Nieuwe Weelde is natuurinclusief en klimaatadaptief

Nieuwe Weelde is natuurinclusief en klimaatadaptief

Nieuwe Weelde, het plan van bouwende projectontwikkelaar VORM in woonwijk Nieuwe Steen in Hoorn, biedt een nieuw perspectief op ouder worden. Het gaat om 60 betaalbare seniorenwoningen en een buurtkamer in een groene omgeving, die ouderen helpt om levenslustig, gezond en vitaal in het leven te staan.

De gemeente Hoorn kent – zoals vele steden en dorpen – een toenemende vergrijzing, waardoor de vraag naar levensloopbestendige woningen groeit. Tegelijkertijd is het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt belangrijk voor Hoorn, waar seniorenappartementen een belangrijke oplossing vormen. Wethouder Marjon van der Ven van de gemeente Hoorn is onder meer verantwoordelijk voor wonen en stadsontwikkeling: “We zijn blij met de selectie van VORM voor de ontwikkeling van deze woningen. Het worden betaalbare koopwoningen voor ouderen. Een waardevolle toevoeging aan de bestaande woningvoorraad’.

Interactie faciliteren

Nieuwe Weelde, aan de Nieuwe Steen 9 in Hoorn, is de toekomstige leefplek voor nieuwe ouderen en vormt het groene hart van de buurt. De 60 betaalbare woningen komen in een gebied met nog meer woningbouw. Ook woningcorporatie Intermaris staat aan de lat voor de bouw van 80 sociale huurwoningen. In Nieuwe Weelde zijn de behoeftes en wensen van senioren integraal opgenomen, zoals zo lang mogelijk gezond en mobiel kunnen blijven en een buurtkamer die dynamiek en interactie met buren faciliteert.

“Met onze eigentijdse Goud Woningen, specifiek ontwikkeld voor deze doelgroep, bieden we een duurzame woonplek waarin welzijn en gezondheid centraal staan”, vertelt Hans Meurs, CEO VORM. “Een plek waar we focussen op sociale interactie en gezond blijven, waarmee we inzetten op preventie in plaats van op zorg. Zodat senioren fijn ouder worden én vol levenslust midden in het leven kunnen staan.”

Groene oase in de stad

Nieuwe Weelde betekent wonen midden in het groen. Een natuurinclusieve en klimaatadaptieve oase - naar ontwerp van landschapsarchitect Bureau B+B - met rustige plekken om van de natuur te genieten en ontmoetingsplekken om sociale interactie te stimuleren. Delen van het landschap worden overgelaten aan de natuur, met onder andere voorzieningen voor vleermuizen, vogels, amfibieën, bijen en vlinders. Tegelijkertijd is er volop ruimte voor sport, spel en samenzijn. Zo vormt het rijke landschap een verlengstuk van de buitenruimte voor buurtbewoners en draagt het bij aan de lokale biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de Nieuwe Steen.

Groen & flexibel

Tegelijkertijd krijgen duurzaamheidsthema’s de ruimte, om een gezonde leefomgeving te realiseren met een minimale milieubelasting. Zo wordt materiaalgebruik geminimaliseerd met een constructieve opzet op basis van kolommen. Verharding in het ontwerp is geminimaliseerd, waar groen wordt gemaximaliseerd ter bevordering van het waterbufferend vermogen van de buurt. Bovendien zijn diverse planonderdelen geschikte verblijfs-, broed- en foerageergebieden voor verschillende diersoorten. Een flexibel bouwsysteem zorgt voor een indeling van de woningen die in de toekomst gemakkelijk aanpasbaar is. 

De kracht van verbinding

In Nieuwe Weelde creëert VORM, samen met Gouderdom, een landelijk platform dat senioren verbindt op een creatieve en positieve manier, een programma voor fysieke en mentale gezondheid. Samen met bewoners en een community builder wordt een plek gemaakt voor verbinding, met volop activiteiten waarin bewoners een spreekwoordelijk podium krijgen voor hun kennis, wijsheid en levenservaring. Met de bewoners geven de partijen invulling aan de buurtkamer, waar de community builder een faciliterende rol speelt.

