Netcongestie: ‘Geef maatregelen achter de meter meer aandacht’

timer2 min
Netcongestie: ‘Geef maatregelen achter de meter meer aandacht’

Een aantal maatregelen werden aangekondigd door het demissionaire kabinet voor de overbelasting van het stroomnetwerk: in piekuren minder stroom afnemen of op momenten dat er veel vraag naar stroom is machines minder hard te laten draaien. Duurzaam Gebouwd vraagt Peter Grispen van SPIE Nederland om zijn reactie: welke oplossingen zijn volgens hem kansrijk om deze actuele opgave in te vullen? Ook Doekle Terpstra van Techniek Nederland doet een duit in het zakje.

Eerder gaf Techniek Nederland al aan uit dat het uitbreiden, verzwaren en slimmer maken van het elektriciteitsnet de basis blijft voor een succesvolle aanpak van netcongestie. “Het tempo moet omhoog, maar richt de pijlen niet alleen daarop”, adviseert Doekle Terpstra. “We moeten alle mogelijkheden benutten om meer ruimte op het elektriciteitsnet te creëren.” Volgens Techniek Nederland is het belangrijk dat maatregelen ‘achter de meter’ meer aandacht krijgen: energiehubs, slimme aanstuurbare apparatuur en energiemanagementsystemen, om maar wat te noemen.

Realistisch alternatief?

Zijn dergelijke maatregelen op dit moment al een realistisch alternatief of is dit louter een toekomstblik? Grispen oordeelt dat er nu al heel veel mogelijk is en dat er vooral kansen zijn: “Bedrijven met een verduurzamingswens lopen tegen lange wachttijden aan voor uitbreidingen vanwege de grenzen van het energienet. Toch zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Denk aan een energiemanagementsysteem, een quick win die niet alleen voor energiebesparing zorgt, maar je ook helpt bij prioriteit geven aan energie. Het systeem ondersteunt om binnen de energiekaders van je bedrijf bijvoorbeeld apparaten slim in- en uit te schakelen.”

Maatschappelijk voordeel

Dit is te koppelen met energieopslag, eveneens een oplossing die marktrijp is. Grispen vervolgt: “Een batterij slaat duurzame energie op zodat je die op een later moment kunt inzetten. Die energie hoef je niet meer terug naar het net te leveren. Er zijn verschillende manieren om de opslag te regelen, zoals warmteopslag in een zoutbatterij of in waterstof.” Het betreft hier wel een investering met een lange terugverdientijd, waar Grispen op reageert: “We moeten het maatschappelijke voordeel hiervan beter inzien. Door ruimte te creëren op het net dankzij voorgenoemde oplossingen is een beloning of subsidie relevanter dan ooit. En je vult er versneld klimaatdoelstellingen mee in.“

Beter belonen

Techniek Nederland sluit zich aan bij de gedachte dat energieopslag beter beloond moet worden. Zo oordeelt ze dat de overheid meer moet doen om thuis- en buurtbatterijen te stimuleren en innovatie te ondersteunen. Daarnaast moet het wettelijk mogelijk worden om duurzaam opgewekte energie aan buren te leveren of aan bedrijven in de omgeving. Terpstra voegt toe dat de leden van Techniek Nederland graag in actie komen. “Zij weten als geen ander hoe het energieverbruik in woningen en gebouwen kan worden geoptimaliseerd.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c26 c148 c185 c243
Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c26 c40 c237 c243
Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die uitdaging gaan we aan!’

Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die ...

Een verduurzamingspilot van 10 logistieke gebouwen voor Dream laat de ambities zien van de dochteronderneming van de in Toronto gevestigde Dream Industrial REIT. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal

CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject ...

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element ...

Lees verder

c21 c120 c225 c243
Soorten Management Plan voor natuurinclusief isoleren

Soorten Management Plan voor natuurinclusief ...

Over minder dan een maand staat het symposium ‘Innovatief Isoleren’ op de rol, op 28 november in Oss. Je leert alles over biobased en circulaire innovaties ...

Lees verder

c21 c26 c243
Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Het startschot klonk van de bouw van gebiedsontwikkeling WijCK in Pijnacker. Woningcorporatie De Goede Woning tekende een overeenkomst voor de koop van 36 sociale ...

Lees verder

c21 c26 c125 c243
CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem distributiecentrum

CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem ...

Vanaf november voorziet het distributiecentrum Panattoni Park Heerlen de lokale huurder JD Sport en externe organisatie Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam van groene ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up