. van Eesteren steeds vaker de afgelopen twee jaar, merkt directeur projectrealisatie Michel Hoogendoorn. En als ze de ...

Lees verder

c21 c185 c225 c277 c279
‘Binnen drie jaar komt er wetgeving over duurzamer bouwen’

‘Binnen drie jaar komt er wetgeving over ...

Klanten van Michel Hoogendoorn willen steeds vaker weten hoe bouwprojecten duurzamer kunnen worden gerealiseerd. Blijft die vraag uit, dan draagt de directeur projectrealisatie ...

Lees verder

c21 c135 c225 c277 c295
Succesvol samenwerken aan klimaatadaptatie

Succesvol samenwerken aan klimaatadaptatie

Er wordt heel wat gesproken en vergaderd over het tackelen van de klimaatverandering. Over het werkelijke uitvoeren, het dóén, heerst op veel fronten ...

Lees verder

c21 c140 c225 c277
De volgende radicale transitie: water

De volgende radicale transitie: water

Na twee uiterst droge zomers, is vrijwel iedereen het onderwerp ‘water’ alweer wat aan het vergeten. Experts waarschuwen echter voor een hevige crisis ...

Lees verder

c21 c225 c265 c277
Methode RGS is middel om 'verduurzaming te versnellen'

Methode RGS is middel om 'verduurzaming te versnellen'

In een webinar met ruim vierhonderd deelnemers van corporaties, bouw- en vastgoedbedrijven is de nieuwe publicatie 'Kwaliteit in Balans 2022' gelanceerd. Samen ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up