Partners in de totstandkoming van Nieuwe Weelde zijn Studio Pallesh, Bureau B+B Stedenbouw en landschapsarchitectuur, Bot Bouw, Donker Groen, Vocon, Nieman en Gouderdom.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c26 c41 c184 c277
45 klimaatadaptieve en gasloze sociale huurwoningen

45 klimaatadaptieve en gasloze sociale huurwoningen

Woningcorporatie De Woonplaats en Janssen de Jong Bouw realiseren 45 klimaatadaptieve en gasloze sociale huurwoningen in Stroinkslanden-Zuid in gemeente Enschede. ...

Lees verder

c223 c244 c266 c277
Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud maakt circulair onderhoud en CO2 -impact meetbaar

Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud ...

OnderhoudNL Totaal heeft samen met W/E-adviseurs een indicator ontwikkeld waarmee de markt de onderhoudsaanpak van bestaand vastgoed meetbaar kan maken en kan optimaliseren ...
c21 c225 c260 c277
Magazine belicht kansen biobased renoveren voor woningcorporaties

Magazine belicht kansen biobased renoveren voor ...

Het magazine Biobased en natuurinclusief renoveren van corporatiebezit belicht drie verschillende verduurzamingscasussen. Drie ontwerpteams deden onderzoek, elk ...

Lees verder

c21 c225 c277
Datasets essentieel voor toekomstbestendig en klimaatadaptief bouwen 

Datasets essentieel voor toekomstbestendig en ...

Door klimaatverandering is het essentieel om gebouwen adaptief te maken, zodat extremere weersomstandigheden minder of geen negatieve impact hebben op comfort en ...

Lees verder

c21 c26 c40 c265 c277
Grootschalige renovatie naar klimaatadaptieve buurt

Grootschalige renovatie naar klimaatadaptieve ...

KAW en woningcorporatie Stadlander pakken een grootschalige renovatie op van 171 woningen in De Kuil in Bergen op Zoom. Focuspunten zijn een gezonde en groene leefomgeving ...

Lees verder

c21 c225 c277
Klimaatlabel voor transparantie bij aanschaf woning

Klimaatlabel voor transparantie bij aanschaf ...

Eerder werd het rapport ‘Klimaatadaptatie in een stroomversnelling’ overhandigd aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Tamara Evers, ...

Lees verder

c21 c225 c277
Rapport 'Klimaatadaptatie in een stroomversnelling' overhandigd

Rapport 'Klimaatadaptatie in een stroomversnelling' ...

Duidelijkheid over hoe je klimaatadaptief kunt bouwen en waar wel én niet te bouwen. Dat bepleit de Werkgroep Klimaatadaptatie van het Platform voor Duurzame ...

Lees verder

c21 c225 c277
Intensievere samenwerking voor klimaatadaptatie  

Intensievere samenwerking voor klimaatadaptatie ...

Klimaatverandering zorgt voor hetere zomers en wateroverlast. Heijmans vindt dat private en publiek partijen daarom de handen ineen moeten slaan om op deze maatschappelijke ...

Lees verder

c21 c40 c225 c277
Groenbestrating versnelt naar klimaatadaptieve omgeving

Groenbestrating versnelt naar klimaatadaptieve ...

De innovatie Greenflow, een concept voor groenparkeren, geeft de mogelijkheid om de openbare ruimte te verduurzamen. De noviteit van Vandersanden is onder meer ...

Lees verder

c21 c185 c225 c238 c277
'Hout waar het kan, beton waar het moet'

'Hout waar het kan, beton waar het moet'

De houtbouwprojecten in Amsterdam stapelen zich op en architect Boris Zeisser legt in een video uit waarom deze methode zo belangrijk is en waarom hij deze toepaste ...

Lees verder

c225 c244 c277 c295
Wubbo Ockels Innovatieprijs stimuleert talent om duurzame impact te maken

Wubbo Ockels Innovatieprijs stimuleert talent ...

Astronaut en duurzaamheidspionier Wubbo Ockels was een toonbeeld van innovatief denken en om zijn gedachtegoed in leven te houden is er nu Wubbo Ockels Innovatieprijs.

Lees verder

c21 c225 c277 c278 c299
Natuurinclusief bouwen: ‘Minimaal naar A-label gebied!’

Natuurinclusief bouwen: ‘Minimaal naar ...

Om de onderwerpen klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen fors te laten versnellen, zijn kennisdeling en goede voorbeelden noodzakelijk. Dat de sector al in ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up